Bejelentés


A levegő királynője!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


 

Fajtakub események 2012

 

Az év galambfajtája a.

Szegedi magasszálló keringő

Képek a fajtaklubgyűlésről.

-

-

-

-

Munkaterv (Tervezet) 2012.

Fajtaklub gyűlés minden hónap első hétfőjén.
Helye: Bartók Béla Művelődési Központ
Időpontja: 18 óra.
Július és augusztus hónapban Hódmezővásárhely, Kutasi út 12.
Az év galambfajtája a Szegedi Magasszálló Keringő újságcikk sorozat
klubgyűlésen megbeszéljük
2012. április hó Országos Röpversenyre való mozgósítás
2012. április hó Egészségügyi előadás
2012. április hó Jancsó Mihály Emlékversenyre való mozgósítás
2012. október 27-én Fiatal galamb bemutató Szeged-Tápé, Dráva u. galambász székház:
Bírálók továbbképzése
Bírálatról konzultáció
2012-es Nemzeti Kiállítás szervezése
Országos Fiatal kiállítás szervezése

 

Jegyzőkönyv
Készült: a Bartók Béla Művelődési Központ Szeged, Petőfi telep helyiségében 2012. február 26-án.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.
Tárgy: a MGKSZ Szegedi Magasszálló Keringőt Tenyésztők Fajtaklubjának közgyűlése.
Kopasz János a fajtaklub elnöke köszöntötte a klubgyűlésen megjelenteket, külön köszöntötte az MGKSZ részéről megjelent Fehér Istvánt, az Országos Röpgalamb Szakosztály szakelőadóját. Megállapította, hogy a klubgyűlés határozatképes, 49 fős taglétszámból 26 fő jelent meg. Javaslatot tesz a levezető elnök Eperjesi János személyére. A klubgyűlés egyhangúlag elfogadja. Eperjesi János javasolja Rostás Gyulát jegyzőkönyvvezetőnek,
hitelesítőknek pedig Somogyi Lajost és Soós Róbertet. A klubgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja. Ezek után felkéri Rostás Gyulát a jegyzőkönyv vezetésére. Eperjesi János ismerteti
a klubgyűlés napirendi pontjait.
1./ Beszámoló a 2011. évi munkáról      Ea.: Kopasz János elnök
2./ Pénzügyi beszámoló                         Ea.: Szekeres Lajos pénztáros
3./ Szakmai beszámoló                          Ea.: Kis Sándor szakelőadó
4./ Tagfelvétel                                       Ea.: Szirovicza Roland titkár
5./ Egyebek
Az ismertetett napirendi pontokon a jelenlévők nem kívántak módosítani, így azt egyhangúlag
elfogadták.
1./ Napirendi pont:
A fajtaklub 2011. évi feladatát az elkészített munkaterv szerint végezte. A fajtaklub minden hó első hétfőjén klubnapot tartott.
- Megbeszéltük aktuális feladatainkat
- Tájékoztattuk tagjainkat a legfontosabb szövetségi feladatokról
- Mozgósítottuk tagjainkat az országos röpversenyre, kiállításra
- A röpversenyen résztvevők nagyon komoly eredményt értek el.
2011. szeptember 14-én MGKSZ elnöksége számoltatta be a fajtaklubot a végzett munkáról.Az elnökségi ülésen Kopasz János elnök és Kis Sándor szakelőadó vett részt. Feladatul
kaptuk a 2012-es évre: Az év fajtája: a Szegedi Magasszálló Keringő.
2011. október 22-én a tápéi galambász székházban fiatal galamb bemutatót tartottunk. Közel 200 darab fiatal lett bemutatva. A bemutatót a szegedi galambok bírálóinak tovább képzésével
összekötöttük. A tenyésztőink részt vettek az országos fiatal és öreg kiállításon.

A fajtaklub kiállításra 2012. január 14-15-én került sor Tápén. 256 db szegedi galamb került bemutatásra. Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre javul a szegedi galamb minősége. Sokkal nagyobb egyöntetűséget mutat. A bírálatot a MGKSZ Bíráló testülete által delegált Sebők
Attila, Cseri József, Rostás Gyula és Taskovics Zoltán végezte.
2011. június 3-án Balatonalmádiban az Európa Szövetség galamb szekció ülésén vettünk részt. Bemutattuk a fajtaklub által tenyésztett galambok színváltozatait.
2012. január 27-29-én részt vettünk a postagalambászok jubileumi kiállításán Budapesten Szegedi és Alföldi Bugagalamb kollekcióval.
A 2011. évre tervezett munkatervből csak a „Dúclátogatás” maradt el.
Megköszöni a tenyésztők és röptetők 2011. évi munkáját. Eperjesi János levezető elnök megköszöni Kopasz János elnök Úr beszámolóját, és a beszámolót vitára bocsájtja.,
A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Határozati javaslat: A klubgyűlés a Fajtaklub Elnökségének beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
2. Napirendi pont:
A levezető elnök felkéri Szekeres Lajos pénztárost a pénzügyi beszámoló megtartására.
2010. évi záró egyenleg:            387.846,- Ft
Bevétel (tagdíj) :                         100.000,- Ft
---------------------------------
487.846,- Ft
Kiadás:
Postaköltség:                                 8.225,- Ft
Serleg:                                         11.625,- Ft
Gravírozás:                                    4.800,- Ft
Boríték:                                             537,- Ft
Tollak:                                               490,- Ft
Bevét.és kiad.bizonyl.                       567,- Ft
Koszorú:                                         6.000,- Ft
Benzin ktg.                                   20.258,- Ft
2011. közgy.ktg.                              3.525,- Ft
---------------------------------------
Összes kiadás:                             56.027,- Ft
Összes bevétel:                          487.846,- Ft
Összes kiadás:                             56.025,- Ft
----------------------------------------
Maradvány:                                 431.821,- Ft
Eperjesi János levezető elnök megköszöni a beszámolót és vitára bocsájtja. A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Határozati javaslat: A klubgyűlés a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

3. Napirendi pont:
A levezető elnök felkéri Kis Sándor szakelőadót a beszámoló megtartására.
A fajtaklub tagok - versenytársak
- rivalizálnak egymással.
Fő cél az legyen, hogy a szegedi galamb legyen a központban.
- Van feladat a röpfalkák minőségének javításában
- MGKSZ elnöksége a tarka galamb röptetését nem engedélyezi. A megjelent Fehér István sporttárs sem támogatta elképzelésünket. A röpfalkák  bírálásánál az  elsődleges értékmérő küllemi jegyek a mérvadóak.
- A fajtaklub honlapja nem úgy működik, mint ahogy egy  fajtaklub honlapjának kellene.
- Probléma, hogy a tenyésztők a fajtaklub kiállításán elért  „kiváló”-ra minősített galambok után a tenyésztői minősítésénél nem veszik figyelembe. -  A fajtaklub 3 kiállításon működött közre
V-252 sz. Kocsis József egyesület kiállításán
Fajtaklub által tartott fiatal galamb bemutatón
Fajtaklub kiállítás.
A kiállítás után a tenyésztők és bírálók közötti konzultáció lényeges dolog.
A Fajtaklub kiállítás szép és példaértékű volt. Nagyon sok, szép, jó minőségű hátasok kerültek kiállításra. Az örvös állomány stagnál.
Volt olyan tenyésztő, aki nem megszokott hangnemben reklamált bírálat, díjazás miatt.
A Fajtaklub kiállításról készültek képek. Köztudott, hogy galambot fényképezni nagyon nehéz. Az év galamb fajtája a Szegedi Magasszálló Keringő. A szerkesztő bizottság nem jelentette meg a január havi cikket. A február havi újságban a címlapra fehér galamb került
– szakmailag ez nagy hiba volt. (Narancs szembőr, rossz állás) Fackelmann Jánosnak, Szűcs Imrének sokkal szebb fehér galambja van. Jó volna tudni, hogy honnan vették ezt a fényképet.
Cikksorozat tervezet 2012.
1. Tisztelet az elődöknek. Sok szép élményt az utódoknak                       (bevezető)
2. A fajtaleírás részletes ismertetése, értelmezése, Az elsőleges              fajtajegyek fontossága színtől-rajztól függetlenül.
3. A bírálók mennyiben segítették-segítik a változatok                             egységesítését. Röpfalkák fajtatisztasága, egyensúlyteremtés!
4. Eltérés a rokonfajtáktól.
5. Egyszínűek /Fehér, sárga, vörös, fekete/ Régi és mai                            kiemelkedő tenyésztők.
6. Szalagosok, fakók nélkül /kék, kékkovácsolt, deres/ Régi és mai          kiemelkedő tenyésztők.
7. Fakók /sárga, vörös, ezüst, + kovácsolt változataik/ Régi és mai           kiemelkedő tenyésztők.
8. Örvösök /cirkás, meggypiros, táblás, orgona/ Régi és mai                      kiemelkedő tenyésztők.
9. Szívhátúak /fekete, vörös, sárga, kék/ Régi és mai kiemelkedő             tenyésztők.
10. Szabályos és szabálytalan tarkák, melyek a standardban nem             szerepelnek, de nagy számban tenyésztették-tenyésztik őket.             /Kékfarkú, potykáshátú, dohányhátú ezüsthátú, sárga-, kék-,               vörös-, fekete örvösek, fehérfarkúak stb./ Régi és mai
kiemelkedő tenyésztők.
11. Elterjedésük belföldön és külföldön.
12. A  fajta jövője – utószó. Tenyésztési ismeretek a fajta jellegéből          adódó speciális tudnivalók. Keresztezések.
A minden hónapban megjelenő újságcikket klubnapon ismertetjük az ott megjelent klubtagoknak. A kiállításon a legnagyobb létszám a Szegedi Magasszálló Keringő. A bírálatok az egységesítés felé mutatnak. A kiállított galambok tenyésztői színvonala
folyamatosan emelkedik.
A röpfalkák minőségével vannak problémáink. A bírálók feladata és kötelessége a jegyzőkönyvben észrevételeit rögzíteni. Az Országos fiatal kiállítás ebben az évben nem novemberben, hanem 2013. februárban lesz megtartva.
1980-ban a Kaposvári Egyetemen néhai Somogyi Ferenc sporttársunk tartott előadást a
Szegedi Magasszálló Keringőről. A magnófelvétel meg van.
Fajtaklub kiállítás megrendezése helye és időpontja később kerül meghatározásra.
Hol tartjuk 2012. évi kiállítást. A kiállítás megrendezésére Jánoshalma jelentkezett.
- Somogyi Sándor elmondja, hogy végső döntést csak május hóban önkormányzati közgyűlés után tudnak mondani. Ők 2013. január 12-13-án szeretnék megrendezni a kiállítást.
- Fodor János: a Makói Egyesület december hónapban rendez nemzetközi kiállítást, ott
is meglehet tartani és sokkal közelebb van, mint Jánoshalma.
- Kis Sándor: van arra is lehetőség, hogy a kiállítást az országos kiállítással egybekötve
tartjuk, így a tenyésztők minősítést kapnak.
Meg kell szavaztatni a tagokkal, hogy az országos, vagy a vidéki kiállítás érdekli a tenyésztőket. A tenyésztők a vidéki kiállítás mellett szavaztak.

 

Fehér István:
- Megköszöni a tenyésztők röptetésen és kiállításon                 nyújtott munkáját.
- Az elnöki beszámolót jónak tartja
- Pénzügyileg stabil a fajtaklub, a pénzügyi beszámoló               alapján
- A január havi újságcikk elmaradására nem tudok                   válaszolni.
- A szegedi galamb az egyik legszebb galambfajta.                   Utána járok, hogy került a címlapra
az a közepes fehér szegedi galamb
- Az újságcikkben a szegedi tenyésztők véleménye                   tükröződik a szegedi galambról
- A fajtaklub részéről a Szövetséghez a beadvány útja             nem olyan formában történt, mint kellett volna
- Cél a szegedi röpfalka minőségének javítása (tarka,               barka galambok röptetése nem
engedélyezett) csak a sztender színekben szabad                   röptetni.
Javaslat, a legszebb falkában szereplő galamb a kiállításon díjazásban részesüljön.
A javaslatot a fajtaklub tagsága elfogadta.
Rostás Gyula: - javasolja, hogy minden évben a „Szegedi Magasszálló Keringők” szakmai
napját szervezzünk.
- javasolja, hogy a fiatal galambok röpversenyének                   időpontja szeptember 9 és 15-e legyen.
Cseri József: Aki röptet azok szavazzanak. A tagság a röpverseny időpontjára tett javaslatot elfogadta.
Kis Sándor: - A szövetségnek küldött válaszlevelemben közöltem, hogy a röptetésnél a szegedi galambra jellemző fajtajegyek megléte a legfontosabb. Régen is a legjobban repülő galambokat igyekeztünk párba rakni (pl.: hátas-kék, örvös-kék)
Eperjesi János megköszöni a beszámolót és szavazásra bocsájtja.
A klubgyűlés a szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja.
4. napirendi pont:
A levezető elnök felkéri Szirovicza Rolandot, hogy terjessze a klubgyűlés elé a felvételt kért
tagok népsorát.
Tagfelvételi kérelmet 5 fő nyújtott be, név szerint:
1./ Spang Norbert       Tiszakécske tenyésztő
2./ Vizi N. Sándor        Tiszakécske tenyésztő
3./ Borbély István        Szegedi tenyésztő
4./ Papdi Ferenc           Szegedi tenyésztő
5./ Dékány Csaba        Hódmezővásárhelyi tenyésztő
Határozati javaslat: A klubgyűlés a tagfelvételi kérelmeket nevenként egyhangúlag megszavazta.

 

Egyebek:
Hajós Ferenc elmondja, hogy a 20-30-éves röpjegyzőkönyvek              Ő nála meg vannak. Ezeket be tudja mutatni. A szegedi galamb         szóló szálló volt. A bekeresztezés az egységes megülés                       következménye.
- Somogyi Sándor elmondja, hogy Jacsó Mihály fia 1-3 helyezett                röpfalkákat díjazza az Emlékversenyen. Nevezési díj jelképes                összege 500,- Ft. Jánoshalmi kiállítás esetén a díjazást még                meg kell konzultálni.
Kopasz János: A szövetséggel egyeztettem, május 12-én kerül sor          az Emlékversenyre.
- Hajós Ferenc:
- A fajtaklub elnökségében olyan személyek viselnek tisztséget,
aki galambot vágott gyűrűvel állított ki, Kopasz János. Újságcikket
helyette Nagy Árpád írta meg, ő csak aláírta a nevét. Fegyelmiét
Nagy Árpád intézte el.
- Kis Sándor a kiállított galambokat ollózta, kőrmét-csőrét
megfestette.
- Cseri József bírálói szakdolgozatát Nagy Árpád készítette
el. Neve leírása közben is leizzad, nem hogy a ketrecfüggvényt
kitöltse.
- Kopasz János, Cseri József, Kis Sándor kiállításokon más
tenyésztő gyűrűjével ellátott galambot állított ki. A gyűrűk számát
felírtam.
- Sági János miatt 6 fő ment át a másik szegedi egyesületbe 2010-
ben. Sági Jánosnak galambot Nagy Árpád és Hajós Ferenc adta.
Sági által készített „uborka” méltatlan az örökös Tiszteletbeli
tagnak.
- Méltatlan, hogy a fajtaklub elnöksége Nagy Árpádot kizárta
tagjai sorából.
- V 252-es egyesület nevében kérem a klubgyűlésről készült
jegyzőkönyvet.
-Kis Sándor: Örülök, hogy elmondtad a véleményed.
Nagy Árpádot senki sem zárta ki
Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet felolvasta
A fajtaklub kiállításon azért nem állítottam ki galambot, mert                 betegség ütötte fel a fejét és konzultálva úgy döntöttünk,hogy             nem szép látvány az üres ketrec, ezért más tenyésztők raktak             be galambot helyettem.-
- Hajós Ferenc: Boros Csaba engem bízott meg, hogy a szegedi              galambról tartsak előadást Kaposváron. Betegségem ebben                megakadályozott. Így tartotta Somogyi Ferenc az előadást.
Tudomásomra jutott, hogy a fajtaklub kiállításán Kis Sándor arra          biztatta Cseri Józsefet, hogy a sárga hátúmra ne adjon kiválót.            Vasárnap Cseri József ezt a sárgahátút kívánta tőlem                          megvásárolni. Kis Sándor utasítást adott a fakók újra bírálatára.
Eperjesi János: bejelenti, hogy Nagy János makói tenyésztő 2011. december 31- vel kilépett a fajtaklubból. Így az elnökségben 1 fővel kevesebb a létszám. Elnökségi tagnak    Rostás Gyulát javasolja.
Más javaslat, vélemény nem érkezett, a klubgyűlés 3 tartózkodás mellett Rostás Gyulát elnökségi tagnak választotta.
Eperjesi János a szakbizottságba javasolja Fodor Jánost és Cseri Józsefet. Más javaslat nem érkezett. Így a klubgyűlés 3 tartózkodás mellett Fodor Jánost és Cseri Józsefet a szakbizottságba választotta.
Lovászi István: Sági János a fajtaklub bajkeverője. Amióta elérte a címet, azóta Nagy Árpád feljelentésével és az „uborka” írásával foglalkozik.
- Kis Sándor elmondta, hogy az örvös állomány stagnál, ez is a Ságinak köszönhető. Régi kiállításokon 100-150 db örvös volt kiállítva, jelenleg 25-30 db. Nem érti meg, hogy a standardot nem írtam alá, csak a kísérőlevelet. Az egyesületi kiállításon a katalógus összeállítását végeztem, bírálatba nem vettem részt. Szeretném megkérdezni erről Rostás Gyulát. Felteszi a kérdést   Sági Jánost örökös tiszteletbeli tagnak vajon ki javasolta?
Rostás Gyula: elmondja, hogy jelenlétével befolyásolta a bírálatot.
Nehéz döntőbírónak lenni.
- Fehér István:
Vágott gyűrűt emlegetni oda-vissza mérgezi a hangulatot
A vezető bírálónak nincs joga a ketrec függvény átírására,
letépésére
Az adott gondokat helyben kell megoldani
Jegyzőkönyvvezetéshez javasolja a magnót
A klubgyűlésen 2 jegyzőkönyv lett bemutatva. Az a hiteles,
amelyik le van bélyegezve és aláírással el van látva. Nagy                         Árpádot nem zárták ki a fajtaklubból
A feljelentgetések nagyok cikisek. A szövetségnek vizsgáló
bizottságot kell létrehozni.
Ha a fajtaklub a szegedi galambot szóló szállóként kívánja
versenyeztetni, a szövetségbe az igény be kell adni.
Az MGKSZ elnöksége a saját hatáskörében adja a kitüntetéseket              a tenyésztők által végzett munka alapján, így Sági János                           sporttársat felterjeszteni nem kellett.
Megkérem Sági János sporttársat, hogy ne gorombaságokkal
válaszoljon.
- Sági János: Már 4-5 éve Hajós, Lovászi, Nagy Árpád támadja a         mindenkori fajtaklub vezetőit. Ennek következménye volt, hogy az       állandó zaklatás miatt lemondott a régi vezetőség. Most a jelenlegi     vezetést bírálja. Önös érdekből támogatják Nagy Árpádot,
Hajós nyitotthátú kékjeire, Lovászi tarkahasú és hátú örvöseire             kiválót csak Nagy Árpád adott. Felteszi a kérdést, hogy én                   kezdeményeztem-e veszekedést, aki ezt állítja, tegye fel a kezét       . Senki sem jelentkezett. Engem Nagy Árpád jelentett fel a
szövetségnél és az etikai bizottságnál. Jogom van szóvá tenni Nagy     Árpád egyéni sztenderét. Nagy Árpád kétszer bukott meg                   szakelőadóként. Mind két vezetés kizárta a bírálatból. Osztom               véleményemet Cseri Józseffel, hogy névre bírál Nagy Árpáddal
nem kíván bírálni Fackelmann János, Szűcs Imre, Rostás Gyula,         Cseri József. Egyedül Sebők Attila - az ő véleményét nem ismerem     Ha Nagy Árpád a vezető bíráló, Hódmezővásárhely nem jött volna a     kiállításra. Nagyon hiányzott volna az a 40-60 db galamb a                 kiállításról. Nekem százszor többet jelent Vásárhely részvétele a           kiállításon,mint a bukott szakelőadó bírálata. A Bíráló Bizottság             Elnöke 4 év óta nem bízza meg szegedi galamb bírálattal. Nagy           Árpád egyéni sztenderdjében a fakók 3 színváltozatát meghamisította. A Budapesti szender bizottság rájött a                         színtévesztésre és a valós színeket rögzítette. Az egyéni sztender       javaslatban 33 hibát követett el. Nagy Árpád diktátorként a                 kiállításon a ketrec függvényeket átjavította, letépte, névre bírált.         Az utolsó bírálatnál a sztenderben nem szereplő sárga örvöst             lebírálta. A vezető bíráló Borbola Lászlónak köszönhető, hogy             közbelépett és a ketrec függvényre „bemutató” felirat került.               Rostás 94 pontra bírálta a tarkahasú és hátú örvöst, Nagy Árpád
átjavította barátjának és szín győztes címet adott a galambnak. A         fehér körmű és csőrű feketéből szintén barátjának Balogh                   sporttársnak fajtagyőztes címet adományozott.
Hajós felvetésére válaszolja, hogy amikor Hajósék átléptek a V 252-      es egyesületbe, onnan azonnal a V 39-es egyesületbe átlépett            Fackellmann János és Szűcs Imre. Az etikai bizottságnál Nagy
Árpád jelentett fel engem, én csak kontra feljelentést tettem,
Hajós kétségbe vonja a két röptető és titkár aláírását. Sági közölte,      hogy röptetésben gyémánt koszorús röptető, tenyésztésben                kétszeres gyémánt koszorús diploma és

.

Május 12.-én a Szegedi magasszálló keringő, öreg galambok versenye.

6 röpcsapat részvételével.

Név                      Egyes.                    H.i.            R.          Megülés     Pontszám
B: Budai János     V-271     4ó 31p.    27p.   24db.     781st.
2 .Réczi László   V-271      4ó 22p.               24db.     644st.
3. Vörös József     V-84      4ó 00p.              23db.      590st.
4. Lucz József       V-40      4ó 09p.              23db .     588st.
5. Rostás Gyula    V-84      3ó 21p.              24db.       201p.
6. Ornyik Béla      V-271     1ó 46p.              24db.      106 p.
A csapatversenyt a V-271-es egyesület nyerte 9 ponttal.

Május 27.-én a Szegedi magasszálló keringő, Jacsó Mihály emlékverseny.
5 fő nevezett,
Név                                Egyes.       H.         Röpm.  T.    Megülés    Pont.
B.Rostás Gyula    V-84     6ó47p.                 23db.    1051st.
2. Réczi László    V-271   6ó39p.                  21db.       997st.
3. Vörös József    V-84    5ó2p.B:   11p.  3p. 23db.      798st.
4. Lucz József      V-40    5ó 17p.                  22db.      771st.


Szeptember 8.-án. Szegedi magasszálló keringő fiatal      galambok versenye

Név                     Egyesület               Hosszi.          Meg.           Pont.
B: Ornyik Béla       V-271        5ó20p.     18db.        700st.
2. Cseri József       V-84         4ó00p.      24db.       610st.
3. Rostás Gyula     V-84          3ó38p.     24db.       566st.
4. Réczi László     V-271         2ó13p.     23db.        113p.


Szeptember 15.-én.  Szegedi magasszálló keringő fiatal galambok  emlékversenye

Név                          Egyesület     Hosszi.                      M.              Pont.
B:Cseri József       V-84     6ó55p.                 24db.   1105st.
2.Rostás Gyula      V-84    5ó35p.                 24 db.    865st.
3.Vörös József       V-84    5ó02p.  11p. 3p.  23db.     798st.
4.Lucz József        V-40     5ó 17p.                22db.     771st.
Szeptember 8.-án. Szegedi magasszálló keringő fiatal galambok versenye

Név                       Egyesület         Hosszidő          Megülés   Pontszám
B: Ornyik Béla      V-271      5ó20p.          18db.    700st.
2. Cseri József      V-84        4ó00p.          24db.    610st.
3. Rostás Gyula    V-84        3ó38p.          24db.    566st.
4. Réczi László     V-271      2ó13p.          23db.    113p
Szeptember 15.-én.  Szegedi magasszálló keringő fiatal galambok  emlékversenye

Név                              Egyesület       Hosszidő   Megülés    Pontszám
B: Cseri József       V-84     6ó55p.    24db.   1105st.
2. Rostás Gyula     V-84     5ó35p.    24db.     865st.      
.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!