Bejelentés


Nagyharsány


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A nagyharsányi disputa

NAGYHARSÁNYI DISPUTA: a reformátusok és unitáriusok közti hitviták egyik legérdekesebbje volt, mely többszöri sikertelen összejövetel
után 1574 második felében folyt le. Szereplõi református részrõl Veresmarti Illyés püspökön
kívül többen voltak, míg ellenben az unitáriusok
közül csupán Alvinczi György helybeli és
Tolnai Lukács siklósi lelkész vett benne
részt. A vita vége az lett, hogy a református püspök és maga mellé vett két bírótársa Alvincziék elveit hazugoknak és hamisaknak nyilvánítván,
õket magukat halálra ítélték, sõt a vallási türelmetlenség elfajulásának szomorú példája gyanánt Alvinczit fel is akasztották. (Pallas Nagy
Lexikon).
Tolnainak sikerült az akasztás elõl megszökni,
és Válaszúti György segítségével megjelenni a felháborodott budai basa elõtt, aki már kimondta a zsinaton részt vevõ református lelkészek
és püspök lefejezését, és kikönyörögni a büntetés megváltoztatását, ami meg is történt, így csupán vagyonelkobzás lett a vége.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!