BejelentésSzebényi Polgárőr Egyesület
Az erőszak a gyengék végső menedéke

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Polgárőr Teszt

Ezt a tesztet kellett kitölteni a megyei polgárőr járőrversenyen. Próbáld ki a tudásod! Töltsd ki a tesztet, e-mailben értesítünk az eredményről!
Mikorra tehető a polgárőr szervezetek tömeges megjelenése? a 70-es évek végére
a 80-as évek közepére
a 90-es évek elejére
Mi indokolta a Polgárőrség létrehozását? az önkéntes rendőrség megszűnése
a bűncselekmények számának drasztikus növekedése
a megnövekedett szabadidő jobb kihasználása
Mióta használjuk az Országos Polgárőr Szövetség elnevezést? 1991. április 24.
1991. szeptember 29.
1991. november 30.
Ki volt az OPSZ első elnöke? Dr. Kopácsi Sándor
Markos György
Dr. Túrós András
Milyen keretek között működnek a polgárőr szervezetek? klubok
egyesületek
szövetségek
Mi a polgárőrség alapvető feladata? a bűncselekmények megelőzése
bűnüldözés
bűnfelderítés
Mit gondol, Baranya megye hány településén működik polgárőrség? 45
65
95
Ki lehet polgárőr (sorolja fel a legfontosabb kritériumokat!)
A felsoroltak közül válasszaki a Polgárőrség legfontosabb szövetségeseit! Nemzetőrség
Rendőrség
Határőrség
Polgári Védelem
Önkormányzatok
Magyar Gárda
Mi a polgárőr egyesületek vezetőinek megnevezése? parancsnok
elnök
elnök-parancsnok
Mi a neve a Baranya Megyei Polgárőr Szövetség legfontosabb döntéshozó testületének? Közgyűlés
Választmány
Elnökség
A megyei közgyűlésen mit értünk egyszerű szavazati többségen? Az összes küldött több mint a felének igen, vagy nem szavazatát.
A határozatképes közgyűlésen megjelent küldöttek legalább 50%+1fő igen, vagy nem szavazatát.
A küldötteknek legalább a kétharmada jelen van, és a jelenlévők több mint a fele igennel, vagy nemmel szavaz.
Az egyesületek közgyűlését milyen gyakorisággal kell összehívni? Legalább négyévenként egyszer.
Amikor a tagok fele kezdeményezi.
Évente kötelező összehívni.
Ki az OPSZ elnöke? Markos György
Dr Túrós András
Szatmári Gyula
Nádas György
Mi a neve a Polgárőrség folyóiratának? Magyar Polgárőr
Polgárőr Magazin
Polgárőr Hírmondó
Válassza ki a felsoroltak közül a Polgárőrségről szóló törvényt! 2004. évi VI. törvény
2005. évi XXXIV. törvény
2006. évi LII. törvény
Válassza ki azokat az eszközöket, amelyeket a Polgárőr nem tarthat magánálszolgálatban. személyi igazolvány
polgárőr igazolvány
gumibot
gázspray
fényképezőgép
bilincs
zseblámpa
Igaz-e az alábbi kijelentés? - Bármely polgárőr szolgálatban kötelező viselni a láthatósági mellényt igaz
hamis
Soroljon fel legalább hat fontos jellemzőt, amelyeket a személyleíráskor rögzíteni kell!
Sorolja fel a gépjármű leírásakor a legfontosabb jellemzőket!
Mi kell tartalmaznia a bejelentésnak tűzeset észlelésekor?
Sorolja fel a polgárőr szolgálati felszerelésének legfontosabb eszközeit!
Mi a teendője, ha a szolgálatba beosztott járőrtárs láthatóan ittasan jelentkezik szolgálatra?
A polgárőr elfoghat-e bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt? Csak akkor, ha az elkövető egyedül van.
Igen, minden esetben.
Csak akkor, ha rendőrtől utasítást kap.
Csak akkor, ha ennek minden feltétele megvan, és nem veszélyezteti a saját testi épségét.

Éjszaka rendőrrel lát el szolgálatot. Egy kivilágított kerékpáros közlekedik az út szélén. Kell-e ve Igen, mert nem viszel fényvisszaverő mellényt, ami 2007. jún.1.-től kötelező.
Igen, mert éjszaka a rendőrnek mindenkivel szemben intézkednie kell.
Nem, mert nem valósított meg szabálysértést.
Célszerű-e a polgárőr járőr-párnak fellépni hat-nyolc fős ittas, garázda csoporttal szemben? Igen, mert ezért vannak a közterületen.
Nem, inkább adjon jelzést a rendőrségnek.
Az ilyen eseményeket messze el kell kerülni
Büntetőjogilag minek minősül az önálló szolgálatban lévő polgárőr? hivatalos személy támogatója
közfeladatot ellátó személy
hivatalos személy
Milyen életkortól bűntethető a bűncselekményt elkövető fiatal? 14 évtől
16 évtől
18 évtől
Vagyon elleni cselekménynél mennyi az az összeg, ami felett már bűncselekményről beszélünk? 5 ezer forint
10 ezer forint
20 ezer forint
50 ezer forint
Mi a lényeges különbség a jogos védelem és a végszükség között? Jogos védelem esetén jogtalan támadás elhárításáról beszélünk, végszükség esetén közvetlen, másként el nem hárítható veszélyről van szó.
Jogi értelemben nincs különbség, mindkettő kizárja a bűntethetőséget.
Jogos védelemben nem valósul meg bűncselekmény, ami végszükségben menthető bűncselekményt követ el aki ebben cselekszik.
A hatósági tanúknak mi a szerepe a bűntetőeljárásban? Biztosítják a helyszínt, jelenlétükkel segítik a nyomozóhatóságok munkáját,amíg a rendőrök más, a bizonyítás érdekében szükséges nyomozati cselekményeket foganatosítanak, és bizonyítják a bűncselekmény elkövetését.
Közreműködésükkel tevőlegesen is segítik a nyomozóhatóság minél eredményesebb munkáját.
Jelenlétükkel igazolják a nyomozati cselekmények lefolytatásának törvényességét.
Válassza ki a helyszínbiztosítással kapcsolatos igaz állításokat A helyszínbiztosítás kizárólag a rendőrség, illetve más nyomozóhatóság feladata.
A helyszínbiztosításban a felkészült polgárőrök is résztvehetnek.
A helyszínbiztosító feladata, hogy a tárgyi bizonyítékokat összegyűjtse, és a hatóság kiérkezéséig biztos helyen, elzárva megőrizze.
A helyszínbiztosítás legfontosabb feladata a bűncselekmény helyszínének változatlan állapotban való fenntartása a helyszíni szemlebizottság megérkezéséig.
Az életmentés a legfontosabb érdek, a segítségnyújtás kötelező, még akkor is, ha meg kell változtatni a helyszínt.
Mennyire változtathatja meg az elsősegélynyújtó a baleset helyszínét? Nem változtathatja meg, mert a nyomozó hatóság nem tudja objektíven megállapítani a baleset bekövetkezésének körülményeit.
Amennyire a sérült(ek) állapota ezt szükségessé teszi.
Amennyire ezt a forgalom újraindítása szükségessé teszi.
Mi az elsősegélynyújtó feladata a mozdulatlan, eszméletlen, külső ingerre nem reagáló sérülttel? A légutak vizsgálata, szabaddá tétele, az esetleges sérülések felmérése, stabil oldalhelyzetbe helyezés.
Mesterséges lélegeztetés a mentők kiérkezéséig.
Meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést, közben az ájult személy arcának ütögetésével magához kell téríteni, majd ennek az eredményéről értesíteni kell a mentőket.
Védett növényeket, virágokat mikor szabad a piacon árusítani? Meghatározott illeték lefizetése ellenében bármikor.
Csak a virágzás utolsó szakaszában.
A védett növényt semmikor, semmilyen körülmények között nem szabad leszedni.
Magánszemély hol helyezhet el veszélyes hulladékot? Csak az erre kijelölt, hatósági engedélyel rendelkező átvevőhelyeken.
Ahol biztos abban, hogy nem szennyezi a vizet és a talajt.
Ahol a saját, illetve mások egészségét nem veszélyezteti.
A polgárőr külterületi járőrözése során egy kézigránátnak tűnő tárgyat talál. Mit tesz ebben az eset tanúk jelenlétében megvizsgálja, hogy éles, vagy gyakorló gránát.
mozgatása, átvizsgálása tilos, értesíteni kell a rendőrséget, és kiérkezésükig őrizni kell a tárgyat.
nincs semmi teendője, az esemény nem tartozik a polgárőr szolgálat hatáskörébe.
Illegális szemétlerakót fedez fel a polgárőr. Mit tehet? lefényképezi a hely és idő feljegyzésével, és a felvételt elküldi a rendőrségnek.
fényképfelvételt nem készíthet, mert a szemétlerakó közterületen van.
a fényképezőgéppel, vagy videokamerával (mobiltelefonnal) készített felvételt bemutatja az önkormányzat jegyzőjének.
Az e-mail cím, ahova az értékelést kéred:Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!