BejelentésKalauz Tibor Amerikai óriásposta tenyésztő oldala
American Giant Homer

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


AZ
AMERICAN GIANT HOMER ASSOCIATION (AGHA)
ÁLTAL KÖZZÉTETT HIVATALOS
AMERIKAI ÓRIÁSPOSTA STANDARD


Előszó
Ez a standard útmutató a típusos, sajátos külső ismertetőjelek, valamint az Amerikai Óriásposta összetett egészének értékeléséhez. Egy tenyésztő összpontosíthatja figyelmét egyetlen tulajdonságra, mint a nyakráncra, a hát fedettségére vagy a fejre, amikor elbírálja egy galamb sajátos értékét tenyészprogramja számára. Azonban egy kiállítási bírálónak a teljes galambra kell összpontosítania figyelmét, az egyes galamb minden jellemzőjének összességére. Továbbá a kiállítási bírálónak ezután sorrendbe kell állítania egy osztály galambjait, gondosan összevetve különböző minőségi összetevőiket. Ez a standard meghatározza a sajátos külső tulajdonságok pontértékeit, hogy segítse a bírálót az egyed erős és gyenge pontjainak felbecsülésekor a madarak összehasonlításánál és rangsorolásánál. A pontértékek helyes alkalmazása kiküszöböli a javíthatatlan hibák, kizáró okok felsorolásának valós szükségét. Nyomatékosan ajánlott, hogy minden kiállítási bíráló a bírálat során az írott standardot és a három nézeti rajzot tartsa szem előtt, mint útmutatót. Meg kell győznie a kiállítókat, hogy ismeri és megfelelően alkalmazza a hivatalos standardot, amikor döntéseit meghozza.

Típus
A "típus" kifejezés általában a madár együttes testfelépítését, állását és idomainak körvonalát jelenti. Ezt az ideálkép három nézeti rajza világosan illusztrálja. Kiállítási pontokban kifejezve a típus felismerhető és értékelhető a standard specifikus felépítési tulajdonságain belül. Az ideálkép három nézeti rajzára kell hagyatkozni, mivel ez az írott standard összes eleméhez kapcsolódik.

Méret
A sikeres kiállítási madarak méretei általában a következő határokon belül mozognak:
Magasság 25-27,5 cm
Hosszúság 24-26,5 cm
Szélesség a szárnybúbok között 12,5-15 cm
A típusosabb madár előnyben részesül a csak méreteiben megfelelővel szemben. Azonban a túlságosan nagy és a túlságosan kicsi egyaránt nemkívánatosak.

Súly
Egy csúcs minőségű, jó kiállítási kondícióban levő galambnak kézben tartva érzékelhetően szilárdnak, súlyosnak kell lennie. Lazaság és kövérség nem kívánatos tulajdonságok, az értékelésnél hátrányos helyzetet idéz elő. A hím ideális súlya általában 100 dkg körül van, 85-113 dkg közötti ingadozással. A tojó ideális súlya 94 dkg, 80-108 dkg között ingadozhat. Ezen értékek közötti madarakat azonos méretűként kell bírálni. Az ezen a súlyhatárokon kívül eső madarak értékelésekor az eltéréssel arányos számú pont kerül levonásra.

Fej:(15 pont)
A fej íve fokozatosan és egyenletesen emelkedik a csőr hegyétől a szem fölé, majd töretlen vonalban lefelé halad a nyakba. A koponya csúcsa nem lehet lapos. Felülnézetben a szemek között markánsan széles legyen, egyenletesen szűkülve az orrdudorig. Nem lehet mélyedés vagy beszűkülés az orrdudor fölött. Nem mutatkozhat szögletesség a fej kontúrjában. Az egész fejnek erőt kell sugároznia, keskenység és gyengeség nélkül.

Szemek: (5 pont)
Éles és tiszta, élénkséget fejeznek ki. Rubinvörös vagy narancsszínű, de a rubinvörös helyezendő előnybe. Halvány, színtelen vagy tört szemek súlyos hibának számítanak. Sötét szem megengedett a fehéreknél vagy foltostarkáknál. Mindkét szemnek azonos színűnek kell lenni. Hamis gyöngyszem elfogadható barnáknál vagy kheki színűeknél.

Szembőr: (2 pont)
Közepes méretű, tiszta, sima és egyenletes. A színes madaraknál a sötét vagy szilva színűtől a hússzínűig változhat, a fehéreknél és foltostarkáknál rózsaszín.

Csőr: (5 pont)
Közepes hosszúságú, vastag és egyenes. Mindkét csőrkáva közel azonos erősségű és szilárdságú. Törés nélkül, simán illeszkedik az arcba. Nem lehet a csőrkávák között észrevehető rés és a csőrkávák nem keresztezhetik egymást. Színe változhat, a színes madaraknál sötét, a vörös kovácsoltaknál borostyánszínű, a fehéreknél húszszínű, mely megengedett a foltostarkáknál is.

Orrdudor: (2 pont)
Közepes méretű, sima szövetű és durva dudoroktól mentes. Simán illeszkedjen a fej és a csőr közé. Az alsó káván nem lehetnek bibircsókok.

Nyak: (5 pont)
Vastag, közepes hosszúságú. Fokozatosan és egyenletesen vékonyodik el a válltól a fejig. Nem látszódhat a nyelőcső vagy a nyakránc.

Testfelépítés
Összesen 36 pont van felosztva az egymással szorosan összefüggésbe hozható test-összetevők - melyekbe beletartoznak a test, szárny, hát, és mellcsont - között. Ez tartja fenn a fajta erősen hangsúlyos haszongalamb természetét. Ugyanakkor lényeges pontok vannak juttatva a szem, csőr, lábak, fej, szín és mintázat tökéletesítésére, elősegítve az Amerikai Óriásposta növekvő státuszát, mint egy kiállítási fajta, az erő és szépség kellemes egyensúlyban tartásával.

Test: (16 pont)
Rövid, széles, mély és erőteljes felépítésű. Az egész test egyenletesen elkeskenyedő, ék alakú megjelenést mutat, mely tisztán érzékelhető kézben tartva. A far alaposan tömött és elvékonyodó, szélesség és laposság nélkül, melyek széles farkat okoznának.

Hát: (5 pont)
Lapos és egyenes, széles vállakkal, elkeskenyedve a jól tömött far irányába. A hát vonala egyenes vonalban van a farokkal, mely a vízszintes alatt kb. 12°-os szögben hordott.

Mell: (10 pont)
Kidomborodó, széles (12,5 - 15 cm a szárnybúbok között). Mély, a szárnyívek alatt és előtt jól láthatóan, alaposan kidomborodik.

Mellcsont: (5 pont)
Mély, egyenes és térben hosszan elnyúló, megfelelően belesimulva a farba. Oldalnézetben ívelt alakú, egyenletesen hajlik a végbélnyílás irá-nyába, megtartva a kellő mélységet a hátsó részen, biztosítva a jól tömött fart. Legyen megfelelően fedve szilárd, izmos hússal.

Szárnyak: (10 pont)
Megfelelő arányban vannak a test hosszával. Kidomborodóak és erőteljesek a szárnybúbtól a derékig, elölnézetben szorosan a testhez illeszkednek. Az evezőtollaknak a farkon nyugszanak úgy, hogy a két toll csúcsa érintse, vagy majdnem érintse egymást. Mindkét szárnyon csak tíz (10) evezőtoll lehet. Ha több mint tíz (10) evezőtoll található, ez azonos súlyú hibának minősül, mintha tíznél kevesebb evezőtoll lenne. A szárnyak fedőtollainak egyenletesen és jól kell fedniük a hátsó részt, fart. Az evezőtollak szilárd szövetűek. A teljes szárnypajzsot sima, feszes, szorosan egymásra rétegződött fedőtollak borítják. Nem megengedhető, hogy a szárnyvégek a farok alá essenek, vagy, hogy a far felett keresztezzék egymást. Az első és másodrendű evezőtollak szilárdan fedik egymást, és a testhez tapadnak. Nem szabad, hogy az evezőtollak tövénél lévő "fiókszárny" látható legyen.

Farok: (5 pont)
12 szilárd felépítésű, erős szövetű faroktollból áll. Legyező szerűen szétterítve a tollaknak egymáshoz kell simulniuk, szorosan fedve egymást, látható rés nem lehet közöttük. A jól összezáródó tollak szélessége kevéssel lehet csak több, mint egy faroktoll szélessége. Rövid, a szárnytollak végétől 2,5 cm-nél hosszabbra nem nyúlhat. A vízszintes alatt 12°-os szögben hordott, egyenes vonalban a hát vonalával. Alul és felül is simán, feszesen illeszkedik a farba.

Lábak-lábfejek: (5 pont)
A lábak közepes hosszúságúak és kellő távolságra legyenek egymástól, enyhén meghajlított helyzetben. Erőteljes megjelenésűek, utalva a csontozat szilárdságára. A combok teltek és izmosak. A lábszárakon és lábfejeken nem lehet toll. A lábujjak erőteljesek és egyenesek, hártyásság nélkül. Négy különálló lábujjnak kell lennie mindkét lábon, amint azt a jelenlegi standard képek világosan ábrázolják. Minden lábujjnak egységesnek, arányosnak kell lennie, a végén ép karmokkal. A karmok színben megegyeznek a csőr színével.

Kiállítási kondíció: (10 pont)
A galamb sértetlen, jó kondícióban lévő, egészséges, élénk, mindenütt egyenletesen átvedlett tollazatú legyen. A tollazat, a karmok, lábfejek nem lehetnek szennyezettek. Legyen nyugodt és kiegyensúlyozott a kiállítási ketrecben. Megfogva, kézben tartva és beállítás közben ne legyen vad. Ne legyen túlságosan kövér vagy sovány. Deformált, rendellenes alakú galambokat az eddigiekben ismertetett standarddal összhangban ki kell zárni. A kiállításról a beteg galambokat el kell távolítani, hogy ne érintkezhessenek a többi galambbal.

Gyűrűméret: 11 mm-es.

Szín és mintázat:
Valamennyi színes galambnál 10 lebegőpont van elismerve, amelyből a bíráló saját belátása szerint vonhat le a hibás szín vagy mintázat miatt, az adott színosztályon belül. Ez a tíz lebegőpont hozzáadható a standardban megállapított 100 alapponthoz. A szín és mintázat minőségének sajátságos megítélése figyelmen kívül hagyható a színosztály legjobbjain túl. Lásd a standard színosztályokba sorolását. Helytelen mintázatú és színű galambok a versenykiírás alapján ezen standard XVIII. Mismark színosztályába lehetnek besorolva és lebírálva.

Az Amerikai Óriásposta Szövetség (AGHA) standard színosztályok


Valamennyi, az Amerikai Óriásposta Szövetség (AGHA) által rendezett kiállításon az Óriásposták az alábbi színosztályba sorolás alapján lehetnek lebírálva, a felsorolás végén megjelölt esetleges módosításokkal.

I. osztály: Kék szalagos
Tiszta egyenletes árnyalatú (intenzív) kék szín a szárnypajzson, két tiszta, határozott fekete szalaggal. Mint a kék galamboknál általában, a fej és a nyak egy kissé sötétebb, mint a szárnypajzs. Az ebbe az osztályba tartozó madarak mutathatnak füstösséget a szárnypajzson, de ez hibának tekintendő, melyet a bírálatkor ennek megfelelően kell kezelni. Azok a kék szalagos alapú madarak, amelyek a szalag részeken bronzosságot (Kite) mutatnak, szintén ebbe az osztályba tartoznak.
II. osztály: Kék és fekete kovácsolt
Ez az osztály magába foglalja a világos kovácsoltakat, a T-mintázatú kovácsoltakat és a telített T-mintázatú sötét (bársonyos) kovácsoltakat. Bármilyen típusú is a kovácsoltság, egyenletesnek kell lennie a szárnypajzson és látható lehet a faron, a mellen és a csánkon. Azok a madarak, amelyek bronzosságot (Kite) mutatnak és kék/fekete kovácsoltak, szintén ebbe az osztályba tartoznak.
III. osztály: Vörösfakó szalagos és kovácsolt
Minden intenzív színű vörösfakó szalagos, világos kovácsolt és T-mintázatú kovácsoltsággal a szárnypajzson. Az ebbe az osztályba tartozó madarak különféle fokú sötét pettyezettséget mutathatnak. Az ideális szalagos madarak ebben az osztályban tiszta szárnypajzzsal kell rendelkezzenek, de mutathatnak füstösséget. Ez megengedett, de hibának tekintendő, melyet a bírálatkor ennek megfelelően kell kezelni.
IV. osztály: Indigó szalagos és kovácsolt
Minden intenzív színű Indigó szalagos, világos kovácsolt és T-mintázatú kovácsoltsággal a szárnypajzson. Az ideális szalagos madarak ebben az osztályban tiszta szárnypajzzsal kell rendelkezzenek, de mutathatnak füstösséget. Ez megengedett, de hibának tekintendő, melyet a bírálatkor ennek megfelelően kell kezelni.
V. osztály: Barna szalagos és kovácsolt
Minden intenzív színű barna szalagos, világos kovácsolt és T-mintázatú kovácsoltsággal a szárnypajzson. Az ideális szalagos madarak ebben az osztályban tiszta szárnypajzzsal kell rendelkezzenek, de mutathatnak füstösséget. Ez megengedett, de hibának tekintendő, melyet a bírálatkor ennek megfelelően kell kezelni. A hamis gyöngyszem a barna galambok velejárója és ez megengedett.
VI. osztály: Egyszínűek
Minden ”spread” mintázatú intenzív színű fekete, barna, ”spread vörösfakó” és andalúz. Vöröses árnyalat az andalúzoknál a szalagok környékén megengedett, de nem kívánatos.
VII. osztály: Domináns opál
Minden domináns opál, függetlenül az alapszíntől és a mintázattól. A legtöbb opál kék alapszínű, de barna és vörösfakó opálok is előfordulnak, egyaránt intenzív és higított változatban is. Fehéres színű szalagok és kovácsoltság előfordulhat ebben a színosztályban és elfogadható. A ”Faded” opáloknak a ”Faded” osztályban (XII.) kell szerepelnie. A ”Grizzle” opálokat a megfelelő ”Grizzle” színosztályokban kell bemutatani.
VIII. osztály: Klasszikus ”Grizzle” (deres)
Minden klasszikus ”Grizzle” (deres), az alapszíntől és mintázattól függetlenül, intenzív vagy hígított változatban, bármilyen egyéb módosító faktorral ebbe a színosztályba tartozik.
IX. osztály: Tigris ”Grizzle” (tigris tarka vagy babos)
A színes és fehér tollak 50/50 arányú keveréke lenne az ideális (bármelyik alapszín elfogadott). A tigris ”Grizzle” szeme színes kell legyen. A csőr és a karmok színe az adott alapszínnek megfelelő.
X. osztály: Higított
Minden higított szín (ezüst/dun, sárgafakó, kheki és az Indigó higított változata) mintázattól függetlenül ebbe a színosztályba tartozik, a következő kivételekkel. KIVÉTEL: recesszív sárga és a ”Faded”, ”Grizzle” (klasszikus és tigris), opál, redukált és ritka színek higított változata.
XI. osztály: Almond
A klasszikus színezet előnyben részesítendő, mely alapvetően fehéres-homokszínű némi bronzossággal és fekete vagy más sötét színű foltozottsággal, mely kifejezetten kiemelkedő a hímeknél és az életkorral növekszik. Megjegyzés: minden ”deroy” (recesszív vörös almond) és ”sandie” (almond alapszínezet foltozottság nélkül) ebbe a színosztályba tartozik.
XII. osztály: ”Faded”
Minden ”faded”, függetlenül az alapszíntől és a mintázattól. A legtöbb ”faded” kék alapszínű, de előfordul vörösfakó és barna ”faded” is, egyaránt intenzív és higított változatban is. A klasszikus színezet előnyben részesül, mely az auto-sex fajták tojó egyedire jellemző kissé világosabb, elmosódott kék, szalagos vagy kovácsolt mintázattal. Az összes ”faded” színű madár ebbe a színosztályba tartozik, kivéve a ”Faded Grizzle”, melyet a Klasszikus Grizzle osztályban (VIII.) kell bemutatni.
XIII. osztály: Recesszív vörös vagy sárga
Tiszta, egyenletes árnyalatú vörös vagy sárga, mindenütt egységes intenzitású. Szilva vagy kékes elszíneződés a farok és a far tájékán megengedett, de nemkívánatos, melyet a bírálatkor ennek megfelelően kell kezelni.
XIV. osztály: Fehér
Mindenütt tiszta fehér, fehér karmokkal és tiszta fehér (hússzínű) csőrrel.
XV. osztály: Foltostarka
Ideálos esetben a színes (bármelyik alapszín elfogadott) és a fehér tollak keveréke 50/50 arányú, szabálytalan eloszlással, de ez lehet akár 25/75 arányú is. A foltostarkák szeme lehet bikaszem vagy színes egyaránt és nem elvárás a karmok egységes színe. A Tigris Grizzle madarakat a saját színosztályukban kell bemutatni (IX.). A szimmetrikus mintázattal rendelkező madarak, mint például a pajzsos, fehérfejű, gazzi, fehérpajzsú, stb. a ritka színosztályba (XVII.) tartoznak.
XVI. osztály: Redukált
Minden redukált, függetlenül az alapszíntől és a mintázattól. A legtöbb redukált kék alapszínű, de redukált vörösfakók és redukált barnák is előfordulnak, egyaránt intenzív és higított változatban is. A színek leginkább pasztell jellegűek és rendkívül változatosak lehetnek. Az összes redukált színű madár ebbe a színosztályba tartozik, kivéve a redukált Grizzle, melyet a Klasszikus Grizzle osztályban (VIII.) kell bemutatni.
XVII. osztály: Ritka
Ez a színosztály magában foglalja, de nem korlátozódik csupán ezekre, mint például milky, szalagnélküli, ice, lemon, recesszív opál, mozaik, pajzsos, gazzi, pale, toy stencil és valódi bronzok, kivéve a Kite bronzot. A területi igazgató vagy képviselő határozza meg, melyik galambok nevezhetők ebbe az osztályba.
XVIII. osztály: Mismark
Ez a színosztály foglalja magába azokat a madarakat, amelyek nem felelnek meg az előző tizenhét színosztály követelményeinek, például amelyeken elvétve néhány fehér toll található, fehér körmök, fehér evezők, stb.
MÓDOSÍTÁS AZ OSZTÁLYOZÁSBAN:
Amennyiben alacsony nevezési létszám miatt nincs versengés, a résztvevők belátása szerint ezek a kis létszámú színosztályok kombinálhatók más színosztályokkal, ezzel is növelve a versengést.

Érvényes: 2014.06.20-tólIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!