Bejelentés


A levegő királynője!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

 

2018

.


.

V-252 - es Egyesület megrendezésével.

Az Szmk: Fajtaklub kiállítása

V-252 - es Egyesület Kiállítása

.


.

Klubgyűlés februárban

.

Öreg és emlék v. nevezés " Beérkezési dátum Április 15."


.


.

Szegedi Magasszálló Keringőt Tenyésztők Fajtaklubjának            2018. évi tagnévsora

1

Banga István

6800 Hódmezővásárhely, Egressy u. 8/a.

V-84

2

Balogh Szabó Imre

6600 Szentes, Hunyadi u. 27.

V-106

3

Bakonyi Imre

6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 13.

V-84

4

Borbély István

Szeged, Mester u. 58.

V-39

5

Baranyi István

6900 Makó, Révész u. 69.

V-271

6

Budai János

6900 Makó, Szikszai u. 37.

V-271

7

Cseri József

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa u. 64.

V-84

8

Dékány Csaba

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 100.

V-84

9

Dudás Imre

6640 Csongrád, Bercsényi u. 14.

V-106

10

Eperjesi János

6710 Szeged, Orvos köz 6.

V-39

11

Fackelmann János

6726 Szeged, Blaha Lujza u. 4.

V-39

12

Fancsali Zoltán

6775 Kiszombor, Petőfi u. 54/a.

V-271

13

Gajda Péter

6612 Nagytőke, Petőfi u. 4.

V-126

14

Héjja Mihály

6800 Hódmezővásárhely, Jázmin u. 15.

V-84

15

Horváth Mihály

6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 11.

V-84

16

Horváth Zoltán

6640 Csongrád, Nagymező u. 6.

V-106

17

Kiss Adrián

6800 Hódmezővásárhely, Almássy u. 15.

V-271

18

Kis Sándor

6800 Hódmezővásárhely Klauzál u. 139.

V-84

19

Koncz Zoltán

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 47.

V-40

20

Kopasz János

6726 Szeged, Gyergyói u. 28/b

V-39

21

Kovács Pál

2740 Abony, Wesselényi u. 8/a.

V-227

22

Köteles József

6900 Makó, Diófa u. 16.

V-70

23

Lucz József

6800 Hódmezővásárhely, Szent I. u. 40.

V-40

24

Mikulai Sándor

6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 142.

V-84

25

Nagy Ernő

6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 75.

V-84

26

Nagy István

6413 Kunfehértó, Kossuth u. 29.

V-128

27

Nagy János

6900 Makó, Révész u. 62.

V-271

28

Papp Mihály

6775 Kiszombor, Makói u. 2.

V-70

29

Rabb Sándor

6440 Jánoshalma, Eötvös u. 29.

V-60

30

Rostás Gyula

6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 13,

V-84

31

Sági János

6727 Szeged, Göndör sor 7/b

V-39

32

Sebők Attila

6781 Domaszék, Vasút u. 22.

V-39

33

Somogyi Lajos

6800 Hódmezővásárhely, Galamb u. 14.

V-84

34

Somogyi Sándor

6440 Jánoshalma, Orczy u. 47.

V-60

35

Szabó Dezső

6729 Szeged, Versenszki u. 8.

V-252

36

Szekeres Lajos

6753 Szeged-Tápé, Folyamos Telep 19.

V-39

37

Szunyi László

6771 Szeged-Szőreg, Szegfű u. 10/b

V-39

38

Tóth Lajos

6600 Szentes, Kodály u. 9.

V-106

39

Török György

6726 Szeged, Szőregi u. 57.

V-39

40

Vas Mihály

6727 Szeged, Lőwi Sándor u. 64.

V-39

41

Vancskó Anikó

2370 Dabas, Fő út 73.

V-282

42

Virág Gábor

2370 Dabas, Fő út 73.

V-282

43

Vörös József

6800 Hódmezővásárhely, Kalap u. 3.

V-84

44

Zetkó János

6792 Zsombó, Arany J. u. 15.

V-3

 

 

 

 


.

Jegyzőkönyv

Készült: A Szegedi Magasszálló Keringő Fajtaklub 2018. február 11-én Szegeden a Petőfi telepi Kultúrotthonban  09. órai kezdettel.

Rostás Gyula a Fajtaklub elnöke köszönti a megjelent klubtagokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Fajtaklub taggyűlése határozatképes. A 42 fő taglétszámból a taggyűlésen 31 fő jelent meg. Igazoltan távol 3 fő.

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat:Napirendi pontok:

1., A Szegedi Magasszálló Keringő tenyésztésének jelenlegi helyzete, bírálata.

Előadó: Sebők Attila

2., Elnöki beszámoló a 2017. évi munkáról Előadó: Rostás Gyula Fk. Elnök

3., Pénzügyi beszámoló Előadó: Szekeres Lajos

4., 2018. évi munkaterv megtárgyalása Előadó: Rostás Gyula

5., Tagfelvétel

6. Egyebek

 

 

Az elnök, szavazásra teszi fel a napirendi pontokat. A taggyűlés egyhangúlag elfogadja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő tagok személyére. Jegyzőkönyvvezetőnek Dékány Csabát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Héjja Mihályt és Lucz József sporttársakat javasolja.

A taggyűlés és a javaslatot egyhangúan elfogadja, Rostás Gyula elnök felkéri, Sebők Attila szakelőadót a beszámoló megtartására.

 

1. napirendi pont:

A szegedi galamb küllemi és röpteljesítménye az utóbbi években sokat változott. Az új stender rajz vegyes érzelmeket váltott ki tagjaink sorába. A 2000-ben elfogadott eszmény rajzot jobbnak tartják tagjaink. Az országos kiállításon már évtizedek óta a legnagyobb létszám a szegedi. Jól sikerült a fajtaklub kiállítás is. Sajnos nem minden tenyésztő kapott meghívót a kiállításra. A bírálók törekszenek a fajtaleírás alapján bírálni. A kiállításokon a kiállított és kiváló galambok aránya átlagban 29-35 % között mozog. A beszámolóhoz hozzá szólt Kopasz János , aki kifogásolta a klubkiállításra a meghívók elmaradását.

Kis Sándor megkérdezte, hogy a győztes galambok kiválasztása milyen szisztéma alapján történik.

A feltett kérdésre Sebők Attila szakelőadó a választ megadta.

Rostás Gyula megköszönte Sebők Attila beszámolóját és a beszámolót szavazásra bocsájtotta. A taggyűlés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

2. napirendi pont:

A Fajtaklub munkáját 2017. február 26-án elfogadott munkaterv alapján végezte.

2017. évi röpversenyekre a mozgósítás sikeres volt. 25 röpcsapat nevezett országos versenyre. Megállapíthatjuk, hogy a 25 röpcsapatból 14 röpcsapat ért el standard eredményt.

„Magyar Bajnok" címet Lucz József sporttárs röpfalkája érdemelte ki. 2017. évben  a versenyzett röpfalkák komoly eredményt értek el.

2017. június 12. Diavetítéssel egybekötött előadást tartott dr. Berkes Krisztián. Az előadáson, több mint 30 fő megjelent.

2017. október 22-én Hódmezővásárhelyen tartottuk a „Fiatal galamb" bemutatót. 19 tenyésztő 165 db egyedet mutatott be. A bemutató legszebb hímje Vass Mihály állományából került ki, a legszebb tojó pedig Tóth Lajos galambja volt.

2017. december 9-10. Országos kiállításon 128 szegedi galamb lett benevezve.

Fajtagyőztes: Hajós Ferenc sárgaszíves hím,

Rostás Gyula sárga tojó lett.

A bemutatott galambok közül 39 egyed kiváló minősítést (32 %) ért el.

A „Magyar Mester" címet Rostás Gyula sárga állománya érdemelte ki 385 ponttal.

2018. január 13-14-én a Tápéi Galambász Székházba került sor a Fajtaklub kiállításra. 9 tenyésztő 104 db galambot nevezett be.

Fajtagyőztes: öreg hím - Tóth Lajos piros örvös

öreg tojó - Szabó Dezső fekete szívhátú

fiatal hím - Rostás Gyula sárga

fiatal tojó - Balogh Sz. Imre vörös szívhátú.

 

Hozzászólások:

 

-          Nagy János a röpstandard kidolgozását sürgeti

-          Sági János : ne módosítsuk az eddigi röpstandardon

-          Kopasz János: a fajtaklub kiállításon a színgyőztesek is számoljanak be a tenyésztői eredménybe.

 

Határozati javaslat:

A taggyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

3. napirendi pont:

 

2017. évi pénzügy beszámoló

 

2017. évi nyitó pénztárkészlet:                                                   433.640,- Ft

2017. évi működési hozzájárulás:                                                 82.000,- Ft

Összes bevétel:                                                                           515.640,- Ft

 

 

 

Kiadások:

 

Meghívók postaköltsége:                                              3.480,- Ft

Pályázati postaköltség:                                                  1.050,- Ft

Bevételi, kiadási pénztárbizonylat:                               1.408,- Ft

Reprezentációs költség:                                                7.001,- Ft

Fiatal galamb bemutató ktg.                                        13.795,- Ft

(serlegfelirat, üdítő, kávé, gázpalack)

Állatorvosi előadás: Dr. Berkes Krisztián                   41.966,- Ft

(útiköltség, előadás, üdítő, pogácsa)

Telefonköltség                                                             13.000,- Ft

Összes kiadás:                                                             81.700,- Ft

2017. évi záró pénzkészlet:                                     433.940,- Ft

Határozati javaslat:

A taggyűlés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

4. napirendi pont:

 

2018. április 26. Hódmezővásárhely, Galambász Székház, Kutasi út 12.

Időpont: 17 óra

 

A rendezvény témája:

Országos röpversenyre való mozgósítás

2018. évi Országos Röpverseny Naptár ismertetése

 

Ea.: Röpverseny bizottság

 

 

2018. június 18. Hódmezővásárhely, Galambász Székház, Kutasi út 12.

Időpont: 18 óra

 

A rendezvény témája:

Állatorvosi előadás - galamb betegségek

- galambok ellátási terve

- Röp-standard megbeszélése

- Fajtaklub röpverseny előkészítésse

 

Ea.: Nagy János

 

2018. október 21. Hódmezővásárhely, Rárósi út 118.

Időpont: 8 óra

 

-          Fiatal galamb bemutató

-          Bírálók továbbképzése

-          Konzultáció tenyésztők és bírálók között.

 

 

2018. december 18. Szeged, Petőfi telepi Kultúrház

Időpont: 18 óra

 

A rendezvény témája:

Fiatal, Nemzeti és Fajtaklub kiállítás tapasztalatai bíráló szemével.

 

Ea.: Sebők Attila szakelőadó

 

Határozati javaslat:

A taggyűlés a munkatervet egyhangúan elfogadta.

 

5. napirendi pont:

 

Tagfelvételi kérelemmel fordult a taggyűléshez:

Köteles József, Papp Mihály, Nagy Ernő, Kiss Adrián, Vancskó Anikó, Virág Gábor és Dönczi István.

A taggyűlés az alább határozatot hozta:

Köteles József                  29 igen      2 tartózkodással elfogadta

Papp Mihály                     31 igen

Nagy Ernő                        31 igen

Kiss Adrián                      28 igen      2 tartózkodás, 1 ellenvélemény

Vancskó Anikó                31 igen

Virág Gábor                     31 igen

Dönczi István                   31 igen.

 

6. napirendi pont:

 

Döntött a tagság, hogy a 2018. évi Fajtaklub kiállítást Makón, a 2019. évit pedig Békéscsabán kívánja megrendezni.

 

A taggyűlés 11 óra 40 perckor befejeződött.

 

Kmf.

 

Dékány Csaba                                                                                         Héjja Mihály

Jk. Vezető                                                                                           Jk. hitelesítő

 

 

Lucz József

Jk. hitelesítő

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


.


.

Fiatal galambok bemutatója Hódmezővásárhelyen

Szegedi V-252-es egyesület bemutatója

.


.


.

Fajtaklub kiállítás Makón. Makói rendezéssel


 

Budapesti kiállításon készült képek

Szegedi magasszálló keringő díjazottjai a budapesti kiállításon


Szabadkai kiállítási képek. Sok rokon fajtával

 


.

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!