BejelentésMONOSPETRI
A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban.. (Márai S.)

MENÜ


A KASTÉLY (részlet a monográfiából)

A Monospetriben épült kastély mérete és kivitele szinte bemutatja a magyar kastélyépítészet mennyire tud szolid de igényes lenni. Jellegében és funkciójában azonban nemcsak kastélyként működött, hiszen itt volt a birtok irányításának központja is. Monospetriben 1802-ben épült fel a kastély, az akkori földbirtokos – Bogáthy Pál – megrendelésére. Beházasodás útján kerülhetett a Klobusiczky család birtokába. Bogáthy Teréz volt Klobusiczky Ignác felesége. Ennek a köteléknek a következményeként került a Klobusiczky család ezen ága Monospetribe. Az se lehetetlen, hogy eleve nászajándéknak szánta Bogáthy Pál ezt az épületet az ifjú párnak. Az egyszerű vonalvezetésű, egytornyú kastély sokáig volt Monospetri büszkesége.
A főépület mellett számos melléképület is volt. Ezek nyilván a gazdaság működtetésében játszottak szerepet. Itt voltak az istállók, a gazdatiszt és családjának szánt szálláshely. Nem messze a kastély épületétől volt a malom, amely nemcsak a tulajdonos birtokán termett termény őrlését végezte, hanem az itt élő gazdákét is.
Az 1804-ben készült térképrészlet a kastéllyal Az 1922-ben készült térképrészleten a kastély rajza és a sétatér
Az 1804-ben rajzolt községi térképen már szerepel a kastély is. Ezen jól látható a kastély és környezetének a rajza. Az épületek elhelyezkedése alapján rekonstruálni lehet a kastélykert méreteit és a mellette álló kápolna elhelyezkedését. Bár az utóbbira még emlékeznek néhányan, ha másképpen nem, hát az idősebbek elbeszélései alapján. Ugyanakkor ott van a főépület mellett még három kisebb is, melyek közül az egyik több mint valószínű, hogy az istálló, a másik kettő pedig talán a kiszolgáló személyzet szállása lehetett. A kinagyított részleten jól látható, hogy a kastély és a kápolna rajza alatt van még egy kis épület jelölve. Ez a patak partján áll s az aljára egy kis fogazott kerék van rajzolva.
Az épület állapota és külseje nagyon szép és a környezete is gondozott. Ez bizonyítja, hogy az ekkori tulajdonosok jó gazdái voltak a kastélynak. A kastélyról és a hozzá tartozó épületekről, cselédházakról, istállókról, ólakról s a benne levő bútorzatról, felszereltségéről egy leltár is készült. Sajnos dátummal nem látták el, így csak sejteni lehet, hogy az 1900-as évek elején – talán 1920 táján – rögzítették. Ceruzával lett írva, így az idő igencsak meghalványította, de azért nagy nehezen ki lehet olvasni belőle néhány fontos adatot. Már a lista tagozódása is tájékoztat arról, hogy mekkora is volt ez a lakókörnyezet, sőt egy alapos elemzés után talán még a tervrajzot is el lehetne készíteni róluk. Azért is érdekes ez a leírás, mert a kastély már nem áll, de a leírtak segítségével valamennyire el tudjuk képzelni, mekkora lehetett és hogy nézhetett ki belülről, illetve a leltár elkészítésekor milyen állapotban volt az épületek egyes részei és a környezete..


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!