BejelentésCivil Városi Unió - Szeged

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.Szeged MJV Közgyűlése

Vagyongazdálkodási Bizottság

Dr. Bohács Zsolt elnök Úr részére

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása körüli anomáliákat évek óta jelzik a helyi sajtóban megjelent cikkek, panaszok, csoportos beadványok, a közelmúltban történt tüntetések. Mindenki tapasztalhatja, hogy városunkban a nyilvántartott 636 db üzlethelyiség jelentős hányada áll üresen, miközben állaguk romlik, bérleti díj bevételt nem hoznak. Boltok, üzletek hetente zárnak be, váltanak profilt.

A hasonló bérlemények bérleti díjai között esetenként sokszoros különbségek vannak. A bérlők a saját költségükön elvégzett felújítási, állagmegóvási munkálataik után mindössze 3 hónapig kaphatnak bérleti díjcsökkentést, vagy mentességet, így azokat nem áll érdekükben elvégezni.

Nincs objektív szabályozás arra sem, hogy milyen kártérítés járhat a bérlőnek abban az esetben, amikor a bérlemény hosszabb-rövidebb időre használatra alkalmatlanná válik (pl. építkezések, útépítések).

Nem létezik olyan koncepció, melynek alapján a várospolitikai célokat szolgáló tevékenységeket végző bérlők kedvezményes bérleti díjat fizethetnének.

Alapvető probléma az Önkormányzat és az IKV Zrt. ésszerűtlen kapcsolata, a kompetenciák nem megfelelő kezelése, illetve annak a felismerésnek a hiánya, hogy az IKV-nak nincs közvetlen hátránya abból, ha a kezelésében álló ingatlanok üresen állnak.

Szintén óriási károkat okoz a multik, nagy cégek térnyerésének célszerűtlen, átgondolatlan, a következményekkel nem számoló egyoldalú támogatása, a Belváros közvetlen közelébe történő betelepülése.

Mind a közvetlenül, mind a közvetve érdekelt szegediek azt várták, hogy az új összetételű közgyűlés érdemben foglalkozik a kérdéssel, megoldást keres a problémákra. Sajnos csalódniuk kellett.

A probléma megoldása tovább nem halogatható, ezért a Civil Városi Unió Egyesület megkereste az érintett kereskedők és több más civil szervezet képviselőit, hogy közösen forduljanak beadvánnyal a T. Bizottsághoz azzal a céllal, hogy a T. Közgyűlés tűzze napirendre a 15/2000.(III.31.) Kgy. rendeletének módosítását.

A 2383/2013. számú Kgy. előterjesztés tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó adatokat, számszerűsítve, rendeltetés szerinti bontásban. Ezt, valamint a 2003-as vagyonkatasztert figyelembe véve kellene meghatározni az ingatlanok forgalmi értékét, amely alapjául szolgálna a bérleti díjak megállapítására. A CVU javasolja, hogy az alap bérleti díj éves mértéke a beköltözhető nettó forgalmi érték 8 %-a legyen.

Szükséges továbbá, hogy a bérleményben végzett tevékenységek alapján (pl. várospolitikai célokat szolgáló, turisztikai vonzerővel járó tevékenységek) kedvezményes bérleti díjat lehessen megállapítani.

Szabályozni kell a bérleményen a bérlő által végzett olyan beruházások megtérítését, amely a bérlemény értékét – a tevékenységtől függetlenül – növeli és amelyet egyébként a bérbeadó helyett végzett el.

Lehetőséget kell teremteni a bérleti díjak átmeneti, szabályozott csökkentésére olyan esetekben, amikor a bérlemény rendeltetésszerű használata korlátozott, vagy nem lehetséges (építkezések, útjavítások, felújítások, stb.).

A problémakör részletes áttekintése során valamennyi érdekelt fél megegyezett abban, hogy a budapesti Belváros-Lipótváros vonatkozó rendeletei - 15/2007.(IV.19.) BLÖ rendelet, 402/2004.(V.13.) BLÖ határozat – jóval áttekinthetőbb, tisztább helyzetet teremtenek a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadása terén, ezért javasoljuk, hogy a szegedi helyzethez igazított, de alapjaiban hasonló szabályozást készítsen a T. Közgyűlés.

Kérjük továbbá, hogy a rendelet előkészítésébe vonják be az érintett kereskedők, civil szervezetek képviselőit is. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk az egyes bérleti szerződések teljes nyilvánosságát.

Mellékelten megküldjük a tárgykörben a kereskedők képviselőjének a Vagyongazdálkodási Bizottsághoz már korábban benyújtott észrevételeit, valamint a fentiekben felsorolt, mintaként szolgáló rendeleteket.

Támogatását előre is köszönjük.

Szeged, 2013. május 21.

 

Civil Városi Unió Egyesület

Élhető és Lakható Belvárosért Mozgalom

Belvárosi Kereskedők

Mars téri Kereskedők
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!