BejelentésA KEMENCEI MINISTRÁNSOK

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Az angyalok feladata

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme. Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása).

Angyalok a művészetben

A művészek szívesen ábrázolták az angyalokat hol meztelen pufók fiúgyermekként, "angyalkaként", hol pedig félelmetes külsejű szárnyas emberi lényként. Ezeknek a képzőművészeti alkotásoknak semmi közük a bibliai leírásokhoz: az angyalok bibliai leírása többnyire a Bibliát körülvevő pogány világ hiedelmeit fogalmazza meg.

Az angyali rendek

A katolikus hagyomány szerint

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

* I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
* II. hierarchia: uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
* III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.

Az Urantia mozgalom követői szerint [szerkesztés]

Az Urantia Könyv szerzői részletesen foglalkoznak az angyalokkal. Az angyalok helyére, szerepére a „nagy világegyetemben” egyebek mellett a következőképpen utalnak: „A Végtelen Szellem személyiségeinek három külön rendje van. A szenvedélyes apostol erre gondolt, amikor Jézusról azt írta, hogy ‚annak, aki a mennybe ment és az Isten jobbján áll, angyalok és hatóságok és hatalmak adattak’. Az angyalok az idő segédkező szellemei; a hatóságok a tér hírvivő seregei; a hatalmak pedig a Végtelen Szellem felsőbb személyiségei.” (p.418) A szerzők szerint „[a]z angyalok a teljes tér evolúciós és felemelkedő, sajátakaratú teremtményeinek segédkező-szellemi társai (...).” (p.285) A könyv szerzői a „nagy világegyetem” segédkező szellemeit a következőképpen osztályozzák:

1. Szupernáfok.
2. Szekonáfok.
3. Terciáfok.
4. Omniáfok.
5. Szeráfok.
6. Kerubok és Szanóbok.
7. Köztes Teremtmények. (p.285)

A szerzők a „köztes teremtményeket” nem tekintik a szigorú értelemben vett angyali rendbe tartozóknak, az osztályozásban mégis szerepeltetik, mert állításuk szerint gyakran egy működési csoportot alkotnak a segédkező szellemekkel. (p.286)

A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok tizenkét testületének működési rendjébe tartozónak tekintik a következőket:

1. A korszakos angyalok.
2. A fejlődés angyalai.
3. A vallási őrangyalok. (Az „egyházak angyalai”)
4. A nemzetlét angyalai. (A „harsonák angyalai”)
5. A fajok angyalai.
6. A jövő angyalai.
7. A megvilágosodás angyalai.
8. Az egészség angyalai.
9. Az otthon szeráfjai.
10. Az ipar angyalai.
11. A kikapcsolódás angyalai.
12. Az emberfeletti szolgálat angyalai. (Az angyalok angyalai) (p.1255-1256)Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!