Bejelentés


Székelyszenterzsébet Látogasson el Ön is falunkba


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Régi és mai székelyszenterzsébeti nevek:

Tordai, Jakabfi, az 1600-as években nemesi oklevelet kaptak. Lévai, Magyarországról származó nemesi család. Hajdó: a XVII. Században kerültek Szenterzsébetre, Héttúrról. Eredetileg Hajduk voltak.

Gyakoribb családnevek:

Kádár, Ambrus, Székely, Egyed, Szabó, Incze, Bertalan, Furi, Karácsony, Veres, Mózes, Szélyes, Demeter, Puja, Koncz, Nagy, Bán, Bokor, Kálnoki, Istók, Szigyártó, Burszán, Mészáros, Rákosi, Kerekes, Izsák, Moldován, Mátéfi, Kelemen, Török, Gábos, Engi, Elekes, Ferencz, Buzogány, Czifra, Szakács stb.

***Megjegyzés***A gyakoribb családnevek a régi és a ma használatos nevekről nyújt részleges információt.  

Híres emberek

Péchi Simon Az Egyetemes Lexikon 735. oldalán ezeket olvashatjuk: „Pécsi Simon (1570-1642) erdélyi kancellár, magyar író, több szombatos zsoltár és vallásos mű szerzője.Az erdélyi szombatosok vezetője.Koholt vádakkal Bethlen Gábor és I. Rákóczi György börtönbe záratta.” Pécsi Simon tehát Pécsen született, egyszerű kézműves takács család gyerekeként. Tanulmányait a rendkívül nyitott és színvonalas Kolozsvári Unitárius kollégiumban végezte (Kovács András) Az 1608. esztendőben nagy sorscsapás éri.Meghal hőn szeretett neje a híres Kormis család lánya Ilona (valójában Judit). Bús özvegységben Marosvásárhelyen beleszeretett egy nagyváradi gazdag zsidó bankárnak Eszter nevű bájos lányába, Szent- Erzsébetre szállítván ott összeesküdött vele. Pécsi visszatért az unitárius hitre, és nejét is annak megnyerni igyekezett, de ellenkező történt, mert felesége hodította el őt, addig olvastatván vele a Talmudot, és más zsidó könyveket, míg egyszer Pécsi tért át Mózes hitére, és nem csak ő, hanem jobbágyai is.
Szenterzsébeti Szakáts Péter Született 1851-ben, okleveles gazdász, okleveles állatorvos, volt gazdasági tanár, nyugalmazott kereskedelmi és iparkamarai főtitkár, az Udvarhely megyei Magyar Párt díszelnöke, az Udvarhely megyei Gazdasági Egyesület elnöke és a Mezőgazdasági Kamra volt elnöke, volt szenátor, a Gazdasági Érdekeink szerkesztője, a Román Csillagrend Lovagja és a jubileumi emlékérem tulajdonosa (1906-ból), a philadelphiai kereskedelmi múzeum kültanácsosa.(Szakáts Nemzetség Alapító levele 1933.
Nagy Géza Kolozsváron volt egyetemi tanár, oroszlánrésze volt a Bolyai Egyetem létrehozásában. Abodi Nagy Béla Nagy Géza testvére. Festőművész, egyetemi tanár, a Barabás Miklós Céh tagja, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti főiskola tanára, tanszékvezető. Állami Díjban részesül.
Molnár Béla a Bábes - Bolyai Tudományegyetem biológia-földrajz adjunktusa, a biológia tudomány doktora.
Kiss Irén Népművelő, tanár, népdalgyűjtő.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!