BejelentésBudapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodája
1211 Budapest, Posztógyár u. 3. Tel.: 278-0433 E-mail: kerekvilag2@csepelgszi.hu

MENÜMagunkról


Óvodánk, Csepel szívében a Posztógyár utca két oldalán, egymással szemben két épületben helyezkedik el. Épületeinket egykor Weiss Manfréd a híres csepeli nagy gyár (1892) alapítója építtette, mérnökeinek, dolgozóinak. Egybehangzó írások bizonyítják, hogy Weiss Manfréd báró leánya, Edit nevéhez több szociális intézmény létesítése fűződik. Az óvodában 1910 –es évektől vigyáztak, foglalkoztak a gyermekekkel, de az óvónők csak később lettek bejegyezve, amikor a bárónő vette kezébe a szociális ügyek intézését. Példaértékű volt gondoskodása a gyermekekről és az óvodáról.

 

 

A fénykép 1929-ben készült.

 

Mintaóvodaként működött megalakulásától az Állomás utcai – ma Posztógyár utcai 4. óvoda, melynek első vezetője Liszkay Erzsébet volt. A háború alatt a bárónő a gyermekek védelme érdekében bezáratta az óvodát, melyet aztán a németek a mérnöki villával együtt – ma Posztógyár u. 3. elfoglaltak.

A háborút követően a községnek nagy szüksége volt óvodákra, iskolákra, lakásokra. Így hozták rendbe a lepusztult, kifosztott épületeket, melyeket később Schönherz Zoltánról és Zalka Mátéról neveztek el.

Az 50-es évektől a 70-es évek végéig patronáló rendszerben működött az óvoda, a működését a gyár különböző brigádjai segítették, eszközökkel, társadalmi munkákkal. A gyárnak érdeke volt, hogy óvónői jól képzettek legyenek, az intézményeiben magas színvonalú szakmai nevelőmunka folyjon, hogy munkásokat tudjon ezzel is a gyárba csalogatni. Ezért külön pedagógiai szakfelügyelőt alkalmazott a gyár vezetősége, Borbély Lászlóné Ilike személyében, aki országos szintre emelte a kerületben működő összes gyári óvodáit is.

 

A 80-as évek elejétől a gyár egyre rosszabb helyzetbe került, így az óvodák is. Néhány óvoda összeolvadt, így lett a Zalka, Schönherz és Május 1 óvodából Posztógyár u. óvoda. Ebben az időszakban lett az óvoda vezetője Durkóné Komlódi Anna, aki 1983 – 2004 között kiemelkedő vezetői, pedagógiai munkával formálta tovább az óvoda arculatát, szellemiségét. Nevéhez fűződik a magyar néphagyomány értékeinek ápolása, a Jeles napok rendszere köré épített nevelés megtervezése, valamint az akadályozott és megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált nevelése. Ez utóbbival bekerült az óvoda a fővárosi és a kerületi integrált intézmények sorába, ezzel is lehetőséget adva szakmai bemutatókra, továbbképzésekre, tapasztalatcserékre.

Az óvoda fenntartását a csepeli önkormányzat 1989 – ben vette át, és az óvoda továbbra is megőrizte az addig kialakított egyéni sajátosságát, jellegét, a pedagógiai munka színvonalát.

2001 – ben vette fel az óvoda a KEREK VILÁG ÓVODA nevet, mely nevében is tükrözi azt a gondolatot, hogy a kerek esztendő részeként él az ember az élet ritmusát a mindenséghez igazítva a mindenség részeként.

2004 –től Schubert Katalin lett az óvoda vezetője, aki igyekezett folytatni azt a szellemiséget, amelyet az elődök és az itt dolgozó nevelők, kollégák megalapoztak, kialakítottak. Pedagógiai pályáját a gyermekszeretet, elhivatottság, tenni akarás, segítőkészség, megújulás jellemezte. Óvodavezetőként munkájában és döntéseiben is a gyermekek és családjaik mindenek felett álló érdekeit tartotta irányadónak. Szakmai munkájában mindig fontosnak tekintette az értékközvetítést, mely megvalósul a magyar néphagyomány ápolásán, a hozzá kapcsolódó Jeles Napjainkon keresztül. Munkája során mindig kiemelt figyelmet fordított a társadalom peremére szorult hátrányos helyzetű családok iránt. Nagy szeretettel vette körül és fáradtságot nem kímélve sok időt fordított e családok támogatására, a családokhoz igazodó segítség felkutatására, mert hitte, hogy az egyéni segítség által a szülők változtatni tudnak életminőségükön. Kati néni 2011-ben nyugdíjba ment. Kimagasló szakmai munkáját mi, kollégái ezután is példaértékűnek tekintjük.

 

2011. augusztusától Szakter Edina lett az intézmény vezetője, aki tíz évet töltött el óvodapedagógusként a Süni és a Méhecske csoportokban. 2008. májusától óvodavezető helyettesként segítette Kati néni munkáját.

 

2015. július 1-vel megtörtént a csepeli óvodák egyesítése. Ettől a naptól kezdve a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodájaként működünk.
Az Egyesített Óvoda intézményvezetője: Hierholczné Faragó Tünde.
Kerek Világ Tagóvodánk tagóvodavezetője: Szakter Edina. Tagóvodavezető helyettese: Kovácsné Farkas Gyöngyi.

 

Öt csoportban 103 gyermeket nevelünk, a 3. épületben működik a Süni, a Mézesmackó és az Aranyhalacska csoport, a 4. épületben pedig a Katica és a Méhecske csoport.

A hozzánk járó gyermekekkel 10 óvodapedagógus, 5 dajka néni, 2 pedagógiai asszisztens foglalkozik közvetlenül, de rajtuk kívül utazó gyógypedagógusok segítik a gyermekek kisebb, nagyobb lemaradásait.

 

Logopédusunk Friczné Földi Mária és Egresi Erika emelt óraszámban segíti a beszédjükben akadályozott gyermekeink fejlesztését.

Varga Lívia gyógypedagógus AYRES (mozgás) terápiával segíti, az arra rászoruló gyermekeket.

Mudra Annamária óvodapszichológus nemcsak a gyermekeknek és szüleiknek ad sok segítséget, hanem a nevelőtestület értekezletein, szakmai eseményein is aktívan vesz részt.

Nevelőközösségünk tagja még Orbán Anikó óvodatitkár, Sándor Edit kisegítő alkalmazott (konyhás dajka), Gulyásné Vera és Pfendtner György kertészek.Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!