BejelentésMT Vasútmodellezés
Mark Train H0 & TT

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


TT-röl BEVEZETÉS


A modulterepasztalok problémamentes összekapcsolása és együttes üzemeltetése érdekében készült ez a leírás. A szabvány nélkülözhetetlen a fenti célok érdekében, betartása kötelező az azt elfogadó klubok és tagjaik részére. A modul lehetőségekhez képest legrészletesebben, élethűen kidolgozott terepasztalrészlet. A csatlakozó felület alakja, mérete, az összekötésre használt elemek, a villamos csatlakozók, és a vasúti pálya helye az alábbi szabványban rögzített. A modulokon elsősorban magyar vasút témaköréből választott állomás, vasút üzemi berendezés, vagy nyíltvonali részletet modellezzünk. A fantázia szerint készült elemeken is törekedni kell a magyar vasúti jelleg megtartására.


2. A MODULASZTAL: 2.1 A modulok összeépíthetőségének jelölése: Fajtái: nyíltvonali modulok és üzemi modulok (amelyek állomásokat, elágazásokat vagy azok részegységeit tartalmazzák). A modul kezelőszemélyzet felőli oldalát északi oldalnak (É), a közönség felőli oldalát déli oldalnak (D) nevezzük. A vasúti pálya sínszálait is (kétvágányú pálya esetén a vágányokat is) ezen elv szerint különböztetjük meg. Ha a modul forgalmi és villamos bekötés szempontjából is megfordítható, akkor azt "kétoldalas modulnak" (É/D) nevezzük, ilyenkor külön megjelölés nem szükséges. Gyakorlati okokból a nyíltvonali modulokat, illetve a vonali elágazást, deltavágányt, fordító hurkot tartalmazó üzemi modulokat kétoldalasra kell készíteni. A nem „kétoldalas” modulok csatlakozó felületén „É”, „D” betű jelölést egyértelműen alkalmazni kell. 2.2. Asztal- és vágányanyag, kitérők: A modulasztal anyaga vetemedésmentes anyagból készült keret. A vágányanyag a NEM szabvány szerinti profilsín. A kitérők maximum 15° -ak lehetnek, állítóműveik terepszint alattiak legyenek.


2.3. A modulok és a rajtuk futó pálya paraméterei: A modulasztal szélességére a csatlakozófelület paraméterein kívül nincs megkötés (lásd 2.8-as pont). Az egyenes modulelemek hossza 500mm vagy 500mm egész számú többszöröse. A legkisebb alkalmazható ívsugár üzemi részen, alagútban, iparvágányokon rmin=310 mm, a forgalom által használt részeken rmin=600 mm. Az itt közölt „r” értékek mind a nyílt- mind az üzemi modulokon betartandók. Az íves modulelemekhez tartozó ívközépponti szögek: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°. 2.4 Állomási vágányok hasznos hossza, nyíltvonalak legkisebb távolsága: Az állomási vonatfogadó vágányok használható hossza legalább 1500 mm. A bejárati jelzők szakaszainak minimum 300 mm hosszúnak kell lennie. 2.5 A pálya méretezett helye, csatlakozása: A sínkorona magassága a töltéssel együtt a modul felső élétől 8 mm kell, hogy legyen. A modul felső élének a padlószinttől 1000 mm-re kell lennie. A síneket a modul széléig kell kivezetni. 2.6 Kötőelemek és modullábak, azok állíthatósága: A modulok egymáshoz kötéséhez 8 mm-es furatokban M6-as csavarokat, nagy átmérőjű alátéteket és szárnyas anyákat alkalmazzunk. Moduloknál legalább egy pár, vég, vagy forduló moduloknál két pár lábat kell felszerelni, úgy, hogy azok önállóan is megálljanak. A láb állíthatósága: +/- 30 mm. 2.7 Felsővezeték paraméterei: Az első felsővezeték-tartó oszlopot a csatlakozó felülettől 125mm-re kell elhelyezni, a munkavezeték magasságát a


2.11-es pont űrszelvényrajzai alapján kell kiszerkeszteni 3. VILLAMOSSÁG 3.1. Alapelvek Vontatófeszültség: Umax=12V DC Kiszolgáló üzemi berendezések feszültsége: Umax=16V AC / DC  A modulokon csak az érintésvédelmi előírásoknak megfelelő feszültség-forrás használható!  Az erősáramú hozzávezetés a mindenkori érintésvédelmi szabványoknak feleljen meg! Az állomás végénél a csatlakozási felület közelében kell elhelyezni a nyíltvonali modulok táplálásának csatlakozását. Itt a következő csatlakozási pontokat kell kiépíteni:  Pálya betáplálás „É”  Pálya betáplálás „D”  Kétvágányú pályánál négy csatlakozási pontot, É-i vágány betáplálás „É” és „D”, illetve D-i vágány betáplálás „É” és „D”.  Azok a modulépítők, akik később digitális üzemre is alkalmassá tehető modult építenének, biztosítsák a sínszálak gyors, egyszerű összekapcsolását egyetlen vezetőszállá.


3.2. Vezetékek, csatlakozók: Az állomási és vontatási telep, iparvágány, nyílt vonal vágányaira, vágány szakaszaira a táp vezetéknek minimum 0.75 mm² keresztmetszetűnek kell lennie. Az állomási és vontatási telep nyíltvonali betáplálását, illetve a nyílt vonali modulok alját banándugó aljakkal kell ellátni, az „É” oldalon fekete (közös), a „D” oldalon piros színnel. A modulok minden csatlakozó felületénél 200 mm hosszú csatlakozó kábelt kell kiépíteni, sorolható (egymásba is dugható) banándugóval ellátott dupla vezetékkel (a banándugók színazonosak) a sínszálak táplálására. A modulok összeállításakor a csatlakozó vezetékeket a modulok végén kivágott Ø65 mm-s furatokon kell átvezetni.


3.3. A nyílt vonal táplálása, vezérlése: A nyíltvonali moduloknál csak a pálya betáplálási csatlakozási pontokat kell kiépíteni. A 16V-os csatlakozási- és további csatlakozási pont csak abban az esetben kell, ha a modulon ezt a betáplálást igénylő tartozék van. (térvilágítás, sorompó, jelző, vízimalom stb.) Pálya elágazás, delta vágány, egyéb tartozékok táplálására, vezérlésére, két megoldás lehet: 1. Saját áramforrás, legközelebbi dugaszolóaljzat felől külön hosszabbító kábelen. 2. A legközelebbi állomásról külön gyengeáramú kábelen tápellátás és vezérlés. Ezekről az építőnek kell gondoskodni. 4.HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK A modulok építésénél az alábbi szabványok, előírásait kell betartani: NEM 102; NEM 103; NEM 105; NEM 120; NEM 201; NEM 310; NEM 311 MELLÉKLETEK: 1. AJÁNLÁS. A „TT”, 1:120-es méretarányú modul terepasztal építéséhez. A modulokon magyar vasút témaköréből választott állomás, vasút üzemi berendezés, vagy nyíltvonali részletet modellezzünk. A fantázia szerint készült modulokon is törekedni kell a magyar vasúti jelleg kialakítására.


Ajánlott kiállításon bemutatásra, hogy a modul úgy készüljön el, hogy a vágányzat, a villamos csatlakozások, az épületek, és a fűszőnyeg kész állapotban bemutatható legyen. Kiállításokon állomások, fűtőházak, vonali rakodók építőjének gondoskodni kell azok üzemeltetéséről, vezérlő és üzemi táp ellátásáról. Kiállítás rendezői a lehetőség szerint úgy tervezzék a modul asztalt, hogy az állomások körötti távolság hasonló hosszúságú, és 2000 mm –nél hosszabb legyen. Digitális üzemnél a digitális jel a vontatási feszültségre van ültetve, ha erről üzemeltetünk bármilyen üzemi berendezést (sorompó, jelző, stb.) sínérintkezőn keresztül, az zavarhatja a digitális üzemet. A sínérintkező helyettesíthető infrával, reed-del stb. A szabvány 3.1 pontjában a „összekapcsolását egyetlen vezetőszállá” azt jelenti, hogy a „D” és „É”-i sínszálakon külön-külön minden szakaszt össze kell kapcsolni egyetlen szállá.


Forrás: Baross Gábor Vasútmodellező klub
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!