A sakk és hexasakk mélységei


A SAKKJÁTÉKOK különböző fokozataiban, mélységeiben A lehetséges lépésszámok vizsgálata -Mélység- N É G Y S Z Ö G L E T E S S A K K - -illetve+ -fokozat- legtöbb - legkevesebb - - 1. - 40- 40- - 2. - 1.600- 79- - 3. - 64.000- 1.639- - 4. - 2.560.000- 3.200- - 5. - 102.400.000- 65.500- - 6. - 4.096.000.000- 126.000- - 7. - 163.840.000.000- 2.556.000- - 8. - 6.500.000.000.000- 4.850.000- - 9. - 262.000.000.000.000- 97.000.000- - 10. - 10.485.000.000.000.000- 182.000.000- - 11. -419.400.000.000.000.000-35.800.000.000- - megvizsgálandó lépés statisztikai átlag: 38 -


-Mélység- H E X A S A K K - -illetve++ -fokozat- legtöbb - legkevesebb - - 1. - 70- 70- - 2. - 4.900- 139- - 3. - 343.000- 5.039- - 4. - 24.010.000- 9.800- - 5. - 1.680.700.000- 353.000- - 6. - 117.649.000.000- 672.000- - 7. - 8.235.430.000.000- 240.000.000- - 8. - 576.000.000.000.000- 444.000.000- - 9. - 40.300.000.000.000.000- 15.750.000.000- - 10. - 2.822.000.000.000.000.000- 28.400.000.000- - 11. -197.500.000.000.000.000.000-10.011.000.000.000- - megvizsgálandó lépés statisztikai átlag: 67,5 - Mindkét gép az 1, 2, 3, 4, stb. lépéses m a t t ke- resésnél a l e g t ö b b módszer szerint dolgozik: pl. 2 lépéses mattnál max 64.000 (négyszögletü sakk) illetve 343.000 lépés (hexasakk). De e l e m z é s n é l a har- madik fokozatban max 1.639 (négyszögletü sakk) illetve 5.039 lépésig (hexasakk) elemez a l e g k e v e s e b b módszer szerint, mert a többit levágja. Paks, 1990. december Dalos Endre

Az oldalt készítette: ©BoSa Utolsó módosítás:2002.03.04.