BejelentésPutnoki Humán Szolgáltató Központ Városi Könyvtára

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A Putnoki Humán Szolgáltató Központ Városi Könyvtárának Stratégiai Terve

 


Jövőkép: Minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítása minden korosztály számára korszerű szolgáltatási formákkal. /fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, számítógéphasználat/


Küldetés: A könyvtár a tudás alapú társadalom alapintézménye, az egész életen át tartó tanulás segítője.

 


Átfogó célok:


· olvasáskultúra fejlesztése – új módszerek és programok bevezetése

· digitális írástudás fejlesztése

· tanulás támogatása

· otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások bővítése

 


Beavatkozások:


· az informális és nem formális tanulás támogatására Interneten elérhető bibliográfiai és tényadatbázisok létrehozása

· a helytörténeti anyag digitalizálása

· a fogyatékkal élők könyvtárhasználatának biztosítása

· gyermekfelügyelet biztosítása a könyvtári foglalkozások keretében

 


Rövid távú célok:


· könyvtárhasználat népszerűsítése

· új olvasók nyerése

· új társadalmi rétegek bevonása

· fogyatékkal élők könyvtárhasználatának biztosítása /házhoz szállítás/

· változatos könyvtári foglalkozások

 


Kiemelt kulcsterület:


Tanulás segítése a könyvtárhasználat segítségével.

 


Beavatkozások:


· könyvtárhasználat népszerűsítése

· új programok szervezése

· új elektronikus szolgáltatások bevezetése

 


Várható hatások:


· társadalmi integráció növekedése

· a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők lehetőségei nőnek

 


SWOT analízis:


Erősség:


· használó-központúság

· könyvtárhasználók számának emelkedése

· jól működő kapcsolatrendszer

 


Gyengeség:


· könyvtárfelirat nincs az épületen

· eligazító táblák nincsenek a városban

· háttérmunkák végzésére nincs helység

· hiányos honlap

 


Lehetőség:


· pályázati tevékenység

· továbbképzés

 


Veszély:


· gazdasági válság

· munkanélküliség

· kevés számítástechnikai berendezés, gyors amortizáció

· nagy távolság a városközponttól

 


Hosszú távú stratégiai cél:


A könyvtár a város egyik legrégebbi intézménye, mely hagyományokat ápol. Szükség lenne a jövőben egy a városközponthoz közeli épület biztosítására, amely akadálymentesített lenne a mozgásukban korlátozottak számára, s további évtizedekre biztosítja a városlakók könyvtárhasználatát.

 


Putnok, 2016. október 25.

 


Tóthné Győr Erzsébet

könyvtárvezető
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!