Bejelentés


Dőry kastély - Girincs B-A-Z. Vármegyei EGYMI

Kollégium


A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései azonosak az intézmény nevelési programjában rögzített gyógypedagógiai alapelvekkel és gyógypedagógiai nevelési koncepcióval.
A kollégium törekszik hozzájárulni az iskolai nevelés és oktatás sikerének biztosításához és azt speciális lehetőségeivel ki is egészíti. Egyik legfontosabb célja a szokások kialakítása és elmélyítése. Az itt folyó nevelőmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja és a tevékenységek mindegyikét áthatja a játék, a tanulás és a munka.
Pedagógiai munkánk során kiemelkedően fontos az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazása.
Mivel a szokások nem spontán alakulnak ki tanulóinkban, ezért ezt a mindennapok során folyamatos, tudatos fejlesztéssel, gyakoroltatással törekszünk kialakítani.
A foglalkozások megtervezése a kollégiumi nevelőtanárok feladata. A tervezésbe a játéknak, tanulásnak és a munkának arányosan kell megjelennie.
Törekszünk az együttműködés, alkalmazkodás, normakövetés, önállóság, önellátás, önkifejezés, pozitív önértékelés fejlesztésére. A csoportok foglalkozásai tartalmaznak szabadidős programokat, önkiszolgálási feladatokat, munkát, felzárkóztatást, társas kapcsolatok kialakítását, közösségi tevékenységeket.
A kollégiumban törekszünk a pontosan meghatározott napirend betartására, amely biztosítja az egészséges életmód kialakítását, hozzájárul a nyugodt és biztonságos légkör megteremtéséhez.

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!