BejelentésAz Új Világrend rejtett valósága és bukása, Isten tervei minden ember számára, Szűz Mária kora
Ragaszkodjatok mindenkor az Igazsághoz, mert nélküle hazugságban fogtok élni! ... Jézus

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
A Nagyfigyelmeztetés a különböző próféciákban

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mi az a “Nagyfigyelmeztetés”? (kattints a linkre!) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Az a nap, amikor eljövök Isteni Irgalmasságomban, a megvilágosodás napja lesz 2014. december 23. kedd, 16:55 Drága szeretett leányom, e különleges alkalommal szeretett követőimet hívom, hogy jöjjenek Hozzám és engedjék meg Nekem, hogy beborítsam őket Szent Véremmel. Én földi életemet adtam oda Nagy Irgalmasságom jeleként, és most amikor újra eljövök, hogy mindenkit Magamhoz vigyek, meg fogom mozdítani a hegyeket és az óceánokat, a Földet pedig megrázom. Szeretlek benneteket, és miközben felkészítelek az Én Időmre, Nagy Áldásokban és vigasztalásban foglak részesíteni benneteket. Engedjétek meg a szíveteknek, hogy üdvözöljön Engem. Engedjétek, hogy az a Szeretet, melyet irántatok érzek, áthatoljon Isten minden gyermekének a szívén, beleértve azokat is, akik az Én Nevemben üldöznek benneteket. E Karácsony alkalmával Békét hozok nektek és arról biztosítalak benneteket, hogy az Én Időm nagyon közel van. Hamarosan eljövök, hogy feltárjam nektek Irgalmasságomat. Azoknak mondom ezt, akik e Küldetés miatt megvetnek Engem: a Szentlélek Ajándéka által fogok behatolni megkeményedett szívetekbe. Hamarosan minden kétségetek el fog szállni, és a terhetek megszűnik. Addig el kell viselnetek a Tőlem való elszakítottság fájdalmát, amelyet a hazugság királya okozott nektek, aki örül annak, hogy Engem elutasítotok. Ne álljatok ellent Nekem, szeretteim, mert Én fáradhatatlan vágyakozással szeretlek benneteket. Bánattal vegyes örömmel jövök hozzátok, könyörögve azokhoz, akik azt mondják, hogy szeretnek Engem, hogy térjenek vissza Hozzám. A bánat könnyeit sírom, mivel hogy nem vagytok képesek elfogadni Engem ezen isteni beavatkozás által, pedig ez szabadon adatik nektek. Nektek meg kellene próbálnotok hirdetni az Igazságot, de ti e helyett kegyetlenül elutasíttok Engem, méghozzá olyan módon, ami nem illik Istenségemhez. Az a nap, amikor eljövök Isteni Irgalmasságomban, a megvilágosodás napja lesz. Azonnal tudni fogjátok, hogy elvittelek benneteket a teljes feltárás idejébe, amikor semmit sem fogtok tudni elrejteni abból, amit tettetek. Mert minden gyengeségből elkövetett cselekedetért Szenvedésem fájdalmait fogjátok érezni, mely a saját szenvedésetekké válik. A bűntudat, amelyet érezni fogtok, olyan erős lesz csak, mint a Belém vetett hitetek. Sokan közületek rá fognak jönni arra, hogy mi az, amit tenniük kell ahhoz, hogy Elfogadjalak benneteket. Azonban néhányan tagadni fogják a Lelkiismeret megvilágítását a távolság miatt, amelyet ti helyeztetek kettőnk közé. A gőgösöknek és az arrogánsaknak, akik a Nagyfigyelmeztetés során el fogják rejteni Színem elől az arcukat, a következőt mondom: Ne féljetek, mert ti az Enyéim vagytok. Mivel ti Isten gyermekei vagytok, akik az Ő képére lettetek teremtve, ezért nagy Irgalommal leszek irántatok. Ne attól féljetek, aki szeret benneteket, hanem attól, aki megvet titeket, mert ő – a gonosz – a ti legnagyobb ellenségetek. Ha elutasíttok Engem, a legnagyobb ellenségem rabszolgájává váltok, de ha őt utasítjátok el, akkor Hatalmam körül fog benneteket ölelni, meg fog védeni és biztonságosan elvisz benneteket Királyságomba. Azért adom nektek ezeket az információkat, hogy amikor azt mondom, hogy ez meg fog történni, akkor tudnotok kell, hogy az meg fog történni. És amikor az a Nap eljön, emlékeznetek kell Szavaimra. Ne féljetek Tőlem, ugyan mi az, amitől félnetek kellene? Ha Én az Életemet adtam értetek, akkor ti ugyan miért akarnátok az ördögnek adni az életeteket, aki csak a pusztulását akarja okozni halhatatlan lelketeknek? Csak egyetlen útra tudtok fordulni, és az az út Hozzám vezet szerető Üdvözítőtökhöz és Megváltótokhoz. Én vagyok a ti biztonsági hálótok. Ne fussatok el üdvösségetektől. Emlékezzetek mindig Együttérzésemre, Szeretetemre és Nagy Irgalmasságomra. Isteni Irgalmasságom azért van, hogy megragadják azt. Szeretett Jézusotok XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ÉNOK KÖNYVE: 50. 1. És azokban a napokban változás fog történni a választottak érdekében, és a nappal világossága fog rajtuk ragyogni, dicsőség és méltóság jut a szenteknek. 2. A gyötrelem napján, amikor nyomorúság hull a gonoszok fejére, az igazak győzedelmesek lesznek a Szellemek Urának nevében. És Ő azt teszi majd, hogy ítéletét a pogányok (is) lássák, hogy talán megbánják bűneiket és megfeledkezzenek kezeik munkáiról. 3. Nem lesz becsületük a Szellemek Urának nevében, mégis a Szellemek Urának neve által fognak megmenekülni, és a Szellemek Ura könyörületes lesz hozzájuk, mert nagy az Ő irgalma. 4. És igazságos az ítéletében, és jelenlétében az igazságtalanság nem maradhat: ítélete szerint a dacoskodók elpusztulnak előtte. 5. „És mostantól kezdve nem leszek irgalmas velük” - ezt mondja a Szellemek Ura. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JOEL PRÓFÉTA 3 1Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak ifjaitok. 2Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom azokban a napokban lelkemet. 3És csodálatos jeleket idézek elő az égen és a földön: vért, tüzet, és füstfelhőt; 4a nap sötétséggé változik, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. 5És akkor ez lesz: mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék – amint megmondta az Úr –, azoknak a menekülteknek a számára, akiket meghív az Úr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JELENÉSEK KÖNYVE 3, 10Mivel megőrizted béketűrésem igéjét, én is megőrizlek téged a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. XXX 11, 11De három és fél nap múlva Istentől az élet lelke szállt beléjük. Lábukra álltak, és nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket. (Ez 37,10;Ter 15,12) 12Ekkor egy hatalmas hangot hallottak az égből, amely azt mondta nekik: »Szálljatok fel ide!« Erre fölszálltak az égbe a felhőben, ellenségeik pedig látták őket. XXX A Nagyfigyelmeztetés a Garabandáli üzenetekben (kattints a linkre!) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A Nagyfigyelmeztetés a Szeretetláng üzenetben: Hasonlóképp a földben szunnyadó maghoz, mely a tavaszi 'hajnal szép sugarára' hirtelen szárba szökken. Jézus szavaival: „szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a Szentlélek erejével elárasztja a földet, ez /lesz/ az a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak és a világosság fényessége fogja áthatni a földet”. (III/224) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15 És újra kiáradt ránk a lélek a magasból. Akkor a sivatag gyümölcstermő kert lesz, a kert meg olyan, mint az erdő. 16 Jog lakik majd a pusztaságban, és igazságosság tanyázik a gyümölcsöskertben. 17 Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre. 18 Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban. 19 De földre sújtják az erdőt, és a várost megalázzák. 20 Ti azonban boldogan vettek majd a vizek partján, és szabadjára engeditek az ökröt és a szamarat. Iz 32, 15-20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gyönyörű prófécia a Nagyfigyelmeztetés hatásáról: 20 Mindkettő jel lesz és bizonyság a Seregek Ura számára Egyiptom földjén. És ha a szorongatás idején az egyiptomiak az Úrhoz kiáltanak, szabadítót küld nekik, hogy megoltalmazza és megmentse őket. 21 Az Úr kinyilatkoztatja magát nekik, és az egyiptomiak elismerik az Urat azon a napon, sőt véresáldozatokkal és ételáldozatokkal fognak hódolni neki. Fogadalmat is tesznek az Úrnak és teljesítik is. 22 És akkor, bár kemény csapásokkal sújtja az Úr az egyiptomiakat, de meg is gyógyítja őket: megtérnek ugyanis az Úrhoz, és ő meghallgatja és meggyógyítja őket. 23 Azon a napon út vezet majd Egyiptomból Asszíriába. Az asszírok Egyiptomba járnak, az egyiptomiak meg Asszíriába, és az egyiptomiak Asszíriával együtt szolgálnak az Úrnak. 24 Azon a napon Egyiptomhoz és Asszíriához csatlakozik harmadikként Izrael, mint áldás a föld közepén. 25 És a Seregek Ura így fog áldást mondani: "Áldott legyen az én egyiptomi népem, kezemnek műve, Asszíria és örökségem, Izrael." Iz 19,20-25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 Azon a napon majd cséplést tart az Úr a Folyam medrétől Egyiptom patakjáig. Aztán összegyűjt benneteket egyenként, Izrael fiai. 13 Azon a napon megfújják majd a nagy harsonát, erre eljönnek, akik Asszíria földjén vesztek el, és azok is, akiket Egyiptomba száműztek, és imádják az Urat a szent hegyen, Jeruzsálemben. Iz 27, 12-13


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!