BejelentésZebegényi Polgárőrség honlapja.
Mi nyitva tartjuk a szemünket.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


BELÉPÉSI NYILATKOZAT (Minta)
Polgárőrnek jelentkezők számára

Alulírott

Név:…………………………………………………

Leánykori név:………………………………………

Anyja neve:………………………………………….

Születési hely:………………………………………..

……………………év…………….hó……..………..nap

Lakhely:

Település………………………………………………………………….

Utca/hzsz:…………………………………………………………………

Személyi igazolvány szám……………………………

TAJ szám……………………………………………..

Adószám………………………………………………

Foglalkozás:………………………………………….

Munkahely címe, telefonszáma………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Otthoni telefonszám:……………………..Mobil szám…………………Fax:………………….

e-mail cím:………………………………………………………………………………………

Legmagasabb iskolai végzettség:*

8 általános 10 általános szakmunkásképző középiskola főiskola egyetem

Gépkocsival*
rendelkezem nem rendelkezem

Márka…………………………típus……………………………………..rendszám………..


A *-gal jelölteknél a megfelelő aláhúzandó! Az űrlapot nyomtatott nagybetűvel, géppel, vagy számítógéppel kell kitölteni

Felvételemet kérem a Zebegényi Közhasznú Polgárőr egyesületbe.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy büntetlen előéletű magyar/Magyarországon letelepedett külföldi/ állampolgár vagyok. Ellenem sem jelenleg, sem máskor büntetőeljárás nem folyik, illetve folyt. Büntetőügyben, jogerősen elítélve nem voltam, erőszakos, vagy vagyon elleni cselekményt szabálysértési tényállásként sem követtem el.

Hozzájárulok és kérem, hogy előéletemet az egyesület elnöksége a hivatalos szerveknél ellenőrizze.

Felhatalmazom egyesület vezetőjét Kata Csaba, hogy a vizsgálat eredményéről tudomást szerezzen, azt átvehesse. Az eredményről engem kötelezően értesítenie kell.

Az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait elolvastam, azokkal egyetértek.


Kelt………………………………,20………év…….hó……nap

_________________________
Aláírás

Priorálási kérelem

A fenti adatokkal rendelkező polgárőr-jelölt azon kéréssel fordulok a

……………………………………………………..rendőrkapitánysághoz, hogy vizsgálják meg büntetlen előéletemet és a vizsgálat eredményét közöljék velem, valamint a

…………………………………………………………Polgárőr Egyesület vezetőjével.


Kelt…………………………….,20….év………..hó……nap.


__________________________
Aláírás


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!