BejelentésMiasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége
Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon.(Jn 17,2)

MENÜ


Hírek
Tavaszi közgyűlés

2015. március 28-án 10 órakor közgyűlést tart a Diákszövetség a Patrona kis dísztermében.

tovább >>

Az egyházi iskolák diákjai az 1989-90-es években alakították meg a volt diákok egyesületét, vagy szövetségét. (A Piarista Diákszövetség megalapítását pl. Antall József szorgalmazta.

 

1990-ben, az első országos Svetits találkozón határoztuk el mi is a Diákszövetség létrehozását.

 

 

 

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége

 

ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

 

Az Iskolanővérek iskolái 133 éve vannak jelen a magyar művelődés történetében. Az első magyar iskola már a rendalapító Gerhardinger Boldog Terézia életében létrejött, 1858-ban Temesváron. A következő száz évben az ország 28 helységében közel 50 iskola alakult. 1923-tól Szeged lett a magyar rendtartomány központja. A nagyobb városokban - Temesvár, Szeged, Debrecen, Kolozsvár - egy rendházban több iskolatípus működött: óvoda, elemi népiskola és gyakorlóiskola, polgári középiskola - egy fiúpolgári is internátussal -, tanítóképző, gimnázium, ipari leány-középiskola, kereskedelmi középiskola. Sokan kisgyermekként léptek be az Intézet kapuján és felnőttként távoztak onnan.

 

Ha az elmúlt fél évszázadban csak két helyen - a budapesti és debreceni gimnáziumban - égtek is az őrtüzek, ma is sok iskolanővér-szellemiségen felnőtt nő van az országban és külföldön. A lelki közösség és örökség táplálja az összetartozás érzését egymáshoz és a Rendhez mindazokban, akik együtt nevelkedtek. Ezt az évtizedeken át rejtett közösséget kívánjuk láthatóvá tenni, ennek a közösségnek akarunk nevet adni, midőn megalakítjuk a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetségét, és felhívunk mindenkit, aki diákéveinek akár csak egy részét is valamelyik rendi iskola falai között töltötteés osztozik velünk a Szövetség létrehozásának akaratában, hogy csatlakozzék mozgalmunkhoz.

 

 Az Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége nagy történelmi tradíció örököse.

 

A magyar jövő kibontakozásán dolgozik Rendünk Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Makón, Jánoshalmán, olyan területeken, ahol a nevelői szolgálatra különösen szükség van. A nőnevelés a Rend elsőrendű feladata volt és az ma is; ezért elsősorban a gyermekek, a fiatalok és az asszonyok felé irányul tevékenysége. Szövetségünk ebbe a munkába kíván bekapcsolódni.

 

Szándékunkhoz kérjük jóváhagyásotokat és támogatásotokat.

 

 

Budapest, 1991. március

 

 

Prevozné Balogh Irén főtitkár

dr. Nagy Nóra elnök

 

 

A Diákszövetség megalakulásának hivatalos dátuma 1991. április 27.

 

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége Budapest székhellyel alakult meg. Célja, hogy ápolja a rend által fenntartott iskolák hagyományait, elősegítse a nőnevelésben, az oktatásban és a magyar közművelésben betöltött szerepét, és elősegítse volt diákjainak együttműködését.

 

A szövetség feladatai a következők:

 

- A jelenlegi növendékek tanulmányi és szociális helyzete szerinti anyagi támogatás.

 

- A pályakezdő fiataok felkarolása.

 

- Idős, beteg, magányos diáktársak anyagi, lelki támogatása.

 

- Nyugdíjas klub szervezése.

 

A szövetség fővédnöke a mindenkori tartományfőnöknő. A szövetség tagja bárki lehet, aki iskolaéveinek akár csak egy részét is valamelyik rendi iskolában töltötte.

 

A szövetség az alábbi tagozatokból áll:

 

- a Patrona Hungariae Gimnázium tagozat,

 

- az Isteni Szeretet Leányai diákjainak altagozata,

 

- a Svetits debreceni tagozata,

 

- a Svetits budapesti tagozata,

 

- a Makó-Szeged tagozat.

 Üzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!