Bejelentés


BKKE - Somoskőújfalu Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó KHE


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

2019. május 18.-án LASKA biztosítás Kazár

A Kazári Polgárőr Egyesület felkérésére és meghívására részt vettünk a LASKA Fesztivál biztosításában a fenti napon 08.00-13.00 óra közötti időben. Esemény nem történt. Köszönet a szolgálatért!

 

2019. május 09-én 10 éves a BKKE ünnepi közgyűlés

Jó hangulatú ünnepséget tartottunk egyesületünk, a BKKE fennállásának 10. évfordulója alkalmából. Az elnök értékelését és a hozzászólásokat követően elismerések átadására került sor. Egy polgárőr társunk 25 éves, további öten 10 éves polgárőr szolgálatért érmet vehettek át. A Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke is adott át 4 polgárőr társunknak elismerést az elmúlt 10 évben végzett munkájáért.

Köszönet mindenkinek!

 

 

 

2019. április 28.-án kiállítás megnyitó

 

 

A Novohrad- Nógrád Geopark Salgóbányai Geocsodák Házában megnyílt egyesületünk kiállítása "A Karancs- Medves határőzői" címmel. A kiállítás a Geocsodák Házában Salgóbányán látogatható. Bővebb információkért látogasson el a Geopark honlapjára.

 

2017. február 18.-án bűnmegelőzési program

10 db elektronikus ajtóéket adtunk át idős helybeli egyedülálló somosi lakosnak, mellyel remélem hozzájárultunk biztonságérzetük növeléséhez. Az átadás során volt alkalmunk néhány jó tanáccsal is szolgálni. Megállapíthatom, hogy a kedvezményezettek örömmel fogadták a kis elektronikai eszközöket.

 

 

2013. november 29.-én Projektzáró Konferencia

A projektzáró Konferenciára meghívást kaptak a helyi önkormányzat képviselői, településünk polgármestere, Salgótarján rendőrkapitánya, a Megyei és a Járási Polgárőr Szövetség Elnökei, Együttműködő partnereink, helyi civil szervezetek vezetői, a kazári, etesi, karancslapujtői, Acélgyár és környéke polgárőr egyesületek vezetői, valamint mindazok akik a projekt végrehajtásában valamilyen módon segédkeztek.

A konferencián Egyed Rezső ismertette és mutatta be a projekt végrehajtását, eredményeit és elmondta tapasztalatait. Hozzászólóként Szemerády Miklós és Varga Mihály egyesületi tagok mondták el véleményüket a SZEM- mozgalom szervezésével kapcsolatban. Meghívott előadónk Medve Judit r. alezredes asszony a NMRFK Bűnmegelőzési Egységének vezetője a SZEM mozgalom hatásairól, valamint általánosságban a bűnmegelőzésről tartott magas színvonalú előadást.

A konferencia alatt a jelenlévők megtekinthették a projekt eredményeit, a készült plakátokat, kiadványokat, a rajzversenyre érkezett pályaműveket. A projekt minden rendezvénye állófogadással zárult, melynek során lehetőség nyílt kapcsolatok építésére, ápolására. A kitűzött célokat elértük, tapasztalatokat levontuk. A projekt eredményeit folytatni szeretnénk, melynek érdekében újabb pályázatot kívánunk benyújtani a Norvég Civil Támogatási Alaphoz.

 

2013. október 18.-án II., november 08.-án III Tagtoborzó Nap

A II-III Tagtoborzó Napra a település teljes lakosságát vártuk. Minden háztartásba eljuttattunk meghívót, így a vártál nagyobb létszámban tiszteltek meg a helybeliek. Jó volt látni olyan arcokat is, akik még nem voltak rendezvényünkön. Örömmel mondhatom, hogy a rendezvények során jó néhány helybeli lakos szimpatizánsunkká vált, és a későbbiekben is támogatásáról biztosított. Nem győztük hangsúlyozni a rendezvényeken, hogy egyesületünk munkáját sokféleképpen lehet segíteni. Rendezvényeinket következő pályázataink segítségével folytatni fognak.

 

2013. október 12.-én Csapatépítő Tréning

A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével egyesületünk fejlesztésére is lehetőségünk nyílott. A fenti napon Dudás Erika szervezetpszichológus tréner irányításával jó hangulatú csapatépítő tréninget szerveztünk a Somosi Fogadóban. A tréningen megismerhettük egy kicsit egymást más oldalról is, a szervezet kohéziós ereje növekedett, melynek hatása lehet a járőrszolgálat színvonalának és hatékonyságának emelkedésére. Egy összetartó csapat hatékonyabb munkát tud végezni településünk érdekében. Egyesületünkön belül nincs széthúzás és klikkesedés, azonos célokért megyünk előre, ezért rendezvényeink jó hangulatúak, melynek vonzereje a lakosság körében egyre emelkedik.

 

2013. október 04.-én Szervezetfejlesztő Szakmai Nap

A polgárőr mozgalom presztizsének, elismertségének növelése érdekében szervezetfejlesztő szakmai napot szerveztünk és rendeztünk meg, melyre a helyi önkormányzat képviselőink kívül meghívást kaptak a salgótarjáni járásban működő polgárőr szervezetek vezető, valamint a mozgalom járási és megyei vezetői, valamint a Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetői. A fórumot megtisztelte jelenlétével dr. Fodor Enikő irodavezető asszony, Salgótarján MJV által megvalósított "Összefogás az áldozatokért" című pályázat vezetője is. A tartalmas délutánon két előadást hallgattunk meg az áldozatvédelem és a polgáőrőség kapcsolatáról, valamint a közösségi bűnmegelőzési rendszerekről. Az előbbit Végh Béla osztályvezető, az utóbbit Varga Mihály osztályvezető ur prezentálta a megjelentek részére, akik mindketten a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársai. Ezt követően nagy érdeklődéssel hallgattuk Fekécs Zoltán kazári, Dénes Sándor etesi, Csohány Tibor Acélgyár úti, valamint Tar Béla karancslapujtői polgárőr egyesületek vezetőit, akik szervezeteiket, eredményeiket mutatták be, nem feledkezve meg a gondokról sem. A rendezvény mottójához - "A Polgárőrség több!" - hűen egyetértettünk abban, hogy a jó gyakorlatokat időnként meg kell ismerni, be kell mutatni egymásnak, szorosabb kapcsolatot kell kialakítanunk a járási szervezetek között, illetve hatékonyabb kommunikációt kell folytatnunk. Abban is teljes volt az egyetértés, hogy a fiatalokat meg kell szóllítani, széles társadalmi együttműködést kell kialakítani, illetve helyi köztiszteletben álló emberek megnyerésével a mozgalom presztizsét kell növelni. A rendezvénynek a következő év első felében lesz folytatása.

2013. szeptember 27.-én SZEM Tagtoborzó Nap

A NCTA támogatásával megrendeztük az I. Tagtoborzó Napot, melyre a helyi Művelődési Házban került sor. Sajnos az előzetes várakozásokkal ellentétben, a téma fontosságát és közérdekűségét tekintve, viszonylag kevés érdeklődés mellett hallgattuk végig Medve Judit r. alezredes asszony a Nógrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Egységége vezetőjének tájékoztatóját a mozgalom fontosságával, és hasznosságával kapcsolatban. A fórumon lehetőség volt kérdéseket felvetni, illetve javaslatokat és véleményeket megfogalmazni a bűnmegelőzési mozgalommal kapcsolatban. Örvendetes volt, hogy a megjelent 28 érdeklődő jelentős része fiatal volt, azonban pont az a korosztály nem képviseltette magát, akik a leginkább veszélyeztett társadalmi csoporthoz tartoznak. Az idősek megszóllítására más fórumokat és lehetőségeket kell keresni és megragadni. Ennek érdekében szeretnénk nyitni a helyi egészségügyi intézmény, egyház, valamint az idősek otthona irányába.

2013. szeptember 07.-én FALUNAP

Egyesületünk hagyományosan programokkal készült a falunapra. A korábbi évekhez hasonlóan lehetőséget biztosítottunk a rendvédelmi szervek (rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem, honvédség) a bemutatkozásra, illetve szorosan együttműködtünk az "Összefogás az áldozatokért" elnevezésű salgótarjáni bűnmegelőzési projekt szervezőivel. A rendezvényen bemutattuk a térfigyelő kamerát, illetve a katonai hagyományőrzés keretein belül a volt határőr emlékkiállítás anyagát, melyben a honvédség felszerelési tárgyai is helyt kaptak. A Norvég Civil Támogatási Alap segítségével tájékoztatást adtunk a Szomszédok Egymásért Mozgalom lényegéről és a helyszínen csatlakozási lehetőséget biztosítottunk. Nagy segítségünkre volt ebben a NMRFK Bűnmegelőzési Egységének munkatársa, aki a gyermekek számára készített bűnmegelőzési totóval készült. Minden kitöltő ajándékot kapott. Rendezvényeinket szinesített a salgótarjáni MESE Egyesület "drogprevenciós" bemutatója. Sok érdekes és hasznos beszélgetés hangzott el a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatban is, melyet beépítünk egyesületünk tevékenységébe. Jövőre szeretnénk hasonlóan megjelenni a település lakossága előtt.

Minden résztvevőnek, meghívott vendégnek, és együttműködő partnerünknek köszönjük a részvételt és támogatást!!!

2013. augusztus 30.-án Civil Egyeztető Fórum

Az Egységben a CIVIL-erő projektünk második állomásaként rendeztünk meg a fórumot, melyre meghívást kaptak a helyi civil szervezetek, illetve természetesen a település érdeklődő lakossága. Sajnos annak ellenére, hogy falunk közbiztonsága egyre-egyre romlik, nem volt nagy érdeklődés tapasztalható. Ez elszomorító tekintettel arra, hogy úton útfélen panaszkodnak az emberek. A fórumon a NMRFK Bűnmegelőzési Egységének vezetője beszélt a Szomszédok Egymásért Mozgalom lényegéről, miután az elnök ismertette a megjelentekkel a projekt lényegét, célját, és tartalmát.

2013.augusztus 23.-án "Egységben a CIVIL-erő" projektünk indítása

A Norvég Civil Támogatási Alaptól elnyert támogatás segítségével megvalósítandó programjaink megbeszélésére került sor a fenti napon 18.00 órai kezdettel a Somosi Fogadóban. A megjelent 28 fő tartalmas beszélgetést, és egyeztetést követően kialakította a végrehajtás menetrendjét. A rendezvényen megjelent a Dr Tóth László polgármester, Angyal Eleonóra képviselő asszony, Medve Judit r. alezredes asszony az NMRFK Bűnmegelőzési Egységének vezetője, aki a projekt szakmai irányítását fogja segíteni, valamint Csohány Tibor elnök úr a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség salgótarjáni járási koordinátora.

 

2013. augusztus 18.-án Hegyi Kerékpáros Verseny biztosítása

Egyesületünk 6 fővel biztosította a hagyományosan megrendezett Hegyi Kerékpáros versenyt Somoskőújfalu és Salgóbánya közötti útszakaszon. A verseny az Ifjúság út- Vörösmarty út kereszteződéséből indult, a cél a Salgóbánya előtti útszakaszon található keresztnél volt. A mintegy 50 induló versenyző balesetmentesen teljesítette a feladatot, a rendezvény eseménymentesen zárult.

 

2013. június 13.-án 18.00 órakor Civil Kerekasztal Lakossági Fóruma

Az elmúlt napokban történt súlyos személy elleni bűncselekmények elleni lakossági, önkormányzati és rendőrségi fellépésnek lehetőségeiről mondták el a véleményüket a Civil Kerekasztal által szervezett fórumon megjelentek. Sok vélemény elhangzott és sok jó, előremutató javaslatot hallhatott a hallgatóság. A résztvevőktől azt kérte a Civil Kerekasztal Elnöke, Magyar István, hogy írásba foglalt véleményükkel, javaslataikkal segítsék a közösségi összefogást a helyi közbiztonság erősítése érdekében.

 

2013. június 08.-án, illetve 10.-én történt sajnálatos események a faluban

Ha még valakinek voltak illúziói a településen azzal kapcsolatban, hogy a bűnmegelőzéssel, közbiztonság javításával nem kell állampolgári szinten foglalkozni, illetve az erőfeszítéseket az önkormányzat és a település lakossága között nem kell szorosabbra fűzni, akkor azt gondolom, hogy az elmúlt napokban történt események (garázdaság, lincselés) hatására ezek szertefoszlottak. Az elmúlt néhány napban olyan bűncselekmények történtek a településen, ami azt gondolom elgondolkodtatja a helybelieket. Jogosan tehetjük fel a kérdést: Hogyan lehet ezeket megelőzni? Van-e erre lehetőség egyáltalán? Kérem, hogy javaslataikkal, véleményükkel tiszteljenek meg az e-mail címre küldött levelükkel! (somosbkke@gmail.com)

 

2013. május 31. Térfigyelő kamerák Somoskőújfaluban

A LEADER- pályázaton elnyert 2.8 millió forintból végre megvalósult a térfigyelő kamerák kihelyezése, igaz egyenlőre csak a település két pontján. A faluközpontban kettő található a CBA épületére felszerelve, egy pedig az önkormányzat épületénél. A helyi önkormányzat nemrég benyújtott BM pályázatával - amennyiben sikeres lesz - jelentősen bővülhet a kamerák száma. Szakmai javaslataink alapján az iskola, templom, művelődési ház, rendelők, idősek otthona, sportpálya, vasútállomás térségében, valamint a faluközpont és a határátkelőhely közötti szakaszon újabb kamerák elhelyezésére nyílik majd lehetőség. ezzel jelentősen erősödhet a közbiztonság, mivel a bűncselekmények jelentős része közterületen történik.

 

2013. május 28. Határtérség Biztonságáért Konferencia

A bűnmegelőzési programsorozat zárásaként konferenciát rendeztünk a Somosi Fogadóban, melynek célja volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a határtérség biztonságának fenntartásában szerepet vállaló állami és civil szervezeteknek határon innen és túl, új együttműködési formák felkutatására,  új kapcsolatok kialakítására, a meglévők elmélyítésére. megtisztelte rendezvényünket a megye több rendvédelmi szervének vezetője, illetve helyettese, valamit több megyei és országos hatáskörű társadalmi szervezet vezetése is. Ezenkívül elfogadta meghívásunkat Fülek város alpolgármestere, illetve a Szlovák Veterán Szövetség Rimaszombati Szervezete is. Célunk, hogy hagyományteremtő jelleggel minden évben megrendezzük a fórumot.

 

2013. május 04.-én sportmajális biztosítása

Egyesületünk a helyi sportegyesület felkérésére 2 fővel segítséget nyújtott a sportcentrumban megrendezett majális lebonyolításához. Járőr-párosunk a gépjárművek biztonságos parkolását irányította a forgalmi akadályok, és a balesetek megelőzése érdekében. Köszönet a társadalmi munkáért!

 

2013. április 12.-én lakossági fórum

Hasonlóan a vállalkozói fórumhoz, a lakossági fórumon is gyér volt az érdeklődés. A meghívott vendégek, akárcsak az elmúlt években elfogadták meghívásunkat, és megtisztelték a rendezvényt, megtisztelték a településünket. A lakossági tájékoztatást más formáit kell kidolgoznunk a jövőben, melyre lehetőséget remélhetőleg a folyamatban lévő NEA és NCTA pályázataink adnak majd. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a vállalkozói fórum és a lakossági fórum színvonalas kiszolgálásáért a Somosi Fogadó üzemeltetőinek.

 

2013. március 11.-én vállalkozói fórum

A Somosi Fogadóban megrendezett vállalkozói fórum sajnos nem hozta meg a várt eredményt. A levélben, 90 helyben bejegyzett vállalkozás részére küldött meghívást nagyon kevesen fogadták el, és ami a legszomorúbb, hogy egyetlen cég sem vette  fáradságot, hogy visszajelezzen. A jövőben más módszerekkel kívánjuk a vállalkozásokat megszólítani, hozzáteszem hogy az összefogás településünk biztonságosabbá tétele érdekében nekik is érdekük.

 

2013. február 23.-án Palóc LeFaGysz teljesítménytúra - Somosi Fogadó

Egyesületünk 3 fős járőre a teljesítménytúra rajtjánál, a Somosi Fogadónál 06.00-09.00 óra között hajtott végre forgalom-irányítási feladatokat, a túrára érkezők biztonságos parkolásának elősegítése, és a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

 

2013. február 11.-én Látogatás az Idősek Otthonában

Az óvodai látogatás után még aznap a helyi Idősek Otthonában tartottunk nagy sikerű előadást a NMRFK Bűnmegelőzési Osztályának szakembereivel. Az idősek nagy érdeklődéssel hallgatták a vagyon-és áldozatvédelmi tájékoztatót, melynek keretében a trükkös lopásokra, betörésekre és a csalókra hívták fel a figyelmet. Nem lehet elég sokszor elmondani, hogy legyenek egy kicsit bizalmatlanabbak az idegenekkel szemben, és lakásaikba csak ismerősöket engedjenek be. Ezúton is szeretném megköszönni Medve Judit r alezredes asszonynak a szakmai, illetve Angyal Eleonóra képviselő asszonynak a szervezési segítséget!

2013.február 11.-én Rosszcsont Ricsi és Rendőr Robi az óvodában

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is meglátogattuk a helyi óvodásainkat a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési programjával. A NEA támogatással megrendezett programsorozatunk keretében a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiválóan felkészült előadói bábozással, és játékos beszélgetéssel hívták fel a kicsik figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, illetve a helyes viselkedés fontosságára. Egyesületünk szerény kis ajándékkal is kedveskedett az ovisoknak, színes ceruza, vízfesték és zsírkréta formájában. Terveink szerint minden évben ellátogatunk hozzájuk!

2013. február 01. 08.00-10.00 - Iskolai bűn-és balesetmegelőzési program

A mai napon a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság felkészült szakmai előadóinak jóvoltából a helyi Dr. Krepuska Géza Általános Iskola tanulói hallhattak hasznos bűnmegelőzési tanácsokat. A foglalkozások minden évfolyamot érintettek. Az 1-2 osztályos tanulók játékos formában ismerhették meg milyen veszélyek leselkednek rájuk. A nagyobbak drog- baleset-és bűnmegelőzési információkat hallhattak. A felsőbb tagozatosak élvezettel és figyelemmel hallgatták a bűnügyi technikus bemutatóját, a tornateremben pedig közlekedési ismeretekről, és ügyességükről adhattak számot a tanulók, a kerékpáros ügyességi versenyen.

A programot a Nemzeti Együttműködési Alap, és NMRFK Bűnmegelőzési és Minőségbiztosítási Alosztályának szakmai támogatásával rendezhettük meg.

2012. augusztus 19. - Hegyi kerékpáros verseny biztosítása

Egyesületünk biztosította az idén is nagy sikerrel megrendezett Salgó Kupa kerékpáros versenyt. A versenyzők a Vörösmarty út elején rajtoltak, a cél a salgóbánya előtti egyenes volt. A BKKE 8 fővel 4 helyen biztosította a verseny balasetmentes, zavartalan lebonyolítását.

2012. augusztus 08. - Sikeres OPSZ- pályázat

Egyesületünk az OPSZ pályázatán sikeresen szerepelt, így bűnmegelőzési, valamint közbiztonság erősítési céljainkhoz 150.000 forintot használhatunk fel az év végéig.

2012.05.24.- Sikeres LEADER - pályázat!!!

Egyesületünk 2.8 millió forintot nyert el a LEADER- pályázaton térfigyelő kamera és a hozzá kapcsolódó diszpécserszolgálat kiépítésére. A munkálatok hamarosan kezdődhetnek településünk központjában és a határátkelőhelynél.

A tervezet szerint 3 kamera elhelyezésére nyílik lehetőség első körben, melyet reményeink szerint további pályázati forrásból, önkormányzati erőből, illetve vállalkozások, és magánszemélyek felajánlásaiból tovább bővíthetünk. A három kamera közül 2 a faluközpontban, 1 pedig a határátkelőhelynél lesz elhelyezve.

 

2012.05.17. - Sikeres helyi pályázatok

Egyesületünk 2012.április 19-én pályázatot nyújtott be ez évi Falunapi programjainak megvalósítása érdekében a helyi önkormányzat által kiírt pályázaton.A képviselőtestület döntése értelmében 40.000 forint önkormányzati támogatás, 20.000 forint saját forrás, és a támogatók felajánlásai alapján gazdálkodhatunk.

A Civil Kerekasztal szervezeteinek együttműködésében közös működési célú pályázat is elkészült, melyet szintén a helyi önkormányzathoz kellett április 20-ig benyújtani. A mintegy 500 ezer forintos maximális támogatási összeg a civil szervezetek szükségletei és tevékenysége alapján kerül szétosztásra. A képviselőtestület által, a civil kerekasztal tagszervezeteinek (9) megítélt 420.000 forintból egyesületünk 45.000 forint támogatáshoz jutott.

 

2012.04.24  - Bábozás az oviban

Egyesületünk szervezésében 2012.április 20-án a Gesztenyekert Óvodában tartott a kicsiknek bűnmegelőzéssel kapcsolatos foglalkozást a Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság Bűnmegelőzési és Minőségbiztosítási Osztályának két munkatársa. A kicsivel több mint egy órás foglalkozáson játékos beszélgetés keretében megismerkedhettek az ovisok a rendőrség egyenruhájával, felszerelésével. Bábjátékkal hívták fel a figyelmet a helyes viselkedésre, és végezetül minden ovis ujjnyomatát is elkészítették.

 


 


Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!