Bejelentés


BKKE - Somoskőújfalu Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó KHE


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


A BKKE bemutatkozik

 

Egyesületünk 2009. május 04-én 13 fővel alakult meg a településen élők szubjektív biztonságérzetének javítása, valamint a település közbiztonsági koncepciójának gyakorlati megvalósítása céljával. Időközben taglétszámunk elérte a 63 főt, bár a folyamatos belépések mellett jelentős a lemorzsolódás is. A tevékenységünkért anyagi ellenszolgáltatást nem kapunk, kizárólag önkéntes közérdekű munkavégzésről van szó. Éves tagdíjunk 1.200 forint.


(Az új törvényi szabályzók életbe lépésével egyesületünk 2014. május 31. -is kezdeményezte a Balassagyarmati Törvényszéknél a közhasznú státus megtartását. A Törvényszék 2015.július 13.-án jogerőre emelkedett végzésével egyesületünk megőrizte közhasznú jogállását.)


BKKE csoportjaink

Polgárőr Csoport

Önkéntes Tűzoltó Csoport

Határőr Hagyományőrző Csoport


A BKKE tevékenységét többféle módon segíthetik az önkéntesek:


1. Aktív járőrszolgálati feladatok vállalásával (legalább havonta egy 4 órás szolgálat vállalása)

2. Részvétel a programok szervezésében, tájékoztató munkában (iskola, óvoda, idősek otthona, vállalkozói és lakossági fórumok, SZEM- népszerűsítése, utcafelelős, szakmai konferenciák, bemutatók, stb.)

3. Honi és nemzetközi együttműködés segítése, kapcsolati tőke felhalmozása (állami és civil szervezetekkel kapcsolatok kiépítése magyar és szlovák oldalon)

4. Pályázati tevékenységben történő aktív részvétel (NEA, OPSZ, NCTA, LEADER, ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY, helyi pályázatok)

5. Szakmai önkormányzati előterjesztések kidolgozásában történő aktív részvétel.

6. Az egyesület tevékenységének, projektjeinek anyagi és/vagy erkölcsi támogatása, a tevékenység népszerűsítése, szimpátia kialakítása. (Ebben az esetben nem szükséges belépni)

 

Közhasznú tevékenységeink:

1. gyermek - és ifjúságvédelem,
2. környezetvédelem,
3. közrend-és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa- elhárítás,
4. bűnmegelőzés és áldozatvédelem,

5. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
6. Kulturális örökség megóvása,
7. Természetvédelem, állatvédelem

 

Céljaink:

- hozzájárulni a település közrendjének, közbiztonságának, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához,

- a gyakorlatban megvalósítani a település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójában foglaltakat,

- helyi bűnmegelőzési tevékenység folytatása, a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kialakítása, kiterjesztése, tevékenységének koordinálása,

- koordinációs és információs kapcsolat tartása a helyi önkormányzattal és azok intézményeivel, továbbá a rendőrséggel.

- felkérésre szakmai anyagokat készíteni és véleményezni.

- áldozat-, gyermek-, és ifjúságvédelmi, valamint vagyonvédelmi tanácsadás folytatása,

- a helybeli vállalkozások bevonása a közrend és közbiztonság erősítésébe, a bűnmegelőzés helyi szintű társadalmasítása,

- kiemelt célunk a „Somoskőújfalu Közbiztonságáért Alapítvány” létrehozása és működtetése.

- távfelügyeleti és Vagyonvédelmi Riasztó Rendszer kialakítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, az ehhez kapcsolódó helyi diszpécser- és vonuló szolgálat finanszírozásának megteremtése, a tevékenység megszervezése, az Egyesület fenntarthatóságához és fejlesztéséhez, valamint nemzetközi kapcsolatainak kialakításához pályázatok írása, a témában minden pályázati lehetőség felkutatása,

- a tapasztalat- és információcsere biztosítása tagok között,

- bűnüldözéshez, bűnmegelőzéshez, közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék szervezése,

- tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül,

- kiadványok, könyvek, tanulmányok, kutatások készítése, terjesztése, elektronikus információs szolgáltatások,

- környezetvédelem,

- helyi katonai hagyományok felkutatása, megőrzése, határőr hagyomány ápolás, célunk a fiatalok hazafiasságra, hazaszeretetre nevelése, ezzel kapcsolatos programok szervezése,

 

Elért eredményeink:

- Aktív tájékoztató tevékenységet folytattunk annak érdekében, hogy Egyesületünket megismerje a helyi képviselőtestület, a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság, Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség, Salgótarján és Kistérsége Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

- A helyi közösségi portál szerkesztőinek segítségével elindítottuk a VIRTUÁLIS FALUŐR -t a helyi közösségi honlapon, melyben aktuális és érdekes információkat találhatnak Egyesületünkkel, valamint általában a bűnmegelőzéssel kapcsolatban.

- Megjelenünk és hírt adunk magunkról, valamint aktuális, szezonális bűnmegelőzési információkat teszünk közzé a havonta megjelenő somosi újságokban

- Aktív részvételt vállaltunk a helyi önkormányzat által benyújtott magyar- szlovák határon átnyúló együttműködési projekt kidolgozásában – sikeres szereplés esetén „Határtréség Biztonságáért” címmel konferenciát szervezünk és rendezünk meg.

- Aktív részvételt vállaltunk az önkormányzat településőri programjában, melynek során szorosan együttműködünk az önkormányzat munkatársaival. - A közterületi jelenlét erősítése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében 2010. január 27.-én 20 fővel megalakítottuk a BKKE. (Bűnmegelőzési Központ Közhasznú Egyesület) közterületi járőrszolgálati csoportját, mely a központ keretein belül működik. Örömmel tapasztaltuk, hogy folyamatos érdeklődés mellett egyre gyarapszik a taglétszámunk.

- A 2009. év végén térfigyelő kamerák felszerelése érdekében is végeztünk szakmai előkészítő tevékenységet, azonban az anyagi fedezet nem állt rendelkezésre ennek megvalósításához.

- Pályázatot nyújtottunk be az Országos Polgárőr Szövetséghez, melyben vállaltuk, hogy csatlakozunk a szakmai programokhoz, és többek között erősítjük a közterületi jelenlétet, valamint megszervezzük az „Egy Iskola- Egy Polgárőr” mozgalmat.

- A Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság projektjéhez csatlakozva megkezdtük településünkön a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) újraszervezését. - Egyesületünk aktív szerepet vállalt a kistérségi valamint a megyei polgárőr szervezetek tagjainak polgárőr alapismereti felkészítésében.

- Elindítottuk a település Komplex Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Jelzőrendszerét, melynek egyik legfontosabb elemének megvalósítására , a térfigyelő kamerák kiépítésére és a diszpécserszolgálat infrastruktúrális hátterének kialakítására LEADER- pályázatot nyújtottunk be.

- Közös nyári programok szervezése a Salgótarjáni Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a hátrányos helyzetű fiatalok nyári szabadidejének tartalmas eltöltése céljából, ezzel is hozzájárulva az áldozattá, illetve elkövetővé válás megelőzéséhez.

 

Terveink:

- Komplex Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Rendszer keretében a település térfigyelő- kamerarendszere kialakításának előkészítése, szakmai háttéranyag kidolgozása- pályázat benyújtása érdekében

- „Somoskőújfalu Közbiztonságáért” Alapítvány létrehozásának előkészítése

- Ifjúságvédelmi Fórum megszervezése

- Vállalkozók Fóruma megszervezése,

- Lakossági Közbiztonsági Fórum megszervezése,

- „Egy Iskola- Egy Polgárőr” mozgalom elindítása a helyi iskolában

- Együttműködés kialakítása a szociális szakterülettel

- Együttműködés kialakítása a Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal munkatársaival áldozatsegítés, kárenyhítés és bűnmegelőzés területén

- Az egyesület határon túli kapcsolatainak kialakítása, a meglévők erősítése  együttműködésben a Balassagyarmati Kistérségi Bűnmegelőzési Oktatási Központtal

- Hosszú távú terveink között szerepel vagyonvédelmi, áldozatvédelmi tanácsadás beindítása, Illetve a kistérségi bűnmegelőzési oktatóközpont létrehozása
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!