BejelentésAz Új Világrend rejtett valósága és bukása, Isten tervei minden ember számára, Szűz Mária kora
Ragaszkodjatok mindenkor az Igazsághoz, mert nélküle hazugságban fogtok élni! ... Jézus

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Az illuminati, a sátán hadseregének tervei

A Georgia Guidestones egyik köve új elemmel és egy (év?)számmal bővült XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Az ember-rezervátumok tervének térképe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Isten haragja lesújt az Új Világrendre 2011-04-17 Drága, szeretett leányom, nagy szomorúsággal tölt el, hogy azt kell mondanom neked, hogy a folyamatban lévő természeti katasztrófák óriási emberáldozatokkal járnak majd Ázsiában, Európában, Oroszországban és az Amerikai Egyesült Államokban. Isten, az Én Örök Atyám haragja gyorsan fog lesújtani erre a Világméretű (Globális) Szövetségre, amely titkos, földalatti szervezeteket hoz létre, azzal a céllal, hogy saját nyereségére a világ többi részére halált hozzon. Az a feladatuk, hogy jóléti gazdaságokat és új technológiákat teremtsenek, melyek elvakítanának benneteket, ha nem lennének céljaikban annyira ördögiek, fenyegetőek. Ezek az emberek a világ valamennyi fejlett országából valók, gazdagok, hatalommal rendelkeznek, tehetségesek, és ők irányítják a bankokat, a hadsereget, a világ humanitárius szervezeteit, a rendőri szerveket, kormány(zat)okat, energiaszolgáltatókat és a médiát. Egyikőtök sem tud megmenekülni szorításukból, hacsak el nem mondom nektek, hogy hogyan. Az ima, de mindenekelőtt az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére, a megtéréseket fogja terjeszteni, és a Szent Rózsafüzér imádkozásával meggyengül a munkálkodása ezen gonosz parazitáknak, akik bálványozzák a sátánt. Ami érdekes, az az, hogy sokan ezen fanatikusok közül, akik fennakadtak ebben a hamis hálóban, abban hisznek, hogy ők csak egyszerűen ambiciózusak, a természetes jólétre van igényük, és nincs semmiféle vallási hitük. Amit nem tudnak, az az, hogy ők a sátán által vannak megtévesztve, aki minden nap befolyásolja őket. Gondolataikban, vágyaikban, szavaikban és tetteikben. Óh, mennyire vakok ők! Mindenütt, ahol csoportosulnak, elementáris erővel fog Isten haragja lesújtani. Ez már folyamatban van. Meg lesznek állítva, de ez némi időbe telik. Ez nem fogja őket teljes mértékben megállítani, de enyhíteni fogja tetteik borzalmas hatását, mely e nélkül bekövetkezne. A Dicsőséges Szentháromság most intenzíven kommunikál a kiválasztott lelkekkel szerte a világban. A hívők ezt már megtapasztalhatták. Azok, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, azt gondolják, hogy ezek az emberek csupán a világvége hirdetői. Bár ma a világon sokan valóban hamis állításokat terjeszthetnek, ne utasítsátok el őket, anélkül, hogy meghallgatnátok mondanivalójukat. Mindig imádkozzatok vezetésért ezekben a nehéz és nyomasztó időkben. Mindig összpontosítsátok figyelmeteket Rám, Isteni Megváltótokra. Fogom a kezeteket, és támogatlak benneteket ezekben a megpróbáltatásokban. Sok ember, mikor szembesül ezekkel a napvilágra kerülő üzenetekkel, pánikba fog esni és sok esetben félni fognak. De nincs ok a félelemre, mert ez az időszak rövid ideig fog tartani. Majd el fog jönni az új Mennyország és Föld, ahol mindannyiatoknak békés, hosszú és boldog élete lesz, egyesülve Velem. Minél többen térnek vissza, és kérik Istent, az Atyát vezetésért, annál kisebb lesz a hatása az Új Világrend által tervezett gonosz uralomnak. Menjetek most békében. Imádkozzatok, hogy a Bennem való hitetek erősödjön. Irgalmas Megváltótok és Igazságos Bírótok Jézus Krisztus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 666 -os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beágyazva, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást 2012. június 1., péntek, 8:15 Drága szeretett leányom, az Antikrisztus már készíti az ő béke tervét, amelyet hamarosan be fog vezetni, miután a háborúk Közel – Keleten széles körben elterjednek, és amikor a fájdalom és a gyötrelem aggasztóan azt fogja jelenteni, hogy a reménynek már nyoma sincs. Akkor ő majd hirtelen megjelenik, és a béke embereként jelenti be magát a világnak, mint egy fényes ékszert, amely a Sötétség közepén szikrázni fog. Amint ő felbukkan, olyannak fog látszani, mint minden idők legkarizmatikusabb politikai vezetőinek egyike. Az ő szépsége, vonzó és gondoskodó személyisége az emberek többségét meg fogja bolondítani. Ő szeretetet és együttérzést fog magából kisugározni, és látszatra kereszténynek fog tűnni. Idővel, sok követőt fog magához vonzani, akik számban növekedni fognak, úgy, hogy hasonlóvá válik majd Hozzám, a Messiáshoz. Ő azt a látszatot fogja kelteni, hogy előmozdítója a nemzetek közötti egységnek, és őt szeretni fogják szinte a világ minden országban. Amint azt majd látni lehet, ő természetfölötti képességekkel rendelkezik. Sokan azt fogják hinni, hogy őt Atyám küldte, és hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója. Ők imádkozni fognak hozzá, szeretni fogják, feladják érte az életüket, ő pedig kineveti és kigúnyolja majd őket, amikor nem láthatják őt. Ez minden idők legnagyobb megtévesztése lesz, és a terv az, hogy ellopják a lelketeket, hogy elvegyenek benneteket Tőlem. Ő és a Hamis Próféta, aki Péter székében királyként fog ülni, titokban egy világvallást fognak kitervelni. Ez egy keresztény típusú vallásnak fog tűnni, amely a szeretetet részesíti majd előnyben. Azonban ez a vallás mégsem fogja az egymás iránti szeretetet előnyben részesíteni, mert nem Istentől származik. Helyette az Antikrisztus iránti szeretetet és hűséget, és az önszeretet fogja előnyben részesíteni. Az utálat itt nem fog megállni, mert amikor ők elcsábították Isten gyermekeit, elkezdődik a támadás. Hirtelen mindenkit arra fognak felkérni, hogy fogadják el az Egy – Világ – Bélyeget, a hűség Bélyegét. Egy egyesült világ, amelyben minden embernek részt kell majd vennie. Ellenőrizni fogják a pénzeteket, az élelemhez való hozzáférést, és azt, ahogyan ti éltek. A szabályok – méghozzá nagyon sok – azt fogják jelenteni, hogy ti foglyok lesztek. A cellátok kulcsa, amely az ő ellenőrzésük alatt tart majd benneteket, a Fenevad Bélyege lesz. A 666 – os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beépítve, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást. Ha egyszer azt beültették, akkor az mérgezni fog, nemcsak a szellemeteket és a lelketeket, hanem a testeteket is. Mert ez okozza majd a szerencsétlenséget, melynek az a célja, hogy a világ népességének nagy részét megsemmisítse. Ti nem fogadhatjátok el a bélyeget. Ehelyett Én majd utasítalak benneteket, hogy mit kell tennetek. Sokan elfogadják majd a bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat. Az Élő Isten Pecsétje, az Én imám, a Keresztes Imahadjárat 33. imája lesz a ti mentőövetek. Ha ti elfogadjátok Védelmem Pecsétjét, amelyet Örök Atyám adott nektek, akkor a bélyeget nem kell elfogadnotok. Akkor ti majd érinthetetlenek lesztek. Otthonaitokat sem látni, sem pedig keresni nem lehet majd, vagy célba venni, mert láthatatlanná lesz téve a Sátán seregének szeme előtt. Nektek az élelmiszert el kell majd rejtenetek, amelynek néhány évig ki kell tartania. Nektek meg kell termelnetek saját gabonátokat, vizet kell tárolnotok, és megszentelt tárgyakkal kell körülvennetek magatokat. Maradék Egyházam növekedni fog, kiterjed majd, és ti menedéket fogtok kapni, ha majd erre szükségetek lesz. Sok tervezésre van most szükség. Azoknak, akik kinevetnek benneteket azért, amit csináltok, vagy azt mondják, hogy Jézus biztosan nem kérné, hogy ezt tegyétek, azt mondom: Hát nem ellátta Ő minden követőit a szükség idején? Még egy cipót és egy halat is meg lehet szaporítani. Tehát nem számít, hogy csak kevés élelmetek van, mert Én meg foglak védeni benneteket, és ti biztonságban lesztek. Imádkozzatok kitartóan azokért, akik képtelenek lesznek majd a Bélyeget elkerülni. Azok az ártatlan lelkek meg lesznek mentve, akik abban az időben a kegyelem állapotában lesznek, amikor arra kényszerítik őket, hogy fogadják el a chipet. A többieknek közületek meg kell tervezniük családjuk megvédését, és nektek hűségeseknek kell maradnotok a Szent Eukarisztiához és a Szentmiséhez. Amikor az Antikrisztus minden vallást felfal, akkor az egyedüli fegyver, amely ellen ő tehetetlen lesz, az a Szentmise, a kenyér és bor Szent Testemmé és Véremmé való átváltoztatása az Eukarisztiában. Szentmiséimnek folytatódniuk kell. Közületek mindazoknak, akik ezt tudják, most nagy számban össze kell gyűlniük, és az előkészületeket el kell kezdeniük. Minél hamarabb előkészültök, annál több kegyelmet fogtok kapni, hogy megnöveljétek soraitokat a világ minden táján. A Szikla egy új épülettel lesz megterhelve, amelyre ők majd azt mondják, hogy ez az Én Új Templomom. De ez nem igaz. Ha mikor az üldöztetésnek vége lesz, Maradék Egyházam és Kiválasztott Népem újra fogja építeni a Templomot, és az Én Új Jeruzsálemem leereszkedik majd a Mennyből. Ez dicsőségben fog leereszkedni. Trombitaszó fog hallatszani ugyanabban az időben a Mennyből, és a Földön is. És akkor jövök el Én. Te leányom, ki fogod hirdetni érkezésemet, és sokan elragadtatásukban a földre fognak borulni és a megkönnyebbüléstől, a szeretettől és az örömtől sírni fognak. Mert ez lesz az utolsó pillanat, amelyre vártak. Az égbolt felragyog, felzendül a mennydörgés, és az angyalok kórusa összecsengő szólamban énekel, miközben Isten minden gyermeke az Igaz Messiást fogja üdvözölni. Én, Jézus Krisztus, ítélni jövök. És az Ég és a Föld eggyé válik. Az Új Dicsőség pompája, a megújult Föld kiemelkedik, és az Új Paradicsom átöleli majd mindazokat, akiknek a neve az Élet Könyvében található, akik egyként fognak egyesülni. És mialatt a régi Föld, amelyen a bűn foltot ejtett, véget ér, akkor fog csak elkezdődni az Új Korszak. Ez az, amire nektek törekednetek kell. Ez az, amire jogosultak vagytok, természetes örökségetek részeként. Ti egyedül csak arra összpontosítsatok, hogy minden lélek meg legyen mentve. Az elétek kerülő akadályokat figyelmen kívül kell hagynotok: Az üldöztetést, a fájdalmat, a gonosz rémtetteit, amelyeket mások keze által művel. Minden, ami most számít, a lelkek üdvözítése. Üdvözítőtök, Jézus Krisztus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Azoknak, akik még alszanak. Azoknak akik már ébredeznek. Azoknak, akik azt hiszik, hogy a „Mátrix" csupán egy film és nem a valóság. Az „Ébresztőfilm" egy összefoglalása mindannak amivel már sokat foglalkoztunk és amiről már rengeteg minden jelent meg az oldalunkon is. A film egyfajta szintézise annak az őrületnek, melyet hol a demokrácia, hol a kommunizmus, hol a fasizmus mezébe öltöztetve kényszerítenek az emberiségre az Irányítók. Azok, akiknek a pénz már nem opció, mert a pénzt maguk „gyártják", ezért a hatalom és a totális kontroll őrülete egyedül az, amely lázban tartja fantáziájukat. De ők nem valamiféle fantáziavilágban élnek, hanem egy nagyon kegyetlen valóság megteremtői. Ugyanakkor ne feledjük: mindez nem lehetne lehetséges, ha az emberiség nem a rabszolgaság tudati állapotának mély, kómás fázisában vegetálna. A rabszolgaságot sokan élvezik. A legtöbb földi ember számára ez a lételem. Miért is? Mert nem ismeri a valódi szabadságot. Azt hiszi, hogy a szabadosság egyenlő a szabadsággal. Az állandó negatív eredőjű energiák gerjesztése, egyenlő a változásra való vággyal. A valódi szabadság nem kívül születik meg. Nem hozza el tálcán senki nekünk. A valódi szabadság mi magunk kell legyünk. A valódi szabadság az Élet megtapasztalása. A Szeretet megtapasztalása. Mert ahol nincsenek rabszolgák, ott nincs rabszolgaság sem. Ahol valódi szabad szellemek élnek, azok nem egymás ellen, egymás kárára hanem egymással, egymás javára munkálkodnak. Egy más, egy teljesen más tudati dimenzióban. A filmet azoknak ajánlom, akik lehetséges válaszokat keresnek, de óvva intek mindenkit a bűnbakkereséstől és a hárítástól. Ahhoz, hogy a filmben vázolt világ működhessen, mindenki felelős, aki azt zsigeri szinten élteti, és elfogadja. Az önző, önmaga emberi mivoltából kifordult, kivetkőzött fogyasztó ugyanúgy, mint az oligarcha. A filmet és a linkeket köszönöm PirosPirulának; a leírás a kataklizma.info oldalról való. Letöltés .avi és DVD formátumban Innen: http://pirospirula.blogspot.com/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A Titkos Társaságok sorozat továbblép a klasszikus szabadkőművességen, és három olyan titkos társaságot mutat be, amelynek léte és tevékenysége a XX. századhoz kötődik. A baljós Skull and Bones („Koponya és lábszárcsont") nevet viselő diákszövetség a Yale egyetemen alakult, tagjai között találjuk a század legnagyobb hatalmú amerikai férfijait. Az évente ülésező Bilderberger-csoport tagjainak esetében nem túlzás világuralomról beszélni, hiszen tagjai a világ legbefolyásosabb cégeinek és intézményeinek vezetői. A CFR (Council of Foreign Relations=Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsa) látszólag teljes nyilvánosság előtt folytatja tevékenységét, viszont tudni kell, hogy tagjainak együttes gazdasági ereje meghalad minden más gazdasági erőt a világon. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alex Jones fémjelezte Végjáték: A világ leigázásának forgatókönyve című alkotás. Igen, jól sejted, kedves olvasó: egy újabb, összeesküvéseket leleplező filmről van szó. Most azért nem összeesküvés-elméletekről beszélek, mert az Alex Jones által feszegetett kérdéskör nem csupán egy zavaros elmélet, hanem nagyon is valós, kézzelfogható dolog. De mi is ez pontosan? Hát, kérem szépen, ezt bárki láthatja és tapasztalhatja, ha képes olvasni az árulkodó jelekből, majd képes levonni a megfelelő következtetéseket azokból. Hiszen a központosított hatalom, azaz, a Világkormány létrehozására törekvő intézkedések és kezdeményezések mind-mind itt vannak a szemünk előtt. Nyílt titok ez, de persze sohasem nevezik nevükön a dolgokat. Minden döntés látszólag a demokráciát, a békét és az emberek biztonságos jövőjét szolgálja, ám valójában egy olyan világ alapjait fekteti le, amelyet eddig legfeljebb a rémálmainkban, vagy esetleg egy-két elborult sci-fiben láthattunk. Természetesen a szkeptikusok mindig csak nevetve legyintenek ezzel kapcsolatban. Világkormány? Rendőrállam? Teljes diktatúra? Rabszolgaság? Bőr alá ültethető chipek? Eltörölt nemzetek és összeolvasztott országok? Sárba tiport szólásszabadság és kivéreztetett emberi jogok? Az egész Föld felett uralkodó, szűk, dúsgazdag, elit csoport? Rothschildek? Rockefellerek? Bankár-dinasztiák? Bilderberg-csoport? Ugyan már! Mese az egész! Persze, mese. Ez az egész csak egy buta összeesküvés-elmélet. Nyilván. Mint ahogy a készülő Észak-Amerikai Unió is az (melyről az emberek háta mögött döntöttek!). Meg az is, hogy egyes amerikai vállalatok bőr alá ültethető chippel látják el alkalmazottaikat. Meg az is, hogy az említett chipet már a National Geographic csatornája is népszerűsítette, mint a biztonságosabb jövő eszközét (csak le kell számolni valahogy azokkal a rohadt terroristákkal, ugye?). De ne menjünk messzire: már Magyarországon is bevezetik az ujjlenyomattal ellátott, biometrikus útleveleket. Tehát az emberek feletti, teljes kontroll kiépítésének igénye itt van. Pontosan itt, az orrunk előtt. Már nem kell hozzá sok idő. 20-30 év (talán már annyi sem) és az Észak-Amerikai Unió és az Európai Unió egyesülni fog. Aztán ehhez majd csatlakozik a keleti régió is, hiszen már ott is építgetik a saját uniójukat. Eközben pedig lassan, de biztosan ez a szűk, elit csoport a demokrácia álarca mögé bújva olyan jogokkal ruházza majd fel magát egy mesterségesen generált ellenségképre (terroristák!) hivatkozva, hogy végül már szó szerint bármit megtehetnek az emberekkel. De valljuk be, nem lesz nehéz dolguk, hiszen a tudatosan lebutított társadalom képtelen a kritikus gondolkodásra. Végső soron a legtöbb ember már most is egy rabszolga, csak még nincs ennek tudatában XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linkek

Drabik János: Sex és az új világrend

Évszázadok óta csecsemőket áldoznak fel

Sátánizmus Amerikában

Rothschild család terve a Világuralom átvételéhez

Rothschild család terve a Világuralom átvételéhez

A Rockefellerek 01

A Rockefellerék

A szabadkőműves gaztettek...A rasszizmus története

Bill és Ted zseniálisan álcázott kalandja

Az evolúció elmélet veszélyei (eugenika, nácizmus, terrorállam)

PRÓFÉCIÁK, MELYEK ARRA UTALNAK, HOGY A PÁPASÁGRA GONDTERHES IDŐK KÖVETKEZNEK

Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni

Levették az új követ a georgiai Guidestone-ról, majd megsemmisítették

AZ ÖRDÖG BÉLYEGE A CHIP

ÉLJEN A CHIP !

ÉLJEN A CHIP ! 2

A mikrochip (benne: Aaron Russo)

RFID mátrix az iskolákban

A Terv-A New Age ördögi arca

FBI Főnök az összeesküvésekről: Magyar felirattal (A sátánista vezetők)

Szabadkőművesek kezén az ország

Az USA a Pentagon kiszivárgott kézikönyve szerint dönt meg külföldi államokat!

J.F.Kennedy rádióbeszéde, mely az életébe került...

Illuminatusok - A népirtás elkezdődött?

Háború a lelkekért...

2015-től kötelező a közúti baleset esetén automatikusan működésbe lépő e-segélyhívó beépítése a járművekbe

Orbán: Minden állampolgár köteles lesz nyomkövetőt magánál hordani

Mindent látó traffipaxok jöhetnek már januárban

Egy “ember”, akinek “sokat köszönhetünk” – Aleister Crowley

Bilderbergek és a nukleáris "első csapás" Oroszország ellen

Vajon a következő gazdasági válság elhozza a világkormányt?

A davosi Világgazdasági Fórumon New Age meditációt is tanultak a résztvevők

Video: Terv az ausztrál bennszülöttek ivóvizének MEGMÉRGEZÉSÉRE!

Az elit tagjai hisznek a felkészülésben – Luxus bunkerek és eldugott birtokok

A nagy üzlet - TTIP (Szabadkereskedelmi Egyezmény)

Youtube: Új világrend ellened és az emberiség ellen.

Ma többet kell dolgozni a megélhetésért, mint a középkorban a jobbágyoknak...

Adrian Salbuchi: A készülő világkormány

6 mesterséges probléma 6 fő globalista célállomás mögött

Mire jó a testünkben a biocsip?

Egy finn politikus chipet ültetne az állami segélyben részesülőkbe

A nagy üzlet. TTIP a tervezett EU-USA Szabadkereskedelmi Egyezmény

Bill Gates is EVIL - The Truth about Bill Gates Foundation Depopulation Agenda

Bill Gates vaccinations in Africa – antivaccine hatred

Zika Virus – What They Are Not Telling You

A tervek és projektek

Future Earth: Agenda 21’s ‘Forbidden Zones’

Future Earth: Re-Branding Agenda 21 For Global Environmental Control

“Az a legnagyobb bűn, hogy gyereket szülnek.” 7 sokkoló idézet az abortuszklinikák ősanyjától

Mit gondolnak az afrikai nők a nyugatiak "ajándék" abortuszairól?

A párizsi klímacsúcs Károly herceggel indít, aki a „túlzsúfolt bolygónkat” gyászolja

Látványos óriás 3D hologram technikát mutattak be! A "Total Recall"-típusú jövő megérkezett?

A szex démonai-Egy ördögűző tanúságtétele

Nikola Tesla the Eugenicist: Eliminating Undesirables by 2100


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!