BejelentésTOLLBAMONDÁSOK főleg 3. és 4. osztályosoknak

Nyelvtan (magyar)

Tollbamondás 4. oszt.  (5. 6. oszt)

 

 

Húzd alá a szövegben a hibásan írt szavakat, írd le helyesen őket!  (TAVASZ )

Pünközsd napjának délútánján a falú népe a tísztásra vagy a legelöre mentt, s a legénnyek

lofutató verseny, bíkával valo viazskódás és más feladatokk teljesítése sorrán választoták

meg maguk közűl az arra legalkalmasab legényt pünkösdikirálynak.

Vágtázólórol kelett célba löni, a főldröl föl venni vallamit, a lóvon

megfordúlni, fölálva vágtázni.

 

 

 

1. Tollbamondás /20 pont

Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában.

Magyarországon is újra pirosbetűs nap a pünkösdhétfő. De mi is ez az ünnep?

A hozzá fűződő népszokásokat réges rég elfelejtettük. Vagy mégsem?

Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és állat

párt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong az élet. Jól tudták a régiek,

hogy a nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő

termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap.

 

 

 

Tollbamondás TAVASZ

1848. március 15.

A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el történelmi útjukra. Először az egyetemeket járták végig.

Lefoglalták a Landerer nyomdát  és  kinyomtatták a Nemzeti dalt és a tizenkét pontot.

A Nemzeti Múzeum előtt gyűlést tartottak.

Kiszabadították Táncsics Mihályt,.

Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre.

Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott.

 

 

 

 

4. 5. 6. osztály

Tollbamondás

5. osztály

A márciusi forradalom

A bécsi forradalom híre fellelkesítette a pesti ifjakat. Március 15-én Pesten is kitört a forradalom. A

Nemzeti Múzeum kertjében több ezer ember hallgatta a Nemzeti dalt és az ifjak kiáltványát.

Kiszabadították fogságából Táncsics Mihályt. Az országgyűlés küldöttségét két hajó szállította Bécsbe.

A magyarokat ott is ünneplő tömeg fogadta. Kossuth útját éljenzés kísérte. A főhercegek nem akartak

megegyezni. De később István nádor rábeszélte a befolyásolható uralkodót, hogy hagyjon fel az

ellenállással. Itthon megalakult a felelős magyar kormány. Április elején új törvényeket hirdettek ki. Két

kérdés azonban nem zárult le megnyugtatóan. Ki bocsáthat ki pénzt? Ki rendelkezik a hadsereggel?

Erről nem egyeztek meg a bécsi udvarral.

(Diktálás közben kérjük mondani, hogy a tanulók melyik számnevet írják számmal, melyiket

betűvel. Javításkor mindkét forma elfogadható: országgyűlés/Országgyűlés. )

 

 

 

6. osztály

A pesti forradalom

A párizsi forradalom híre fellelkesítette a márciusi ifjakat. Március 19-én, József napján mindig meg

szoktak telni az utcák árusokkal, ezért ekkorra bankettet szerveztek. A bankettel a Kossuth vezette

ellenzék helyzetét kívánták megerősíteni és a változásokat felgyorsítani. A Pilvax kávéházban

gyülekező ifjak cselekvésre buzdító kiáltványt fogalmaztak meg. Petőfi megírta mozgósító erejű

költeményét, a Nemzeti dalt. Március 15-én szemerkélő esőben indultak el a fiatalok a nyomdához. A

több ezer lelkes ember hamarosan birtokba vette a nyomdát. Délutánra gyűlést hirdettek a nemzeti

múzeumi kertbe. Óriási volt Petőfiék lelkesedése. A hatalom emberei meg sem próbálták elfojtani a

felkelést. A Nemzeti Múzeumtól a tömeg a Várba indult. Kiszabadították a több mint egy éve

raboskodó Táncsicsot.

 

(Diktálás közben kérjük mondani, hogy a tanulók melyik számnevet írják számmal, melyiket betűvel. )

 

 

 

Igyekezzünk minél többet kirándulni! Hívogat, csábít a természet. Zöldell a táj. Nem gomolyognak füstfelhők, csupán a kéklő mennybolt egy-egy bárányfelhőjét fújja felénk a szellő. A nap melege jólesően hull a lombsátorra. Nyílnak a virágok, méhek zümmögése hallatszik. Olykor madarak röppennek fel, s szállnak tova. Odább patak vize csillog, ismeretlen madársereg vijjog, zsivajog. Nézzétek a természet mosolygását! Bárhol bármit láttok is, higgyétek el, nincs ennél szebb!

 


A könyvek írása valamikor igen nagy vesződséggel és fáradsággal járt. Mégis megannyi pótolhatatlan értékkel és szépséggel együtt ijesztően hamar megsemmisülhettek. E pusztításhoz a tűzvésszel, az árvízzel és a penészgombákkal együtt az emberi korlátoltság és gonoszság is hozzájárult.

Legfeljebb a vallásos tárgyú könyvek maradtak fenn kolostorokban, királyi lakosztályokban más drágaságokkal, az ezüsttel és arannyal együtt.

Minden más könyv "ördögi mű" volt, s ezekre alkotóikkal, terjesztőikkel együtt megsemmisítés várt. Párizsban még a XVI. században is máglyára küldtek egy nyomdászt istentelen könyveivel együtt.

 

 

 

Hazánk egyik legnagyobb költője Petőfi Sándor 1823 január 1-jén született Kiskőrösön, Pest megyében. Kecskeméten, Szabadszálláson, aszódon, Selmecbányán diákoskodott. Volt statiszta a Nemzeti Színházban, katona Sopronban, vándorszínész a Dunántúlon. 1844 telén Debrecenből Pestre gyalogol. Itt Vörösmarty ajánlatára a Nemzeti Kör kiadja verseit. A Pesti Divatlap segédszerkesztője lesz. Nagy elbeszélő költeménye, a János vitéz országos népszerűséget szerez számára. Megszervezi a Tizek Társaságát. 1848. március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalja a Nemzeti dalt. 1849. július 31-én a világszabadság eszméjéért adta életét a segesvári csatatéren.

 

 

Tollbamondás

A májusfa a természet újjászületésének a szimbóluma. Régen májusfa állításával

fejezték ki a legények udvarlási szándékukat. A május elseje előtti éjszakán az erdőben

kivágják a fát, beviszik a faluba, és feldíszítik. A lombkoronáján elhelyezett színes

szalagok a tavasz eljöttét hirdetik. A fát éjszaka a legnagyobb titokban állítják a

legények a lányok ablaka elé. A fa május végéig állt a lányok udvarában. Akkor ki kellett

táncolni onnan, azaz zenés mulatságot szerveztek, és tánc közben kivették a fát.

 

 

Elolvadt a hó. Tavasz lett, és kibújtak a földből az új hajtások. A napocska simogatta, cirógatta az új növényeket. Eső öntözte, a süvöltő szél elkerülte őket. Hamarosan pompásan illatozó virágok dugják ki fejecskéjüket a földből.

 

 

A víz maga az élet forrása. Takarékoskodj az ivóvízzel! Fürdés helyett zuhanyozz!

Figyelj, hogy ne csöpögjön feleslegesen a vízcsap! Ne használj a takarításnál erős vegyszereket! A feleslegessé vált olajat ne öntsd a lefolyóba! Gyűjts esővizet a locsoláshoz!

 

 

Itt a tavasz

Április már igazi tavaszi hónap. Mindig nagyon várjuk. Meghozza a leveleket a fákra. A gallyacskák pompáznak. Újra megtelik a természet vidám színekkel és hangokkal. Tavasszal illatozik az ibolya és a gyöngyvirág. Láttál-e már Afrikából visszatérő gólyát?

 

 

Szegedi népszokások

Az ember ősidők óta hisz a víz tisztító erejében.  Nagyszombat hajnalán a szegedi lányok szótlanul megfürödtek a Tiszában. A folyó vizétől megtisztulva várták a húsvétot. Az volt a hiedelem, hogy így nem fog rajtuk semmiféle egészségrontó igézés. Fürdés után a fűzfák lombsátra alatt fésülködtek meg, hogy szép hosszú legyen a hajuk. Te ismersz-e vízzel kapcsolatos népszokásokat?

 

 

 

Hazánk ékkövei

A világörökség része 1987 óta Hollókő. Ez a kis falu Észak-Magyarországon, Nógrád megyében, a Bükki Nemzeti Park területén található.

 

 

A Szárhegy lábánál elterülő palóc falu igazi ékszerdoboz. A főterén egy fatornyos kis templom áll. Körülötte páratlan szépségű házak sorakoznak, amelyek a hegy köveiből épültek. A pincékre vályogfalú házakat húztak. Minden ház ajtaja az utcára nyílik. A hollókői vár a tatárjárás után épült. Nézz utána, Magyarország nevezetességei közül mi tartozik még a világörökséghez!

 

 

Tollbamondás

 1. Kisebbedett a lábán lévő daganat, ezért már nem fáj az ujja.
 2. Álld meg a helyed!
 3. A reflektor erős fényével magához vonzza a rovarokat.
 4. Széchenyi István Buda és Pest között egy híd építését javasolta.
 5. A lakáj lakályossá tette a szobát.
 6. A Budapest Sportcsarnokban tizenkétezer-ötszáz néző foglalhat helyet. ( A számnevet szóval kell kiírni.)
 7. Adj a gyermeknek egy darab kenyérhéjat!
 8. A juhászok meg voltak elégedve az ítélettel.
 9. A pehelysúlyú ökölvívók mérkőzése elmaradt.
 10. Ne bolygasd a hangyabolyt !
 11. Áldd a szüleidet, mert segítettek neked!
 12. A filmen épp azt látjuk, hogy a szerzetes a lúdtollat a tintába mártja, s folytatja az írást.

 

Tollbamondás

 1. Ujjongó örömmel látta, hogy az új ruhának fodros az ujja.
 2. Naponkénti tornával eddzétek magatokat!
 3. Zárd el a csapot, ne folyjon a víz!
 4. Metsszétek le a száraz ágakat a fákról!
 5. Vörösmarty Mihály, a Szózat költője 1800. december 1-jén született. (A dátumban az évet és a napot számmal kell kiírni.)
 6. A Duna a Fekete-tengerrel is összeköti hazánkat.
 7. A fenyvest elhagyva beértünk egy cserjésbe, majd utunkat a csermely mellett folytattuk.
 8. A kocsik éjszaka erős fénynyalábokkal világították meg az utat.
 9. Svéd tudósok egy sünön ötezer-kilencszáz tüskét számoltak meg. (A számnevet szóval kell kiírni.)
 10. "Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!" - kéri Kölcsey Ferenc.
 11. Széchenyi István hosszan tárgyalt Kossuthtal az Attila utca egyik házában.
 12. Ősz beálltával, amikor a mezei munka véget ért, jó alkalom nyílott esténként a mesélésre.

 

 

Tollbamondás

 1. Előbb hallgasd meg mások véleményét is, aztán dönts az ügyben!
 2. Ne sújtsd le a rossz hírrel!
 3. Erős fénynyalábbal világították meg a Parlament kupoláját.
 4. A papagájok számos faja él Közép- és Dél-Amerikában, Európába azonban a legtöbb Brazíliából érkezik.
 5. "Lesz még egyszer ünnep a világon!" - biztatja Vörösmarty korát s a késöbbi nemzedékeket. (Az idézetben szereplő felkiáltójelre felhívni a tanulók figyelmét!)
 6. Ebben az évben 11% - kal több külföldi látogatott hazánkba, mint tavaly. (A számnevet számmal, a százalékjelet jelöléssel kiírni!)
 7. Megmondtam, hogy azonnal menjen oda.
 8. Karácsonyra ötujjas kesztyűt kaptam ajándékba.
 9. Inkább a nagyobból kérek, ne a kisebből vágj!
 10. Sajgó lábakkal támolygott haza otthonába.

 

 

Tollbamondás

 1. Add neki oda a csörgőt, hadd játsszon vele!
 2. A piactéren zsivajgott a sokaság.
 3. A díszszázadban a legmagasabb fiatalok kaptak helyet.
 4. Áldd a szüleidet, mert segítettek neked!
 5. Móricz Zsigmond nevét első novellája, a Hét krajcár tette ismertté.
 6. A Komáromi járás legszebb fekvésű falvainak egyike Martos.
 7. Kérdezd meg, milyen hosszú ez az út!
 8. A Jókai utcából kiértünk a Klapka térre, majd megtekintettük a Jókai Színház épületét.
 9. Az operaházi ünnepségen Erkel operáját, a Bánk bánt mutatták be.

 

 

Tollbamondás

 1. Az ország egyes területeit aszály sújtotta, és a sok gyom a gabonát fojtogatta.
 2. Válj meggondoltabbá!
 3. Már délelőtt megvolt a sok-sok torta, sőt meg volt sütve az összes sütemény is.
 4. A Komáromi járásban sok magyar nemzetiségű ember él.
 5. Kérdezd meg, mit akar!
 6. "A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is" - figyelmeztet Kodály Zoltán.
 7. A két fiatal eljegyezte egymást a jegygyűrűkkel.
 8. Higgyük el, hogy kétezer körül hétmilliárd ember táplálását kell megoldani. (A számneveket szóval kiírni!)
 9. Ilyen szép íjat még nem is láttunk.
 10. A Jókai Színházban kedvenc színészem játssza a főszerepet.

 

 

 

Az ember úgy hordozza magával szülőföldje, szülővárosa emlékét, mint csiga a házát. Bármekkora súllyal nehezedik is ez az emlék a vállunkra, valójában mégse érezzük tehernek, hiszen húsunkba forrt, testünk részévé vált, el kellene pusztulnunk ahhoz, hogy elvehessék tőlünk. A szülőföld, mint kagylónak a héj, védettséget ad, és támaszunk olyankor, amikor a leginkább érezzük magunkat védtelennek. Minél messzebb szakadunk tőle testben, annál közelebb van lélekben.A szülőföld képét úgy visszük magunkkal más tájakra, idegenbe is, hogy önkéntelenül is mindent hozzá hasonlítunk, mindent általa mérünk. Komárom az én szülővárosom. Tudom, vannak nála szebb városok, van a Duna mentén szebb vidék is, de az én számomra nincs nála kedvesebb, meghittebb, megszokottabb.

 

 

 

 1. Javítsd ki a hibákat!

Szia Kati!

Köszönöm a lapot amelyet küldtél. Elmesélem, mi történt azóta a nap óta, mikor utóljára találkoztunk. Képzeldd a fodrászommal befesttettem a hajam. A levél végén lerajzolom hogy jobban eltudd képzelni. Így mentem szórakozni Bernadett-tel. Amikor hazafelé mentünk útbaigazítottunk néhány Angol diákot. Már ősz óta itt tartószkodnak városunkban. Ha itt leszel, majd nagyokat sétállunk, és mindenről beszámolok.

 

 

 

 

Sokáig sétáltunk a barátaimmal az erdőben. Még sohasem láttam ilyen szépnek a tájat. A fák sudáran nyúltak a felhőkig, leveleik haragoszöldek, kérgük sötétbarna volt. A fák alatt selymes fű bújt meg, a fűszálak között néhány tompa fényű virág nyílt ki. Messzire elláttunk, mert egy hegy tetejére másztunk fel, ahonnan végignézhettük a vidéket. A sok hegy között kicsi falu húzódott meg piros háztetőkkel, apró kertekkel, kanyargó utacskával. Mindannyian megszerettük ezt a gyönyörű, szép falucskát.

 

 

Tollbamondás

Hogyan tanuljunk?

Újfent nyakunkon az átkozott tanév, szembe kell hát néznünk a rettenetes kérdéssel : hogyan tanuljunk?

Erre persze minden józan ítéletű és megfontolt ember csak egyet válaszolhat : sehogy! Miután azonban az iskolás korosztályok mai napig a felnőttek elnyomása alatt sínylődnek, kénytelenek vagyunk bizonyos engedményeket tenni. Hogyan tanuljunk tehát? Gyorsan! Aki öt perc alatt képes megtanulni a másnapi leckéjét, még véletlenül se fecséreljen rá hat percet erre a gyerekes dologra. Tíz percnél többet senki ne tanuljon. Az ilyen mérvű szellemi megerőltetés zsibbadásokat hozhat létre az agykéregben és libabőrössé teheti az alkar felhámját.

Tanulás előtt minden esetre tegyük ki magunk elé kedvenc pop-sztárunk fotóját. Arcvonásainak elmélyült tanulmányozása révén megtanulhatjuk, hogy ő sem  tartozott a szellemtörténet óriásai közé és akkor meg mire jó ez az egész?

 

 

2.) Tollbamondás:

A tavasz

A tavasz a tél után következő évszak. Három hónapból áll : március, április, május. A tavasz az újjászületés évszaka. A növények és az állatok felébrednek téli álmukból. A fák, bokrok kirügyeznek. Virágok leveleket hoznak. Elsőként a hóvirág bújik ki a földből. Jelzi a tavasz közeledtét. A fű is kizöldül.  Az időjárás változékonyra fordul. Gyakran esik az eső. A napsütéses órák száma növekszik. Hosszabbak a nappalok, rövidülnek az éjszakák. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Az időjárás jobbra fordulásával az emberek is hozzákezdenek a kerti, illetve szántóföldi munkálatokhoz. Metszenek, szántanak, vetnek, gereblyéznek.

 

 

 

Az üde tavaszi lombok alatt dalol a bájos fülemüle. Jókedvű füttyétől

naphosszat zeng az erdő. A legszebben éneklő madár, a dal királyának is

nevezik. Tojásrakás előtt trilláját még éjszaka is hallani. Főképp olyan

helyeken fészkel, ahol biztonságos rejtekhely kínálkozik számára.

Kedveli a patakok, tavak menti ligeteket. Régi otthonát évről évre

felkutatja. A pelyhes fiókák legtöbbször ott nevelkednek, ahol szüleik

bölcsőjét is ringatta a pajkos szél.

 

 

A természet februárban várakozik, felkészül a tavaszra. A föld alatt lévő magvak nevelgetik csírájukat, indítják fel őket a fény felé. A ködös erdőben hallgatagon állnak a fák. Néha még belepi őket a hó, de ágaikon kipattannak a rügyek. A tavaszra gondolnak.

 

 

 

 

A tavasz igazi nagy ünnepe a húsvét. A kereszténység ezen a napon ünnepli

Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér véget a negyven napig tartó böjt. Innen

származik ennek az ünnepnek a magyar elnevezése is.

A húsvéti szertartásokhoz tartozik a bárány, a kenyér, a sonka és a tojás

megszentelése is. Ezeket a megszentelt ételeket és maradékaikat mágikus erejű

tárgyakként kezelték. A szentelt sonka csontját például kiakasztották a

gyümölcsfára, hogy a termés bőséges legyen. A húsvéti étel morzsáját is

megőrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintették vele

a gabonaföldeket.

Húsvét másnapjához, húsvéthétfőhöz kapcsolódik a locsolkodás. Rendszerint

ezen a napon rendezték a húsvéti bálokat, a locsolóbálokat is.

 

 

5. osztály

Pünkösd ünnepe

A magyar kultúrában több népszokás is kötődik a pünkösdhöz. Ezek eredete a kereszténység

előtti időkbe nyúlik vissza. Visszavezethet_k a tavaszt köszönt_ ünnepi alkalmakra. Hajdan(,)

tavasszal a zöld növények és a virágok istennőjét köszöntötték. Az istennő görög neve

zöldell_t és virulót jelent. Tavaszköszönt_ szokás volt az, hogy kora hajnalban zöld ágakat és

virágokat tűztek a ház kerítésére. Bodzát, pünkösdi rózsát és jázmint tettek rá, hogy nehogy a

házba csapjon a villám. Azért is tűzködtek ágakat a házakra, hogy távol tartsák a rossz

szellemeket. Pünkösdi rózsát szórtak a mosdóvízbe is, hogy egészségesek legyenek. Ezek a

szokások a természet szeretetét is hirdetik. Ezekre az ősi hagyományokra épültek rá később a

keresztény elemek.

 

 

6. osztály

Pünkösdi népszokások

Egykor nemcsak pünkösdhétfő, hanem pünkösd szombatja is ünnep volt. A múlt században(,)

az ünnep hajnalán(,) a Tisza vizében fürödtek. Így akarták elérni, hogy elkerülje őket a

betegség. Közben egy szót sem szóltak, hogy ne fogjon rajtuk semmiféle rontás. Aztán ezek

az ősi és a későbbi keresztény elemek olvadtak össze egyetlen ünneppé. Pünkösdöt az egyház

születésnapjának is tekintik. A keresztény ünnep a húsvét utáni 50. napra esik. Az egyik

hagyományos étel ekkortájt a rántott csirke és a liba uborkasalátával. Juhtartó gazdáknál

szokás volt a pünkösdöt báránysülttel és báránypaprikással ünnepelni. Sok helyen friss

gyümölccsel, eperrel és cseresznyével töltött tésztákat ettek. Máshol az ősszel koszorúba font

gesztenyét tavasszal a ház előtt vagy az utcán fogyasztották el.

Tollbamondáskor kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.

 

 

5. osztály

A márciusi forradalom

A bécsi forradalom híre fellelkesítette a pesti ifjakat. Március 15-én Pesten is kitört a forradalom. A

Nemzeti Múzeum kertjében több ezer ember hallgatta a Nemzeti dalt és az ifjak kiáltványát.

Kiszabadították fogságából Táncsics Mihályt. Az országgyűlés küldöttségét két hajó szállította Bécsbe.

A magyarokat ott is ünneplő tömeg fogadta. Kossuth útját éljenzés kísérte. A főhercegek nem akartak

megegyezni. De később István nádor rábeszélte a befolyásolható uralkodót, hogy hagyjon fel az

ellenállással. Itthon megalakult a felelős magyar kormány. Április elején új törvényeket hirdettek ki. Két

kérdés azonban nem zárult le megnyugtatóan. Ki bocsáthat ki pénzt? Ki rendelkezik a hadsereggel?

Erről nem egyeztek meg a bécsi udvarral.

(Diktálás közben kérjük mondani, hogy a tanulók melyik számnevet írják számmal, melyiket

betűvel. Javításkor mindkét forma elfogadható: országgyűlés/Országgyűlés. )

 

 

6. osztály

A pesti forradalom

A párizsi forradalom híre fellelkesítette a márciusi ifjakat. Március 19-én, József napján mindig meg

szoktak telni az utcák árusokkal, ezért ekkorra bankettet szerveztek. A bankettel a Kossuth vezette

ellenzék helyzetét kívánták megerősíteni és a változásokat felgyorsítani. A Pilvax kávéházban

gyülekező ifjak cselekvésre buzdító kiáltványt fogalmaztak meg. Petőfi megírta mozgósító erejű

költeményét, a Nemzeti dalt. Március 15-én szemerkélő esőben indultak el a fiatalok a nyomdához. A

több ezer lelkes ember hamarosan birtokba vette a nyomdát. Délutánra gyűlést hirdettek a nemzeti

múzeumi kertbe. Óriási volt Petőfiék lelkesedése. A hatalom emberei meg sem próbálták elfojtani a

felkelést. A Nemzeti Múzeumtól a tömeg a Várba indult. Kiszabadították a több mint egy éve

raboskodó Táncsicsot.

 

 

Békamentés Farmoson

Március táján enyhülni kezd a tél. Beköszöntenek a kora tavaszi napok. Ekkortájt a tavaszias meleg minden évben ásóbékák tízezreit csalogatja elő a föld alól. A kétéltűek a föld alatti telelőhelyről nagy csapatokban indulnak a farmosi nádas felé. Útjukat azonban egy forgalmas főút keresztezi. Az állatmentők segítsége nélkül szinte mindannyiukra biztos pusztulás várna. A békák fennmaradását az egész világon a környezetszennyezés és az építkezések veszélyeztetik. A magyarországi kétéltűek minden faja védettséget élvez. A természetvédők a műút elé tavasszal terelőkerítést állítanak. Ehhez vödröket ásnak le. A földbe mélyített vödrökbe beleesnek a békák. Ezután a szenvedélyes állatbarátok átviszik őket az út túloldalára. Így több tízezer béka életét mentették meg 2008 óta. Munkájukat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is támogatja.

 

 

 

A szolnoki csata

Szolnokot Jellasics hadtestje, és a később segítségére érkező lovasság szállta meg. Március 5-én hajnalban Damjanich János Cibakházánál átkelt a Tiszán, és a támadást Szanda felől váró osztrákokat Tószeg felől északra szorította. Ez volt a tiszai főhadszíntér addig legnagyobb magyar katonai sikere, mindazonáltal a honvédcsapatok pár nap múlva újra feladták a várost, és ismét fölégették a hidat. Szolnok csak április elején, a tavaszi hadjárat első sikerei után került magyar kézre. A város lakossága utóbb azzal tisztelgett Damjanich János tábornoknak, hogy országgyűlési képviselőjének választotta meg.

 

 


Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat. Libegő fülekkel és hullámzó ormánnyal

mindennap nagy távolságokat tesz meg, hogy vizet és élelmet keressen magának. A

nőstény elefántok egy csapatot alkotnak, ezt a legidősebb nőstény vezeti. A hímek, az

elefántbikák magányosan élnek. Az elefánt ormánya hosszú, izmos felső ajak. Nagyon erős, akár fákat is fölemelhet vele, ugyanakkor érzékeny szagló- és tapintószerv. Az ormány végén

ujjakhoz hasonló dudorok találhatók, ezekkel igen apró tárgyakat is képes megfogni.

A hatalmas füleket vérerek hálózzák be. Ahogy az elefánt vére átáramlik rajtuk, lehűl

a külső levegő hatására.

Az elefántokat a kihalás veszélye fenyegeti amiatt, hogy értékes agyarukért

vadásznak rájuk. Az elefántcsontból értékes dísztárgyakat, ékszereket készítenek.

 

 

 

 

 

Se szeri, se száma azoknak a legendáknak, daloknak, szomorú vagy vidám

történeteknek, amelyeket históriánk nagyjainak személye, élete köré fűz a

néphagyomány. Szinte megszámolhatatlanul sok épületet, fát, hegyoldalt vagy

folyópartot kötnek az idősebbek Kossuth, Petőfi, Mátyás király ottjártához. E nagy

személyiségek közé tartozik II. Rákóczi Ferenc is. Még akkor sem kevés fölsorolni a

nevéhez és a kurucokhoz fűződő emlékeket, ha csak egy kisebb területen, például a

hajdani Máramaros megyében keresgélünk.

A múlt század második felében sokan megmutatták még a havasokon átvezető

Rákóczi-utat, s megjegyezték, hogy azon érkezett a fejedelem az őt nagyon váró

máramarosiak, szatmáriak, ugocsiak közé, hogy azután együtt induljanak a munkácsi

síkra.

 

 

 

 

A szorgos kis hangyák állandóan jönnek-mennek, fáradhatatlanul gyűjtögetik az

apró morzsákat, fűszálakat. Aztán egy pici lyukon keresztül eltűnnek a földben. Ez

a hangyaváros bejárata. Ez a földalatti város sokkal tágasabb, mint gondolnád.

Rengeteg folyosó, széles üreg, emelet van benne.

 

 

 

Gézának tegnap volt a születésnapja. Az édesanyjától s az édesapjától számítógépet

kapott, a nagyszülei Adidas cipővel, a nagynénje szabadidőruhával lepte meg. Géza

meghívta barátait születésnapi uzsonnájára. Péter érkezett először, aki egy tollat

ajándékozott neki, majd látva a fiú ajándékait, eldicsekedett, hogy ő is egy

számítógépet kap a születésnapjára. Jancsitól egy Lego játékot kapott Géza,

amelynek nagyon örült. A vendégeket süteménnyel, narancslével és Coca-Colával

kínálták.

 

 

 

 

A bagoly a népmesék állandó szereplője, főleg ha valamely titokzatos, talán egy kissé

félelmetes dologról van szó. Emellett gyakran földrajzi, történelmi névadó is:

hegyeket, völgyeket, várakat neveztek el róla. Aránylag nagy a feje, és kifejező,

kerekre nyíló szeme még a tudás szimbólumává is tette ezt a madarat.

Az bizonyos, hogy a baglyok nem tartoznak a megnyerő külsejű madarak közé, s az

sem kétséges, hogy nagyrészt éjjeli életmódjuk miatt rendhagyók a legtöbb madárhoz

képest.  Az emberek többsége a madarak hangjának melódiája alapján tesz különbséget a

madarak között.

 

 

 

Tollfülűek

Szolnok belvárosát januárban ellepték a fülesbaglyok. A ragadozó madarak megszállták a Kossuth tér fáit. Az Új Néplap munkatársa a Magyar Madártani Egyesület vezetőjét kérdezte.

- Tapasztaltak-e már az előző években is hasonlót? - érdeklődött az újságíró.

- A település központjában hetven fülesbaglyot számoltunk meg. A centrumban akad olyan fa, amelyen néha húsz példány is tanyázik. A téli hónapokban rendre felkeresik a településeket, és csoportosan ott telelnek át - mondta Urbán Sándor.

- Találnak-e ebben a zord időben eleséget?

- Azért költöznek be a városba, mert az itt elszaporodott rágcsálók a kedvenceik. Nesztelen szárnycsapásokkal este indulnak vadászni. Táplálékigényük csekély. Zsákmányukból rejtekhelyen tartalékolnak ínségesebb időkre.

 

 

 

 

Gyakran mentünk ki a szőlőbe. Jó volt csipegetni a szőlőből, no meg néztük a

seregélyeket is. Csapatokban jártak.

- Szőlőt, meggyet sokat lecsipeget a seregély – mondta apó –, de ne

higgyétek, hogy csak kárt csinál. Tavasztól fogva annyi férget, annyi rovart

összeszed, hogy rengeteget! Figyeltem én! Volt nekem is seregélyem.

 

 

 

A foci

A futball eredete homályos. Legkorábban Kínában játszották ötezer évvel ezelőtt,

ahol katonai edzésformának használták. Londonban a XII. században a fiatalemberek

esténként kimentek a pályára, hogy vacsora után futballozzanak. A játék tömeges

dulakodásból állt, rúgták, ütötték, vitték a felfújt állathólyagot valamelyik gólvonal

felé. A játékidő akár öt óra hosszat is eltarthatott, utcákon keresztül, völgyeken át, és

ha szükséges volt, folyó felett is. Más országokban, Olaszországban,

Franciaországban, Németországban később terjedt el. A labdarúgás mai formáját

mindenütt ismerik, kedvelik.

 

 

 

A kismacska nem született egérvadásznak, ezt külön meg kell tanulnia, bár

rongycsomóval, papírgalacsinnal, labdával, az anyja farkával is tulajdonképpen az

odalopakodást, a ráugrást, cipelést gyakorolja. A későbbiekben egyszerűen elveszi

anyjától az egeret. A mama ilyenkor gyakorta drasztikus intézkedésekhez

folyamodik: ha a kölyök már több alkalommal elszalasztotta a tanóra eszközét jelentő

félig sérült egeret, az anyja egyszerűen megpofozza. Végül az öreg macska

meghozza az első sértetlen, még teljesen mozgásképes egeret, hagyja, hogy a kölyök

előtt futkározzon, ő maga leül a közelben, és szemmel tartja a dolgok alakulását.

 

 

 

Javítsd a hibákat!

„Adjon Isten jó estét! – kiáltott Jancsi belépve a házba.

Ki merészeli megzavarni mulatságunkat? – kérdezte valaki az asztal mögül.

Mindjárt megfogunk, és kitekerjük a nyakadat.

Én tulajdonképpen azt se bánom – hangzott a határozott válasz - , csak előbb

mondjátok meg, hogy kik vagytok ti, és miért haragszotok rám ilyen nagyon. Én

ugyanis csak szállást keresek éjszakára, aztán reggel már megyek is tovább.

Nem mész te sehová! – kiáltották többen is. Egy ilyen bátor fiú éppen jól jön

nekünk.

Hát nem bánom – felelte Jancsi -, és leült közéjük az asztalhoz”

 

 

− Hallottál már tündérekről? – kérdezte Olga a testvérétől.

− Igen, anyu már mesélt róluk – válaszolta Jutka. – Én persze nem hiszem, hogy valóban

léteznek. Szerintem csak a mesékben fordulnak elő.

− Szerintem sincsenek – mondta Olga -, mert ha lennének, már biztosan láttunk volna

néhányat.

− Kérdezzük meg Lacit! – kiáltotta Jutka. – Ő biztosan tudja, hiszen ő már iskolába jár.

− Ez szerintem is jó ötlet – hagyta helyben Olga. Végül mind a ketten elindultak megkeresni Lacit.

/ Csengery Éva 1983: Szöveggyűjtemény (tollbamondás és tartalomírás). Ragyanszkaja Skola

/

 

Csizmadia Judit- Kurucz István: Szókincskereső (Anyanyelvi játékok)

Grétsy László: Anyanyelvünk játékai

 

 

 

 

Szófajok 3. osztály gyakorlás -

 

 

Tollbamondásszövegek (  3. évfolyam ):


A konyhában duruzsolt a tűz, zümmögve forrt a víz. Készült a vacsora. A gyerekek ott lábatlankodtak a tűzhely körül. Boldog várakozással füleltek az ajtó felé. Nemsokára hazaérkezik a papa.

---
Nagy traktor zakatol előttem. Nehéz ekét húz maga után. Látom, hogy könnyen hasítja a földet. Az eke után három fényes barázda csillog.

---
A favágók fejszével levágták közel a föld felett a fa törzsét, hogy helyet készítsenek a csillagfűrésznek. A fatörzset a másik oldalon is be kell vágni, hogy a fa abba az irányba dőljön. Aztán a villanyfűrészt a levágáshoz illesztik. Felbúg a gép motorja, és megindul az acélfűrész.

---
Úgy épül a ház, ha építik. Akkor szépül a park, ha sok fát, virágot ültetnek. A kerék csak akkor fordul, ha valaki megforgatja. Akkor gyógyul a beteg, ha az orvos segít rajta.

---
Elolvadt a hó. Tavasz lett, és kibújtak a földből az új hajtások. A napocska simogatta, cirógatta az új növényeket. Eső öntözte, a süvöltő szél elkerülte őket. Hamarosan pompásan illatozó virágok dugják ki fejecskéjüket a földből.

---
Nagyapóval sétáltunk az erdőben. Észrevettük a fák tövében a gombákat. Szedtünk belőlük egy tarisznyába. A séta után gombaszakértővel megvizsgáltattuk.

---
A gyerekek megérkeztek a parkba. Gyorsan elővették a labdát. Percek alatt megszervezték a csapatokat. A lányok szétszéledtek az erdőben. Virágot szedtek. Mindenki örült a vidám délutánnak.

---
Hirtelen eleredt az eső. Az emberek menedéket kerestek. Kinyitották az esernyőket, igyekeztek haza. Az esőcseppek kopogtak a betonon. Hamarosan nagy tócsákban állt a víz.

---
Vasárnap segítettem édesanyámnak. Cukrot, tejet vettem a boltban. Piskótát sütöttünk. Amikor elkészült, lekvárral töltöttük meg. Mindjárt be is kaptam egy falatot.

---

Az ember táplálkozásában a zöldségfélék nagyon fontosak. A zöldségek egy részének a magvát fogyasztjuk. Ilyen a bab, a borsó. A levelét esszük a salátának, a káposztának. Fogyassz minél többet belőlük!

---
Peti és Laci térdig gázolt a hóban. Kati az arcát tartotta oda a hópihéknek. Mosolygó hóember csalogatta őket. A domboldalról Karcsiék csúsztak le hangos kacagással. Örültek a hóesésnek.

---
Eger bora világhírű. A makói hagymát szívesen vásárolják. Szeged környékén a paprika a legismertebb. A szerencsi csokoládénak nincsen párja.

---
Arany János a magyarok eredetét egy szép mondában írta le. Címe: Rege a csodaszarvasról. Valamikor a magyar törzsek az Urál-hegység lábánál éltek. Évszázadokon át vándoroltak. Ahol dús legelőket és vizet találtak, letelepedtek.

---
Etelközben a hét magyar törzs hét vezére szövetséget kötött. A vezérek: Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm és Álmos. Ez utóbbit választották vezérüknek. A szövetségkötést vérszerződésnek nevezzük.

---
Tavasszal az emberek a kiskertekben dolgoznak. Fellazítják a földet. Ásás után gereblyével simítják el a talajt. A palántákat elültetik. Bő vízzel megöntözik.

---
Gyula az Alföld egyik legszebb régi városa. Itt látható Erkel Ferenc szülőháza és szobra is. A kastélykertben gyógyvíz látja el a strandot tiszta vízzel. Aki a gyulai kolbászt ismeri, az tudja azt is, hogy a város miért lett olyan nevezetes.

---
A hógolyó zúgva repült. A kapu előtt álló Tibort találta el. Társai a síró kisfiúhoz siettek. Megvigasztalták, majd közösen építettek egy hóembert.

Gyakorlószövegek másolásra, tollbamondásra-melléknevek

Az alábbiak a melléknevek gyakorlásához, másoláshoz, tollbamondáshoz, emlékezetből való íráshoz kínálnak indukciós szövegeket.


Az erdő közepén állott egy hatalmas tölgyfa. Ő volt az erdő legtiszteletreméltóbb lakója. Sokat tudott a vidám madarak életéről. Egyik nap az okos bagoly kiszámította, mikor lesz a tölgyfa születésnapja. Összehívta a hangos madársereget, hogy szép ajándékot készítsenek az öreg tölgyfának.

---
Aliz a legjobb barátnőm. Nagyon kedves kislány. Magas, rövid, barna a haja, vékony testalkatú. Szorgalmasan tanul, ezért csupa jó osztályzata van. Mindig vidám, sokat mosolyog. Jószívű teremtés. Szeretem őt.

---
A fehér hó sűrű pelyhekben hullik. Hosszú tél ígérkezik. A friss hótakaró jó sportolási lehetőséget kínál. A selymes havon nagyszerűen siklik a szánkó. A fehér kis arcok kipirulnak ilyenkor. A friss levegő a legegészségesebb.

---
A magyar költők közül Petőfi az, akit az egész világon a legjobban ismernek. Sokan azért tanulnak meg magyarul, hogy eredetiben olvashassák műveit. Nekünk könnyebb a dolgunk, mert a magyar nyelv az anyanyelvünk.

---
Télen minden csendes a hegyekben, de az odú mélyén, ahol meg lehet húzódni, meleg van. Kint fehér hótakaró védi a hidegtől az állatokat és a növényeket.

---
Télen az állatok csak nagyon kevés táplálékot találnak maguknak. A szarvasok néhány tüskés ággal, száraz fakéreggel csillapítják éhségüket. A gondos erdészek etetik az állatokat. Szerencsére télre melegebb bundát öltenek, s ez megvédi őket a hidegtől.

---
A szürke, csupasz fák csak apró kis rügyeket növesztenek márciusban. Erdőkben, kertekben apró, kék foltokban található az ibolya. A nedves szántókon, mocsaras réteken korán virít a gólyahír. A dombos lejtőkön nyílik a csillagvirág és a violaszínű kökörcsin.

---
A csodálatos napfény, a sima víztükör és a vidám gyerekek együtt kedves nyári képet mutatnak. Nem biztos azonban, hogy a szép nap kellemesen ér véget. Fehér bőrünk gyorsan megéghet, ezért a napot fokozatosan szabad csak élvezni.

--------------------------------------

Hunor és Magyar

Hunor és Magyar az egyik napon vadászatra indult. Már órák óta lovagoltak a dús

füvekkel borított pusztán, de nem találtak egyetlen nemes vadat sem. Hatalmas

területet bejártak, ismeretlen tájakra is elvetődtek. Hirtelen egy csodálatos gímszarvas

bukkant elő az erdő sűrűjéből. A két testvér nyomban üldözőbe vette a fejedelmi

állatot. Sokáig kergették, de nem tudták elejteni. Újra és újra nyomát vesztették. Végül

örökre eltűnt a szemük elől.

---

Szegedi népszokások

Az ember ősidők óta hisz a víz tisztító erejében.  Nagyszombat hajnalán a szegedi lányok szótlanul megfürödtek a Tiszában. A folyó vizétől megtisztulva várták a húsvétot. Az volt a hiedelem, hogy így nem fog rajtuk semmiféle egészségrontó igézés. Fürdés után a fűzfák lombsátra alatt fésülködtek meg, hogy szép hosszú legyen a hajuk. Te ismersz-e vízzel kapcsolatos népszokásokat?

---

Nemzeti kincseinkről

Helységeinkben több helyen várromok, egykor híres erősségek maradványai várják a kirándulókat. Esztergomban a Szent István, Visegrádon a Mátyás korában épült királyi palota megmaradt részei, Nagyvázsonyban a törökverő Kinizsi Pál vára található. Drégely várát Szondi György serege, Eger várát Dobó István vitézei védték. Gyönyörű kilátás nyílik Visegrád, Csesznek, Salgó és Füzér várának romjairól a környező hegyvidéki tájra. Hegyeinkben egészséges levegő, szebbnél szebb természeti tájak gazdag változatossága várja a kirándulókat. Túrák alkalmával óvjátok az erdők, a rétek, a patakok tisztaságát, az ott élő növényeket és állatokat!

---

A kis herceg /részlet/

–- Légy szíves, szelídíts meg! – mondta a róka.

– Kész örömest – válaszolta a kis herceg –, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem!

– Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídített – mondta a róka. – Nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem!

– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis herceg.

– Sok-sok türelem kell hozzá – felelte a róka. – Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása.

---

Sütött a pék egyszer egy óriási kalácsot. Szép pirosra, ropogósra sült. Elvitte az erdőbe, hogy a legjobb erdei állatnak adja. Találkozott a borzzal. A borz meglátta a kalácsot, és így szólt: Jaj, de finom, friss kalácsod van! Ugyan hová viszed? Nos, szerinted kinek adhatnám? – kérdezte a pék. Ó, csakis nekem! – kiáltotta a borz.

---

Amikor Mátyás király trónra lépett, Frigyes császár azonnal hadat indított ellene. A német sereghez csatlakozott két magyar főúr, Zsigmond gróf és Újlaki Miklós. Mátyás király Nagy Simon kapitányt indította útra a császár serege ellen. A német túlerővel szemben Nagy Simon serege meghátrált.

---

Magyarország fővárosa Budapest. A Duna két partján fekszik. A barátnőm Győrben lakik a Rába partján. Gyakran jár a szüleivel evezni a Dunára és a Rábára. Ha a fővárosba jön, elviszem a Gellérthegyre, mert onnan nagyon szép a kilátás. Anna szülei Pécsre utaznak. Ők a Mecsek legnagyobb pontjára a Zengőre szeretnének feljutni. Bátyám a nyarat a vízparton tölti.

---

Ma érkezik a barátnőm Miskolcról. Egy macit fogok neki venni ajándékba. Másnap reggeli után elsétálunk a Dunához. Megnézzük a Lánchidat is. Hajóval kirándulunk Visegrádra. Erdei ösvényen sétálunk fel a várig. Remélem, hogy az új cipőm kényelmes lesz. Ági szeretné megnézni a Hősök terét és a Szépművészeti Múzeumot. Innen elsétálunk az Operaházhoz.

---

A Tisza felett sirályok szállnak. A túlsó parton két gólya köröz. Julcsi és Marcsi őket nézi. Bárcsak közelebb jönnének! Mellettük ugrándozik Néró kutyájuk is. Néró nyáron gyakran úszik a folyóban.

---

Beborult az ég. Hatalmas felhők gyülekeznek. A szél egyre erősebben fúj. Már rázza, tépázza a fákat. Óriási vihar lesz. Dörög, villámlik. Hirtelen megered az eső. Ömlik, mintha dézsából öntötték volna. Bárcsak hamar elállna!

---

A széncinegék a harkályok vájta üregek mellett szívesen foglalják el a mesterséges odúkat is. Tavasztól őszig rovarokat fogyasztanak. Fiókáikat elsősorban a lombozatban élő puha hernyókkal etetik. Hazánkban a Dunántúlon a legsűrűbb, az Alföldön a legritkább a széncinegék állománya.

http://irjhelyesen.hu/cikk.php?id=4
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!