BejelentésAz Új Világrend rejtett valósága és bukása, Isten tervei minden ember számára, Szűz Mária kora
Ragaszkodjatok mindenkor az Igazsághoz, mert nélküle hazugságban fogtok élni! ... Jézus

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kedves látogató! Kérlek, tekintsd meg a lap jobb kezed felé eső oldalán található linkeket is! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sancte Míchaël Archángele, defénde nos in prǽlio, contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium: Imperet illi Deus, súpplices deprecámur, tuque, Princeps milítiæ cæléstis, sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde. Amen. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Globális változások: valóban megkezdődött a hét pecsét feltörése? 2013-01-23 · by Christianae Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett gondolatait ismertetjük. (Magyar Kurír 2012. 07.19.) Szent János Jelenéseinek könyvében (6-8. fejezet) a Bárány feltöri a hét pecsétet, amelyek Isten igazságosságának előhírnökei. A látomás leghelyesebb értelmezése, ha úgy tekintjük, mint ami a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt bekövetkezik, végigsöpör minden koron, minden generáción, itt is, ott is valamilyen szintig végbemegy, míg végül globális szinten is beteljesül. „A Jelenések könyve titkokkal teljes könyv, és sok dimenziója van… az a feltűnő benne, hogy pont akkor, amikor már azt hinnénk, tulajdonképpen ez a vége, megint elölről kezdődik az egész.” (XVI. Benedek pápa, A világ világossága c. interjúkötetének 18. fejezete) Napjainkban egy hatalmas lelki vihar, egy globális felfordulás előszelét érezzük, amely itt is, ott is feltámad, majd világméretűvé válik. „A mindenhatóság lehelete fölkel ellenük és forgószél módjára széthányja őket. Az istentelenség így pusztává teszi majd az egész földet, és a bűn felforgatja az uralkodók trónját.” (Bölcs 5,23) A Szentírás szerint a hitehagyás törvényszegése hozza elő e globális felfordulás törvényszegő vezetőjét, az Antikrisztust (ld. 2Tessz 2,3), de ez vezet végül Isten Báránya teljes uralmához. Az első pecsét „Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: ‘Jöjj!’ Erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.” (Jel 6,1–2) A szent hagyomány szerint a lovas maga az Úr: „…akiről János is mondja Jelenéseiben: ‘Diadalmasan kivonult, hogy győzedelmeskedjék.’” (Szent Irenaeus: Az eretnekség ellen IV. könyv 21,3) „[A lovas] Jézus Krisztus. Az evangélista [Szent János] nemcsak a bűn, a háború, az éhínség és a halál pusztítását látta, hanem – elsősorban – Krisztus győzelmét.” (XII. Piusz pápa 1946. november 15-i beszéde) Jézus tehát megelőzi az Apokalipszis többi lovasát. Az igazságosságot megelőzi az irgalom. Erről beszélt Jézus Szent Fausztinának: „Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Szent Fausztina Naplója 1146) Kezében íjat tart, „miután ugyanis az Úr felment a mennybe, és mindent megnyitott, elküldte a Szentlelket, akinek szavait nyílvesszőkként hirdették a prédikátorok, hogy eltalálják az emberi szíveket, s azok legyőzzék a hitetlenséget.” (Szent Victorinus: Kommentár a Jelenések könyvéhez, 6, 1-2) Az utolsó nyílvesszők az Úr utolsó, megtérésre hívó szavai, mielőtt az Apokalipszis többi lovasa végső vágtára indul a világban. Sokan meghallják ma ezeket az üzeneteket, ám ez már nem elég ahhoz, hogy megállítsa az erkölcsi romlást, amely a halál civilizációjához vezet. „Az emberiség el tudta indítani a halál és a félelem körforgását, de megállítani már nem tudja.” (XVI. Benedek pápa 2010. május 13-án Fatimában elhangzott homíliája) A második pecsét „Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény szólt: ‘Jöjj!’ Erre előjött egy vörös ló. Aki rajta ült, hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön a békét, hadd gyilkolják egymást az emberek. Hosszú kardot adtak neki.” (Jel 6,3–4) Évszázadok óta „titkos társaságok” dolgoznak azon, hogy káoszt előidézve megdöntsék a fennálló rendet. A szabadkőművesek jelmondata pedig a káoszból megteremtendő új világrendre utal: Ordo ab chao (rend a káoszból). „Manapság pedig azt tapasztaljuk, hogy a gonosz irányzatok pártolói mindnyájan összeesküdve, kettőzött erővel működnek, amiben őket a ‘szabadkőművesek’ elnevezés alatt ismeretes, világszerte elterjedt és erősen szervezett szövetkezet nemcsak ösztönzi, hanem hathatósan támogatja is. Terveiket ugyanis többé nem is titkolva, a legnagyobb vakmerőséggel Istennek szent tekintélye ellen felbujtogatják egymás… végcéljuk nem egyéb tudniillik, mint alaposan felforgatni a keresztény intézmények által megteremtett vallási és állami rendet, s helyébe saját kényük szerint a puszta természetelvűség tanainak alapján újat létesíteni.” (XIII. Leó pápa Humanum genus enciklikája a szabadkőművességről, 1884. április 20.) Egy esemény vagy eseménysorozat erőszakot fog kirobbantani, amely „megfosztja a Földet a békétől”. E pontról nem lesz többé visszatérés; ez az a pillanat, amelyet közel egy évszázada próbál feltartóztatni közbenjárásával a Szűzanya. De vajon nem lehetséges, hogy a terrorizmus, a közel-keleti háborúk, a szemünk láttára kirobbanó forradalmak bizonyos tekintetben már e vörös ló mennydörgő patáinak közeledtét jelzik? A harmadik pecsét „Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szólt: ‘Jöjj!’ Ekkor fekete lovat láttam, lovasa mérleget tartott a kezében. Úgy hallottam, mintha a négy élőlény közt szózat hallatszott volna: ‘Egy mérő búza egy dénár, három mérő árpa egy dénár. De az olajat és a bort ne bántsd!’” (Jel 6,5–6) A pecsétek nem feltétlenül időrendi sorrendben követik egymást; mondhatjuk, hogy egyik áttűnik a másikba. Egy globális válság döntő hatással lesz az országok élelmiszerkészletére is; de máris nyakig benne vagyunk egy növekvő globális élelmiszerválságban, mivel az élelmiszerhiány és a mezőgazdasági katasztrófák miatt növekednek az élelmiszerárak és csökkennek a tartalékok. „Sok szegény országban az élet szélsőséges mértékben bizonytalan, és a helyzet még veszélyesebbé válhat. Ez az élelmiszerhiány következménye: az éhezés képtelenül nagy számban szedi áldozatait a Lázárok között, akiknek nem adatik meg, hogy helyet foglaljanak a gazdag ember asztalánál… Mindemellett az éhezés megszüntetése a mai globális korszakban a Föld békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából is követelménnyé vált.” (XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate 27) A világ egyes részein máris tanúi lehetünk éhséglázadásoknak. A harmadik pecsét az élelmiszerkorlátozás, amit a világ nagy részén ténylegesen be fognak vezetni. A negyedik pecsét „Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: ‘Jöjj!’ És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által.” (Jel 6,7–8) Míg a második és a harmadik pecsét társadalmi nyugtalansággal és zűrzavarral sújt, a negyedik pecsét magát az alvilágot engedi szabadon: a földön elszabadul a pokol. S erre kaptunk már egy figyelmeztetést: az 1994-es ruandai eseményeket. A mészárlás egyik túlélője így írta le a történteket: „Nem maradt ördög a pokolban; mind ott van Ruandában.” (Egy misszionárius nyilatkozata a Time magazinnak; 1994. május 16.) Fontos megjegyezni, hogy a Szűzanya 12 évvel korábban megjelent a ruandai Kibehóban, és borzalmas látomásokban mutatta meg a fiatal látnokoknak a jövőt, a „vérfolyamokat”. Azt mondta nekik: „Gyermekeim, mindezeknek nem kell megtörténniük, ha az emberek visszatérnek Istenhez” (A Szűzanya az egyik látnokhoz; Immaculée Ilibagiza: Bárcsak hallgattunk volna rá című könyvéből). Immaculée Ilibagiza, az öldöklés túlélője elmondta: meggyőződése, hogy a kibehói jelenés és a ruandai eseménysorozat „az egész világnak szóló figyelmeztetés”. A fakó ló lovasa éhínséget és döghalált hoz. A szakemberek szerint jó ideje reális eséllyel számíthatunk egy világméretű járvány kitörésére. Érdekes ugyanakkor Szent János utalása a „föld vadállatainak” pusztítására. Az Egyesült Államok védelmi minisztere 1997-ben figyelmeztetett, hogy egyes országok biológiai fegyvereket fejlesztenek: „Értesüléseink szerint egyes országok az Ebola-vírushoz hasonlót próbálnak előállítani, ami nagyon veszélyes dolog volna, hogy a legfinomabban fejezzem ki magam… egyes tudósok fajspecifikus kórokozók előállításával próbálkoznak, célzottan bizonyos népcsoportok és fajok kiirtására; mások olyan rovarok létrehozásán dolgoznak, amelyek bizonyos fajta terményeket képesek tönkretenni; sőt létezik az ökológiai terrorizmus, mellyel nagy távolságból elektromágneses hullámokkal meg tudják változtatni az időjárást, illetve földrengéseket és vulkánkitöréseket tudnak előidézni.” (William S. Cohen amerikai védelmi miniszter 1997. április 28-án elhangzott beszédéből, www.defense.gov) Mindezek fényében vajon hidegen hagyhatnak-e a Szűzanya könnyei, aki újra meg újra figyelmeztetni akarja az évszázadok óta a sötétség útján tévelygő emberiséget, s hívogat, hogy térjünk vissza Szent Fiához? Az ötödik pecsét Mint XIII. Leó pápa rámutat, e globális forradalom célja nemcsak a politikai szervezetek megdöntése az elit által irányított új világrend felállítása céljából, hanem mindenekelőtt „a kereszténység által megteremtett világ” lerombolása. A francia forradalom nemcsak a korrupt urak, hanem a korruptnak látott Egyház elleni lázadás is volt. A Katolikus Egyház elleni újabb lázadásra pedig talán még sohasem volt annyira érett a helyzet, mint napjainkban. A hitehagyás, a pedofília szennyfoltjai és az intolerancia vádja már az Egyház tekintélye elleni lázadás előkészítése. „Most is szorongatnak minket. Ma is azzal fenyeget a hatalom, hogy minden lehetséges formában lábbal tiporja a hitet.” (XVI. Benedek pápa, A világ világossága c. interjúkötetének 16. fejezete) A másodiktól a negyedik pecsétig tartó események sorozata az Egyház elleni lázadásba torkollik: ez az ötödik pecsét. „Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: „Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin?” Mindannyian fehér ruhát kaptak, azzal, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket.” (Jel 6,9–11) „A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell szenvednie…” (Fatima üzenete, www.vatican.va) E viharfelhőkként sűrűsödő támadások a szólásszabadság megszüntetésére, illetve az egyházi tulajdon és különösen az egyházi személyek ellen irányulnak. A Krisztus papsága elleni támadások végül nagy pillanathoz vezetnek: maga a Főpap lép közbe a hatodik pecsét feltörésével. A hatodik pecsét „Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: ‘Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?’” (Jel 6,12–17) A fehér ló Lovasa figyelmeztetőleg közbelép egy olyan világméretű eseménnyel, amelyhez fogható az özönvíz óta nem volt. Szent János következő soraiból világos, hogy nem Krisztus második eljöveteléről van szó, hanem arról, hogy Krisztus jelenléte valamiképpen megnyilvánul a világban, és jelzésszerűen előrevetíti minden ember különítéletét, végső soron pedig az utolsó ítéletet. „Az Úr, [az Isten] megjelenik fölöttük, s nyilai repülnek, mint a villám.” (Zak 9,14) A kortárs katolikus prófécia ezt az eseményt lelkiismereti megvilágosodásnak vagy figyelmeztetésnek nevezi, de jóval korábbi említése is található: „Nagy napot hirdettem… amelyen a rettegett Bíró minden ember lelkiismeretét feltárja, és próbára tesz minden embert, tartozzék bármely fajhoz vagy valláshoz. A fordulat napja ez, a nagy nap, amelyet előre kijelentettem, amely örömteli a jóknak és rettenetes az eretnekeknek.” (Boldog Campion Ödön 16. századi angol jezsuita vértanú, in: Cobett’s Complete Collection of State Trials…, Vol. I, p 1063) Isten Szolgája, a nemrég elhunyt Maria Esperanza írta: „E szeretett nép lelkiismeretének alaposan meg kell rendülnie, hogy ‘rendbe tegyék a házukat’… Nagy pillanat közeleg, a világosság nagy napja… a döntés órája az emberiség számára.” (Isten Szolgája Maria Esperanza, in: Fr. Joseph Ianuzzi: Antichrist and the End Times p 37) Szent Fausztinának is volt egy látomása erről a „figyelmeztetésről”: „Mielőtt igazságos Bíróként megjelennék, először eljövök mint az irgalmasság Királya. Mielőtt az igazság napja elérkezik, az embereknek a következő jel adatik az égen: kialszik minden fény az égen, és nagy sötétség lesz az egész földön. Akkor megjelenik az égen a kereszt jele, és az Üdvözítő kezeinek és lábainak sebhelyeiből hatalmas fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják a földet. Ez röviddel a végső nap előtt történik.” (Szent Fausztina Naplója 83) Másutt így ír: „megláttam lelkiállapotomat úgy, ahogyan azt Isten látja. Egészen világosan megláttam mindazt, ami nem tetszik Istennek. Nem tudtam, hogy ezekről a legapróbb árnyakról is el kell számolnunk Isten előtt. Micsoda pillanat! Ki írhatja ezt le? A háromszor szent Isten előtt állni!” (Szent Fausztina Naplója 36) A megvilágosodás pillanatával megkezdődik a bűnbánók és a megátalkodottak végső szétválasztása. „Ezután négy angyalt láttam, a föld négy sarkán álltak. Feltartóztatták a föld négy szelét, hogy ne fújjanak a földön, sem a tengeren, sem semmiféle fán. Majd láttam, hogy napkeletről egy másik angyal száll fel, az élő Isten pecsétje volt nála. Nagy hangon kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt rá, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: ‘Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!’” (Jel 7,1–3) A hetedik pecsét „Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csönd lett az égben, úgy egy félórára. Ekkor hét angyalt láttam, az Úr előtt álltak, és hét harsonát kaptak. Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé. Most az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár parazsával, és leszórta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt. A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát.” (Jel 8,1–6) A rövid csönd elmúltával megszólalnak a nagy szenvedések harsonái; bekövetkezik az Egyház szenvedése, halála és feltámadása. A Hajnal eljövetele előtti sötétség pillanata ez, a Vadállat és a Hamis Próféta felemelkedéséé, a végső megpróbáltatásé. „Krisztus eljövetele elõtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi a ‘gonoszság misztériumát’ egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. Az Egyház az Ország dicsõségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa 675, 677) „A választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, mely pusztít, s még a választott lelkek hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülõ rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjébe kegyelmi hatásának kiáradása által nyújtok.” (A Szűzanya szavai Kindelmann Erzsébethez; a magánkinyilatkoztatásokat Erdő Péter bíboros jóváhagyásával a Szent István Társulat adta ki; Szeretetláng lelki napló, Bp. 2010, p. 188) Íme, az Isten Báránya Az idők végén azok, akik ragaszkodtak Jézus Szent Szívéhez, győzedelmeskednek: „akik nem borultak le sem a vadállat, sem képmása előtt, sem bélyegét nem viselték homlokukon vagy karjukon… ezer évig uralkodtak Krisztussal.” (Jel 20,4) „Így a legfenségesebb és leghatalmasabb Isten Fia… megsemmisíti a gonoszságot, véghezviszi nagy ítéletét, és életre támasztja az igazakat, akik… ezer éven át uralkodnak nagyon igazságos uralommal.” (Lucius Caecilius Firmianus Lactantius 4. századi keresztény író, apologéta: Divinae institutiones) „A megjövendölt áldás kétségkívül [Krisztus] Országának idejére vonatkozik, amikor az igazak feltámadnak és uralkodni fognak; amikor a teremtés, újjászületvén és megszabadulván a megkötöttségtől, bőségben terem majd táplálékot az ég harmatából és a föld termékenységéből, amint a vének emlékeznek. Olyanok mondják, akik találkoztak Jánossal, az Úr tanítványával, hogy tőle hallották, hogyan tanított és beszélt az Úr azokról az időkről.” (Lyoni Szent Iraeneus /140–202/ egyházatya: Az eretnekség ellen V. könyv 33.3.4) * „Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: ‘Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük’” (Jel 21,1–3) * A szerző, Mark Mallett kanadai katolikus, nyolcgyermekes apa. Televíziós karrierjét 2000-ben egy imádság közben kapott indítás hatására feladta. Azóta – lelkivezetője útmutatását követve – minden idejét az evangelizációnak szenteli: keresztény énekesként, dalszerzőként lemezeket ad ki, énekel, országszerte előadásokat tart, lelkigyakorlatokon szolgál. * A szentírási idézetek a Szent István Társulat bibliafordításának internetes változatából származnak; a Jel 6,7–8 a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliájának magyar fordításából. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A pápa mint tanú XIII. Leó pápa életének van egy kevéssé vagy éppen alig ismert epizódja is, amely az Egyház küzdelmeinek kimenetele szempontjából legalább annyira fontos, mint a társadalmi feszültségeknek, a munkásság jogainak terén való eligazodás (vagyis a pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája). Magáról az eseményről legtöbbször még a pápa életrajzai is szégyenlősen hallgatnak, noha a leghitelesebb tanúskodás állna a történetírók rendelkezésére. XIII. Leó 1884. október 13-án a Vatikán egyik kápolnájában szentmisét mutatott be, amelyen közvetlen munkatársai is részt vettek. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsője előtt. Nagyjából tíz percig úgy látták a szemtanúk, mintha a pápa önkívületbe esett volna, kővé dermedten, teljesen mozdulatlanul maradt, arcának színe hamuszürkévé változott. Miután XIII. Leó fölocsúdott ebből a sajátos állapotból, környezete rémülten kérdező tekintetére ügyet sem vetve, a szólni nem merő jelenlevőknek semmit nem mondott, hanem gyors léptekkel dolgozószobájába sietett. Ott íróasztalhoz ülve, késlekedés nélkül megfogalmazta azt a híres, Szent Mihály arkangyalhoz intézett imádságot, amelyet 1970-ig minden szentmise végén, minden pap térden állva elimádkozott, a hívek pedig buzgón bekapcsolódtak a könyörgésbe. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket harcainkban; a Sátán gonoszsága és incselkedése ellen légy oltalmunk! Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérjük. És te, égi seregek Fejedelme, a Sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek a világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra! Ámen. Amikor a pápát bizalmasai a történtekről kérdezték, mi volt dermedtségének oka, mitől rémült meg, az egyébként közlékeny pápa nagyon szűkszavúnak bizonyult, mintha még környezetét sem akarta volna nyugtalanítani az általa tapasztaltakkal. Annyit azonban elárult – és ezt a pápa titkára, Rinaldo Angeli azonnal írásban rögzítette –, hogy látomása volt: a pokol seregei az Örök Város, Róma körül gyülekeztek, hogy azt elpusztítsák. Két hang párbeszédét hallotta. Az egyik hang jóságos, szelíd volt, mint az Üdvözítőé, a másik pedig gonoszsággal telített. A szóváltást a sátánian gonosz hang kezdte: „Képes vagyok Egyházadat elpusztítani!” A párbeszédet a pápa hallotta, ám a folytatást még munkatársaival sem közölte részletekbe menően, csak annyit mondott, hogy a következő száz esztendő alatt a Sátán és a gonosz lelkek támadásai rendkívüli módon fölerősödnek. A titkárainak meg kellett elégedniük a pápa óhajának továbbadásával a Rítus-kongregáción keresztül: az új imádságot majd száz éven át imádkozták az Egyházban. A pápa ezenkívül írt egy új exorcizmust (ördögűző imádságot) is, amely a Római Rituáléba bekerült; és a Péter-utód azt kérte a világegyház püspökeitől és papjaitól, hogy ezt gyakran imádkozzák. Környezetének tanúsága szerint ebben ő maga járt elöl jó példával. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA A Római Katolikus Egyház tanításának összefoglalása. 675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641] [639] Vö. Lk 18,8; Mt 24,12. [640] Vö. Lk 21,12; Jn 15,19--20. [641] Vö. 2Tesz 2,4--12; 1Tesz 5,2--3; 2Jn 7; 1Jn 2,18.22. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A Biblia próféciái a végidőkről Kattints a szövegre! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ilyen, ha a pápa mobiltelefont osztogat... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PRÓFÉCIÁK, MELYEK ARRA UTALNAK, HOGY A PÁPASÁGRA GONDTERHES IDŐK KÖVETKEZNEK Hogyan fogadjuk, ha Ferenc pápa a hamis próféta Írta: Dr. Kelly Bowring, a „Titkok, csapások, a győzelem és az idők jelei” c. bestseller szerzője /2014. március 13. Két szív nyomda LLC/ Úgy gondolom, Ferenc pápa az, aki beteljesítője az apokaliptikus próféciáknak abban az időszakban, mely Malakiás próféciáiban az utolsó pápára vonatkozik. Ezek szerint a próféciák szerint egyszerűen nincs több idő egy másik pápa számára az utolsó események kibontakozása előtt. Egy évvel ezelőtt, megvizsgálva a mi időnk égieknek tekinthető próféciáit és azok vonatkozásait az új pápa megválasztásával kapcsolatban, írtam egy cikket, melyben kifejtettem, hogy „valószínűsíthető” /elfogadható, de még nem bizonyos/, hogy a próféciák igazat mondhatnak, amikor kijelentik, hogy Ferenc pápa a hamis próféta. Ma, egy évvel hivatalba lépése után, növekvő bizonyságot nyervén a hitelesnek elfogadható égi próféciáknak és magának Ferenc pápának cselekedetei, tanításai és kibontakozó tevékenységei alapján, melyek egységbe hozhatók a próféciával, arra a gondolatra jutottam, hogy nem csupán valószínű, de lehetséges, hogy ő a hamis próféta… nagyon is lehetséges. Katolikus teológusként nagy félelemmel mondom ezeket és kérem az olvasót, hallgasson meg, mielőtt levonná saját következtetéseit. A mai hithű katolikusok számára nyilvánvaló, és az év múlásával mindinkább az, hogy Ferenc pápa néhány cselekedete és tanítása jogos és komoly aggodalmat váltott ki. Ez a cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy helyezzük Ferenc pápa zavart okozó cselekedeteit és állításait és a „Ferenc effektust” a feltételesen rá vonatkoztatható próféciák fényébe. Természetesen, az idő világosabbá fogja tenni a dolgokat terveivel és működésével kapcsolatban, ahogyan jelenleg híres szónokiasságával a dolgok véghezviteléhez közeledik. Ezért, jelenleg visszatartok minden következtetést, megadva Ferenc pápának a kedvezőbb eshetőségek közötti választás lehetőségét, mindig engedelmeskedve az Egyháznak, hithű katolikus teológusként. De éber és figyelmes maradok, azt gondolván, ha ő érvényes pápa, a próféciák valótlanok és az ő zavaró bombasztikus stílusát csupán a nagyobb hatás kedvéért gyakorolja, akkor ő örülni fog éberségemnek az Egyház részéről. Mindazonáltal, rám tartozik, hogy az olvasó elé állítsak bizonyos érveket, melyek jelen feltételezésemhez vezettek engem. Először közlöm a valósnak elfogadható égi próféciákat a hamis prófétával kapcsolatban, azután azt, hogy mit várhatunk a hamis prófétától a próféciák szerint és végül, hogyan kell a katolikusoknak reagálniuk azzal a lehetőséggel és növekvő aggodalommal kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta. I. Hitelt érdemlő bibliai és égi próféciák a hamis prófétára vonatkozóan. Íme, 12 forrás a hamis prófétával kapcsolatos jövendölésekről. A Jelenések könyve a hamis prófétát úgy említi, mint a szárazföldi vadállatot, „bárányhoz hasonló”, aki vallási feje lesz a hamis egyháznak. A hamis próféta „félrevezeti azokat, akik a földön élnek”. Fontos felismerni, hogy a hamis próféta a legnagyobb csaló lesz, aki valaha élt a földön, megtestesítője a báránybőrbe bújtatott farkasnak, tökéletesen színlelve mindazt, ami nem ő. Ennél fogva a hívők közül sokakat eretnekségbe fog vezetni, és előkészíti a földet az Antikrisztus tiszteletére és imádására. /Jel. 13:12/. A Katekizmus megerősíti, amikor azt mondja: Krisztus második eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, amikor nagyszámú hívő hite megvizsgálásra kerül.… egy vallási félrevezetés alakjában, amely egy fajta hitehagyást fog eredményezni. /CCC 675/ Tárgyilagosan és jelentős megjegyzésként, a híres Szt. Malakiás XII. századi szent volt, akinek próféciái időnk utolsó pápájára vonatkoztak, a pápára, aki XVI. Benedek után fog uralkodni. Azt állítja: „A Szent Római Katolikus Egyház utolsó üldözése idején a római Péter fog uralkodni, aki sok megpróbáltatás közepette fogja táplálni nyáját, miután a hét dombra épített város /Róma/ el lesz pusztítva és a félelmetes Bíró megítéli az embereket.” Tehát, mit mond nekünk ez a prófécia? Azt mondja, hogy Ferenc pápa uralkodása alatt /aki 112. pápája a próféciának/, el kell viselnünk a végső üldöztetést. Ez nem a jövőben lesz, de éppen most. És Róma elpusztul. Ez a La Salette-i próféciával is egyezik. A malakiási 112 pápa közül az utolsó a római Péter, ő az egyetlen, akinek nincs száma. Miért lett megszámozva az összes többi pápa, kivéve az utolsót? Utalás lenne ez arra, hogy ő érvénytelen? Lehetséges. És azt közli velünk, hogy a Bíró visszatér a jelenlegi generáció idején, hogy ítélkezzék, valószínűleg, hogy bejelentse a nagy új Béke korszakát, melyet Miasszonyunk megjövendölt Fatimában. Miasszonyunk La Salette-ben prófétált a későbbi időkről: „Róma elveszíti hitét és az Antikrisztus székhelye lesz… az egész univerzum terror alá kerül és sokan hagyják majd félrevezettetni magukat. Az Egyház háttérbe szorul…” A látnok, Melánia, azt állította, hogy Miasszonyunk azt mondta: az Egyház háttérbe szorul a következő két értelemben: 1. az emberek nem fogják tudni, melyik a valódi pápa, 2. egy ideig a szent áldozat nem lesz érvényes a templomokban. Miasszonyunk azt állította volna Gobbi atyán keresztül: „Megadom neked a Szentírás teljes megértését. Mindenekelőtt felolvasom neked a Szentírás utolsó könyvét, amelyet most éltek meg. Felnyitom neked a lepecsételt könyvet, hogy a titkok, melyeket tartalmaz, kinyilvánuljanak…” E szerint a prófécia szerint a mi generációnk valóban meg fogja tapasztalni a Jelenések könyvében leírt utolsó harcot és a béke új korszakának kezdetét. Így tehát ezeket az eseményeket éljük át, éppen most. A hamis prófétát illetően a Jelenések könyvében, Miasszonyunk így folytatja Gobbi atyán keresztül: „A fekete vadállat segítségével, aki a tengerből emelkedik fel, a földből kiemelkedik egy vadállat, melynek két szarva van, mint a báránynak… bensőségesen kapcsolódva a papsághoz… A kétszarvú fenevad, mely bárányhoz hasonló, a szabadkőművességre utal, amely beszivárgott az Egyházba, ami azt jelenti: egyházi szabadkőművesség, amely különösen a hierarchia tagjai között terjedt el. A szabadkőművesek beszivárgása az Egyház belsejébe már meg lett általam jövendölve számotokra Fatimában, amikor bejelentettem nektek, hogy a sátán behatol az Egyház szervezetének csúcsába is. Az egyházi szabadkőművesség feladata Krisztusnak és Egyházának lerombolása, egy új bálványt felépítve, nevezetesen egy hamis krisztust és egy hamis egyházat. Az Egyház tudni fogja a nagy hitehagyás idejét. A gonoszság embere behatol belsejébe és Isten legbelső templomában fog ülni, mialatt a maradék, amely hűséges marad, a legnagyobb megpróbáltatásoknak és üldözésnek lesz alávetve. Akkor a hitehagyás általános lesz, mert majdnem mindannyian a hamis krisztust és a hamis egyházat fogják követni. Akkor majd megnyílik a kapu magának az Antikrisztus személyének megjelenésére. Van egy Szt. Ferenchez kötődő híres prófécia, mely így hangzik: Eme megpróbáltatás idején egy férfi, /nem hitelesen/, Kánon által megválasztva pápaságra emelkedik, aki ravaszsága által arra fog törekedni, hogy sokakat tévedésbe ejtsen… Igen nagy lesz a vélemények különbözősége és szakadások lesznek a népek között… mert ezekben az időkben Jézus Krisztus nem egy valódi pásztort, hanem egy pusztítót küld a népek közé. Az egyetlen mód, ahogyan Ferenc pápa megfelelhetne ennek a próféciának, ha az igaz, ha személy szerint egy /titkos/ eretnekséget forgatna a fejében az ő megválasztásakor. Ez esetben nem lenne érvényes a megválasztása. Ha nem érvényes, akkor ő egy „pusztító” és a pápai szék üres lenne, egy csalóval Péter trónján – ami végül is lehetséges. Talán a „Jó Siker Nagyasszonya” ezért mondotta 1612-ben a mi időnkről, hogy az a sátán látszólagos győzelmének ideje lesz, amely borzalmas szenvedéseket fog okozni az Egyházban a jó pásztoroknak és a hívőknek egyaránt. Ezért a hűségesek rendíthetetlenül kívánják majd és esedeznek a Mennyei Atyához, hogy „vessen véget ezeknek a baljóslatú időknek, és küldjön az Egyháznak olyan elöljárót, aki helyreállítja a papság lelkiségét.” Boldog Emmerich Katalin így prófétált: Volt egy látomásom a nagy csapásról. Úgy tűnik, hogy egy engedményt követeltek a klérustól, amely nem adható meg /talán kényszerítve őket, hogy részesítsék Szentáldozásban az elváltakat/újra házasodottakat és áldják meg a meleg házasságokat/… Úgy látszott, hogy az emberek két táborra szakadtak… Láttam a kapcsolatot a KÉT PÁPA között… Láttam, mennyire ártalmas következményei lesznek a hamis egyháznak… Láttam, hogy Péter Egyházát aláaknázták egy terv által, amelyet egy titkos szekta alakított ki… Egy óriási, egyedi, extravagáns templomot építettek, amely egyenlő jogokkal fogadta magába az összes világnézetet: evangélikusokat, katolikusokat és valamennyi felekezetet: egy valódi közösségét a gonosznak, egy pásztorral és egy nyájjal… Láttam a beláthatatlan következményeit ennek a hamis egyháznak: láttam, ahogyan növekszik; mindenfajta eretnekeket láttam… Amikor az igaz Egyház legnagyobb részét elpusztították, és már egyedül csak a szentély és az oltár állt fenn, akkor láttam a rombolókat belépni a templomba a fenevaddal /Antikrisztus/… Nagy gyötrelemben látom a Szentatyát. Más palotában lakik, mint eddig… Egy különös templomot láttam felépíteni, minden szabállyal ellentétben… Róma új eretnek egyházát. Mindent megtettek, ami megfelelt az emberi okoskodásnak. Mindenfajta embert, dolgokat, tantételeket és véleményeket. Valami büszke, hivalkodó és erőszakos volt benne és úgy látszott, hogy nagyon sikeres. Az igaz Egyház teljesen elszigetelődött és szinte teljesen elhagyott volt. Úgy tűnik, mindenki elmenekült. Mindenütt nagy a nyomorúság, gyűlölet, árulás, rosszakarat, zavarodottság és teljes vakság. Város. Ó, város! Mi fenyeget téged? A vihar közeledik, légy résen! Láttam a föld különböző régióit is. Vezetőm /Jézus/ megnevezte Európát és egy kicsi, homokos részre mutatva ezt mondta: „Ez itt Poroszország /Kelet-Németország/, az ellenség.” Azután egy másik helyet mutatott, északon és azt mondta: „Ez Moszkva, Moszkoviták földje, sok bajt hozva. Pedro Regis, kinek leközölt üzenetei a püspöke közzétett elismerését bírják, beszámol arról, hogy Miasszonyunk ezt mondja: Eljön a nap, amikor az igaz pápát eltávolítják trónjáról. Törvényeket hoznak, hogy megakadályozzák az Egyház cselekvését… Az utolsó nagy harcban a sátán füstje felszáll Isten házában, de az Úr fénye győzni fog… Az igazság szeretetének hiánya és a szentségekkel kapcsolatos tiszteletlenség a felszentelt szolgákból sokakat a hitehagyás szakadékába fog sodorni… Az Egyház jövőjét egy nagy megosztás fogja jellemezni és egy szomorú vallási diktatúra. Péter találkozik útjában Júdással… árulás éri Péter trónját. Egy elhatározás születik és a Vatikánban nagy lesz a zavarodottság… A jövő megosztottságokkal és botrányokkal lesz megbélyegezve Jézusom Egyházában. Árulás éri Péter trónját… egy komoly konfliktussal az igaz Egyház és a hamis egyház között. Szent Péter nagy viharok közt fogja irányítani hajóját. Szent Péter hajója meginog, és ez nagy zavart fog kelteni… Egy látszólag jó és igaz ember jelenik meg. Sokakat félrevezet majd, mert nagy csodákat visz véghez. A déli féltekéről érkezik és sokan megmentőként tekintenek majd rá. Figyeljetek és ne engedjétek magatokat félrevezetni…Két trónus lesz, de Péter igaz követője csak az egyiken fog ülni… Egy öntelt pápa megosztja az Egyházat. Parancsait követni fogják, és ami értékes, azt elvetik. Egy nagy szellemi zavarodottság közeledik… Az, aki Péter lehetett volna, Júdássá lesz. . Megnyitja a kapukat az ellenség előtt és szenvedést fog okozni a hívő férfiaknak és nőknek… Az Egyház Péter nélkül marad… háború robban ki Róma felett és kevés lesz a túlélő. Hallgassatok az Egyház igazi tekintélyeire és meneküljetek az ördög hazugságai elől. Akitai Nagyasszonyunk azt állította ezekről az időkről: Az ördög műve az Egyházba is beáramlik oly módon, hogy bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen támadnak. A papokat, akik tisztelnek engem, megvetik és testvéreik szembefordulnak velük. A templomokat és az oltárokat kifosztják. Az Egyház tele lesz olyanokkal, akik megalkuvásokat fogadnak el, és a démon sok papot és felszentelt személyt kényszeríteni fog, hogy hagyjanak fel az Úr szolgálatával. Elena Aiello nővér /+1961/, akit 2011. szeptember 14-én XVI. Benedek pápa boldoggá avatott, a következőket jövendölte: Oroszország végigvonul Európa összes országán, különösen Olaszországon, ahol feltűzi zászlaját a Szt. Péter dóm tetejére. Olaszország súlyos megpróbáltatásnak lesz kitéve egy nagy forradalom által, és Róma meg lesz tisztítva számtalan bűnétől, különösen az erkölcstelenség bűneitől!… Ó, milyen szörnyű látomásom van! Egy nagy forradalom tör ki Rómában! Behatolnak a Vatikánba. A pápa teljesen egyedül van: imádkozik. Megragadják őt. Erőszakkal elragadják. Jézus a hírek szerint Isten szolgálója, Lúcia Piccaretta által így jövendöl: Az Általam legjobban szeretett nemzetek, Olaszország és Franciaország azok, amelyek leginkább megtagadnak Engem… Ők lesznek azok is, akik leginkább harcolnak majd Egyházam ellen… Az ember elveszítette a vallást. A vallást azok utasítják el legjobban, akik vallásosnak nevezik magukat… ezért él úgy az ember, mint egy fenevad – elveszítette vallását… Az Egyház eltelt belső elkeseredettséggel és ezen a belső keserűségen kívül, elfogadja a kívülről jövő elkeseredettséget is. Láttam, hogy emberek forradalmat szítottak, behatolva templomokba, lecsupaszítva az oltárokat és elégetve azokat, papok ellen merényleteket követtek el, szobrokat törtek össze… és ezer másféle gyalázatot és gonoszságot… Általános zendülés tört ki az Egyház ellen… Láttam papokat elmenekülni az Egyházból és ellene fordulni, hogy háborút viseljenek ellene. /Jézus azt mondja, ez azért történt, mert a papok az emberi és világi dolgok felé fordultak, amelynek következményeként szívük megkeményedett az isteni dolgok iránt./ Jézus azután a vallásokról, papokról és az Egyház ellenségeiről ezeket mondja: A vallásokban, a klérusban és azokban, akik magukat katolikusnak vallják, az Én Akaratom nem csak agonizál, de egy fajta közöny állapotába került, mintha nem lenne benne élet. Milyen sokan színlelik, hogy az Én gyermekeim, miközben legádázabb ellenségeim! Ezek a hamis fiak kizsákmányolók, önzőek és hitetlenek; szívük a bűnök melegágya. Ezek a fiak lesznek az elsők, akik háborút robbantanak ki az Egyház ellen és annak legnagyobb ellenségei saját gyermekei lesznek… Minél inkább úgy tűnik, hogy a világon látszólag béke uralkodik és megéneklik a béke dicséretét, annál inkább lesznek háborúk, forradalmak és tragikus események a szegény emberiség számára eme rövid életű és álságos békében. És minél inkább úgy tűnik, hogy támogatják Egyházamat, győzelmi himnuszokat és diadalt énekelve, egységet gyakorolva az állam és az Egyház között, annál jobban közeledik a dulakodás ideje, melyet ellene /az Egyház ellen/ készítenek elő. XVI. Benedek pápa ellen összeesküvés készül, a saját falain belül, egy gonosz szekta által. Imádkozzatok, hogy ne űzzék el a pápát. Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya székét, hogy ne tudjon hazugságokat terjeszteni. Imádkozzatok, hogy a Vatikán felszentelt szolgái elég erősek legyenek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, amelyet azért terveztek, hogy elpusztítsák a katolikus Egyházat. Az a tervük, hogy szent XVI. Benedek pápát egy hazug diktátorral váltsák fel. Az egy új egyházat fog alkotni, szövetségben az Antikrisztussal és csapatával, abból a célból, hogy megtévesszék a világot… Nagy lesz a megosztottság a papság, a püspökök és bíborosok soraiban. Egyik oldal a másik ellen. Végezetül a hűséges tanítványoknak el kell rejtőzniük és privát úton kell prédikálniuk, máskülönben megölik őket. Annyira el lesz rejtve az igaz Egyház, hogy az igaz híveknek össze kell kapcsolódniuk, hogy gyakorolhassák örök Atyámhoz való kötelezettségüket. Szeretett helyettesem napjai immár meg vannak számlálva. El kell hagynia a Vatikánt még a Nagy figyelmeztetés előtt. /MDM/ Ugyanebből a forrásból ered, hogy Benedek pápa halála előtt lemond pápaságáról, és egy évvel később, ugyanazon a napon, amikor ez a prófécia elhangzott, azzal lepte meg a világot, hogy bejelentette visszavonulását. Az ördög nem ismeri a jövőt! Az üzenetek szerint Benedek titokban kényszerítve lett, amikor sok nyilvánvalóság tárult fel azok előtt, akik ezt vizsgálták, habár ő maga /Benedek/ is azt állítja, hogy visszavonulása szabadon történt. Ugyanezen próféciák közül több más bebizonyosodott. Ez a forrás azt is mondja: A hamis próféta szeretett gyermekeimet karizmatikus, igéző módon fogja elcsábítani. A hamis próféta veszi át a helyet Róma szent székében… Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy új, földi paradicsomra készít fel benneteket. Hazugságai rabul ejtik a katolikusok hiszékeny csoportját. Csodálatos és szeretetteljes külső karizmát mutat majd és katolikus Egyházam valamennyi gyermeke összezavarodik… Egy jel, amelyre figyelnetek kell, hogy a külső, hamis alázatosság mögé ejti büszkeségét és önteltségét. Gyermekeim annyira be lesznek csapva, hogy azt fogják gondolni, ez egy különleges és tiszta lélek. Élő szentként fogják tisztelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni, úgy fog tűnni, természetfeletti adományokkal rendelkezik és az emberek el fogják hinni, hogy csodákat tud tenni. Bárkit, aki ellene fordul, elítélnek és eretneknek fognak tekinteni. Mindazok, akiket eretnekséggel vádolnak, félre lesznek dobva és a kutyáknak vetik őket. /MDM/ Figyelmeztetést kapunk, hogyan bánnak majd velünk! Akkor miért kell harcolnunk? Mert Isten arra hívott bennünket, hogy őrállói legyünk /Ez. 33/ Csodálkoznunk kellene azon, hogy a gonosz ily módon reagálna, amikor mi leleplezzük őt és rejtett terveit? Vezessen bennünket az Isten az Ő Isteni Akaratának megfelelő igazságában és irgalmában. Mindezen próféciák után a hamis próféta/ellenpápáról, ki hát akkor a malakiási jövendölés „Római Péter”-je, aki feltehetően uralkodik ennek a kornak utolsó pápájaként? Nos, az MDM és Pedro Regis prófétai üzenetei – aki püspöke elismerését bírja – azt állítják, hogy ez nem más, mint Szent Péter, aki szellemileg fog uralkodni az Egyház felett – most az Égből, mivel az üzenetek szerint a pápai szék jelenleg üres, egy csaló foglalja el azt. Hogy igaz-e ez vagy sem, én nem tudom, de lehetséges. Az idő megmutatja majd. Némelyek közbevethetik ennél a pontnál, hogy a katolikusoknak nem kötelességük hinni a magán kinyilatkoztatásokban, de azt kérdem tőletek – gondoljátok, hogy Isten elégedett lenne az Ő prófétai szavainak leplezetlen elutasításával, csak azért, mert azok számunkra nem kellemesek? Nem találhatók-e meg ezek a próféciák az Írásokban? És nem azt mondta Szent Pál a próféciákat illetően, hogy „vizsgáljatok meg mindent és a jót tartsátok meg”? /1Tessz.5:21/. VIII. Orbán pedig azt mondja a hirdetett próféciákról, hogy „jobb hinni, mint nem hinni”? Az írás a falon van és Isten ujja helyezte azt oda. Ha mindezek a próféciák Ferenc pápára vonatkoznak, amint az lehetséges, akkor a jövendölések egy mártír pápáról – amelyek Bosco Szent János álmára vonatkoznak a 3. fatimai titkot illetően és X. Szt. Piusz jövendölése egy pápáról, aki sietve elhagyja majd a Vatikánt és kegyetlen módon hal meg száműzetésben, nyugalmazott Benedek pápára vonatkoznának. X. Szt. Piuszt illetően, ez ésszerű lenne. Ő azt állította: „Láttam egyik utódomat /aki ugyanazt a nevet viselte/, aki felebarátai testén keresztül menekült. Titkos helyen fog menedéket találni; de rövid haladék után kegyetlen halállal fog meghalni.” Benedek ex-pápára vonatkoznék ez? Nagyon valószínű! X. Szt. Piusz azt jövendölte, hogy a pápa, aki elmenekül Rómából és kegyetlen halált hal, ugyanazt a nevet viseli, mint ő. X. Piusz és XVI. Benedek egyaránt a József nevet viselték. Így Benedek lehetne a „fehérruhás püspök”, aki a 3. fatimai titok mártírja és aki Bosco Szt. János álmában is mártírhalált halt. A XIV. századi John of the Cleft Rock szintén jövendölt: A világ vége felé a pápának és kardinálisának Rómából tragikus körülmények között ismeretlen helyre kell menekülnie. A pápa kegyetlen halállal fog meghalni, száműzetésben. Az Egyház szenvedései, történetének egész idejéhez mérten, sokkal nagyobbak lesznek az eddigiekhez képest… Kr.u. 2000 körül az Antikrisztus megjelenik a világ előtt. Joachim di Fiore így jövendölt: az Antikrisztus megbuktatja a pápát és bitorolni fogja székét. Az V. században Premol jövendölt a megosztottságról és a pápa meneküléséről az utolsó időkben: Mindenütt háborúk dúlnak! Emberek és népek szembefordulnak egymással… Róma összeomlik a felfordulásban. Látom Róma királyát, tiarájával és keresztjével, lerázva lábairól a port és sietősen menekülve más vidékre. Egyházadat, ó Uram, saját gyermekeid hasítják szét. Az egyik rész hűséges a menekülő pápához, a másik az új római kormányzás alá kerül, mely eltörte a tiarát. Ratzinger bíboros a 3. fatimai titokról és általában az ezzel kapcsolatos próféciákról azt közölte: A látomás veszélyekről beszél és arról, hogyan menekülhetnénk meg azoktól. Más szavakkal, ezek óvások és legalábbis feltételesek. Mindazonáltal, a Jelenések könyvében leírt próféciák a hamis prófétát és az Antikrisztust illetően be fognak teljesülni, beleértve azt is, hogy azok /a hamis próféta és az Antikrisztus/ élve lesznek bedobva a tüzes tóba. /Jel.19:20/. Jelenkori pápák szintén egyet értenek a mi időnkkel kapcsolatban: 2010. május 11-én, repülőgépen ülve, XVI. Benedek pápát kérdezték a 3. fatimai titokról és ő ezt válaszolta: Az Egyház szenvedései magából az Egyházból érkeznek, melyek az Egyházon belüli bűnökből következnek. Továbbá, 2010. május 13-án félmillió zarándok előtt így nyilatkozott: Bárki, aki azt hiszi, hogy a fatimai prófétai küldetés beteljesült, téved. Azt is mondta, miután pápa lett: imádkozzatok, hogy ne meneküljek el félelemből a farkasok elől. És épp mielőtt pápává választották, II. János Pál jól ismerten kijelentette: a legnagyobb történelmi konfrontáció előtt állunk, amelyet az emberiség valaha is átélt. Nem hinném, hogy akár a széles amerikai társadalmi körök, akár a kereszténység széles köre teljes mértékben tudatában lenne ennek. Pillanatnyilag az Egyház és az ellen-egyház, az Evangélium és az anti-evangélium közötti végső szembenállás előtt állunk. Csak néhány évvel előbb, VI. Pál pápa közölte a világgal: Az ördög uszálya működik a katolikus világ szétbomlasztása ügyében. A sátán sötétsége behatolt és szétterjedt mindenütt a katolikus Egyházban, egészen annak csúcsáig. Hitehagyás, a hit elvesztése terjed mindenütt a világon és az Egyház legmagasabb köreiben. Érdekes módon, Szt. Fausztina nővér naplójában azt írta, hogy „szenvedésének leggyötrelmesebb napja” volt, amikor úgy érezte, a getszemáni kertben van /ahol Júdás elárulta Jézust/, s ez ugyanaz a nap volt, amikor Ferenc pápa született. Azt írja: 1936. december 17: Ezt a napot a papokért ajánlottam fel. Jobban szenvedtem ezen a napon, mint eddig valaha, bensőmben és külsőleg egyaránt. Nem tudtam, hogy lehetséges egy napon ennyit szenvedni. Próbáltam szentórát tartani, melynek folyamán lelkem megízlelte a getszemáni kertben átélt keserűség egy részét. II. Mit várhatunk a hamis prófétától a próféciák szerint Hét jel, amelyre figyelnünk kell a hamis prófétát illetően: Kérkedés, /hamis/ alázatosság, mesterien leplezve. A gonosz büszkeségét Képmutató módon alázatosságként álcázza. Minden „alázatos” tett, melyet cselekszik, szándékosan közhírré lesz téve a média által, ő pedig azt állítja majd, hogy ő egy átlagos, alázatos személy, mialatt a kampánya szégyentelen magamutogatóként fogja mutatni őt. Ez a propaganda fel lesz használva saját népszerűsége növelésére és látszólagos egyenlőségére mutatva. Ahelyett, hogy a hitet védelmezné, igyekezni fog, hogy hatást gyakoroljon a világ katolikusaira, cselekedetei és tanításai által. Magát megjátszó magatartása nem csupán arra lesz felhasználva, hogy befeketítse XVI. Benedeket és elődeit, de arra is, hogy olyannak láttassa XVI. Benedeket, mint egy kíméletlen, megmerevedett tradicionalistát. Ha ez a jelenlegi pápaság alatt történik, akkor megláthatjuk, hogy a katolikusok két részre oszlanak: Ferenc-követőkre és Benedek-követőkre. Ő nem az lesz, akinek látszik, hamis prófétaként egyike lesz az emberi történelem legnagyobb csalóinak, habár úgy fog tűnni, mint a tökéletes ellentéte annak, ami valójában. Ily módon szerepét tökéletesebben fogja eljátszani, mint egy valódi pápa, legalábbis eleinte. Minden előző pápa úgy lesz bemutatva, mint akik kevesebbek voltak annál, mint aminek lenniük kellett volna, annak a fényében, aki megjátssza azt. Ő a pápák pápájának fog látszani. De a tradíciókban való következetlensége és leplezett önpropagandája egyike lesz a jeleknek, amelyek szerint feltételezhető, hogy ő a hamis próféta. Rejtélyes karizmája van és gyorsan tesz szert általános befolyásra Megmagyarázhatatlanul, azonnal elnyeri a világ és a média szeretetét, egy példa nélküli, óriási népszerűséget, ahol nem számít, hogy mit mond, vagy mit tesz, minden csak egy módon magyarázható; kétértelmű beszédre kötelezi el magát /mindkét oldal számára beszélve szájának két oldaláról/, amivel szándékosan zavart kelt a hívőkben. Úgy bánnak vele, mint egy élő szenttel. Olyan erő kíséri, hogy egyetlen szavát sem kérdőjelezik meg. Egy idő után úgy tűnik majd, hogy természetfeletti adottságokkal bír és az emberek hinni fognak abban, hogy csodákat tud tenni. Bárkit, aki ellenáll neki, megbírálják és eretneknek tekintenek, /pontosan ellentétben az igazsággal/. Mindenkit, akit eretnekséggel vádolnak, kinevetnek és semminek tekintenek, sőt üldözni fognak. Kétértelmű beszédének példája: „Természetesen tudjuk, hogy a házasság hagyományosan egy férfi és egy nő között jön létre, és így is kell maradnia. De egyúttal toleránsnak kell lennünk és együtt érzőnek az egyneműek házasságával kapcsolatban, akiknek szintén törvényes jogaik vannak. A mai világban ott kell elérnünk az embereket, ahol vannak; és kik vagyunk mi egyáltalán, hogy ítélkezzünk? Tehát meg kell kérnünk a papokat, hogy egyházi áldásukat adják ezekre, mindenki javára.” Hasznosítja a fokozatosság törvényét és népszerű támogatottságát, hogy meghiúsítson mindenfajta ellenkezést. A hamis próféta rejtett napirendje lesz, hogy lépésről-lépésre haladjon, mindig egyszerre két irányban /az irányban, hogy látszólag tiszteletben tartja az Egyház tanítását és a másik irányban, hogy megváltoztassa azt, a jó érdekében/ úgy, hogy a bekövetkező változások olyan kicsik legyenek, hogy a hívőket ne izgassa fel és ne aggodalmaskodjanak annyira, hogy észrevegyék a pápa színlelt jóakaratát. Ily módon túlságosan nehéz lesz világosan védekezni és megállítani őt. Kicsiny, alig érzékelhető lépésekkel – mialatt az Egyház korszerű tanítását modernizációvá, valóságos változtatássá, eretnekséggé teszi, olyan előrehaladással, amely annyira fortélyos, hogy megállíthatatlanná válik, és oly módon, hogy még a hívők is védelmezik, akik nem veszik észre a csalást és a napirendet, amely kibontakozik, fokozatos természeténél fogva és a kétértelmű beszédnél fogva, amely körülveszi. Nyitottságot fejez ki a tantételek módosítására és utat nyit a hitehagyásnak. A hamis próféta eretnekségbe viszi az Egyházat, amelyet a Jelenések könyve első pecsétje fejt ki, amikor az igaz hitet kiforgatják, amikor az Egyház elé egy új, felhígított tanítást állítanak. Kérdezzétek meg magatoktól: Ferenc pápa olyan lépéseket tesz-e, amelyek valószínűleg a tantételek és az erkölcs változásának alapját vetik meg, egészen egy új világvallás kialakításáig? Ha ő a hamis próféta, Ferenc nem csupán véletlen teológiai tévedéseket fog elkövetni szónokiasságában, de e helyett egyre inkább elmozdul egy nyíltan hamis hit tanítása irányában, ezzel bizonyítva, hogy az általa vallott és tanított hit hamis, felfedvén magát, mint eretnek ellenpápát és megtévesztve sokakat, amikor az igaz hitet átalakítja egy rejtetten hamis hitté. Közelíteni fog ahhoz a megoldáshoz, hogy egyként egyesítse valamennyi felekezetet. Üdvözölve, mint minden újítót, ünnepelni fogja a világ, mert el fogja nézni a bűnt, új törvényeket fog hozni, amelyek nem csak ellentmondanak a katolikus Egyház tanításának és hittételeinek, de szembefordul minden keresztény törvénnyel. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek könnyű lesz ezt meglátnia, mivel okos és ügyes észérveket fog használni, szelídségbe és kedvességbe beágyazva, hogy sokakat vakká tegyen az Igazságra. Valamennyi liberális püspök és teológus figyelni fog erre a pápára és dicsérni fogják őt. Az egyházi vezetők is kétértelműen fognak beszélni abbeli törekvéseikben, hogy aláássák a katolikus hitelveket, a szeretetről és szentírási idézeteikről elmondott szavaikat csak arra fogják felhasználni, hogy megtévesszenek bennünket, ármányos módon tesznek nemtörődöm és zavart keltő állításokat a nép előtt – cserébe pedig a hamis próféta dicsérni fogja őket, mint újítókat. Amikor ez megtörténik, minden katolikustól megkívánják, hogy döntsenek, melyik oldalra állnak, vagy mulasztásuk miatt a rossz oldalon találják magukat! Sajnos, sokan magukhoz ölelik hamis vezetőik hazugságait és lazaságait, inkább, minthogy szembenézzenek az Igazság kihívásaival. Szt. Bellarmin Róbert azt mondta: Csak keveseknek adatik meg, hogy felismerjék az igaz Egyházat oly sok szakadás és eretnekség sötétsége közepette és még kevesebbeknek az, hogy szeressék az Igazságot, amelyet láttak, hogy annak ölelésébe meneküljenek. Így, a hívők közül sokan félre lesznek vezetve. Bekövetkeznek a megoszlások. Azután a hamis próféta előkészíti az Antikrisztus számára az egy-világ vallás feletti hatalmat, és ketten együtt fognak dolgozni azon, hogy félrevezessék Isten egész népét. De az igaz Egyház nem fog győzedelmeskedni felette. A Jelenések könyve igazságát, amint az elénk lett fektetve az Egyházban az írások és a szent hagyomány szerint, nem lehet megváltoztatni. És mi sohasem cselekedhetünk gonoszat /mint megváltoztatni erkölcseinket, vagy felhígítva hittételeit/, még ésszerű okokból sem. Az eretnekség és a hamis próféta biztos jele bármelyik hittétel megváltoztatása, bármilyen érvek alapján, még egy okos ürügy alapján sem, mint pl. a /hamis/ irgalmasság okából, részvét, vagy egység kedvéért, amint az alábbi három példa szemlélteti, amely jelenleg lett megtárgyalva a Vatikánban: Hamis irgalmasság, amennyiben engedélyezik a Szentáldozást /érvényes annullálás nélkül/ az elvált katolikus házaspároknak, akik új, polgári házasságot kötöttek – habár ők a házasságtörés állapotában vannak. A Biblia szerint: „Bárki, aki elbocsátja feleségét /hacsak a házasság nem törvénytelen/ és mást vesz el, házasságot tör.” /Mt.19:9/ A Katekizmus szerint: Az Egyház fenntartja, hogy egy új házasság nem tekinthető érvényesnek, ha az első házasság az volt. Ha az elváltak új, polgári házasságot kötöttek, olyan helyzetbe kerülnek, amely által objektíven megszegik Isten törvényét. Ennek következtében nem részesülhetnek Szentáldozásban mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll. / 1650/ Hamis részvét és túlzó tolerancia azt kívánni papoktól, hogy adják az Egyház áldását a melegek házasságára, akkor is, ha ez diszkriminációt jelent. A Biblia szerint: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában.” /1.Kor.6:9 RSVCE/ „Ezért szolgáltatta ki őket Isten aljas szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel váltották fel. Ugyanígy, a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot. De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.” /Róm. 1:26-27/ A Katekizmus szerint: „A Szentírásra támaszkodva, mely súlyos romlottságként mutatja be, a hagyomány mindig is azt jelentette ki, hogy a homoszexuális cselekedetek önmagukban rendezetlenek. Ellentétesek a természeti törvénnyel, a nemi aktus elől elzárják az élet ajándékát. Nem származik belőle igazi érzelmi és szexuális kiegészülés. Semmi esetre sem szabad azokat jóváhagyásban részesíteni. Maga a hajlam is objektíve rendezetlen. /CCC 2357-8/ „Maga Isten a házasság szerzője. A házasságra szóló hivatás a férfi és a nő természetében gyökerezik úgy, amint ők a Teremtő kezéből kikerültek.” /CCC 1603/ „A Szentírás megerősíti, hogy a férfit és a nőt Isten egymás számára teremtette. Most már többé nem két test, hanem csak egy.” /CCC 1605/ Tény, hogy ez az, ami most kezdődik, és megjövendölték, hogy ez fog történni. A prófécia állítja: a bűn eltörlése olyan törvények bevezetése által kezdődik, amely a tolerancia jóváhagyásával kezdődik. Ezek magukba foglalják az abortuszt, eutanáziát és az azonos neműek házasságát. Az egyházakat kényszeríteni fogják, hogy engedélyezzék az azonos neműek házasságát és a papokat kényszeríteni fogják, hogy megáldják azokat.” /MDM/ Hamis egység /ökumenizmus/, amennyiben megengedik a nem katolikusoknak, hogy katolikus templomban Szentáldozáshoz járuljanak, hittételbeli kompromisszum vagy maguknak a szentségeknek módosításával vagy megváltoztatásával. A Biblia szerint: „Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, mert aki /méltatlanul/ eszik és iszik, anélkül, hogy megkülönböztetné /az Úr/ testét, tulajdon ítéletét eszi és issza.” /1.Kor. 11:27-29/ A Katekizmus szerint:”Annak, aki tudatában van valamely súlyos bűnének, mielőtt áldozáshoz járulna, előbb a bűnbocsánat szentségében kell részesülnie.”/CCC 1385/ „Azoknak, akik magukhoz veszik az Eucharisztiát, meg kell felelniük a kívánt feltételeknek. /CCC 1388/ „Teljes egységben kell lenniük a katolikus Egyházzal, el kell fogadniuk a katolikus hagyomány valamennyi hittételét és kegyelmi állapotban kell lenniük.” /CCC 1400/ „Azoknak, akik részesülnek az Eucharisztiában, szükséges, hogy kinyilvánítsák e szentségre vonatkozóan a katolikus hitet – beleértve a valóságos jelenlétet/ és kellő felkészültséggel kell rendelkezniük.” /CCC 1401/ Egyházunk egyre inkább támadásnak van kitéve kívülről és belülről. Amit láthatunk majd, az egy kísérlet a katolikus Egyház alapvető átformálására, még belső hierarchiája által is. Nem ezek-e a démonok hittételei és a hazugok igényei, amelyektől Szent Pál óvott, hogy törvényesíteni fogják az utolsó időkben? /1.Tim.4:11-2, 2.Tim.3:1-5/ És ha így van, nem lehet más következtetést levonni, mint hogy Isten haragja valóban azok ellen fordul, akik elnyomják az Igazságot. /Róm. 1:18/ Ez talán mindenkire vonatkoztatható, aki elnyomja az égi üzeneteket, melyek ezeket a próféciákat is tartalmazzák. Titokban megosztottságra és háborúkra ösztönöz. A hamis próféta úgy fogja vezetni az Egyházat, hogy utolérjék a forradalommal induló háborúk és belső megosztottságok, amelyek a keresztény hit meghamisításához vezetnek oly módon, hogy egy új vallást kreál, amely a humanizmusra alapul, nem a Kinyilatkoztatásra, az ember és nem Isten útja szerint. Ilyen háborúkról esik szó a Jelenések könyve második pecsétjében, amelyek az Antikrisztus fellépésére készítik elő az állapotokat, aki hatalomra jut; egy hamis békeközvetítő, megtévesztően szeretetteljes emberi külsővel. Vigyázzatok. Megvetendő csalárdságával, az Antikrisztus a szeretet, a béke és a harmónia követének fog látszani a világ számára. Megigéző külseje lesz, látszólagos részvéttel és szeretettel telve mindenki iránt. Ekkor a hamis próféta egy időre félre lesz állítva, mivel az Antikrisztus kíván a világ színpadára lépni, ahogyan meg lett jövendölve. Ha halljátok a médiában, amint egy új, ígéretes, okos békeközvetítőről ad híreket, tudni fogjátok, kiről van szó. Nagyon közvetlen szövetségese lesz a hamis prófétának, és nem lesz illúziónk afelől, hogy ki is ő. Az egész világot bűvöletbe ejti majd. Sokakat zavarba ejt, és arról beszél az embereknek, hogy minden jó, ami valójában rossz, és minden szent, ami nem az. Védelmezni és támogatni fogja a farkasokat, akik el akarják nyelni Isten gyermekeinek lelkét; de a hívők tudni fogják, kicsoda ő. Támogatja az új-világ-rendet és az egy-világ /egységes/ fizetési eszközt. A hamis próféta átadja megejtő, az egész világra kiterjedő befolyását a törvénytelenség emberének, aki hamis békeszerzőként emelkedik fel, hogy véget vessen a globális háborúnak, amely hamarosan elérkezik és segítségére lesz az új-világ rendnek, amelyről a Jelenések könyve 13. fejezetében esik szó. És az Antikrisztus felügyelete alatt tartja az emberiséget az egy-világ pénznemmel és a fenevad bélyegével. Azután kezdetét veszi az új-világ-szövetség által vezetett üldöztetés. Bátraknak kell lennünk és készen kell állnunk a csapások elviselésére az Igazságért. Ahogyan XVI. Benedek mondotta: „A bátorság az Igazságért az én szememben az életszentség első kritériuma ezekben az időkben.” Részt vesz a nagy üldöztetésben. Ez a két személy, az Antikrisztus és a hamis próféta a sátán irányítása alatt áll, és az emberiséget a pusztulás szélére sodorja. Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és óvatos lesz az első időben, követve a fokozatosság törvényét. A hamis próféta és az Antikrisztus egységben fog dolgozni annak érdekében, hogy elhagyatottságba taszítsa a világot, ami akkor következik be, amikor a katolikus Egyházban beteljesedett a förtelmes utálatosság. Krisztus igazságai ki lesznek forgatva. Minden hazugság lesz. A hamis próféta, aki a katolikus Egyház szerkezetének feje lesz a földön, elrendeli az emberiségnek, hogy Isten helyett inkább a földi vezetőt, az Antikrisztust imádja. /Jel.13:14-15/. Ezután a valóságos Szentségek csak azok által a papok /és más keresztény klerikálisok/ által lesznek elérhetők, akik hűségesek maradtak Krisztushoz és a hit igazságaihoz. A probléma ott lesz, hogy azok, akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyanoknak látszanak majd, mint akik nagy jót tesznek a világban, mialatt azok, akik Isten Törvényeit követik, démonizálva lesznek, felkutatják és üldözni fogják őket. A Két Tanú, a katolikus Egyház és Izrael Háza bizonyságot tesz a hamis krisztus és a hamis egyház ellen, és ezeket üldözni fogják, kívülről és belülről egyaránt. Lesz egy időszak, amikor úgy fog tűnni, hogy mindketten elpusztulnak. De Isten beavatkozik, és újból felemelkednek, hogy kialakuljon az Új Ég és az Új Föld. III. Hogyan kell reagálniuk a katolikusoknak azzal a feltételezéssel kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta A katolikusok hiszik, hogy Krisztus akaratából és tanításain keresztül az Egyház Előjárója védelmet élvez a tévedhetetlenség karizmája által, oly módon, hogy a Szentlélek hatalma által a pápa nem tévedhet hivatalos tanításában a hit és erkölcs dolgában. Az igaz Egyház sohasem fog tévedni hit és erkölcs dolgában. Katolikusként tudjuk, hogy ez igaz. Ezért senki ne hamisítsa meg vagy avatkozzék bele Isten Szavába. Más részről, ha a pápa személy szerint elfogad egy eretnekséget /hamis hitelvet vagy erkölcstelenséget/, még ha csak titokban is, akkor ő de facto nem pápa többé. Így tehát, ha egy pápa hamis hittételt tanít /vagy megváltoztat egy hittételt/, akkor ez biztos jele annak, hogy ő nem érvényes pápa, ahogyan már előadtam egy másik cikkemben. Ilyen esetben, tanításainak nem kell engedelmeskednünk és nem kell őt követnünk. Hithű katolikusoknak rá kell hangolódniuk ennek lehetőségére, különösen, mert megadattak az égi próféciák ezzel kapcsolatban, és adottak a komoly aggodalmak, melyeket Ferenc pápa folyamatosan támaszt, valamint az út, melynek irányában elhajlani látszik. De az előjárónak kijáró engedelmességre tekintettel nem dönthetünk határozottan, hogy ő eretnekséget követ-e és ennél fogva pápasága érvénytelen. Meg kell várnunk, amíg az Egyház más legmagasabb tekintélye /mint nyugalmazott Benedek pápa/ ezt kijelenti és a legtisztább bizonyítékot mutatja be. De az emberek máris kérdezik, hogyan kellene reagálniuk azzal a feltételezéssel kapcsolatban, ha Ferenc pápa lenne a hamis próféta? Íme, az alább következő hat mód: Maradjunk engedelmesek és éberek. Lelkiismeretünkben, szívünkben, elménkben és akaratunkban maradjunk engedelmesek Ferenc pápának, és tekintsük őt érvényes pápának – jelenleg. Tudjuk, hogy az egyházi elöljáróknak tévedhetetleneknek kell maradniuk, noha nem a hamis prófétában és hazugságaiban, bárki is legyen az. Bárkit, aki támogatja a melegek házasságát, a születésszabályozást/fogamzásgátlást, abortuszt vagy eutanáziát, nők papságát, felhígított hittételeket és egyéb eretnekségeket, azt el kell kerülni. És emlékezve Ferenc pápa útirányára a próféciák növekvő nyilvánvalóságának fényében, véget kellene vetnünk, hogy dicsérjük őt és zavaró cselekedeteit; mialatt /jelenleg/ lojálisak maradunk hozzá, mint pápához; imádkoznunk kell érte, és kérnünk kell a megvilágosodást, egyúttal ébereknek kell lennünk a lelkek és az Egyház javára. Nem akarunk semmi mást, mint hűségesnek maradni a pápához. Szilárd gondolkodással és hittel kell látnunk utunkat a jelen pillanatban. A jelenlegi helyzet határozott éberséget kíván. Legyünk óvatosak és vizsgálódóak. Ne dugjuk fejünket a homokba azt remélve, hogy mindez elmúlik. Miután megkaptuk a próféciákat és a pápa zavart keltő útirányára emlékezünk, megengedettek, sőt adottak azok a körülmények, hogy értékeljük és valamelyest kritikusak legyünk Ferenc pápa cselekedeteit és tanításait illetően. Katolikusként megengedett, hogy megfontoljuk a lehetőségét annak, hogy ő lehetne a hamis próféta, mialatt még nem hozunk döntést. Így jelenleg nem segít, ha túlságosan dicsérünk mindent, amit mond vagy tesz, tévesen azt gondolva, hogy ez jobb vagy hívőbb katolikussá tesz bennünket ebben a folyamatban. Ehelyett, elgondolkodó, kritikus szemmel kellene tekintenünk mindarra, amit mond és tesz, aszerint, ahogy a jelenlegi idő kívánja, mialatt hitünket sértetlenül megőrizzük. Valóban, ez a helyzet, amely készülődik, megbotránkoztathat bennünket. Nyúljunk vissza acquinói Szt. Tamáshoz, aki Gergelyt idézi, mondván: „Ha az emberek megbotránkoznak az igazságon, jobb megengedni a botrányok kitörését, mint hogy elhagyjuk az igazságot.” Emlékezzünk, a gyanakvás nem jelenti a vétkességre való következtetést, csupán a vétkesség lehetőségét és ily módon a vizsgálódás szükségességét. És azt illetően, hogy mit kellene tennünk: osszuk meg a próféciákat és pápai vonatkozásait – „Az igazság az oroszlánhoz hasonló. Nem szükséges megvédenünk. Csak engedjük szabadon. Meg fogja védeni magát”, mondja Szt. Ágoston. Legyünk őrállói az Egyház erkölcsének és hittételeinek és követei ezeknek az égi próféciáknak. Egy ideig, még ha a dolgok rosszabbá is válnak, ne legyetek meglepve, ha még jó püspökök és teológusok is összezavarodnak és félrevezetődnek vonzódásuk és lelkesedésük által. Rövidesen, ha a dolgok olyanok, mint a próféciák jelzik, azok világosabbá válnak számukra és a hívők nagy részére is. Legyetek türelmesek és állhatatosak. Maradjunk egységben, Krisztus Igazságában. Mi történt a „legyen a ti igenetek igen és a nemetek nem” kívánsággal? Nem engedjük meg, hogy meghamisítsák hitünket; tudjuk, hogy hittételeink és erkölcseink megdönthetetlenek és megváltoztathatatlanok. Még Egyházunk vezetői közül is egyesek át akarnak alakítani bennünket /és Krisztust/, vagy hátrahagyni bennünket /és Krisztust/, s ezzel szét akarnak hasítani és megosztani bennünket, nem fogunk megoszlani. Ha ezek a próféciák beteljesülnek /amint az láthatóan afelé tart/, akkor nem mi szakadunk el az Egyháztól, hanem ők szakadnak el tőlünk. Minden, amit tennünk kell, hogy maradjunk ott, ahol mindig is voltunk az Egyház hitének igazságát és hittételeit tekintve. Ahol az igaz Egyház fog maradni. Isten Szava által kormányozva a Biblia és a Katekizmus által, együtt az igaz Tanítóhivatallal. Lesz-e következménye ennek a cikknek; valószínű. Heves lesz-e az; lehetséges. Miért írom mindezeket? A tény az, hogy a sátán abban reménykedik, hogy megmérgezi elménket az Úr próféciáit illetően, és fátyolt borít szemeinkre, hogy ne tudjuk leleplezni terveit. Realizálnunk kell ezt, és megpróbálni, hogy ne adjuk meg magunkat a gonosz terveinek, hogy megosszon bennünket és arra használjon fel bennünket, hogy egymás ellen támadjunk. Egymás ellen fog uszítani bennünket. Kétségeket és megosztást idéz elő. Nyilvánvaló, hogy fel kell készülnünk a szellemi harcra, mely a gyűlölet rettenetes áradatát fogja önteni nem csupán ezekre az égi üzenetekre, de azokra is, akik támogatják azokat. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a támadások megállítsanak bennünket. Azt ajánlom, azzal válaszoljunk, hogy nem veszünk tudomást ezekről a támadásokról; haladjunk előre és adjuk át a világnak ezeket az égi üzeneteket, amilyen gyorsan csak tudjuk. Sokan, amikor elébük tárulnak ezek az üzenetek, megbánást fognak érezni, hogy figyelnek azokra, ahogyan mi tesszük, aztán kegyelmeket kapnak majd, hogy lássák a kinyilatkoztatás Igazságát és az események igazságát, ahogyan azok kibontakoznak. Jegyezzétek meg, senkit sem kell követnetek, aki eretnekséget tanít /erkölcsi és hittételbeli hibákat/. Megtévesztő szakadás van kialakulóban az Egyház legfőbb szervezetében azok között a katolikusok között, akik tönkre akarják tenni az Egyház tanítását és doktrínáit és a hithű maradék között, akik ezt nem akarják. Akik szorgalmazzák a hitehagyást, azok fogják előidézni az új szakadást, nem pedig a doktrínákhoz ragaszkodó hűségesek. Amikor ők túlságosan messzire mennek,- ha ez Ferenc pápa valós napirendje,- akkor a „méltó pásztorra”, XVI. Benedekre kell tekintenünk, hogy megszabadítsa a tévedéstől és helyreállítsa az Egyházat az ő szépségében. /Ahogyan boldog Tomasuccio de Foligno jövendölte, hogy egy pápa ezt fogja tenni./ A többit illetően, hagyjunk mindent az Úr akaratára. Maradjatok jótékonyak. Vagy egyik vagy másik módon fogtok válaszolni az ebben a cikkben közölt információkra az egyet nem értés elismerését illetően. Ha megfontoljátok a lehetőségét, hogy ezek a próféciák igazak lehetnek, akkor terjesszétek ezt a cikket. Isten az ő próféciáit nem csupán néhány elfogulatlan hívő számára adja, hanem valamennyi hívőnek. Azt kívánja, hogy kinyilatkoztatásait megosszák és terjesszék mindenki számára, aki odafigyel és válaszol. És vegyétek figyelembe, hogy sokan, különösen ebben a tekintetben, még nem fognak egyetérteni. Még nem lesznek képesek meglátni vagy figyelembe venni a helyzetet. Ne próbáljátok meglátásaitokat bizonygatni. Terjesszétek elő az információt. Imádkozzatok megvilágosodásért. Imádkozzatok a pápáért és az Egyházért, igaz irgalmasságért, részvétért és egységért. Imádkozzunk egymásért és az igazságban való egységünkért. Az idő majd világosabbá teszi a dolgokat egyik vagy másik irányban. Vagy Ferenc pápa a hamis próféta, ami reális lehetőség, vagy nem ő az, hanem valaki más. A helyzet vagy ebben az irányban halad vagy nem, és ennek az üzenetnek kritizálása nem fogja azt megváltoztatni. Ha a helyzet ebben az irányban halad, mindenképp örülni fogtok, hogy Isten előre tájékoztatott benneteket próféciái által, akkor is, ha kezdetben elutasítottátok azokat. Maradjatok reménnyel teljesek. Isten az, aki irányít, és ezeknek az időknek eseményeire gondot visel. Emlékezzetek, hogy Isten mindent javára fordít az Őt szeretőnek. /Róm. 8:28/ És ő megjövendölte mindezen eseményeket Dánielen keresztül és a Bibliában Szt. János által és több mennyei prófécia által, ezért bátraknak kell lennünk az események kibontakozásakor és ezért fel kell ismernünk, hogy Ő azt kívánja tőlünk, hogy a Beléje helyezett reménnyel és hittel válaszoljunk. A félelem nem az Úrtól való. Idézzük a 91. zsoltárunkat: „azt mondja az Úrnak: „Te vagy az én oltalmazóm, és erősségem, Istenem, akiben bizakodom…” „nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól.” Krisztus oltalmaz bennünket és szeretteinket, és tudjátok, hogy elküldte az Ő Édesanyját, hogy különleges módon legyen segítségünkre ezekben az időkben. Maradjatok az imádságban. Az imádság az egyetlen útja a győzelemnek és a békének. A hamis prófétával kapcsolatos jövendölések közelednek a beteljesüléshez. A Jelenések könyve és a többi próféciák szerint a hamis prófétának a helyén kell lennie az első pecsét Végső Csatája idején, a háborúkról, éhínségről, járványokról szóló többi pecsétet megelőzően; a hitehagyásról szóló első pecsétnek meg kell előznie az apokaliptikus háborúkat meghirdető második pecsétet. A hamis próféta lesz a hamis Illés, a hamis Keresztelő János, aki megerősíti a felemelkedő Antikrisztust. Vallási tekintélyénél és egyetemes befolyásánál fogva segíteni fog az Antikrisztus hatalmának megerősítésében. Mi pedig segíteni fogunk a gonosz legyőzésében. És hogy ezt megtegyük, imádkoznunk kell. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Úgy látszik, Malakiás próféciájának utolsó pápája időszerű és rövidesen kezdetét veszi a nagy hitehagyás. Akiknek van szemük a látásra, az utolsó vihar felkerekedőben van. Tanúságot kell tennünk a megjövendölt Igazságról, bármilyen fájdalmas legyen is az. Egy dolog a próféciáról – sohasem könnyű meghallani, még nehezebb elfogadni. De a prófécia gyümölcsei mindig azok, amelyekre az Egyháznak szüksége van, és amit Isten akar. II. János Pál fölülről bátorít bennünket: „Nem annak van itt az ideje, hogy szégyenkezzünk az Evangélium miatt… annak van itt az ideje, hogy a háztetőkről prédikáljuk azt.” Hogy Ferenc-e a hamis próféta, amit különböző próféciák különösen jeleznek és amire sok más prófécia utalást tesz, ez egyaránt lehetséges és valószínű, de az idő majd megmutatja. Imádkoznunk kell a katolikus Egyházért, beleértve Ferenc pápát is, hogy minden a jézusi Kinyilatkoztatás Igazságában és Jézus kereszthalálában maradjon. Ha megosztjátok, vagy hírül adjátok ezt a cikket, kérem, tegyétek azt annak teljes közlésében. Bátorság! /Dr. Kelly Bowring teológus, író és népszerű szónok. Teológiai doktorátusát Rómában, az aquinói Szent Tamás egyetemen szerezte meg, licenciátusát a Dominikánus Házban és a II. János Pál Intézetben /Washington DC/, mesterfokozatát az ohioi Steubenville-i Ferences Egyetemen. Rendelkezik az Egyház megbízásával, hogy teológiát taníthat. Dékánja volt a Graduate School of Theology and Program of Catholic Studies /GST/ iskolának, a borromeói szent Károly szeminárium lelkiségi missziójának dékánja és professzora a szent teológiának a Déli Katolikus Kollégiumban. Intézeti igazgatója a Szűz Mária Kollégiumnak az Ave Maria egyetemen. Kiemelkedően híres amerikai tanár. Számos könyv szerzője. Nős, nyolc gyermek édesapja./ Forrás: http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére (Az alábbi elképesztő dokumentum egy két évvel ezelőtt elhunyt magyar katolikus pap hagyatékából való. Alig pár napja, hogy a pap személyes iratcsomói közül előkerült. Szerzője, múltja, eredete ismeretlen, s mivel őrzője már meghalt, tőle megtudni sem áll módunkban. Hasonló fajtájú irományok már régóta keringenek a világban. De különös tekintettel a legújabbra, a luganoi tanulmányra, illetve arra a tényre, hogy korunkban mind az abban, mind az itteniben leírtak szinte szó szerint beteljesedtek már, fel kell tételeznünk, hogy valódi utasításokkal állunk szemben.) A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus püspökök számára 1962. márciusában – Valamennyi szabadkőműves testvér küldjön jelentést ezen döntő fontosságú utasítások megvalósulásának előrehaladását illetően; – Átdolgozva 1993 októberében a végső stádium számára; – Valamennyi, a katolikus Egyházban tevékenykedő szabadkőművesnek a következőket kell kézbe vennie és keresztülvinnie. 1. Távolítsák el Szent Mihályt, a katolikus Egyház védelmezőjét minden imából a szentmisén belül és azon kívül egyszer s mindenkorra. Távolítsák el szobrait, mondjátok, hogy elterelik a figyelmet Krisztusról. 2. Szüntessétek meg a bűnbánati gyakorlatokat a nagyböjti időben, mint pl. a pénteki hústilalmat, vagy a böjtölést. Akadályozzátok meg az önmegtagadás minden aktusát, helyükbe az öröm, a boldogság és a testi szeretet aktusai lépjenek. Mondjátok, hogy „Krisztus már kiérdemelte számunkra a mennyországot”, és hogy „minden emberi erőlködés hiábavaló”. Mondjátok az embereknek, hogy „vegyék komolyan az egészségükkel való törődést”. Bátorítsátok őket a húsevésre, főleg a disznóhúséra. 3. Jelöljetek ki protestáns lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül és deszakralizálják a szentmisét. Hintsétek el a kételkedés magvait az Oltáriszentségben való valóságos jelenléttel kapcsolatban, és bizonygassátok, hogy az eucharisztia – a protestánsok hitéhez közelebb állóan – csak kenyér és bor, és csupán jelképesen értendő. Alkalmazzatok protestánsokat az iskolákban és a szemináriumokban. Bátorítsátok az ökumenét, mint az egységhez vezető utat. Vádoljatok meg mindenkit az Egyház iránti engedetlenséggel, aki a valóságos jelenlétben hisz. 4. Tiltsátok meg a latin miseliturgiát, a szentségimádást és az énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre. Állítsátok be ezeket jósok „hókuszpókuszaiként”. Az emberek így már nem fognak a papokra, mint nagy intelligenciájú és tiszteletreméltó, titokzatos személyekre fölnézni. 5. Bátorítsátok a nőket, hogy a templomban ne hordjanak kalapot. A haj szexis. Követeljétek, hogy a nők előimádkozók, áldoztatásnál kisegítők, diakonisszák és papok lehessenek. Ezt demokratikus eszmeként állítsátok be. Alapítsatok női szabadságmozgalmat. A templomba járók öltözzenek lomposan, ez a szentmise jelentőségét csökkenteni fogja. 6. Ne engedjétek, hogy az áldozók a szentostyát térdelve vegyék magukhoz. Mondjátok meg a szülőknek és a nevelőknek, hogy tartsák vissza a gyerekeket attól, hogy áldozás előtt és után a kezüket összekulcsolják. Mondjátok nekik, hogy Isten úgy szereti őket, ahogy vannak, és azt akarja, hogy teljesen fesztelenül érezzék magukat. Szüntessetek meg a templomban minden térdelést és térdhajtást. Távolítsátok él a térdeplőket. Mondjátok az embereknek, hogy a szentmise alatt állva tegyenek tanúbizonyságot. 7. Szüntessétek meg a szakrális orgonazenét. Vigyétek be a templomokba a gitárokat, a zsidó hárfákat, dobokat, a „lábdobogást”, és a „szent nevetést”. Ez megakadályozza az embereket a személyes imában és a Jézussal való társalgásban. Ne adjatok időt Jézusnak, hogy a gyerekeket vallásos életre hívja meg. Adjatok elő az oltárnál liturgikus táncokat izgató hatású ruhákban, színdarabokat és koncerteket. 8. Vegyétek el az Istenanyához és Szent Józsefhez szóló énekek szakrális jellegét. Mondjátok, hogy tiszteletük bálványimádás. Tegyétek nevetségessé azokat, akik ragaszkodnak tiszteletükhöz. Vezessetek be protestáns énekeket. Ez azt a látszatot fogja kelteni, hogy a katolikus Egyház végre elismeri, hogy a protestáns az igazi vallás, vagy legalábbis egyenrangú a katolikussal. 9. Minden himnuszt szüntessetek meg, a Jézushoz szólókat is, mert ezek az embereket boldog gyerekkorukra emlékeztetik, ami viszont arra a békére emlékezteti őket, melynek gyökere az Istenért való önmegtagadás és vezeklés szigorú élete. Vezessetek be új énekeket, meggyőzve így az embereket, hogy a régebbi rítusok valahogy helytelenek voltak. Bizonyosodjatok meg róla, hogy minden szentmisében legalább egy olyan ének van, amely nem említi Jézust, hanem csak az emberek iránti szeretetről szól. A fiatalságot lelkesíteni fogja, ha a testvéri szeretetről hall. Prédikáljatok a szeretetről, toleranciáról és egységről. Jézust ne említsétek. Tiltsátok meg az Eucharisztia bármilyen formában való hirdetését. 10. Távolítsátok el az oltárról a szentek ereklyéit, és aztán magát az oltárt is. Helyettesítsétek pogány, megáldatlan asztalokkal, amelyek alkalmasak élő áldozatok bemutatására a sátáni miséken. Töröljétek el azt az egyházi törvényt, amely kimondja, hogy szentmisét csak ereklyét tartalmazó oltáron lehet bemutatni. 11. Hagyjatok fel azzal a gyakorlattal, hogy a szentmisét a tabernákulumban lévő Oltáriszentség előtt mondjátok. Ne engedjétek, hogy a misézésre használt oltárokon tabernákulum legyen. Az asztal úgy nézzen ki, mint egy ebédlőasztal. Hordozható legyen, hogy jelezze: ez nem egy szent dolog, hanem valami, ami kettő célt szolgál, pl. konferencia-asztalként, vagy kártyaasztalként. Később legalább egy széket állítsatok az asztalhoz. A pap üljön ezen, jelezve, hogy áldozás után – az étkezés után – kipiheni magát. A szentmise alatt a pap soha ne térdeljen, vagy hajtson térdet. Étkezéseknél nem szoktunk térdelni. A pap széke álljon a tabernákulum helyén. Bátorítsátok az embereket, hogy a papot tiszteljék és ne az Eucharisztiát, neki engedelmeskedjenek és ne az Eucharisztiának. Mondjátok nekik, hogy a pap a Krisztus, ő a Fő. A tabernákulumot helyezzétek egy másik helyiségbe, látókörön kívül. 12. Tüntessétek el az egyházi naptárból a szenteket, bizonyos időben mindig néhányat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy a szentekről prédikáljanak, kivéve, ha azok az evangéliumban szerepelnek. Mondjátok, hogy a templomban esetleg jelenlévő protestánsok megütköznének rajta. Kerüljetek mindent, ami a protestánsokat zavarná. 13. Az evangélium olvasásakor hagyjátok ki a „szent” szót, pl. „Evangélium szent János szerint” helyett mondjátok egyszerűen „Evangélium János szerint”. Ez azt jelzi majd az embereknek, hogy már nem kell őket tisztelni. Írjatok folyamatosan új bibliákat, amelyek azonosak a protestáns bibliákkal. Hagyjátok el a Szentlélekkel kapcsolatban a „szent” szót. Ez megnyitja majd az utat. Hangsúlyozzátok Isten női jellegét, mint szerető anyáét. Ne engedjétek az „Atya” szó használatát. 14. Minden egyéni imakönyvet tüntessetek el és semmisítsetek meg. Akkor elmaradnak a Jézus Szívéhez, Szűz Máriához, Szent Józsefhez szóló litániák, valamint az áldozásra előkészítő imák. Akkor az áldozás utáni hálaadás is fölöslegessé válik. 15. Minden angyalszobrot és -képet is tüntessetek el. Ellenségeink szobrai miért álljanak ott? Nevezzétek őket mítosznak, vagy esti mesének. Ne engedjétek, hogy az angyalokról beszéljenek, mert az protestáns tagjainkat elriasztaná. 16. Töröljétek el az ördögűzésre használt kis exorcizmust, munkálkodjatok azon, és hirdessétek, hogy elhitessétek az emberekkel, ördögök nincsenek. Mondjátok, hogy a Bibliának ez a kifejezésmódja a gonoszság megjelölésére szolgál, és nincs jó sztori gazember nélkül. Akkor majd a pokolban sem hisznek, és nem is félnek attól, hogy odakerülnek. Mondjátok, hogy a pokol csupán Isten jelenlétének a hiánya, és ez nem is olyan borzasztó, hiszen az élet ott ugyanolyan, mint itt a földön. 17. Tanítsátok, hogy Jézus csupán ember volt, akinek fivérei és nővérei voltak, és hogy ő gyűlölt mindenfajta intézményt. Mondjátok, hogy szerette a prostituáltak társaságát, különösen Mária Magdolnáét. Mondjátok, hogy a templomokat és zsinagógákat nem használta, és azt tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjenek az egyházi elöljáróknak. Mondjátok, hogy nagy tanító volt, aki azonban tévútra jutott, amikor az egyháztanítóknak nem engedelmeskedett. A keresztről nem mint győzelemről, hanem mint vereségről beszéljetek. 18. Emlékezzetek rá, hogy apácákat rávehettek hivatásuk feladására, ha hiúságukra, kedvességükre és szépségükre apelláltok. Engedjétek, hogy megváltoztassák szerzetesi ruhájukat, ez automatikusan oda fog vezetni, hogy eldobják a rózsafüzért is. Mutassátok meg a világnak, hogy a zárdákban nézetkülönbségek vannak. Ezzel a hivatásokat kiszáríthatjátok. Mondjátok nekik, hogy a habitusban nem akceptálják őket, és ez az emberek előtt is rontja hitelüket. 19. Égessetek el minden katekizmust. Mondjátok a hittantanároknak, hogy Isten szeretete helyett tanítsák a gyerekeket Isten embereinek a szeretetére. Az érettség jele, ha valaki nyíltan szeret. Legyen a „szex” szó használata mindennapos a hittanórákon. Csináljatok új vallást a szex”-ből. Vigyetek „szex-képeket” a hittanórákra, hogy a gyerekeket a tényekkel megismertessétek. Győződjetek meg róla, hogy a képek jól érthetőek legyenek. Bátorítsátok az iskolákat, hogy a szexre való nevelésben haladó gondolkodásúak legyenek. A szexre való nevelést a püspökségeken keresztül vezessétek be, így a szülők nem fogják kifogásolni. 20. Zárjátok be az összes katolikus iskolákat azáltal, hogy csökkentitek a szerzetesi hivatásokat. Mondjátok a nővéreknek, hogy ők fizetés nélküli szociális munkások, s az Egyház meg akar szabadulni tőlük. Ragaszkodjatok hozzá, hogy a katolikus világi tanítók ugyanolyan fizetést kapjanak, mint az állami iskolákban. Alkalmazzatok nem-katolikus tanerőket. A papok ugyanolyan fizetést kapjanak, mint a hasonló világi tisztviselők. Minden papnak le kell vennie a reverendát és a keresztet, hogy így mindenki számára elfogadható legyen. Tegyétek nevetségessé azokat, akik nem tartják ehhez magukat. 21. Semmisítsétek meg a pápát azáltal, hogy egyetemeit megsemmisítitek. Válasszátok le az egyetemeket a pápától. Mondjátok neki, hogy akkor a kormány támogatja őket. Változtassátok meg a vallásos intézmények nevét és adjatok nekik porfán nevet. Mondjátok, hogy ez ökumenikus. Létesítsetek ökumenikus tagozatokat minden egyházmegyében. Gondoskodjatok róla, hogy ezek protestáns ellenőrzés alatt legyenek. Ne engedélyezzetek imádságokat a pápáért vagy Máriához, mert ez az ökumenét elbátortalanítaná. Hirdessétek, hogy a megyéspüspökök tekintendők az illetékes tekintélynek, a pápa csupán egy reprezentációs figura. Mondjátok az embereknek, hogy a pápa tanítása csak szórakoztatásra szolgál, de különben nincs jelentősége. 22. Támadjátok meg a pápa tekintélyét azzal, hogy életkor-határt szabtok hivatalának. Ezt mindenáron vigyétek keresztül. 23. Legyetek merészek. Gyengítsétek a pápát püspöki szinódusok rendszeresítése által. A pápa akkor csak egy reprezentációs figura lesz, mint Angliában, ahol felső- és alsóház uralkodik és a királynő onnan kapja parancsait. Aztán gyengítsétek a püspökök tekintélyét, egy ellenintézményt hozva létre papi szinten. Mondjátok, hogy a papok így kapják meg a megérdemelt elismerést. Ezután gyengítsétek a papok tekintélyét laikus csoportok létesítésével, amelyek uralkodnak fölöttük. Ezáltal annyi gyűlöletet lehet kelteni, hogy még a bíborosok is el fogják hagyni az Egyházat, és az Egyház immár demokratikus lesz. 24. Csökkentsétek a papi hivatásokat úgy, hogy a laikusok elveszítsék az irántuk való tiszteletet. Egy nyilvánosságra hozott papi botrány hivatások ezreit fogja megsemmisíteni. Dicsérjétek az elbukott papokat, akik egy nő iránti szerelemből mindent feladtak. Nevezzétek őket hősöknek, heroikusoknak. Mártírként tiszteljétek a laicizált papokat, akik úgy el voltak nyomva, hogy nem tudták tovább elviselni. Ítéljétek el és mondjátok botrányosnak, hogy papi hivatást gyakorló szabadkőműves testvéreink nevét nyilvánosságra hozzák. Legyetek toleránsok a homoszexualitással szemben a papok esetében. Mondjátok az embereknek, hogy a papok magányosak. 25. Kezdjétek azzal, hogy templomokat zártok be paphiány miatt. Nevezzétek ezt gazdaságos és jó üzleti gyakorlatnak. Mondjátok, hogy Isten mindenütt meghallgatja az imát. Így a templomok extravagáns pénzpazarlást jelentenek. Először azokat a templomokat zárjátok be, ahol régimódi hagyományokat ápolnak. 26. Használjatok fel gyenge hitű laikus bizottságokat és papokat, akik minden Mária-jelenést és minden állítólagos csodát, különösen a Szent Mihály arkangyallal kapcsolatosakat, gyorsan elvetnek és elítélnek. Biztosítsátok, hogy a II. Vatikáni Zsinat után semmi ilyesmit ne ismerjenek el. Mondjátok, hogy a tekintéllyel szembeni engedetlenség, ha valaki követi az üzeneteket, vagy gondolkozik róluk. A látnokokról mondjátok, hogy engedetlenek az egyházi tekintéllyel szemben. Hozzátok őket rossz hírbe, és akkor senkinek sem fog eszébe jutni, hogy figyelemre méltassák az üzeneteket. 27. Válasszatok egy ellenpápát. Mondjátok, hogy ő visszahozza a protestánsokat az Egyházba, és talán még a zsidókat is. Ellenpápát úgy lehet választani, ha a választási jogot a püspökök kapják meg. Akkor majd annyi pápát választanak, hogy az ellenpápát kompromisszumként lehet kinevezni. Mondjátok, hogy az igazi pápa meghalt. 28. Szüntessétek meg a szentáldozás előtti gyónást a II. és a III. osztályos gyerekeknél, hogy ne legyen már nekik fontos a gyónás, a mikor a IV., V. vagy felsőbb osztályba kerülnek. Akkor a gyónás el fog tűnni. Vezessétek be a csoportos gyónásokat (csendben) és a csoportos feloldozásokat. Mondjátok az embereknek, hogy ez a paphiány miatt van így. 29. Engedjétek a nőket és laikusokat áldoztatni. Mondjátok, hogy ez a világiak ideje. Kezdjétek azzal, hogy a szentostyát kézbe adjátok, mint a protestánsok. Mondjátok, hogy Krisztus is hasonlóan cselekedett. Gyűjtsetek néhány ostyát templomainkban a „fekete-misékhez”. Aztán adjatok a személyes áldozás helyett egy edénybe ostyákat, amelyeket haza lehet vinni. Mondjátok, hogy Isten ajándékát így lehet a napi életbe belevinni. Alkalmazzatok áldoztató automatákat és nevezzétek azokat tabernákulumoknak. Mondjátok, hogy a béke jelét át kell adni egymásnak. Bíztassátok az embereket, hogy járjanak körbe, hogy így az áhítat és az imádság meg legyen szakítva. Ne vessetek keresztet, hanem helyette a béke jelét alkalmazzátok. Mondjátok, hogy Krisztus is kiment, hogy tanítványait üdvözölje. Ne engedjetek semmilyen ájtatosságot ebben az időben. A papok fordítsanak hátat az Eucharisztiának, és a népnek adjanak tiszteletet. 30. Az ellenpápa megválasztása után oszlassátok fel a püspöki zsinatokat, papi egyesületeket és plébániákat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy megkérdőjelezzék az új irányelveket. Mondjátok, hogy Isten az alázat kedvelője, és gyűlöli azokat, akik tiszteletet keresnek. Vádoljátok mindazokat, akik megkérdőjelezik az egyházi tekintéllyel szembeni engedetlenséget. Bátortalanítsátok el az Isten iránti engedelmességet. Mondjátok az embereknek, hogy ezeknek az egyházi vezetőknek kell engedelmeskedni. 31. Adjátok meg az ellenpápának a legfőbb hatalmat, hogy követőit kiválaszthassa. Kiközösítés terhe alatt parancsoljátok meg mindenkinek, aki Istent szereti, viselje a vadállat jelét. Ne nevezzétek azt a „vadállat jelének”. Keresztet ne vessetek az emberekre és ők sem magukra. (Ne is áldjanak.) A keresztvetést bálványimádásnak és engedetlenségnek kell nevezni. 32. Nyilvánítsátok a régi dogmákat hamisaknak, kivéve a pápa tévedhetetlenségéről szólót. Mondjátok, hogy Jézus Krisztus forradalmár volt, de sikertelen. Mondjátok, hogy az igazi Krisztus hamarosan eljön. 33. Parancsoljátok meg a pápa minden alattvalójának, hogy a „szent keresztes háborúban” harcoljanak az egyetlen „világvallás” elterjesztése érdekében. Csak a megválasztott ellenpápának kell engedelmeskedni. Mondjátok az embereknek, hogy meg kell hajolniuk, ha a nevét kimondják. A sátán tudja, hogy hol van az összes elveszett arany. Hódítsátok meg könyörtelenül a világot. Ez hozza meg az embereknek azt, ami után mindig vágyódtak: „A béke aranykorát”. (Magnificat Meal. Movement International, P. O. boksz 353, Toowoonba, Australia 4350) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNÉJA ENGESZTELŐ KÁPOLNA Kattints a szövegre
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Simon Emilné Ágnes [ 2014-11-11 22:18 ]

Korábban elolvastam a Jézus és Mária sír c. könyvet a végidőkbeli próféciákról. Sőt, az akkor még karizmatikus közösségemmel feldolgoztuk, átbeszéltük. Most tabu erről beszélni , de ebből is arra következtetek, hogy ez az igazság.Sohasem tudtam elképzelni, hogy Róma , a pápai szék egyszer majd az ördögé lesz. Köszönöm ezeket az írásokat, idő kell az áttanulmányozásukhoz.
Linkek

Mennyei Üzenetek

Máriás Papi Mozgalom

La Salette

Nem vagyunk tévedésben

A mi időnkre vonatkozó próféciák

A „vadállat”. A szabadkőművesség

Selymes József atya előadásai

„Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére” Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/imak/

„Fatimának egy vallások-közötti szent hellyé kell válnia

Marxista teológia- a felszabadítási teológia

XVI. Benedek: A vallásközi párbeszéd nem helyettesítheti a térítést

Ferenc pápa szerint van evolúció

Lombardi: Ferenc pápa érdeme a szinóduson tapasztalt nyíltság és szabadság

Nem érthetjük meg az egyházat e nélkül a Jézus nélkül, aki imádkozik, aki meggyógyít.

Dr. Kelly Bowring válasza arra a 7 pontra, amit Mark Miravalle állított össze Maria Divine Mercy kinyilatkoztatásai ellen

Dr. Kelly Bowring – Nyílt levél Ferenc pápának: Készül Ön megújítani az Egyház tanítását?

A világ teremtésére adott tudományos válaszok is visszavezethetők egy felsőbb vezérlő elvre – véli az egyházfő.

Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van”

Ferenc pápa: Aki a szegények mellett áll, az nem kommunista

Öt dolog, amit már megtett a szinódus

Az olasz szabadkőműves nagypáholy nagymesterének baráti levele Ferenc pápának

Vigyázz, Ferenc pápa: a katolikus polgárháború elkezdődött

„Nincs szükség klerikális papokra..."

A sátán útja: támadás a kétezer éves Egyház hagyománya és konzervatív bíborosa ellen

A pápa szentjei

Megtiltotta a jezsuita egyetem professzora a melegházasság kritizálását

Jajj azoknak az egyházaknak, amelyek üzletelnek, a megváltás igyenes!

A pápa egyezkedne, az ott levők, harcolnának

A végjáték elkezdődött IV. rész

Ferenc pápa emlékeztetett XII. Piuszra, aki az eucharisztikus böjt nehéz keresztjétől megszabadított bennünket.

A pápa és magyar lelkivezetője: egy tragikus történet a megbékélésről

A magyar engesztelő kápolna elszabotálása

Kis szörnyeteget képeznek a papneveldék

„Törökországi látogatásom a béke és az ökumenikus párbeszéd útja”

Ferenc pápa: az Egyház változtasson pasztorális mentalitásán

Ferenc pápa: Senkinek sem kívánok számlát benyújtani

A liberális egyházak hanyatlásának igazi okáról

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére

A német püspökök is engedélyezik az újraházasodottak szentséghez járulását.

Katolikus válás? Csak ne nevezzétek válásnak

Ti megbántjátok Fiamat, amikor kézbe fogadjátok a Szent Eukarisztiát

A SÁTÁN FÜSTJE AZ ÚR HÁZÁBAN

A Sátán füstje az Úr házában (Egyházi Szabadkőművesség)

AZ APOSZTÁZIA ÉS AZ EGYHÁZ UTOLSÓ PRÓBATÉTELE

Ferenc pápa: ki vagyok én, hogy ítélkezzem a melegek felett?

Transznemű férfit fogadott Ferenc pápa

Keresztényeket gyilkolni – következmény nélkül

Katolikus válás? Csak ne nevezzétek válásnak – Bergoglio Legfelsőbb Bírósághoz

A nyíltan szabadkőműves római pápa...

Elegem van ebből a „ki vagyok én, hogy megítéljem” hülyeségből

A Biblia próféciái a végidőkről

TISZTELETTELJES KÉRELEM FERENC PÁPÁHOZ, A CSALÁD JÖVŐJÉRŐL

Két katasztrófa egy személyben – Egy jezsuita a pápai trónon (1. rész)

50 évvel ezelőtt kezdődött a liturgia (radikális) reformja Bergoglio méltatta a liturgia zsinatutáni reformját

Nincs büntetés, hanem az ilyen lélek kialszik Scalfari legújabb vezércikke Bergoglio-gyöngyszemeivel

Ferenc pápa mondja…

Ferenc pápa egy interjúban arról beszélt, hogy úgy érzi, rövid lesz a pápasága

Tiltakozás a homofóbiát legitimizáló hittankönyv ellen

AZ INKVIZÍCIÓRÓL TERJESZTETT HAZUGSÁGOK CÁFOLATA

A KONSTANTINÁPOLYI ZSINAT

A brüsszeli érsek Budapesten: Zűrzavar van az egyházon belül

Globális változások: valóban megkezdődött a hét pecsét feltörése?

Őszentsége XIII. Leó pápa Isten szolgáinak szolgája „HUMANUM GENUS” kezdetű enciklikája a szabadkőművességről

DEPOSITUM- Az inkvizíció

A szent inkvizíció: mítosz és valóság 1.

A szent inkvizíció: mítosz és valóság 2.

Az inkvizíció védelmében

A SZENT SZŰZ TANÍTÁSA A 666-OS SZÁMRÓL, A SZABADKŐMŰVESSÉGRŐL ÉS AZ ISZLÁMRÓL

Hitvédelem- A pokolról szóló katolikus tanítás

A TISZTÍTÓTŰZ - A SZENVEDÉS ÉRTELME

New Age és globális etika – a nagy szemfényvesztés

Kötelező holokausztoktatás: nem hagyják magukat a Pázmány hallgatói

A Pápa hazugnak mondja Jézust és a Bibliát

FERENC lett az első pápa aki az Apostoli Palotában magánkihallgatáson fogadta az úgynevezett Svédországi Luteránus Egyházat vezető nő "érseket".

A szegénység nem ideológia, hanem az evangélium középpontja

Planetáris bíróság, Földalkotmány, világkormány és a pápa ökológiai kiáltványa

A Nagyfigyelmeztetés eseményével kapcsolatos MDM üzenetrészek

A vadházasság irányába is nyit a Vatikán

Fatima üzenete

Festmények a pokolról (magyar felirattal, teljes verzió)

Amiről Ferenc pápa hallgat: kik üldözik a keresztényeket? Keresztre velük!

Az egyház új PR-ja, egyenesen az illuminatitól

Honnan tudták az apostolok, hogy gyóntatniuk kéne?

Szűz Mária szobra sértetlen maradt (forrás: www.katholisches.info – 2015. szeptember 4.)

“A szeretet akkor igaz, ha okos”

"Ferenc pápa téved a migránsok befogadása kérdésében"

Pápa, aki a globalizációt hívja segítségül az "Egy Világvallás" hirdetéséhez

Az amerikai homokos-világ egyik sztárja volt az első felolvasó a szeptember 25-én a New-York-i Madison Square Gardenben

Ferenc pápa: Isten irgalmasságot kér tőlünk

A Szent X. Pius Papi Közösség álláspontja a Summorum Pontificum motu proprio kijelentéseiről vagyis annak tisztázása, mit szabad és mit nem egy hagyományhű katolikusnak elfogadnia e kijelentések közül

Prof. Dr. Balogh Sándor: Kinek a helytartója Ferenc?

Malachi Martin: A végidő előjelei

Dr.Balogh Sándor: A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió

Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?

Dr.Balogh Sándor: Szakadás vagy hitehagyás? Mi a teendő? NYÍLT LEVÉL MINDENKINEK

dr. Balogh Sándor: Erősödik az aposztázia

dr. Balogh Sándor: Hogy tudtunk ide jutni?

dr. Balogh Sándor: Kell nekünk két új modell pápa?

dr. Balogh Sándor: Kinyilatkoztatások

dr. Balogh Sándor: A fenomenologikus filozófia

dr. Balogh Sándor: Hová megy a vonat?

A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A ZSIDÓSÁG ESZKATOLÓGIAI SZEREPE A MAI IDŐK JELEI KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSBEN

A sátán él és nagyon aktív a Vatikánban

A „vörös Sárkány” 1973. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 83.

Meleg szemmel 147. - Teológia és melegség

Catholic Churches Welcome Gaia and Krishna

Ferenc pápa megint nagyon keményen fogalmaz menekültügyben

Bálványimádók és lázadók a „mindig így csináltuk”-nál megragadt keresztények

Ferenc pápa: Ezentúl nők is részt vehetnek a lábmosás szertartásában

Bergoglio nagy léptekkel halad előre a rombolás útján (forrás: www.katholisches.info – 2016. január 7.)

A pápa videója – 2016. január – Vallásközi párbeszéd

Közös spirituális értékekről beszélt Ferenc pápa az iráni elnökkel

Ferenc pápa növeli a zavart azon katolikusok számára, akik nem hajlandók elfogadni a „változtatásokat”

Péter sziklája A 2000 éves egyház hitének a védelmére

A pápai hivatal elvesztése

Nem elsősorban azért érdekes, hogy mikben tévedett Ferenc pápa, hanem elsősorban azért, hogy megismerjük a helyes katolikus tanítást

Ferenc pápa a meleg párokról

Luther dicsőítése a Szent Péter bazilikában nagypénteken

valamennyi egyház közül a katolikusok a legfelkészültebbek arra, hogy egy ilyen bejelentés megtörténhet

PÉTER SZIKLÁJA— Krisztus csak a szegényben van jelen?

PÉTER SZIKLÁJA- Minden vallás üdvőzítő?

TÉRDEN ÁLLVA ÉS NYELVRE ÁLDOZZUNK!

A U2 gitárosa az első rockzenész, aki felléphetett a Sixtus-kápolnában

Ferenc pápa az egyházszakadást kockáztatja

XIII. Leó a kommunistákról

Változás a tanításban

Hét kérdés és hét válasz a diakonátusról – Az Egyház tanítása a diákonátusról

Catholic Churches Welcome Gaia and Krishna ~ HD

Ferenc pápa: Bocsánatkérést érdemelnek a melegek

Ferenc pápa Luther Mártont méltatta

Elég a pacifizmusból és polkorrektből! - Ezt tanítja az Egyház terrorizmus elleni fegyveres harcról

A pápa megvédte a muszlim szélsőségeseket

Ferenc kirúgta Burk bíborost és felforgatja az Egyház hierarchiáját.

II. János Pál pápa volt tanácsadója összeesküvésre figyelmeztet, amely aláássa az Egyházat

Az Egyház megkísértése ma

Helytállni, ez Isten parancsa!

A pápa videója - 2016. szeptember - Központban az emberi személy

Áldozhatnak az újraházasodottak: "nincs más interpretációja" az Amoris Laetitiának Ferenc pápa szerint

„Nem tudnak mit kezdeni a szexualitással” - Dr. Perintfalvi Rita katolikus feminista teológus

Migráns-ügy keresztény szemmel – avagy, valami hibádzik?

Ferenc a Törvény elleni vétségekre sarkall...

Reformáció katolikus szemmel, avagy miért nem áldozhatnak velünk az evangélikusok

Mi a baj a kézbe áldozással? (A. Schneider megdöbbentő szavai)

Áldozásra buzdítja az újraházasodott asszonyt Ferenc

Evangélikusoknak szolgáltatták ki az oltáriszentséget a Vatikánban

Közös nyilatkozat a Reformáció katolikus-lutheránus megemlékezése kapcsán: A szembenállástól a közösség felé

Malachi Martin A kiforgatott katolicizmus

Úszni az árral: Amoris Laetitia és a világiasság csábítása

Dél-afrikai bíboros: az Amoris Laetitia megengedi a poligamisták áldozását?

Harminc bíboros figyelmeztetett rá, hogy az Amoris Laetitia gyöngíteni fogja a házasságot

Óvszerbotrány miatt rúgta ki a pápa a máltai lovagrend nagymesterét

Ferenc pápa felszámolta a Szuverén Máltai Lovagrend szuverenitását

Máltai katolikusok nyilvánosan kérik számon püspökeiken a szentségtörő gyakorlatot

Az Amoris Laetitia miatt felfüggesztett papot püspöke visszahelyezi a szolgálatba

Müller bíboros: "sem a pápának, sem egy zsinatnak nincs hatalma" engedélyezni az Eucharisztiát az újraházasodottaknak

Hittani Kongregáció: NEM az újraházasodott elváltak áldoztatására!

Rómában plakátokon üzentek Ferenc pápának: "Feri, hol az irgalmasságod"?

Nincs büntetés, hanem a lélek kioltása [olaszban: l’annullamento].

Áldozhatnak az újraházasodottak: "nincs más interpretációja" az Amoris Laetitiának Ferenc pápa szerint

Kiürítette Ferenc pápa a tanítás tisztaságáért kiálló Pápai Életvédő Akadémiát

Osztrák püspök az újraházasodottak áldozásáról: “küzdenünk kell ellene”

Malachi Martin: Kiforgatott katolicizmus PDF

A Szűzanya tanításai Don Gobbi atyán keresztül (Máriás Papi Mozgalom) PDF

John Vennari: AZ ALTA VENDITA – A NEMES BOSSZÚ ÁLLANDÓ UTASÍTÁSA

Jogszerűen engedélyezte-e Várszegi Asztrik Toókos Péter János református bencés szentségekhez járulását?

Jezsuita generális: "a megkülönböztetés ellentmondhat a tanításnak“ és "Jézust is újra kell értelmezni”

VITATOTT MÁRIA-JELENÉSEK – MEDJUGORJE

Bíborosok összecsapása - egy kánonjogász szemével

Lemondásra kérik Ferenc pápát az őt támogató bíborosok

A Vatikáni Rádió magyar munkatársa kiegészítgeti a pápa üzenetét

Obama nyomására mondhatott le XVI. Benedek pápa?

Egy brit bíróság ítélete szerint büntetendő a Biblia utcán történő ismertetése

Link szövege target=_blank>La salette-i próféciák

Ferenc pápa hadat üzent a nemzetállamoknak

az egyház éjszakájában kapott két nagy óriást, Carol Wojtylát és Josef Ratzingert,

Barsi Balázs cikke az újraházasodottak szentáldozásáról

Új tanácsadókat nevezett ki Ferenc pápa a Vatikáni Kommunikációs Titkárság élére. Köztük van James Martin atya is, aki elkötelezett LMBT-aktivista.

Az apostolok apostola nő - A feminista teológus az ünnepekről és az egyházról vall

Új Egyenlőség - Ferenc Pápa és a Felszabadítás Teológia Ferenc pápa: A szegénység ember által létrehozott probléma

Folytatja ámokfutását Dublin liberális érseke

Várszegi Asztrik: „A mi küldetésünk nem a felső tízezerhez szól”

Sarah bíboros: "Az Egyház súlyosan téved", ha a menekültválság megoldását tekinti legfőbb küldetésének

Az anglikán egyház szóvivője szerint kötelezni kellene a gyerekeket, hogy az iszlámról tanuljanak

Meleg szentek a Mennyben a Vatikán szerint?

Katolikus pap: Szent II. János Pál ’antiegyházról’ szóló próféciájának vagyunk a tanúi

Idegen lényekért is meghalt-e Jézus a kereszten?

Isten is transznemű...

Amiben a Cuki Egyház végzetes tévúton jár

Monsignor Bux: "A hit teljes válságában vagyunk"

A homolobbi a Szemléleken

Cardinal Schönborn celebrates Youth Mass

A Római Lateráni Bazilikában, 2016. 06. 16-án tartott Egyházi konferencia anyaga és kommentje.

Ijesztő adatok: A keresztények többsége támogatja a melegházasságot

Interjú az aktív homoszexuálisok és LMBT-mozgalmárok áldoztatását megtiltó amerikai püspökkel

A válság a válságban

Amerikai püspök: A homoszexuális párok bűnbánat nélkül is részesülhetnek szentáldozásban és egyházi temetésben

12 dolog, amit tudni kell a vatikáni meleg orgiáról

Katolikus pap: Szent II. János Pál ’antiegyházról’ szóló próféciájának vagyunk a tanúi

"Építsünk Krisztusra!" - interjú Athanasius Schneider püspökkel

Bréking: Benedek pápa egy süllyedő hajóhoz hasonlította az egyházat

Német egyházjogász összeesküvés-elméletet terjeszt XVI. Benedekről

James Martin ördögi javaslata

Vállalhatatlan politikus mondott kortesbeszédet egy olasz katolikus templomban

Raymond Burke bíboros: "Itt az ideje szólni!"

Embriókból készít ékszert egy ausztrál cég

Ferenc pápa befogadásra buzdít, akár a nemzetbiztonság rovására is

62 katolikus pap és tudós szerint a pápa "eretnekségek terjedését" segítette elő

Mise a jezsuitáknál...

Saju atya, jezsuita szerzetes Sívának táncol a miséken

A pápa elindította a Caritas új kampányát: Osztozzunk az útban

Valóban hallgat-e a Vatikán az AL botrány kapcsán ?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!