Bejelentés


Városom története Hírös város az Alföldön....


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Adófizetés a Hírös városban. Anno 1860.
Abban az időben, mikor nyolc krajcár volt egy kiló hűs, 4-6 krajcár egy icce bor, 5 krajcárért adtak egy választási malacot, 1860-at írtak.
Nem tudtunk csak egyféle adóról és mégsem tudtunk rajta eligazodni. Kivittük az értesítőt a tanítónak, mert az volt előttünk a legokosabb ember. El is intézte könnyen az adó kérdést. Letette az ívet a földre, egyszer - kétszer átsétált rajta, s tréfálkozva jegyezte meg: el lehet ezen menni Lajos bátyám, nincs ezen se hancsik, se gödör. Megfizettük a két pöngőt, s nem is gondoltunk rá egy évig.
Az adót katonák szedték be a kapitány vezetése mellett. Ezeket polyákoknak csúfolták. Haragudtak is rájuk, s ha csak szerét tehette, minden gazda rászedte, vagy megtréfálta őket. A kécskei úton levő "Alig-csepeg" csárdában borozgattunk egy alkalommal, midőn beállított két polyák.
Borozgatás közben szemünk a kemence „nyakára” tévedt, hol két macska durmolt. Megkérdezték tőlünk tört magyarsággal, hogy hívják magyarul azt az állatot. Mit sem sejtve mondtuk, hogy macska.
Erre a polyákok elkezdték: macska ne, macska ne. A mi macskánk azonban nem zavartatta magát.. Hanem midőn egyik magyar megunván a hiábavaló erőlködést, rákiáltott: cic.., azon nyomban előtte termett mind a két durmoló. „ A kutya magyar – ugrottak fel erre a polyákok, - be akartok csapni? … nem macska az, hanem cic. „ Persze a kutya magyar szóért hamar elégtételt is szereztünk magunknak. Néhány pillanat múlva a két német félholtan szuszogott a csárda előtt.
Hej az „Alig-csepeg” csárda! De sokat tudnának a falai beszélni. Állandóan szerződtetett cigánya volt, ki bandájával együtt kommenciót kapott. A környékbeliek közül bárki bemehetett a csárdába, s addig mulatott, míg kedve tartotta. Újévkor azután fizette a ráeső kommenciót.
No, de hát mint a régi nóta mondja:
Mindig úgy volt a világ;
Kinek szoros, kinek tág.
Egyszer szoros, egyszer tág.
Ládd énnekem a világ,
Se nem szoros, se nem tág.

Adoma: Anekdóta
Icce: Régi űrmérték; 0,84 liter
Hancsik: Határjelző földkupac
Kommenció: Egyezményes évi járandóság

Megjegyzésem: 1860-ban még csak egyféle adó volt a városban, de egy 1924-es újságcikk már 33 féle adót említ a "Hírös" városban. (1924. évi Kecskeméti Lapok) a Listát nem közlöm, a leírás a tulajdonomban van;így ez az írás ís. A másolásához, terjesztéséhez, felhasználásához az engedélyem szükséges! A nyitókép régi tankönyvből van.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!