BejelentésPutnoki Humán Szolgáltató Központ Városi Könyvtára

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
LinkekKönyvtárhasználati szabályzat

 

I. A könyvtárat mindenki használhatja. A könyvtárhasználó ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

· Könyvtárlátogatás

· A könyvtár dokumentumainak helyben használata

· Állományfeltáró eszközök használata /katalógus: elektronikus, online/

· Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

· Rendezvények látogatása


II. Beiratkozás

· A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

· név

· anyja neve

· születési helye és ideje, lakcíme

· személyi igazolványának vagy útlevelének száma

Az Ön adatait a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük.

· A könyvtári tagság a beiratkozási díj befizetésétől az adott évre vonatkozik.

· Az önálló keresettel nem rendelkezők esetében az anyagi felelősséget a jótálló vállalja a „jótállási nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával.

· A Könyvtárhasználó a beiratkozáskor olvasói jogviszonyt létesít a Könyvtárral és hozzájárul, hogy az általa önként, okirattal megadott adatait a Könyvtár számítógépes nyilvántartásban rögzítse, és az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartsa, valamint az ott nyilvántartott adatokat a könyvtárhasználó valósnak elfogadja.

· A könyvtárhasználó köteles a Könyvtárnak bejelenteni, ha a beiratkozáskor megadott személyes adataiban változás történt.

· A beiratkozási díj megfizetéséről a könyvtár nyugtát állít ki, a beiratkozási díj összegét haladéktalanul a Humán Szolgáltató Központ pénztárába befizeti.

· A könyvtár minden évben az „Őszi Könyvtári Napok” keretében az országos trendekhez igazodva a program ideje alatt ingyenes a beiratkozás. A nyári olvasótáborban résztvevőket is beiratkozási díj megfizetése nélkül vesszük fel a könyvtárhasználók körébe.

· Beiratkozási díj egy évre:

· felnőttek számára: 600.-Ft

· Diákigazolvánnyal: 300.-Ft

· Munkanélküli segélyben részesülők: 300.-Ft

· Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők: 300.-Ft

· Jövedelempótló támogatásban részesülők: 300.-Ft

· Rendszeres szociális segélyben részesülők: 300.-Ft

· Gyeden és Gyesen lévők: 300.-Ft

· Nyugdíjasok: 300.-Ft

· Közgyűjteményi dolgozók részére: ingyenes

· Pedagógus igazolvánnyal rendelkezők részére: ingyenes

· 16 év alatt: ingyenes

· 70 év fölött: ingyenes


III. Szolgáltatások:

A beiratkozási díj befizetésével Ön a következő szolgáltatásokra jogosult:

Kölcsönzés

· Olvasójegy biztosítása.

· Maximum 6 db könyvtári dokumentum kölcsönzése 3 hét időtartamra.

· 14 éven aluli gyermekek a Gyermekkönyvtárból kölcsönözhetnek, valamint a könyvtáros engedélyével a Felnőtt könyvtárból.

· Ingyenes hosszabbítási lehetőség 3 alkalommal, ha a dokumentumra nincs előjegyzés kérve. Hosszabbítás kérhető telefonon, személyesen vagy e-mailben.

· Segítség az eligazodáshoz az Önt érdeklő témában.

· Könyvtárközi kölcsönzés, melynek postai díját a Könyvtárhasználó fizeti.

· A folyóiratok 2 hétre ingyenesen kölcsönözhetőek, kivéve a legújabb számok.

Előjegyzés

A kölcsönzés alatt álló könyvekre előjegyzés kérhető.

Késedelem

A késedelmes Könyvtárhasználókat 14 nap várakozás után a könyvtár telefonon vagy e-mailben felszólítja, a kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatására. Ha a kölcsönvevő a könyvtár által a dokumentum visszaszolgáltatására, illetőleg pótlására vagy értékének megtérítésére vonatkozó igényét legalább kétszeri írásbeli felszólításra nem teljesíti, a követelést polgári peres úton kell érvényesíteni, illetve eljárást kell kezdeményezni a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet -a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról- 21.§-ban előírtak szerint.

Online szolgáltatások

· Dokumentumok hosszabbítása

· Internethasználat


IV. Ön a következő kötelezettségeket vállalja könyvtári tagsága során:

· A Könyvtár rendjének megtartása.

· A kölcsönzött és helyben használt dokumentumok, elektronikus eszközök állagának megóvása.

· A kölcsönzött dokumentumok határidőre történő visszaszolgáltatása.

· Rongálás, dokumentum elvesztése esetén a dokumentum pótlása, illetve kártérítési kötelezettség a mindenkori beszerzési érték megfizetésével.

· Az olvasójegy megőrzése. Az olvasójegy más személyre nem ruházható át.

· Mobiltelefont csak az előtérben lehet használni.


V. Egyéb kitételek:

  • Kérjük a könyvtárlátogatókat, hogy csomagjaikat, kabátjaikat az előtérben helyezzék el. Értéktárgyakért, pénzért felelősséget nem vállalunk.
  • Saját dokumentumot abban az esetben vihet az olvasóterekbe a Könyvtárlátogató, ha azt érkezéskor és távozáskor is bemutatja a könyvtárosnak. /jegyzetpapír, íróeszköz/
  • A könyvtárban étkezni tilos!
  • Ha a könyvtárhasználó nem megfelelő viselkedésével zavarja a könyvtár rendjét, a szolgáltatások igénybevételétől eltanácsolható.


VI. Reklamáció:

A látogatók panaszukkal személyesen a könyvtár vezetőjéhez fordulhatnak vagy bejegyezhetik azokat az „Olvasók Könyvébe”.


VII. Nyitva tartás:

Hétfő: 8-16
Kedd: 9-17
Szerda: 8-16
Csütörtök: 9-17
Péntek: 8-16

 

VIII. Kapcsolat:


Putnoki Humán Szolgáltató Központ Városi Könyvtára

· 3630 Putnok, Bem József tér 6.

· Tel.: 06/48/430-082

· e-mail: vkputnok@gmail.com

· web:varosikonyvtarputnok.5.mp.eu


Putnok, 2016. október 15.


Tóthné Győr Erzsébet

könyvtárvezető
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!