Bejelentés


Nemzetközi Huszár-portya Nyeregbe!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:

A huszár-portya technikai leírása


Megvalósítás
A Nemzetközi Huszár-portyát egy három fős hagyományos öltözetű magyar huszár-járőr 2010. július 15-én 12.00-kor indítja a Monsanto-ból, a NATO Joint Analysis and Lessons Learned Center-ből kiindulva Portugálián, Spanyolországon, Franciaországon, Olaszországon és Szlovénián keresztül a magyarországi Nagycenkre, gróf Széchenyi István néhai huszárkapitány, a "legnagyobb magyar" egykori birtokára. A huszár-járőr az alábbi részben taglalt feltételeknek megfelelően közös lovaglásra és portyára hívja a helyi katonákat, rendvédelmi szolgálatok tagjait, lovas hagyományőrzőket és lovasokat.


Lovas(ok)

A Magyar Huszár-járőr állandó állománya
A megindulási pontról egy három fős magyar huszár-járőr indul útnak a kapott szimbolikus járőrparancs alapján és lovagol végig a tervezett útvonalon. A járőr rangidős tisztje egyúttal a járőr parancsnoka, aki a katonai függelmi viszonyoknak megfelelően parancsadási és felelősségi jogkörrel rendelkezik a magyar huszár-járőr tagjai esetében. A járőr tagjai a járőrparancsnok parancsai szerint ténykednek, attól való eltérés esetén teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.

Helyi lovasok
A járőrbe vezényelt (delegált) lovasok
A huszár-járőrbe az adott ország hadserege, rendvédelmi ereje lovasokat vezényelhet vagy portya útvonalán annak vonzáskörzetében található helyi lovassági (vagy lovasított) katonai vagy rendvédelmi alakulat lovasokat delegálhat, akik a kapott parancs vagy engedély alapján kísérik a portya állandó állományát. Az adott országban tervezett programokon a vezényelt (delegált) lovasok a járőr állandó tagjaival közösen vesznek részt és emlékeznek meg. A vezényelt (delegált) lovasok parancsnoka felelősséggel tartozik a saját állományáért.


A járőrhöz csatlakozó lovasok
A helyi lovas hagyományőrzők és lovasok csatlakozását az adott ország projekt vezetője vagy a vezényeltek (delegáltak) rangidőse koordinálja (szabályozza), annak megfelelően, hogy a járőrbe becsatlakozott lovas hagyományőrző és civil lovasok létszáma az útvonalon való lovagláskor együttesen sem haladhatja meg az 5 főt. A tervezett programokon a csatlakozó lovasok létszáma nem korlátozott. A csatlakozó lovasok teljes egyéni felelősségükre vesznek részt és saját elgondolásuk szerinti távon lovagolnak a portyázó csapatban. A Magyar Köztársaság területén a helyi lovasok csatlakozását a magyar projekt menedzser szabályozza.

Portya-napló
A járőr a portya dokumentálására portya-naplót vezet, melyben rögzítésre kerülnek a portya végrehajtása során történt események, a vezényeltek (delegáltak) nevei, az útvonal, a meglátogatott helyek és a meglátogatott helyek képviselőinek aláírása és pecsétje. A csatlakozó lovasok csatlakozási szándékuk kifejezésére aláírják a portya-naplót, melyben rögzítésre kerül a csatlakozás helye és ideje, az együtt megtett táv. A portya-napló a jelentésétel során az egyéb emléktárgyakkal együtt átadásra kerül a Fővédnöknek.


Öltözet
A magyar huszárok a frekventált helyeken és programokon a huszárság XIX. század eleji jellegzetes egyenruházatának megfelelő, a magyar 10. “Vilmos” huszár ezred és 11. székely huszár ezred egyenruhájának másolatát viselik a kiegészítőkkel (tarsoly, kartus, arany zsinóröv, fehér kesztyű) egyéb esetekben tábori ruházatot hordanak kiegészítők nélkül. A csatlakozó lovasok egyenruhájukkal vagy (nemzeti) viseletükkel az általuk meghatározott tetszőleges időszakot jeleníthetik meg napjainkig bezárólag. Az egyenruhát viselő katonaszemélyekkel és hagyományőrzőkkel szemben követelmény, hogy egyenruhájuknak minden tekintetben hitelesnek kell lenniük.


Fegyverzet
Az egyenruhát viselők fegyverzete az egyenruha kötelező tartozéka. A fegyverzetet az előírásoknak megfelelően kell viselni és használni beleértve az állatok támadásának elháritására tett önvédelmet is. A szálfegyvereket a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően élezetlenül kell tartani, azokat ember ellen használni vagy azokkal játszani tilos.

Lovak
A magyar huszárok részére a lovak beszerzése Portugáliában történik, s ezeken lovagolnak a huszár-portya magyarországi céljáig. A nagytávolságú portya teljesítéséhez 4 ló szükséges, amelyből egy vezeték (tartalék) ló. Patkolás előreláthatólag háromszor szükséges, melyhez a szerszámok, szöget és patkók a málha részét képezik. A magyar járőr tagjai az Etikai Kódexben foglaltak alapján gondoskodnak lovaikról. A helyi lovasok felelősséggel tartoznak lovaik állapotáért.

Lófelszerelés
A magyar huszárok által lovagolt lovak a huszárság XIX. század eleji lószerszámzatát viselik, a vezeték ló csak tábori kötőféket és a málha nyereghez rögzített egy napi tartalék élelelem-javadalmazást (ember + ló) és az itató felszerelést szállítja. A helyi lovasok lovainak szerszámzata nem meghatározott.

Kísérő autó
Az egész út folyamán (Portugáliától Magyarországig) kísérő autóra és egy kettes lószállítóra van szükség, melyet a logisztikai tiszt (egyúttal tartalék járőrtag) vezet. A kísérő autónak technikailag alkalmasnak kell lennie nehéz terep leküzdésére. A kísérő autó feladata a lószállító vontatása, a személyi málha, tábori elhelyezési anyagok, emberi és ló élelmezési ellátmány és eszközök, a lovak patkolásához szükséges szerszámok és patkók, egészségügyi készlet, kommunikációs és dokumentációs eszközök szállítása, valamint szükség esetén beteg szállítás.

Tájékozódás és kommunikáció
A huszár-portya napra bontott idő- és útvonalterv alapján kerül végrehajtásra, szükség esetén helyi vezető segítségével. A portya folyamán a portyázó(k) részéről helyi térképekkel, valamint hagyományos navigációs eszközzel történik a tájékozódás és helymeghatározás. A kísérő jármű ponttól pontra GPS-szel tájékozódik. A kapcsolattartásra modern informatikai és kommunikációs eszközök használata tervezett.


Útvonal, haladás
A út teljes  hossza megközelítően 3.500 km, mely a helyiekkel egyeztetve, az útvonal-tervet követi. Az érintettek egyetértésével az egyes útszakaszok megtételére fordított idő és a tervezett útvonal rugalmasan kezelhető, figyelembe véve az időjárás, terepviszonyok, rendezvények, esetleges rendkívüli események miatti módosítások szükségességét. Az útvonalon átlagosan napi 35-40 km megtétele tervezett, 2 hetente 11 lovaglónappal, 2 pihenőnappal és 1 tartalék nappal számolva, ami havi 800-1000 km megtételét teszi lehetővé. A körülményeknek megfelelő változtatás lehetősége fenntartott. Egészségügy: A humán- és állatgyógyászati szerek a járőr-málha részét képezik. Rendkívüli esemény esetén a helyi humán- és állatgyógyászati ellátóhelyek segítségére van szükség a helyi projekt menedzser segítségével.

Táborrend, szállás, étkezés, takarmányozás

Táborrend és szállás
A szükséges egyéni felszerelés, élelmezési és tábori elhelyezési anyag csak a járőr állandó tagjait alkotó magyar huszárok ill. a kísérő járművet vezető logisztikai tiszt (egyúttal tartalék járőrtag) részére biztosított. A tábor (szállás) helyének pontosítása naponta történik és minden esetben a helyi viszonyok figyelembe vételével, az adott terület tulajdonosának engedélyével. A tábor kialakítása és használata a portyázó csapatra vonatkozó előírásoknak megfelelően történik, teljes nyomeltakarítással, melynek során maximális figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre, a természet eredeti rendjének megtartására. A járőr csak a teljes nyomeltakarítás után indulhat tovább. A tábori szemét gyűjtése szelektáltan, zsákokba történik, melyet a logisztikai tiszt az erre kijelölt gyűjtőhelyeken helyez el. Tűzgyújtás és főzés csak a kijelölt helyen vagy a helyi szabályozók és biztonsági rendszabályok betartásával történhet. A delegált és a csatlakozó helyi lovasok kötelesek betartani a járőrparancsnokának intézkedéseit az elhelyezésre és a táborrendre vonatkozólag.

Étkezés, takarmányozás
Az étkezéshez az alapanyagok és az élelmiszer helyi beszerzés tárgyát képezik. A lovak abrakolása naponta háromszor (reggel indulás előtt, a déli pihenőkor és este a táborverés után) történik 1,5 kg-os adagokban. Az abrak beszerzése illetve pótlása helyi beszerzéssel történik. Legeltetés a rövid- és hosszúpihenők alkalmával a helyi viszonyok figyelembevételével. Itatás lehetőség és igény szerint történik. A delegált és csatlakozó lovasok saját ellátásukat és elhelyezésüket illetve lovuk ellátását egyénileg vagy központilag oldják meg.


Határokon történő átkelés
A lovak tulajdonjogi és állategészségügyi dokumentumainak a nemzetközi követelményeknek meg kell felelnie és rendelkezésre kell állnia.


Kapcsolat hussarpatrol2010@yahoo.com
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!