BejelentésFALUHÁZ MÁRIANOSZTRA
2629 Márianosztra, Miklós u. 2.

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.

Köszöntés

Üdvözöljük a márianosztrai Faluház oldalán!Márianosztra a Börzsöny hegység déli vonulatainak ölelésében, Pest megye északi részén, Szobtól mintegy 7 kilométerre, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén helyezkedik el, Nagy Lajos király alapította kolostorával és templomával, a máig kedvelt búcsújáró hely, Márianosztra.

A Börzsöny hegység Nagybörzsöny - Márianosztra, illetve az Ipoly közötti része a Nyugat-Börzsöny. Csak a legmagasabb csúcsa, a Nagy-Sas-hegy éri el a 600 m-es magasságot. A többi csúcs valamivel alacsonyabb: Só-hegy (584 m), Kopasz-hegy (538 m), Tolmács-hegy (528 m), Nagy-Koppány (548 m). A márianosztrai medencét nyugat felől szép kúp alakú hegyek szegélyezik. Ilyen a kettős csúcsú, 479 m magas Nagy-Galla, a 313 m magas Zuvári-hegy, a 400 m-es Varjú-hegy, illetve az 548 m magas Nagy-Koppány. Mintegy 5-8 kilométerre található a településtól a Duna és Az Ipoly folyó. Márianosztra nem fekszik a fő közlekedési útvonalak mentén, átmenő forgalma kicsi. A Szalkai elágazástól a faluba vezető úton főként a Nosztrára és Kóspallagra igyekvők közlekednek. A településről induló turista útvonalakon a Börzsöny bármely tájára el lehet jutni.

A táj növényzetét főként kocsányos tölgy és gyertyán alkotják, számos csodálatos, erdei és réti védett virág tarkítja a börzsönyi erdőket és réteket. Gazdag állatvilágában található szarvas, őz, vaddisznó, róka, nyest, réti és király sas, karvaly, és a Magyarországon csak itt élő szalamandra. Márianosztra területén számos tiszta vizű forrás és két patak található. A Rákos-patak különlegessége, hogy az ország területén, egyedülálló módon, folyami rák él benne. Kiemelkedő természeti érték a Kálvária területén található közel 300 éves hársfa sor.

Történelem
A márianosztrai medencében őskori ember megtelepedését bizonyítják az itt fellelt pattintott kőszilánkok, pengetöredékek cserepek, újkőkori és késő bronzkori edénytöredékek. Vaskori, kelta, római II-IV. századi kvád település maradványait tárták fel a környéken. Folyamatos emberi jelenlétet a XI. századtól regisztrálnak.
A község első írásos említése 1262-ből származik. A Nazdrag néven elhíresült községet a pálosok 1352-ben történt letelepedése tette országos hírűvé. Ekkor adományozott Nagy Lajos király templomot és kolostort az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek. A Pálosok hosszú időre meghatározták a község és az itt élő emberek életét, létét. A település lakói nagyrészt szlovák, lengyel nemzetiségű őslakosok leszármazottai. A falu első okleveles említése óta sok viszontagságon ment keresztül. Volt a pálos rend fellegvára, a magyar korona őrizője, szentéletű uralkodók neveltetésének színhelye. Kolostorának falai között tanult Virágh Benedek, Verseghy Ferenc, Ányos Pál. A pálos rend 1782-es feloszlatása után, fokozatosan elvesztette országos jelentőségét, aminek következtében a falu létszáma rohamosan csökkenni kezdett. A kolostort a napóleoni háborúk idején kórházzá, később börtönné alakították át. A két világháború megpróbáltatásai után újabb szomorú események következtek. Az 1950-es évek történéseinek sötét árnyéka vetült e falakra, ártatlan áldozatainak állít táblát a nemzeti emlékezet.

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!