BejelentésA KEMENCEI MINISTRÁNSOK

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Ministráns kisokos

A ministrálás nem valami „cikis” dolog, hanem komoly részvétel az Eucharisztia ünneplésében. Kellő összeszedettséggel, Isten iránti tisztelettel és odafigyeléssel végezzük. Fontos a testtartás: összetett vagy összekulcsolt kéz a mell közepénél (nem „övön alul”). Amikor ülsz, ne görnyedj, hanem egyenes derékkal ülj. Ha menned kell, összetett kézzel, lassan, de határozottan vonulj.

A mise részletes menete:

Kivonulás, bevezető rész A ministránsok a pap előtt vonulnak ki. A főoltárral szemben megállnak, maguk között annyi helyet hagyva, hogy a miséző pap(ok) is odaférjen(ek) . Térdhajtás, fejhajtás a pappal közösen. Majd a miséző pap(ok) az oltárhoz vonulnak, a ministránok pedig az ülőhelyekhez. A pap(ok) az oltárasztalhoz lép(nek), megcsókolja(megcsókolják). A ministránsok állnak. A pap(ok) a székekhez vonulnak. Ha egy pap van, a ministránsok a pap melletti székeket foglalják el. Ha több pap van, akkor a padra ülnek. A pap bevezető szavai és a bűnbánati rész alatt állnak. Általános szabály: amikor a pap áll, akkor a ministránsok is! (Az „Uram irgalmazz”/Kyrie/ alatt leülhetnek akkor is, ha a pap nem ül le.) Igeliturgia Pap: „Könyörögjünk! […].mindörökkön örökké. Hívek: Amen.A ,,könyörögjünk"-re a ministránsok felállnak.A könyörgés végeztével a pappal egyszerre(!) leülnek.– A Könyörögjünk-re az olvasó elindul a felolvasóállványhoz. Olvasmányokat ülve hallgatjuk (kivéve persze azt, aki olvas). Evangélium előtt,az Alleluja alatt a pap a ministránsokkal együtt feláll. Hívek könyörgései: a pap bevezető szavai alatt a felolvasó odamegy a felolvasóállványhoz. A könyörgéseket állva hallgatja a többi ministráns is. Felajánlás A pap az oltárhoz megy. A ministránsok is odalépnek mellé. Az egyik ministráns az oltárkoz viszi az asztalkáról a kelyhet. A kenyér felajánlása alatt a ministráns kézbe veszi a két kis kancsót (=ampolnákat). A kancsók füle a pap felé mutat, hogy meg tudja fogni. Még a kenyér felajánlása alatt a másik ministráns kézbe veszi a kancsókon lévő kis kéztörlőkendőt, széthajtja, és a két csücskénél fogva két kézzel tartja. A bor betöltése után a boroskancsót leteszi a ministráns, a vizeset jobb kezébe veszi át, ballal pedig felveszi a kézmosótálkát. Amikor a pap odafordul, vizet önt a pap ujjaira (nem vízözönt, de nem is csöpögtet...) A másik nyújtja a kendőt, majd a kéztörlés után visszaveszi. Ezután a kancsókat és a vizestálcát elviszik a kisasztalhoz. A felajánlás után a ministránsok összetett kézzel állnak a prefáció és a Sanctus /=Szent vagy.../ alatt. Átváltoztatás Amikor a pap az eucharisztikus ima elején széttárt kezét összerakja és a kehely fölé teszi, a ministránsok egyszerre letérdelnek. A két ministráns kézbe veszi a csöngőt (közben figyelnek arra, hogy ne kolompoljanak vele még...) Amikor a pap keresztet rajzol kezével az oltár felett, és befejezte a megkezdett mondatott (szavába ne csöngessünk bele), ekkor a ministránsok egyet csöngetnek. Úrfelmutatás: a kenyér és a bor átváltoztatása után a pap felmutatja azokat. Mind a két alkalommal, külön a Szent Ostyánál és külön a kehelynél a ministránsok hármat-hármat csöngetnek. A csöngetés technikája: csuklóból, „ostorcsapásszerűen”. Az Úrfelmutatás után a ,,halálodat hirdetjük..." befejezéséig a ministránsok térdelnek. Ekkor felállnak. Miatyánk után Pap: Urunk, Jézus Krisztus........ aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké!” Hívek: Amen. Majd a pap felszólítása után kezet nyújtanak a hívek egymásnak a béke jeleként. A ministránsok is odalépnek az oltár széléhez, kezet fognak a pappal, és válaszolnak: „És a te lelkeddel!” A két ministráns,aki megy kezetfogni lassan(nem rohanva) elmennek kezetfogni és az oltár előtt térdethajtanak. Következik az „Isten Báránya”. Amikor a pap térdet hajt, a ministránsok letérdelnek. A ministránsok kezükbe veszik a csengőt. Amikor a pap áldozik, a ministránsok hármat csöngetnek. Ezután felállnak, az oltárhoz megy az áldoztatótálcáért. Áldoztatás A tálcát a hívő álla alá kell tartani, körülbelül mellközép-magasságban. Mindig azzal a kézzel kell odanyújtani, amelyik oldalon a paphoz képest áll a ministráns (gy. k.: ha a pap tőlem jobbra van, én a bal kezemmel tartom a tálcát. Ha tőlem balra van, én a jobb kezemmel tartom a tálcát.) Ha nem szájba áldozik a hívő, akkor szolidan vonuljunk vissza. Az áldozás végén a tálcát át kell adni az áldoztatónak,hogy az Oltáriszentség morzsáit visszajuttassa a cibóriunba.(->áldoztató kehelybe). A ministráns a végén áldozzon, a hívek után. Az áldoztatás befejeztével A pap visszaviszi az Oltáriszentséget a tabernákulumba (=szentségház). Ezalatt a ministránsok állnak az oltárnál, arccal a tabernákulum felé. Amikor a pap térdet hajt, ők is. Ezután a sekrestye felőli ministráns a boros kancsót bal kezébe fogja, a vizeset a jobb kezébe. Most a fülénél fogva tartja, mert neki kell beletöltenie a kehelybe, amit a pap tart. Általában csak vizet szokott kérni a pap a purifikáláshoz (=a kehely kiöblítése), de van, aki bort és vizet is... Határozottan, de nem vadul töltsél a kehelybe addig, amíg azt a pap kissé meg nem emeli, jelezve, hogy elég. A kancsókat az asztalkához kell visszavinni. Amikor keresztezem a szentélyt, a tabernákulum előtt megállok, arccal annak irányába fordulva, és fejet hajtok. Az áldozás utáni könyörgés után a pap áldást ad, megcsókolja az oltárt, és a tabernákulum felé fordul az oltár lépcsője elé menve. Ekkor a ministránsok is odalépnek a pap jobb és bal oldalára. Együtt térdet hajtanak. Majd a sekrestye felőli ministráns bevárja, míg odaér mellé a másik, vagyis a párja pedig elindul, és párban a pap(ok) előtt haladva vonulnak ki.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!