BejelentésMT Vasútmodellezés
Mark Train H0 & TT

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
H0-rólI. A Korszakok Az emberiség és termelési eszközei történetében jelentős időszakok a különboző korszakok. A vasutak története napjainkig bezárólag öt korszakra osztható. az I. korszak:1835-től, a vasút mint nyilvános közlekedési eszköz bevezetésétől 1925-ig. a II. korszak 1925-1945, a III. korszak: 1945-1970-ig. a IV. korszak: 1970-1985-ig. az V. korszak1985-tel kezdődik és napjainkba is tart.


A korszakra osztás természetesen beszűkití a modellvasúti járművek megválasztását, ezért vannak, akik sz ilyenfajta felosztást elutasítják. Természetesen a vasútmodellezőre van bízva, miként bánik a korszakokkal a saját modellvasútján. II. Vágányhálózat tervezése számitógéppel A vágánytervező szoftver használhatóssága függ a programozás szitjétől és a programozáshoz szükséges ráfordítástól. A szoftver mindenképpen drága. Az egyszerüsített program, az ún. shareware megfizetthetőbb. Az ilyen program tulajdonképpen bemutató változat. A teljes programhozképest gyakran csak korlátozottan futtatható. Arra mégis elegendő, hogy a termékről képet kapjunk. Ha a jogdíjat kell fizetni, amely lényegesen olcsóbb a teljes programnál. Mielött elindítjuk a vágánytervező programot, el kell döntenünk, milyen vágányrendszerbe szeretnénk megtervezni a külömmböző gyártók vágányrendszereinek adatait a program ún. könyvtárba találhatók. Valamely rendszer bővitésekor vagy elemeink változásakkor a könyvtárat frissíteni kell. Egyes programok lehetővé teszik a felhasználó számára az adatok saját kezű frissitését. Más programoknál meg kell vásárolni a legújjabb könyvtárváltozatot. Szoftverek WinTrack PC-Rail Winrail Magyar gyártók: Fuggerth,Limitmodell,Quabla,Albertmodell,Cseh modell III. Modulszabványok 1. A modulterepasztalok problémamentes összekapcsolása és együttes üzemeltetése érdekében készült ez a leírás. A szabvány nélkülözhetetlen a fenti célok érdekében, betartása kötelező az azt elfogadó klubok és tagjaik részére. A modul lehetőségekhez képest legrészletesebben, élethűen kidolgozott terepasztalrészlet. A csatlakozó felület alakja, mérete, az összekötésre használt elemek, a villamos csatlakozók, és a vasúti pálya helye az alábbi szabványban rögzített. A modulokon elsősorban magyar vasút témaköréből választott állomás, vasút üzemi berendezés, vagy nyíltvonali részletet modellezzünk. A fantázia szerint készült elemeken is törekedni kell a magyar vasúti jelleg megtartására.


A MODULASZTAL A modulok összeépíthetőségének jelölése: Fajtái: nyíltvonali modulok és üzemi modulok (amelyek állomásokat, elágazásokat vagy azok részegységeit tartalmazzák). A modul kezelőszemélyzet felőli oldalát északi oldalnak (É), a közönség felőli oldalát déli oldalnak (D) nevezzük. A vasúti pálya sínszálait is (kétvágányú pálya esetén a vágányokat is) ezen elv szerint különböztetjük meg.


Ha a modul forgalmi és villamos bekötés szempontjából is megfordítható, akkor azt "kétoldalas modulnak" (É/D) nevezzük, ilyenkor külön megjelölés nem szükséges. Gyakorlati okokból a nyíltvonali modulokat, illetve a vonali elágazást, deltavágányt, fordító hurkot tartalmazó üzemi modulokat kétoldalasra kell készíteni. A nem „kétoldalas” modulok csatlakozó felületén „É”, „D” betű jelölést egyértelműen alkalmazni kell. Asztal- és vágányanyag, kitérők: A modulasztal anyaga vetemedésmentes anyagból készült keret. A vágányanyag a NEM szabvány szerinti profilsín. A kitérők maximum 15° -ak lehetnek, állítóműveik terepszint alattiak legyenek. A modulok és a rajtuk futó pálya paraméterei: A modulasztal szélességére a csatlakozófelület paraméterein kívül nincs megkötés (lásd 2.8-as pont). Az egyenes modulelemek hossza 500mm vagy 500mm egész számú többszöröse. A legkisebb alkalmazható ívsugár üzemi részen, alagútban, iparvágányokon rmin=600 mm, a forgalom által használt részeken rmin=1000 mm. Az itt közölt „r” értékek mind a nyílt- mind az üzemi modulokon betartandók. Az íves modulelemekhez tartozó ívközépponti szögek: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°. Állomási vágányok hasznos hossza, nyíltvonalak legkisebb távolsága: Az állomási vonatfogadó vágányok használható hossza legalább 2000 mm. A bejárati jelzők szakaszainak minimum 350 mm hosszúnak kell lennie. A pálya méretezett helye, csatlakozása: A sínkorona magassága a töltéssel együtt a modul felső élétől 10 mm kell, hogy legyen. A modul felső élének a padlószinttől 1000 mm-re kell lennie. A síneket a modul széléig kell kivezetni. Kötőelemek és modullábak, azok állíthatósága: A modulok egymáshoz kötéséhez 10 mm-es furatokban M8-as csavarokat, nagy átmérőjű alátéteket és szárnyas anyákat alkalmazzunk. Moduloknál legalább egy pár, vég, vagy forduló moduloknál két pár lábat kell felszerelni, úgy, hogy azok önállóan is megálljanak. A láb állíthatósága: +/- 30 mm. Felsővezeték paraméterei: Az első felsővezeték-tartó oszlopot a csatlakozó felülettől 125mm-re kell elhelyezni, a munkavezeték magasságát a 2.11-es pont űrszelvényrajzai alapján kell kiszerkeszteni. MELLÉKLETEK: 1. AJÁNLÁS. A „H0”, 1:87-es méretarányú modul terepasztal építéséhez. A modulokon magyar vasút témaköréből választott állomás, vasút üzemi berendezés, vagy nyíltvonali részletet modellezzünk. A fantázia szerint készült modulokon is törekedni kell a magyar vasúti jelleg kialakítására. Ajánlott kiállításon bemutatásra, hogy a modul úgy készüljön el, hogy a vágányzat, a villamos csatlakozások, az épületek, és a fűszőnyeg kész állapotban bemutatható legyen. Kiállításokon állomások, fűtőházak, vonali rakodók építőjének gondoskodni kell azok üzemeltetéséről, vezérlő és üzemi táp ellátásáról. Kiállítás rendezői a lehetőség szerint úgy tervezzék a modul asztalt, hogy az állomások körötti távolság hasonló hosszúságú, és 2000 mm –nél hosszabb legyen. Digitális üzemnél a digitális jel a vontatási feszültségre van ültetve, ha erről üzemeltetünk bármilyen üzemi berendezést (sorompó, jelző, stb.) sínérintkezőn keresztül, az zavarhatja a digitális üzemet. A sínérintkező helyettesíthető infrával, reed-del stb. A szabvány pontjában a „összekapcsolását egyetlen vezetőszállá” azt jelenti, hogy a „D” és „É”-i sínszálakon külön-külön minden szakaszt össze kell kapcsolni egyetlen szállá.


Forrás: Baross Gábor Vasútmodellező klub
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!