BejelentésIndiánok
Egy jobb sorsot érdemelt, nagyszívű nép története

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Dakoták, nakoták és lakoták

Az európaiak megjelenése előtt hét autonóm, de egymással rokonságban lévő csoport létezett, az Oceti Sakowin, Hét Tanácstűz néven. Bár soha nem gyűltek össze egy időben és egy helyen, tudták, hogy a kultúra, a történelem és a nyelv szempontjából együvé tartoznak. Ezek a sziúk nyelvjárásuk szerint háromféleképpen nevezték magukat: dakota, nakota és lakota, és mindegyik jelentése “Szövetséges”.

A dakota nyelvjárást négy törzs beszélte, a mdevakanton, vahpekuté, vahpeton és szisziton, akiket együttesen szanti- vagy keleti-sziúknak is neveznek. Hazájuk a mai Minnesota középső és déli területe volt, a szomszédos Iowa állam északkeleti részével.
Tőlük nyugatra a mai Észak és Dél-Dakota keleti felében, a középső-sziúk a nakota dialektust használták. Ez két törzsből állt, a janktonokból, és a janktonájokból, az utóbbiak két részre váltak, a Felső- és Alsó-janktonájokra.
Bár az asszinibojnok, akik a mai Kanada, valamint észak-Montana és Észak-Dakota földjén vándoroltak, magukat is Nakotának nevezik, nem tartoznak a Hét Tanácstűzhöz. Valamikor 1640 előtt váltak ki a janktonáj-sziúk vazikuté csoportjából. Miután szövetséget kötöttek a krí indiánokkal és a franciákkal, biztosítva puskáik forrását, rokonaik ellen fordultak, és ádáz ellenfeleik lettek Az alsó-asszinibojnok idővel békét kötöttek a felső-janktonájokkal, s 1876-ban együtt telepedtek a montanai Fort Peck Rezervátumba.
Legnyugatabbra, Észak-és Dél-Dakota, Nebraska, valamint Montana és Wyoming füves síkságain kóboroltak a nyugati-sziúk, akiket titonoknak vagy lakotáknak is neveznek, és hét törzsre oszlottak:
1. oglala (oglála, “akik szórják a sajátjukat”)
2. brulé (szicságú, “égett combúak”)
3. minikonzsu (mnikhówozsu, “akik a vízparton ültetnek”)
4. húgpápá (hunkpapha, “szarv végiek”)
5. szanzark (itázipkhó, “íj nélküliek”)
6. feketeláb (szihászapa, “feketeláb”)
7. túketl (óóhenupa, “akik kétszer főzik a húst”)
Társadalomszervezet
A Hét Tanácstüzet 7 törzs, (tunwan) alkotta, ami több altörzsre, (oyate) tagolódott. Az oyate csoportokból, vagy bandákból állt, (családok halmaza), amik egy vagy több táborból (helyi csoport) tevődötek össze, s ezeknek legkisebb egységük a család volt.
A tábor főnöke népét nem irányította, az emberek csupán azért követték, mert bátor harcosnak tartották, aki nagylelkű hozzájuk, és bölcs döntéseket hoz. Ha a főnök gyenge, sikertelen, gyáva lett, vagy már nem tudta népe óhaját teljesíteni, akkor megnevezhette utódját, aki rendszerint idősebb fia szokott lenni, vagy népe egy alkalmasabbat kezdett követni. Az idős férfiak a főnökkel, és annak tanácsadóival össze szoktak gyűlni, hogy megbeszéljék a nép dolgait, és megvitassák a tervezett döntéseket. A vallási ügyek az orvosságos emberek hatáskörébe tartoztak. A tábor rendjének fenntartására valamelyik akicita, katonai társaságot bíztak meg, rendszerint egy évre.
A férfi és a nő életútja különbözött, de egymást kiegészítette. A ház és minden tulajdona a nőé volt, és számukra a férfirokonok sikerei, valamint szorgalmuk és művészetbeli jártasságuk biztosították a magas társadalmi helyzetet. A férfi vadászattal tartotta el családját, valamint gyakran eljárt portyázni, hogy feljebb jusson a társadalmi ranglétrán. A hadviselésnek két típusa volt, a gazdasági célú lótolvajlás, és a bosszúálló skalpszerző vállalkozás. Mint a többi síksági törzsnél, náluk is szokás volt az “ütésszámlálás”, amikor az ellenséget puszta kézzel vagy valamilyen tárggyal megérintették.
A lakotáknál 4 fő erény volt, a bátorság, az állhatatosság, a nagylelkűség és a bölcsesség. Ezek állandó bizonyítása is segítette a társadalmi előrejutást.
Vallás
A vallás nem különült el a mindennapi élettől, hanem annak része volt, benne a természeti világ látható és láthatatlan jelenségeiben. A természet minden részében erő lakozott, amiktől segítséget lehetett kérni. Sajátos hatalommal rendelkező egyéni istenként is fordulhattak hozzájuk, de egységesen is, mint a minden hatalom átfogó birtokosához, Wakan Tankához, a Nagy Titokzatossághoz.
Az emberek részesülhettek ebből az erőből, és előnyükre használhatták, ha megkapták álomban, látomásban vagy rítus során.
A lakota legenda szerint valamikor nagyon régen, egy szent asszony, a Fehér Bölény Asszony hozta el a nép szent pipáját. Az asszony ugyanakkor 7 szent szertartást is hozott, melyből néhány megtalálható a többi sziú törzsnél is:
1. Wakicagapi- a Lélekmegőrző Szertartás. Az elhunyt lelkét szertartásosan megőrízték 1 vagy 2 évig, mielőtt elengedték volna.
2. Inipi- az Izzasztókunyhó Szertartás. Az emberek egy takarókkal lefedett alacsony, kúpos kunyhóban forró kövek gőzében tisztultak meg.
3. Hanbleceyapi- a Látomáskeresés. A fiatalemberek és férfiak napokig böjtöltek a vadonban, hogy látomásban részesüljenek vagy erőt nyerjenek.
4. Wiwayag Wacipi- a Naptánc. A legfontosabb, az egész törzset egybegyűjtő vallási szertartás, amit nyaranta rendeztek, és 12 napig tartott. Ilyenkor került sor a szellemi és társadalmi megújulásra, valamint az év közben tett eskük beteljesítésére, valamint áldozatra a törzs jólétéért.
5. Hunka Alowanpi- a Rokonná Avató Szertartás. Szerepe két ember rokonná avatása volt szertartás keretében, amihez speciálisan díszített botot használtak.
6. Isna Ta Awicalowanpi- a Lányok Asszonnyá Avatása. A szertartás a bölényhez és Földanyához kapcsolódott és szerepe az először menstruáló lány megtisztítása és felkészítése volt a női létre.
7. Tapa Wankayapi- a Labdadobó Rítus. A labda szimbolikusan megjelenítette a világegyetemet, és rituális játékokhoz használták.
Művészet
A sziú művészetnek több területe volt, mint a festészet, faragás, sül- és gyöngyhímzés.
A férfiak realisztikus stílusban festették vadász és harci jeleneteiket ruháikra, takaróikra, a tipikre és harmatfüggönyökre. A bőr anyagát később a szövet és a papír váltotta fel. A nők stílusa geometrikus volt. Takaróikat és a változatos formájú és szerepű nyersbőr táskákat (ún. parfleche) díszítették ezzel.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!