BejelentésGRAFOMŰHELY
Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
pályaorientáció

Ismerd meg Önmagad, hogy megtaláld a helyedet a Világban!

Mindeninek megvan a saját helye, és feladata. Ennek az útnak a megtételéhez a képes-ségek, és készségek segítenek hozzá.

A Tehet-ség pedig azon a tevékenységek, amelyek elvégzése során el lehet jutni a sors által is helyénvalónak minősített célokhoz.

A kézíráselemzés - kortól függetlenül - segít felismerni mindenkinek saját Adott-ságait, az útravalót az élethez.

Mindenki teli tarisznyával indul, nyisd hát ki lehetőségeid tárházát, és használd!

Szeretné megtalálni az Ön, vagy gyermeke számára a leginkább megfelelő pályát, munkát, hivatást?

Válassza azt, amelyik a leginkább megfelel elképzeléseinek, vágyainak; és ugyanakkor sikeres elvégzésében képességei, valamint készségei hatékonyan megtámogatják!

Kinek ajánlható a pályaorientáció?

- Továbbtanuló diákoknak: a középiskola- és a felsőoktatás megkezdése előtt,

- Pályamódosítóknak,

- Azoknak, akik a hivatásukat keresik.

Képességek és készségek, amelyeket feltérképezünk:

I. Mentális képességek

1. Mentális intelligencia ˇ Milyen fokú a személyiség gondolkodásának érettsége?

2. A gondolkodás sebessége és flexibilitása ˇ Milyen ütemben, ˇ Mennyire rugalmasan,- és alkalmazkodóan gondolkodik?

3. Kontroll tevékenység ˇ Milyen fokú-, és felosztású a koncentráció és a figyelem?

4. Áttekintő képesség (divergens, konvergens) ˇ A dolgokra való rálátása mennyire szerteágazó, illetve részletes?

5. Gondolkodásmód (analitikus, szintetizáló) ˇ Mennyire részletező, illetve eredeti a gondolkodás?

6. Érdeklődésstruktúra: humán- és reál beállítottság ˇ Érdeklődése elsősorban érzelmi-, vagy inkább racionális alapú?

7. Strukturáló képesség ˇ Felépítő, rendszerező képessége milyen fokú?

8. Kreativitás ˇ Új dolgokat reproduktív vagy originális jelleggel hoz létre? ˇ Szellemi- vagy gyakorlati téren teremt újat?

9. Következtető képesség (analógiás, produktív) ˇ Hasonló helyzetekben inkább a korábban már megismert megoldásokat alkalmazza, vagy újakkal kísérletezik?

1o. Intuíció ˇ Az adott helyzet kezelése spontán felismerésekre-, vagy előzetes tapasztalatokra, ismeretekre alapszik.

11. Logikai készség

12. Tanulási képesség ˇ Mennyire nyitott az új ismeretekre? ˇ Mennyire használja ki tanulási képességeit?

II.Szociabilitás

1. Énkép ˇ Önmagához való viszonya mit tükröz? ˇ Lehetőségeit hogy használja ki? ˇ Milyen az önértékelése, én-ideálja? ˇ Hogy viszonyul az önvezetéshez- és irányításhoz?

2. Belső igény ˇ Mennyire társas lény? ˇ Milyenek a szociális kötődései?

3. Introvertált, extrovertált ˇ Milyen mértékben irányul a figyelme önmaga-, illetve a külvilág felé?

4. A beilleszkedés módja, és célja ˇ A közösségbe hogy illeszkedik be? ˇ Mennyire érvényesíti saját érdekeit?

5. Dominancia-igény ˇ Mennyire törekszik meghatározó szerepre? ˇ Mekkora személyes teret igényel?

6. Kompromisszum készség ˇ Mennyire kész az alkalmazkodásra, saját igényeinek módosítására?

7. Empátia ˇ Mennyire tudja környezete igényeit érzékelni és tolerálni?

8. Kommunikációs készség ˇ Hogy kezeli a környezeti konfliktusokat?

9. Pszichológiai érzék ˇ Milyen fokú pszichológiai érzékkel rendelkezik?

III. Érzelmi élet

1. Érzelmi érettség ˇ Milyen fokú érzelmi intelligenciával rendelkezik?

2. Hangulati beállítódás ˇ Mennyire optimista? ˇ Milyen a hangulatvilága, kedély- és lelkiállapota?

3. Intenzitás ˇ Milyen fokú érzelmi intenzitással rendelkezik, és ezt milyen módon éli meg?

4. Stabilitás, érzékenység ˇ Mennyire kiegyensúlyozottan reagál az érzelmi hatásokra?

5. Erkölcsi értékek ˇ Milyen morális értékrenddel rendelkezik?

IV. Munkavégzés

1. Munkatempó ˇ Mennyire impulzív? ˇ Milyen a munkabeosztása (tevékenység, idő), és milyen színvonalon teljesít?

2. Munkastílus ˇ Milyen tevékenységének kezdete- és vége? ˇ Hogy áll a tervezéshez és a megvalósításhoz?

3. Motiváció ˇ Milyen belső késztetések ösztönzik?

4. Terhelhetőség ˇ Mennyire terhelhető (pszichikailag és fizikailag)? ˇ Folyamatos, vagy szakaszos munkavégzésre alkalmas?

5. Munkaterület ˇ Elemző, vagy gyakorlatias munkavégzésre alkalmas?

6. Döntéshozatal ˇ Vezetői- vagy beosztott pozícióra alkalmas?

7. Probléma megoldás

8. Hiba- és konfliktuskezelés ˇ Mennyire rugalmasan, kreatívan, konstruktívan, és határozottan viszonyul ezekhez?

9. Kommunikáció ˇ Milyen verbális- és nonverbális eszköztárral rendelkezik, azokat hogy használja?

10. Munkatársakhoz való viszony ˇ Önálló vagy csapatmunkás?

11. Energizáltság ˇ Mennyire felel meg életkorának erőnléti állapota?

12. Megbízhatóság ˇ Mennyire hűséges és lojális? ˇ Milyen mértékű felelősséget vállal?

V. Önreguláció - Mekkora akarattal rendelkezik? - Hogy viszonyul a rendhez és a szabályokhoz? - Mennyire biztosít túl?

VI. Összegzés és javaslatok

Munkadíjak:

- írásban: 1o kategória: 16.ooo,- Ft + Áfa további kérdések: 1.5oo,- Ft/db

e-mail, vagy + postaköltség

 

Merre menjek tovább? Mi az igazi hivatásom? Mi a számomra legmegfelelőbb munkaterület?

Ezek a kérdések „kortól és nemtől függetlenül” bármikor aktuálissá válhatnak, ha megérett az idő arra, hogy képességeinket, és készségeinket sorsunk szolgálatába állítsuk. A nagy kérdés mindig az, hogy hol van lehetőségünk életutunkon a továbblépésre, és ehhez mi áll már a rendelkezésünkre tarsolyunkban, illetve miben kell, és lehet fejlődnünk.

A képességeink adottak – hoztuk, kaptuk őket - , ezeket lehet azután megtámogatni mindig tovább fejleszthető készségeinkkel. Ezek tárháza persze igen széles, ezért némi tudatos célorientáltság sosem árt...

A hozzám fordulókból először is megpróbálom előcsalogatni régi, akár gyermekkori vágyaikat. Ez persze lehet a kukásautó vezetője, vagy akár a légtornász is, de a legtöbben már nagyon korán éreznek valódi elhivatottságot egy hivatás iránt.

Vagyis a „hívás” onnan bentről-fentről megérkezik, és meghallható. Gond akkor szokott lenni, ha ez nincs szinkronban a környezet elvárásaival, ilyenkor a belső késztetés nincs kívülről megtámogatva és mélyen bekerül a „fiók mélyére”.

Az íráselemzés során azonban ezeket a lehetőségeket fel lehet fedezni újra, és meg lehet találni a reális helyüket az életben. „Reális helye” pedig mindig annak van, ami beleillik életfeladataink sorába. Ezek feltérképezése többféle módon történhet, a horoszkóptól a sorselemzés különböző módszeréig.

A klasszikus grafológia pontosan fel tudja mérni a képességeket, készségeket, és így azt, hogy az egyén – elvi síkon- mire alkalmas. Az intuitív grafológia pedig – a személyes tanácsadás lehetőségeit is kihasználva – törekszik teljes képet alkotni arról, hogy a személyiség hol tart a fejlődésében, és milyen további lehetőségei vannak.

Azt látja, hogy mivé fejlődhet, válhat az Ember!

- A mellékelt írásmintán egy nagyon önálló, szuverén egyéniséget láthatunk, aki – kellő óvatossággal ugyan – mindig igyekszik lehetőségeit teljesen kihasználni. Nem igazán törődik a formalitással, de saját erkölcsi határait jól és tisztán használja, így az emberi tiszteletadás törvényeit nem sérti meg. Mély érzelmeit jól tudja kezelni, harmóniát sugároz.

Számára az emberekkel való foglalkozás mindenképpen előnyös lehet, mert – magas érzelmi intelligenciája révén – értékes átadni valója lehet számukra. Ugyanakkor éppen érzékenysége miatt kicsit elhatárolja magát a külvilágtól, így ezen a téren némi igazításra szükség van.

A sorelemzés be tudja határolni életfeladatainak területét, illetve jelzi, hogy most melyek azok a lépések, amelyek megtételéhez elérkezett az idő. - A Mnemoszüné, a Symbolon kártya pedig arra emlékeztet bennünket, hogy tudatalattink lelki mélységeinek tartalmát emeljük tudatos szintre! Ezáltal pedig intuitív módon megszülethet az a felismerés, hogy mit képviselünk valójában, és milyen feladataink vannak most a Földön.

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!