Bejelentés


BKKE - Somoskőújfalu Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó KHE


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A Falusi Civil Alap  támogatásával 2020-2021 években beszerzett eszközök.

(FCA-KP-1-2020/3-000664 számú pályázat)

 

- 2 db szolgálati kerékpár

- 1 db mobiltelefon

- 1 db vadkamera

- 1 db autós FULL HD kamera

- 3 db szolgálati lámpa

- 1 db digitális fényképezőgép

 

 

Milyen felszerelést használnak a polgárőrök?

1. Kötelező felszerelés - személyi igazolvány; - polgárőr igazolvány és szolgálati jelvény (ha van); - notesz, toll; - járművezetőknél érvényes forgalmi engedély, jogosítvány, kötelező biztosítást igazoló szelvény, zöldkártya;

2. Egyesületünk rendelkezésére álló felszerelés - szolgálati gépjármű (piros Opel Astra), - gépjármű URH- rádió, - szolgálati mobiltelefon, - notebook, számítógép, nyomtató, digitális fényképezőgép, videókamera, BKKE -feliratos mellény, póló, és téli felsőruházat; - zseblámpa; - nagy teljesítményű akkumulátoros kézilámpa; - telepíthető reflektor; - polgárőr jelzőtárcsa; - távcső; - BKKE -feliratos gépkocsi mágnescsík, notebook,

3.Tervezett beszerzések - kézi rádió adóvevő - diszpécser-, és térfigyelőkamera központ irodatechnikai felszerelése, további térfigyelő kamerák beszerzése, mobil és telepített rendszám-felismerő kamerák beszerzése a körözött gépkocsik kiszűrése érdekében,

Jellemző szolgálati fajták:

1. Járőrszolgálat

A járőrszolgálat a közterületek és nyilvános helyek polgárőri ellenőrzésének formája. A járőrszolgálat során két vagy több polgárőr együttesen lát el közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat. A járőrszolgálat lehet: - gépkocsizó - gyalogos - motoros - kerékpáros A járőrszolgálat feladata, hogy meghatározott területen, változó útvonalon visszatérően - véletlenszerű időközönként - polgárőr járőr jelenjen meg, megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érje és elfogja. Feladata még a helyi rendőri szervnek történő segítségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt eseményeket köteles azonnal jelenteni a szolgálatvezetőnek, majd annak útmutatása szerint eljárni. A polgárőr járőr az alábbi esetekben léphet közbe: - bűncselekmény elkövetőjének tettenérésekor; - bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrjárőr kiérkezéséig; - ha a közbelépésre rendőr kéri fel; - ha a beavatkozás hiányában saját vagy mások testi épsége vagy élete veszélybe kerülhet, illetve tetemes anyagi kár keletkezhet.

2. Figyelő szolgálat

Egy vagy több objektum, terület konkrét céllal és feladattal, esetenként a rendőrséggel egyeztetett közös megfigyelése. Figyelő szolgálat esetén a figyelők folyamatos (rádió, telefon) kapcsolatot tartanak az ügyeletessel és/vagy a járőrökkel, közös szolgálat esetén a Rendőrséggel. Figyelők csak akkor avatkozhatnak közbe, ha a járőr nem elérhető, illetve messze van, és erre az ügyeletestől engedélyt kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat

A rendőri szerv előzetes felkérésére, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági, idegenrendészeti akciókban való részvétel. Ilyen esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve a jelenlévő rendőr utasításai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybiztosítási) szolgálat

Felügyeleti szolgálatot olyan közönséget vonzó rendezvényen, kulturális, sport és egyéb létesítményben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság, illetve a résztvevők valamint az anyagi javak biztonságának fenntartása érdekében ez szükséges. Felügyeleti szolgálatot mindig csak felkérésre lehet szervezni. Felügyeleti szolgálatban csak az arra kijelölt személyek vehetnek részt, meghatározott ruházatban és felszereléssel, polgárőr jelzéssel. A szolgálat ellátása során a kijelölt szolgálatvezető a helyszínen egy személyben dönt minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás

A polgárőr bármikor, szolgálaton kívül is, ha rendőri intézkedést igénylő eseményt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletesnek, vagy a területen szolgálatot teljesítő rendőr-, vagy polgárőr járőrnek. Nem rendőri intézkedést igénylő esemény, jelenség észlelésekor (súlyos környezetszennyezés, engedély nélküli szemét-, törmelék lerakás, csőtörés, leszakadt elektromos vezeték, stb.) értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, illetve a megfelelő szervet (Közterület Felügyelet, Vízművek, Elektromos Művek, stb.) A jelzésadásról adatlapot kell felvenni, feltüntetve az időpontot, helyszínt, eseményt, tett intézkedés, a bejelentést vevő nevét és telefonszámát, majd átadni az ügyeletesnek.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!