BejelentésA KEMENCEI MINISTRÁNSOK

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Szent Tarzíciusz

SZENT TARZÍCIUSZ (D-51)
Az Eucharisztia vértanúja
2. Keresztények nehéz munkára ítélve
Az első és a második században a római császárok a keresztényeket üldözték. Nehéz kényszermunkára ítélték őket Az építkezéseknél akkor még nem használtak gépeket, hanem a keresztények kezükben cipelték a nehéz köveket. A római katonák ostorral hajtották őket a gyorsabb munkára.
3. Egy őrrel
Ezeket a kényszermunkára ítélt keresztényeket látogatta meg a kis Tarzíciusz. Az őrnek mindig finom bort vitt, hogy bemehessen a keresztények közé, és elbeszélgethessen velük a Jóistenről. Úgy érezte ilyenkor a kis Tarzíciusz, hogy közös imádságuk erősíti bennük szenvedéseik között a keresztény hitet. Az őr sokszor csodálkozva kérdezte tőle:
- Mit tudsz ezekkel a keresztényekkel beszélni?
De a kis Tarzíciusz megnyugtatta: nem számít, mit beszél velük, csak igya meg az általa hozott jó bort.
4. Egy római százados
Közben odaérkezett a római százados. Azt mondta az őrnek, a császár ünnepi játékokat rendeztet, és szüksége volna keresztényekre, akiket a cirkusz vadállatai elé dobnának. Az őr ijedten felelte:
- Nagyon sürgős építkezési munkák várnak befejezésre...
De a százados még szólni sem engedte tovább, sürgette, mutassa meg neki a keresztényeket. Főleg fiatalokra van szüksége - azok jól tudnak védekezni a vadállatok ellen, és ez még csak fokozza a nép jókedvét....
5. Földalatti börtönökben
A százados és az őr lementek a pincébe, ahol a fiatal keresztények voltak bebörtönözve. A százados kemény hangon válogatta ki a fiatalokat:
- Ezt add, meg aki ott ül, a mellette lévőt, azt a fiatalt ne feledd el!
6. Fábiusz és Cecíliusz beszélgetnek
Egy idős keresztény - Fábiusz - halkan mondja a fiatal Cecíliusz nevû diakónusnak:
- Ez a tiszt keresztényeket válogat a közeledő cirkuszi előadásokra a vadállatok közé.
- Ó, bárcsak engem választana! Boldog lennék, hogy életemet adhatom Jézusért, a hitemért, hiszen már egy éve hordom ezeket a láncokat - mondja Cecíliusz.
- Holnap, ha Tarzíciusznak sikerül bejönni hozzánk, elmondjuk neki, mi készül.
7. Cecíliusz beszél Tarzíciusszal
Tarzíciusznak sikerült ismét bejutnia a keresztények közé. Az idős keresztény mondja:
- Figyelj jól, Tarzíciusz! A közeli napokban sokan közülünk meg fognak halni.
- Mit tehetek?
- Értesítsd erről a pápát, és ha lehet, hozd el nekünk még egyszer az Oltáriszentséget! Nyugtasd meg társaidat, sikerülni fog, meglátod!
8. Átmegy az őrségen
Tarzíciusznak sikerül a megkettőzött őrség között elhagynia a börtönt.
- El kell futnom a pápához...
9. Germán őrök
Több germán őrt állítottak a keresztények közé. Ezek figyelmeztették a fiatal keresztényeket:
- Ne próbáljatok szökni, hanem induljatok a Kolosszeum pincéibe, parancsot kaptunk a szökevények megölésére....
10.A pápa papokkal
A pápa a keresztény papokkal a katakombákban tanácskozott. Ott tartották az istentiszteleteket is. Fájdalommal mondja az egyik keresztény pap:
-. Szentatya, nincs semmi remény, hogy megmentsük testvéreinket, akik a börtönben vannak, a haláltól.
- El kell juttatnunk hozzájuk az Úr Testét, az Oltáriszentséget, hogy erősek maradjanak a küzdelemben. De állandó felügyelet alatt vannak, szinte lehetetlen még a közelükbe is jutni
11. Egy pap a pápához fordul
Ekkor egy fiatal pap a pápához fordult:
- Elmegyek én, Szentatyám, bemutatom ott a szentmisét a börtön pincéjében, és ha nem tudok onnét kikerülni... hát ottmaradok..
- Isten nem azt parancsolja, hogy keressük a vértanúságot, hanem csupán azt, hogy elviseljük. Ez nem bátorság kérdése, hanem az okosságé. Szükség van még rád itt a szabadon élő keresztények között, hisz olyan kevés pap van már...
12. Tarzíciusz beszél a pápával
Tarzíciusz futva érkezik a pápához:
- Szentatyám, egy szakasz katona közeledik a Via Appián. Menjünk le gyorsan a katakombába!
13. A pápa
- Szentatyám, gondolkozott azon, hogyan lehetne eljuttatni az Oltáriszentséget haláraítélt testvéreinkhez?
- Igen, de túlságosan erős az őrség.
- Szentatyám, ahova nem tud bejutni egy felnőtt, oda még beférkőzhet egy gyermek.
- Légy jó, Tarzíciusz, holnap szentmise után határozunk.
14.A pápa szentmisét mond
Másnap a pápa a katakombákban szentmisét mondott. Így imádkozott:
- A mi Urunk, Jézus Krisztus Testének és Vérének vétele ne váljon ítéletünkre és kárhozatunkra, hanem szolgáljon testünk és lelkünk javára, és biztosítsa az örök jutalmat, a mennyországot.
15. Átnyújtja az Oltáriszentséget
Szentmise után a pápa odaadja az Oltáriszentséget a kis Tarzíciusznak:
- Fogd, Tarzíciusz! Ebben a kis zacskóban van az Eucharisztia. Az Úr, akit viszel, oltalmazzon téged, fiam! Indulj Isten nevében!
16. Tarzíciusz elhagyja a katakombát
Tarzíciusz kijön a katakombából, és így imádkozik magában:
- Uram, boldogan viszlek halálraítélt testvéreim közé. Olyan boldog vagyok, hogy így a szívemhez szoríthatlak Téged! Nagyon szeretlek Téged, és ha elfognának, boldogan adnám én is fiatal életemet Érted!
17. A Via Appián
Sokan haladtak a Via Appián, mint minden reggel. Senki sem figyelt fel erre a gyermekre, aki az út szélén banduko


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!