BejelentésA KEMENCEI MINISTRÁNSOK

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A MISE ELSŐ RÉSZE1 (P: Asperges
- a bevezető szentelvízhintés éneke; elmaradhat)

2 S/P: Introitus
- a mise bevonulási avagy kezdőéneke

3 P: Actus paenitentialis
- bűnbánati cselekmény; elmarad, ha Asperges volt

4 P: Kyrie
- Uram, irgalmazz

5 S/P: Gloria
- Dicsőség, �nagy doxológia�, csak ünnepi alkalmakkor

6 C: Collecta
- napi főkönyörgés

7 (L: Lectio I.
- első olvasmány, csak ünnepeken; a korábbi századokban csak

kivételesen volt)

8 S/P: Graduale
- �lépcsőének�, olvasmányközi zsoltár; a húsvéti időben helyette:

I. Alleluja

9 D/L: Lectio II.
- más névvel: Epistola avagy Szentlecke

10 S/P: Alleluja
- a böjti napokon helyette Tractus

11 (S/P: Sequentia
- Evangélium előtti költemény; régebben gyakran, ma csak

kivételesen)

12 D: Evangelium
- Evangélium

13 (C: Homilia
- �prédikáció�, az olvasott igeszakaszok magyarázata)

14 P: Credo
- �Hiszekegy�, hitvallás
A MISE MÁSODIK RÉSZE:15 S: Offertorium
- felajánlási cselekmény és felajánlási ének

16 C: Super oblata
- más néven: Secreta = felajánlási főkönyörgés

17 C-P: Prefáció
- a celebráns által énekelt hálaadó főimát a celebráns és a

közösség közti ősi dialógus vezeti be

18 P: Sanctus
- �Szent vagy�: a közösség akklamációja a prefáció végén;

kivételes esetben a Schola veszi át a közösség szerepét

19 C: Canon missae
- �misekánon�, az eucharisztikus főkönyörgés, benne a

közösség két akklamációja

20 C-P Pater noster
- �Miatyánk�, az Úr imája; hozzá kapcsolódik a celebráns

által mondott �embolizmus� (az Úr imáját kibővítő

könyörgés) és a békeimádság; mindkettőhöz a közösség

válasza kapcsolódik

21 S/P: Agnus Dei
- �Isten Báránya�, a kenyér megtörésének szertartása alatt

2 S/P: Communio
- áldozási ének az áldozás szertartása alatt

23 C: Postcommunio
- áldozás utáni könyörgés

24 C: Ite missa est
- áldás és elbocsátásIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!