BejelentésA KEMENCEI MINISTRÁNSOK

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek
JÓKÍVÁNSÁG

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN MIN KEDVES OLVASÓNAK, A KEMENCEI MINISTRÁNSOK

tovább >>Szavazás


Linkek

Mária Rádió- Jézust, adja neked!

Magyar Püspöki Konferencia

Virtuális Plébánia

Váci Egyházmegye

Katolikus Rádió

Kemence község

Liturgia online

Biblia

Igenaptár

Mátraverebély-Szentkút

Imalánc Magyarországért

Isteni Ige Társasága

Kemencei Egyházi kórus

Bernecebaráti község

Tésa

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Szőke Anikó festőművész

Don Bosco Kiadó Bt.

Országos Egyházmegyék honlapjai

Országos Plébániák honlapjai

Szerzetesrendek

Katolikus Nevelés

Vallásszabadság,Emberi jogok, Szenvedő gyerekek, Katasztrófa segély

Vatikáni Rádió

Katolikus Karitász

Szent Adalbert Központ

Szent István Rádió, Eger

Máriapócsi Kegyhely

Szent István Rádió, Eger

Magyar Kurír

Új Ember hetilap

Erdélyi Mária Rádió

Ministráns

Katolikus Portál

Szent Kereszt Magazin

Magyar Keresztény Portál

keresztény.lap.hu

ökumenizmus.lap.hu

Katolikus Biblia

vallás linkcenter

erdélyi katolikus lap

Keresztény Hirdető

Egyetemi Lelkészség

Megszentelt tér ( imádság )

Magyar-Hon-Lap

Vándor Evangélium

pligern.info

Bibliai utak

Eucharisztia

Regnum Christi

Mária út

egyensúly játék

Bocs József atya tanításai

Vatikán ( Pápai Szentszék )

ZarándokA szentmise szerkezete

Keresztény életünknek, istentiszteletünknek
csúcsa és forrása a szentmise. A miséző Pap a hívekkel együtt mutatja be a
legszentebb áldozatot. Ezért nagyon lényeges, hogy mi, hívek, belekapcsolódjunk
a szentmisébe. A válaszokat hangosan mondjuk. A szentmise két fő része az Ige
liturgiája és az Eukarisztia liturgiája. Az Ige liturgiájára a szentmise
bevezető része készít fel bennünket.

Bevezető rész
A szentmise elején a miséző Pap köszönti a
jelenlévő híveket.

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
Hívek: Amen

Bűnbánati ima


Pap: Testvéreim! Vizsgáljuk meg
lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az
Úr szent titkait.

Csendben
lelkiismeretvizsgálatot tartunk, majd a Pappal együtt imádkozzuk:
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat
vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellünket verve
mondjuk) én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, Az összes angyalokat és szenteket, és
titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre!
Hívek: Amen


Uram irgalmazz (Kyrie)


Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!
Hívek: Uram irgalmazz!
Előimádkozó (Pap): Krisztus kegyelmezz!
Hívek: Krisztus kegyelmezz!
Előimádkozó (Pap): Uram irgalmazz!
Hívek: Uram irgalmazz!


Az ,,Uram irgalmazz -- Krisztus kegyelmezz``
imákkal kifejezzük, hogy rászorulunk Isten irgalmára és bűneinkért kegyelemért
fohászkodunk.
A ,,Dicsőség a magasságban Istennek`` kezdetű imádsággal az angyalok karához
társulva dicsőítjük a Szentháromságban egy Istent.


Előimádkozó (Pap): Dicsőség a magasságban Istennek!
Hívek: és a földön békesség
a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk! Mennyei Király!
Mindenható Atyaisten!
Urunk, Jézus Krisztus: egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk,
Isten Báránya, az Atyának fia!
Te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit:
hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz:
Irgalmazz nekünk!
mert egyedül Te vagy a Szent,
te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség:
Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt
az Atyaisten dicsőségében! Amen.


A ,,könyörögjünk!`` felszólításra csendben
saját kéréseinket ajánlhatjuk fel a jó Istennek. A miséző Pap a közösség
nevében kéri Isten áldását és segítségét. A befejező gondolatok után:


Pap: Könyörögjünk... mindörökkön örökké.
Hívek: Amen.


Az Ige liturgiája


A szentmise olvasmányát az Apostolok
Cselekedeteiből vagy a Jelenések könyvéből vesszük. A szentlecke valamelyik
apostol leveléből való. Ezeket bárki fölolvashatja, fontos, hogy az mindenki
számára jól érthető legyen. Az olvasmány és a szentlecke között zsoltárokat
imádkozunk, vagy énekelünk.


Lektor: Olvasmány ... könyvéből.


Az
olvasmány végén
Lektor: Ez az Isten igéje!
Hívek: Istennek legyen hála!


Az evangéliumban Jézus Krisztus szól
hozzánk. Szavait, tanítását a szentmisében a Pap vagy felszentelt diákonus
olvashatja föl. Jézus iránti tiszteletből felállva hallgatjuk végig.


Pap (diakónus): Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap (diakónus): Evangélium Szent ... könyvéből:
Hívek: Dicsőség neked Istenünk!


(Közben kis keresztet rajzolunk a
homlokunkra, ajkunkra és a szívünk fölé, miközben magunkban mondjuk: Értelmünk
befogadja, szánk hirdesse és szívünk szeresse.)


Pap (diakónus): az evangélium végén: Ezek az
evangélium igéi!
Hívek: Áldunk téged, Krisztus!


Az evangélium után meghallgatjuk a
szentbeszédet (homilia), mely az életünkre alkalmazza Isten Igéjét. Megmutatja,
hogyan váltsuk tettekre mindazt, amit a Szentírásból hallottunk.
A szentmise tanító részében Jézus szól hozzánk az evangélium által. Mi
elfogadjuk az ő tanítását. Erre válasz a Hiszekegy (credo), melyet közösen
imádkozunk. Egyik legősibb hitvallás, az Apostoli Hitvallás az apostoli időkből
származik. A Nicea-Konstantinápoly hiszekegy hosszabb, részletesebb. A
vasárnapi szentmisében bármelyiket imádkozhatjuk.


Hiszekegy (Credo)


Előimádkozó (Pap): Hiszek az egy Istenben,
Hívek: mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak
és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született idő kezdete előtt.
Isten az Istentől,
Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény:
az Atyával egylényegű
és minden általa lett.
Értünk, emberekért,
a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától,
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt
értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott
az Írások szerint,
fölment a mennybe,
ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben
ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége

Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?B.RÉKA [ 2014-12-02 06:48 ]

Tetszik és jó!!!!B.RÉKAIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!