Bejelentés


Dőry kastély - Girincs B-A-Z. Vármegyei EGYMI


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Alapítványunk


„NYÚJTSD A KEZED” ALAPÍTVÁNY
3578 Girincs, Rákóczi u 1.
adószám: 18414996-1-05
számlaszám: 11734004-20390626
A girincsi Borsod-Abaúj-Zemplén Váregyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Borsod-Abaúj-Zemplén Váregye zempléni térségének határán; Miskolc és Tiszaújváros vonzáskörzetében működik.
Intézményünk speciális feladatokat lát el, Borsod-Abaúj-Zemplén Váregye egész területéről fogadja a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján speciális fejlesztésre javasolt súlyosan és halmozottan fogyatékos, értelmileg akadályozott, és tanulásban akadályozott gyermekeket 3-23 éves korig. A mentális lemaradás mellett nagyon sok tanulónál egyéb sérülés is mutatkozik (autizmus, magatartászavar, motorikus fejletlenség, mozgáskorlátozottság, nagyothallás és látássérülés). Az itt tanuló gyermekek 70%-a gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll, tehát tanulóink halmozottan hátrányos helyzetűek.
Az intézmény feladata enyhíteni a társadalmi hátrányokon, kompenzálni az értelmi-érzelmi, testi fogyatékosságból eredő hátrányokat.
Iskolánk Alapítványa a nevelőtestület kezdeményezésére 1994. március 16.-án jött létre és 1998-tól közhasznú szervezetként működik.
Célja: a girincsi Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tanuló értelmileg, vagy tanulásban akadályozott gyerekek életkörülményeinek a javítása.
Feladatának tekinti: a többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek számára a nagyobb esélyegyenlőség biztosítása, a kulturális és sportlehetőségek szélesítése. Támogatja a tanulók számára szükséges speciális fejlesztő eszközök, sportszerek beszerzését, fejlesztő szobák felszereltségének javítását.

Az Alapítvány székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi út 1.
Az alapítványt öttagú kuratórium működteti. Elnöke: Domjánné Bárdi Beáta
Az Alapítvány éves munkaterve összhangban van az intézmény éves munkatervével. Ezek a következők:

1. Fejlesztő eszközök beszerzése
2. Tanszer és sporttámogatás
3. Farsang
4. Szavalóverseny
5. Gyermeknap
6. Ballagás, tanévzáró
7. Tanulmányi kirándulás
8. Koncz Dezső tanulmányi verseny
9. Kollégium, egészségügyi ellátás

Lehetőségeinkhez mérten minden területen támogatást nyújt alapítványunk a nevelő-oktató munka magas szakmai színvonalának megőrzése érdekében.
Bevételeink az SZJA 1%-ból és a célirányos pályázatokból, magánemberek és cégek támogatásaiból tevődnek össze.
A „Nyújtsd a kezed” Alapítvány számlájára befizetett összegek segítenek abban, hogy a tanulóink inger gazdag és kulturált körülmények között élhessenek és tanulhassanak. Az esélyegyenlőséget szem előtt tartva, így minél több lehetőséget tudunk biztosítani gyermekeink fejlesztésére.
Amennyiben Önök úgy döntenek, hogy támogatják célkitűzéseinket, azt köszönettel elfogadjuk. Az alábbi címen megtehetik:


„NYÚJTSD A KEZED” ALAPÍTVÁNY
3578 Girincs, Rákóczi u 1.
adószám: 18414996-1-05
számlaszám: 11734004-20390626

„Stretch Your Hand” Foundation
TÁMOGATÓINK:

SICTA Kft.
ÉDENRED-MAGYARORSZÁG KFT
JABIL CIRCUIT
ÉMÁSZ
KÉSZ-TERV KFT
KÉKI ZOLTÁN-DOMINVEST
BERZI JÓZSEF
TÁLAS TAMÁS ÉS BARÁTAI (DANUVIA)
VÁSONY GERGELY-BANKTECH SAFE KFT
OLÁH GÁBOR
DR MENGYI ROLAND
TÓTH TIBOR- KÖRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BARÁTH LÁSZLÓ- GIRINCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KECSŐ IMRE- KESZNYÉTEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


2019. évi közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 2018.

2016. évi közhasznúsági jelentés
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!