BejelentésKecskeméti Rendszámtábla Múzeumért Közhasznú Alapítvány
www.ksikft.hu/rendszam.htm

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Az Alapítvány


Neve: Kecskeméti Rendszámtábla Múzeumért Közhasznú Alapítvány

Székhelye: 6000 Kecskemét, Mathiász János utca 4.

Alapító neve: Deák Tímea

A kuratórium tagjai: Kenyeres Péter, Dr. Várszeghy György, Csatári Péter.
A Kuratórium Elnöki funkcióját Kenyeres Péter látja el.

Célja:
A Khsz. tv. 26.§ c.) alábbi pontjai alapján közhasznú tevékenység végzése, ezen belül

26.§ c) 3. Tudományos tevékenység, kutatás keretében a rendszámtábla történet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése alapítványi eszközökkel hozzájárulás a közlekedéstörténeti kutatásokhoz.

26.§ c) 5. Kulturális tevékenyég keretében a rendszámtábla történet tárgyi eszközeinek, emlékeinek, hagyományainak kiállításokon történő bemutatása.
26.§ c) 6. Kulturális örökség megóvása keretében a rendszámtábla történet tárgyi eszközeinek megőrzése, felújítása, ápolása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során a Ksz. törvény 5.§ a) pontjában foglaltaknak megfelelően olyan közfeladatot lát el, melyet az Ök. törvény 8.§ (1) bekezdés alapján a Mik. törvény 76. §. (2) bek. b., d., g., h. pontjában a helyi önkormányzatok feladataiként határoztak meg, illetve ezen jogszabály II. részében megfogalmazott kulturális javak védelme érdekében állami szervek (muzeális intézmények) részére írtak elő.

Az Alapítvány céljai között elsőrangú egy jelenleg még Magyarországon olyan, nem létező Múzeum kialakítása, melynek célja a magyarországi és külföldi rendszámtáblák gyűjtése, bemutatása, külföldi társszervezetekkel való kapcsolat kialakítása, a kulturális igények kielégítése, valamint ezen terület működésének biztosítása érdekében kifejtendő munka segítése.

Az Alapítvány típusa: magánalapítvány

Csoportba sorolása: kulturális tevékenység

Alapítási ideje: 2007. szeptember 18.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.135/2007/6. számú ügyíraton elrendeli a bírósági nyilvántartásba vételét közhasznú fokozatban a 2007. szeptember 18. napján kelt alapító okírat alapján nyílt alapítványként azza, hogy a nyilvántartásba vétel napjától közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősül.

Az Alapítványok nyilvántartásába 112. nyilvántartási szám alatt jegyezte be, feltüntetve annak közhasznú jogállását is.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!