Bejelentés


A levegő királynője!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

 

SZEGEDI MAGASSZÁLLÓ KERINGŐ


Származási hely:

Magyarország, Szeged és környéke.

Összbenyomás:

Közepes nagyságú, cseppformára emlékeztető alakú, széles mellű, tág lábállású, ék alakú, elegáns megjelenésű fésűs röpgalamb.

Fajtajegyei:

Fej: Kissé hátrahúzottan tartott, enyhén hosszúkás, a homlok húzott, ék alakú, a csőrgerincéhez törés nélkül csatlakozik.  A fejtető lapos, vízszintes tartású és téglalap alakú. A hom-lok és a fejtető lekerekített élben találkoznak. A pofán pár-huzamosan a tarkót teljesen takarja a dús tollazatú fésű, melynek éle a fejtető síkjánál 3-5 mm-rel magasabb, fültől fülig ér ott tollforgóban záródik, a nyakélen a fésű alatt enyhe bevágódás után sörényszerűen folytatódik.

Szem: A szem közepes nagyságú, enyhén kidomborodó. Az egyszí-nűek, a szalagos szárnyúak és az örvösök szivárványhártyája gyöngyszínű, a szívhátúaké bükköny szem. A hófehérek íri-sze gyöngyszínű és sötét is lehet. A szembőr kétsoros, sima szövetű, világos pergamen színű, az örvösök szemgyűrűje világoskék (hamvas).

Csőr: Ék alakú, tőben vastag, a kávák hegye felé egyenletesen vé-konyodó. Hossza jelenleg a különböző rajzváltozatok eseté-ben még eltérő, de törekedni kell a 18-21 mm közötti csőr-hossz elérésére.

A csőr színe a szalagos  kékek, kovácsolt kékek, kékderesek esetében palaszürke, a csőr hegyéig sötétedő.

- A vörös és sárga egyszínűeknek, valamint ezek szívhátú változatainak és a hófehéreknek a csőre világos szaru színű. - A feketék és a fekete szívhátúak világos szaru színű csőré-nek felső kávája fekete jelzettség (érc) van.

- A kék szívhátúak világos szaru színű csőrének felső kávája világoskék sávval jelzett.

- A sárgafakók csőre világos szaru színű.

- A vörösfakó csőre világosbarna színű, de  törekedni kell a világos szaru szín eltérésére.

- A kékfakó világosbarna színű csőre a hegyen fejlett, sima felületű, fehéren porozott.

Nyak: Közepes hosszúságú, ívelt, a toroknál kereken kimetszett.

A hímek nyaka vastagabb, a tojóké vékonyabb, kevesebb, ami a nemi jellegre utaló különbség.

Mell: Széles, jól izmolt, előre domborodó, enyhén emelt tartású.

Szárnyak:Feszesek, a test oldalaihoz jól simulók, az elsőrendű evezők

a szélső kormánytollakon fekszenek, hegyük  a farok végét

csaknem eléri, a másodrendű evezők a hátat takarják.

A vállbúbok a mell tollaival részben takartak.

Farok: Keskeny, zárt, a hát lejtővonalát törés nélkül követi, vége a talajt nem érinti. A kormánytollak száma:  12

Lábak: Rövidek, tág állásúak, a csüdök és az ujjak tollatlanok, élénkvörös színűek. A karom színe a csőr színéhez igazodó, az örvösök karom színe világos.

Tollazat: Testhez feszesen simuló, rugalmas, finom tapintású.

Szín és rajzváltozatok:

Egyszínűek: fehér fekete, vörös, sárga.

Szalagos szárnyúak: fekete szalagos kék, kovácsolt kék (potykás),                   kékderes, kékfakó, vörösfakó, sárgafakó.  A fakók kovácsolt rajzzal is elfogadottak.

A kékek feje, nyaka a begy aljáig sötét, zománccsillogású, a hát, a has, a szárnypajzsok, a derék világosszürkés (acélkék). A párhuzamos szárnyszalagok, az evezők vége, továbbá a farok szegély feketék.

A kovácsoltkék szárnypajzsa fekete kovácsolt pikkelyezésű. A kékes-deres habosan pikkelyezettek, míg a has és a combtollazat világos-szürke (majdnem fehér).

A kékfakók feje, háta, hasa és szárnypajzsai világos ezüstszínűek.

A nyak  a begy aljáig, barna tónusú, fényes csillogású. A farokpánt, a szárnyszalagok és az evezőtollak vége barna. Törekedni kell a sötét fejszín elérésére.

A sárgafakók feje és nyaka a begy aljáig, továbbá a szárnyszalagok aranysárgák, fényes csillogásúak. A szárnypajzs, a hát, a derék, a farok felső nézetből világos krémszínű. A has, az ülep és combtolla-zat világos színű, enyhén szürkés árnyalatú.

A vörösfakó rajzában a sárgafakóval megegyező, de annak sárga színe helyett élénkvörös, illetve  a krémszín helyett pezsgőszínű. A vörös-fakók hasa, ülepe és combtollazata enyhén szürkés árnyalatú. A sárga és vörösfakóknál az evező- és kormánytollak tükrözöttek.

Örvösök: alapszíne fehér. A fej, a nyak a begy aljáig, a szárnypaj-zsok, a hát a derék vonaláig meggypiros vagy orgonalila színű babok-kal tarkázott. A fejen és a nyakon mutatkozó szálkás színezettség alap-ján „ karmolt ” örvösök, míg a rajz kiterjedtsége szerint- a galamb ko-rától függően – kis és nagy örvösök különböztethetők meg. Ha a fej, a begy, a hát és a szárnypajzs a derék vonaláig egyöntetű meggyvörös, vagy orgonalila és csak a nyakon van néhány világos bab, akkor a

„ táblás ” örvös elnevezés használatos.

Szívhátúak: fekete, vörös, sárga és kék szívesek.

Fehér a fej és az előke. A fejtető közepén lekerekített sarkú téglalap színes folt, a koronacsepp helyezkedik el, melynek területe hozzáve-tőlegesen a fejtető nagyságának fele. A kék szívesek koronacsepp nél-küliek, de törekedni kell a koronacsepp elérésére. Fehér továbbá a de-rék, a combok, a has, a szárnypajzs (a szívrajz kivételével), valamint az első és a másodrendű evezők. Színes koronacseppen túl a fülrajz, mely a fésű forgóitól indulva vízszintesen fut a szemgyűrűig, majd onnan 8-10 mm hosszan lefelé halad. A fülrajz folytatása a nyakrajz, mely enyhe ívben visszakanyarodva a toroktól 35-50 mm záródik

(elejes).  Színes továbbá a fésű, a nyak ( az előke kivételével ), a begy, valamint a szívhát, a farok fedő- és támasztótollaival együtt. A színek teltek, a nyak fémes csillogású.

Durva hibák:

Előírtaktól való durva eltérések, mint például a nagy test, hosszú, nyú-lánk termet. Magas, ívelt homlok, rövid, széles, domború fejtető. Je-lentős törés a csőgerinc és a homlok találkozási helyén. Vékony csőr-től, vékony, ívelt csőr (gerle csőr). Tarkóra simuló fésű, a tollforgók hiánya, hegyes illetve ferde fésű. Sárga, vörös, valamint egysoros szemgyűrű. Vérerezett vagy sárga szivárványhártya (kukoricaszem), sötét írisz (ahol ez nem előírásos), felemás szem. A fekete egyszínűek, kékes és fakó, valamint a fekete szívhátúak alsó csőrkávájának sötét jelzettsége. A fésűig nyúló koronacsepp. Keskeny, magasan emelt mell, fedetlen vállbúbok, nyitott hát, mérlegállás. Hosszú kormány-  és evezőtollak, csüngő, rövid szárnyak, sátoros, laza farok. Hosszú, vastag csüdök és ujjak. A tollazat határozatlan színe, fodrosság, a szín egyenlőtlensége. A sárga és vörösfakóknál az evező- és kormánytolla-kon a tükör hiánya. A szalagos kékek és kovácsolt kékek világos, ezüstös fej- és nyakszíne, majdnem fehér, világos dereka. A szívhátú-ak koronacseppjének hiánya (kivéve a kék szívhátúakat), szárcsázott fej (homlokfolt), pofásság, bajuszosság, oldalasság, csíkos szárny,színes has, nadrágosság. Túlságosan rövid vagy nyitott (szakadt) elő-ke. Az örvösök tarkázott hasa, combja és dereka, valamint az evező- és a kormánytollak közötti színes tollak.

Értékelés sorrendje:

Összbenyomás – testfelépítés – testtartás – fej, szem, szembőr, csőr-színrajz

Röpkövetelmény: 3,5 óra hosszidő

Gyűrűnagyság: 7 mm, IV.

 

Tűnő szállásra nem kötelezett fajta .II.cs.  A.o.

Röp követelmény:   3ó.30p. Sima szállás.

Minimum 14db eggyüttes megüléssel 30 percen belül.

Kihajtható galambok száma: 14db tól 24db ig

16db felett 2db jelzőgalamb(más fajta) is röptethető.

 

Pontozása:

 

 

Sztenderd időig percenként:

1p.

 

+1 óráig:

2p.

 

+2órától:

3p.

 

Megülésért,   14db.ig:

10p.

 

14db.tól-24db.ig:

20p.

Büntető pontok:

 

 

Sztenderd felét nem teljesítő galamb

-20p.

 

Sztenderd idő felétől és a sztenderd idő között teljesítő galamb

-10p.

 

A sztenderdet teljesítő,de nem a falkával leszálló galamb nem kap pontot.

 

 

-

Nemzeti kincsé nyílvánítva.


 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!