BejelentésDR. JASZEVIN VIKTOR, ukrán ügyvéd

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Örökbefogadás külföldi állampolgárok által Ukrajnában

Több országban a nemzeti törvények, törekedve az örökbefogadott gyermekek jogainak és érdekeinek maximális biztosítására és védelmére, másik végletbe estek ezen társadalmi kapcsolat szabáyozásában, éspedig szignifikánsan megbonyolították a gyermekek örökbefogadásának feltételeit és folyamatát, számon más tényező mellett azzal is, hogy hosszú idő intervallumot írnak elő a hazáspár örökbefogadásról szóló döntés és a gyermek családbe kerülése között. Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a házaspárok olyan országokban kénytelenek öregbefogadást kezdeményezni, ahol az örökbefogadás szabályozása liberálisabb annal, ami az országukban érvényben van.

A külföldi állampolgárok által történő örökbefogadás alapját, feltételeit és folyamatát Ukrajnában az alábbi jogi dokumentumok írják elő:

-az Ukrán Családi Törvénykönyv
-az Ukrán Polgári és Eljárásjogi Törvénykönyv
-az Ukrán Miniszteri Kabinet 2008. október 8-án kelt 905 sz. rendelete az örökbefogadással kapcsolatos tevékenységről és az örökbefogadott gyermekek jogainak betartásának felügyeletéről

 

Mi az örökbefogadás az ukrán törvényeknek megfelelően?

Az Ukrán Családi Törvénykönyv 207. cikkelyének megfelelően az örökbefogadás az, amikor az örökbefogadó a saját családjába fogadja a személyt leány vagy fiú státuszban, ez bírósági határozat alapján történik, kivéve azokat ezen Törvénykönyv 282. cikkelyében meghatározott esetekben. A gyermek örökbefogadása kizárólag a gyermek érdekeit védi, stabil és kiengyensúlyozottabb élet feltételek biztosításáért történik.

Milyen főbb kritériumok lettek meghatározva az ukrán nemzeti törvényekben azoknak a személyeknek, akik örökbefogadók szeretnének lenni?


Az Ukrán Családi Törvénykönyv 211. cikkelyében megtalálható azon személyek listája, akik örökbefogadó szülők lehetnek:

1. Örökbefogadó szülő huszonegyedik életévét betöltött cselekvés képes személy lehet, kivétel ha az örökbefogadó a gyermek rokona.

2.Örökbefogadó szülő a gyermektől 15 évvel idősebb személy lehet.Felnőtt örökbefogadása esetén a korkülönbség nem lehet kevesebb 18 évnél.

3.Örökbefogadó szülő házaspár lehet.

Milyen főbb szabályokat határoznak meg az ukrán nemzeti törvények a külföldi állampolgárok által Ukrajna területén történő örökbefogadásra?


Az Ukrán Családi Törvénykönyv 283. cikkelye általános szabályokat határoz meg külföldi állampolgárok ukrán állampolgárságú gyermekek örökbefogadása esetén

Külföldi állampolgárok ukrán állampolgárságú gyermek örökbefogadása Ukrajna területén általános alapon történik az Ukrán Családi Törvénykönyv szabályozásainak megfelelően

Ukrán állampolgárságú gyermeket abban az esetben fogadhat külföldi állampolgár örökbe, ha nem kevesebb, mint egy éve a központi végrehajtó szerv nyilvántartásában szerepel , amely hatáskörébe tartozik az örökbefogadási eljárás és a gyermekek jogainak védelme, valamint betöltötte 5. életévét.

Abban az esetben kerülhet sor örökbefogadásra az időkorlát befejezése előtt, valamit a gyermek 5. életévének betöltése előtt, ha

-az örökbefogadó a gyermek rokona
- a gyermek olyan betegségben szenved, amely szerepel az Ukrán Egészségügyi Minisztérium által meghatározott betegség listán
- mindegyik testvér örökbefogadása egy családba történik, amennyiben az egyik életkora több, mint 5 év és nem kevesebb, mint egy éve szerepel a központi végrehajtó szerv nyilvántartásában, amely hatáskörébe tartozik az örökbefogadási eljárás és a gyermekek jogainak védelme
- a külföldi személyek egy általuk korábban örökbefogadott gyermek testvérét szeretnék örökbefogadni

A gyermeket abban az esetben fogadhatja örökbe külföldi, ha őt ukrán állampolgár nem kívánta örökbefogadni, vagy nevelési célból családjába fogadni . Előnyt élveznek ukrán állampolgárságú gyermek örökbefogadásakor azok a külföldi állampolgárok, akik
1. a gyermek rokonai
2. olyan ország állampolgárai, akikkel Ukrajnának jogi támogatásról szóló szerződése van

A központi végrehajtó szerv, amely hatáskörébe tartozik az örökbefogadási eljárás és a gyermekek jogainak védelme, beleegyezése kell ahhoz, hogy külföldi állampolgár ukrán állampolgárságú gyermeket fogadjon örökbe. A központi végrehajtó szerv, amely hatáskörébe tartozik az örökbefogadási eljárás és a gyermekek jogainak védelme felkéri az Ukrán Miniszteri Kabinet által meghatározott eljárásrendnek megfelelően az Ukrán Belügyminisztériumot arra, hogy ellenőrizze hogy más országok bünüldözési szervei, valamint az Interpole Főtitkársága rendelkezik, vagy nem kompromitáló információval az ukrán állampolgárságú gyermeket örökbefogadni kívánó külföldi állampolgárokról.

A gyermek örökbefogadása külföldi állampolgárok által azzal a feltétellel történik, ha a gyermeknek olyan mértékben biztosítottak a jogai, amint az ukrán törvények előírják.

Az örökbefogadott gyermek ukrán állampolgár marad 18. életévének betöltéséig. Az örökbefogadott gyermeknek jogában áll megőrizni nemzeti identitását a gyermekek jogairól szóló Egyezménynek és más nemzetközi szerződésnek megfelelően.


A külföldi állampolgárok által Ukrajna területén történő örökbefogadás eljárásrendje tágabb témakör, amelyről tájékoztatást személyes konzultáción tudok nyújtani. A konzultáció díja 40000 forint, időtartama 2 óra.

A tanácsadásra időpontot a következő e-mail címen kérhetnek: jaszevin.viktor@gmail.com
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!