Bejelentés


HAIKU ÉS KÉP Haiku? Zen kert? Az mi?Haiku
Egy kis ideológia
A jelenségek olyan gyorsan keletkeznek és múlnak el átalakulva egymásba, hogy abban a pillanatban a dolognak az éppen adott pillanatnyiságát látjuk, amint folyton-folyvást változik. Ahogy keletkeztek, abban a pillanatban el is múltak... Az észleléskor a dolog már nem létezik tovább olyanformán, ahogy először észleltük. Ami a tudatunkban mint egység jelenik meg, azt az emlékezés kapcsolja össze. Vagyis az észlelés folyamán a múltat látjuk, érintjük, szagoljuk, stb. Ami az érzékszervek számára jelen van, az csak az emlékezet által értelmezhető jelenlegi pillanat. Ezt hívják tudatpillanatnak. Ezek az egymást követő tudatok tartják össze a személyiséget. Nincs külön „én”, csak egymást követő tudatfolyamok.
Hasonlít a dolog a filmhez. A filmben nincs mozgás, csak a filmkockák egymásutánja. Mi csak az épp jelenlévő filmkockát látjuk, az addig lepergettek csak az emlékezetünkben léteznek, objektíve már nincs ott.
Ezeknek az emlékképeknek, tapasztalatoknak az összességét nevezzük énnek, ezek csak bennünk állnak össze, de az adott pillanatban csak egyetlen filmkockát látunk.
Életünkben vannak bizonyos kiemelkedő események, amelyek szakaszolják a lefolyt időt, pl. első szerelem. Ha ez nincs meg, és minden nap ugyanolyan szürke monoton ritmusban telik el, vagyis nincsenek időjelző pontok, akkor szürkének, és értelmetlennek fogjuk megélni életünket.
A haikuban az adott pillanatra nyitott szemmel nézünk rá, nem befolyásolva előzetes tapasztalatainktól (már ha ez lehetséges). Egy halárusnál ez volt az a pillanat, amikor úgy nézett a halakra, mintha először látná, holott egész életében halakkal foglalkozott. Ez a halárus kiragadta a tudatfolyamatosságból ezt a pillanatot, és így tekintett rá. Mint a gyermeki tudat. A jelen pillanatban tartózkodás, a dolgok iránti kíváncsiság, nyitottság, végtelen változatosság.
Egy létező pillanata addig tart, míg az nem változik, ám tudjuk, hogy az már keletkezésekor megszűnik, így a jelenség folyamatosan átalakul. A haikut ezért nevezik a pillanat művészetének. A haikuk leggyakoribb képei természeti képek vagy köznapi történések. Az, ami mindenkor ott van, ami mindenkor ismétlődik, s ami a köznapi szem számára roppantmód unalmas (mint a hal a halárus esetében), ám ami a haikupillanat révén egész külön világgá tárul, s ily módon érdekessé válik. Nézz egy szépséges személyt, vagy valami közönséges tárgyat, mintha először látnád.

A haikuról
A haiku valójában a tankából eredt, annak rövidített formája. Mindkettőnek alapeleme egy pillanatkép a természetből: pár szóval felidézett táj vagy esemény. A kiindulópont rendszerint egy látvány, amelyet a tanka első három sora épp hogy felvillant. A tanka első három sora, melyeknek szótagszáma rendre: 5-7-5, magát a látott vagy hallott élményt rögzíti. Ezt az expozíciót a következő két – 7-7 szótagos – sor lezárja, magyarázza. Mondjuk úgy: levonja belőle a bölcseleti tanulságot. Ha összejött egy kis csoport, az egyikük felolvasta a háromsoros versét, a többiek pedig kiegészítették egy kétsorossal, ami hirtelen az eszükbe jutott. Így sok különböző vers keletkezett ugyanabból a gyökérből kiindulva, tulajdonképpen kollektív versek jöttek létre. Később elmaradt az utolsó két sor, ez az olvasó elméjében folytatódik. Így jött létre a háromsoros vers, a haiku, melynek költője csupán a bevezető képet villantja fel – a többit rábízza az olvasóra: egészítse ki ő, értelmezze kedve szerint! Hiszen minden jelentésnek nemcsak egy, de többféle szimbolikus jelentése is lehet. Vagyis a hallgatóság aktív részese volt a vers létrejöttének, és amikor később elmaradt az utolsó két sor, a befogadó gondolatban folytatta a verset.
A hagyományos haiku három verssorból áll, 5-7-5 szótag van benne, a rím nem követelmény. Valamilyen természeti kép is előfordul benne. A „vadlúd” a telet, a „hazatérő vadlúd" a tavaszt szimbolizálja...
Basó szerint a művész minnél inkább háttérbe szorítja magát, annál közelebb kerül a valósághoz. Ez manapság igen nehéz, amikor minden művész tapsra és elismerésre vágyik, de pl. a középkori művészetben voltak ilyenek, ahol nem is ismerjük az alkotót.
Jellemzője a nagy megmutatása a kicsin keresztül (pl. egy didergő veréb a téli hideg leírása helyett). Ilyen kis terjedelmű versben amúgy sincs helye a hosszú leírásoknak, vagy értelmezéseknek. A költő kiragad egy kis pillanatképet, a további asszociációkat a befogadóra bízza.
A négy klasszikus haiku típus: A SZABI-típusú haikuk a dolgok magára hagyottságát, egyedülvalóságát emelik ki
A VABI-típusba tartozók mindig valami köznapi dolgon keresztül ismerik fel az egyetemest, a törvényszerűt, például egy fatörzs függőlegességében a kitartást és szilárdságot, vagy egy virágszirom fehérségében a tisztaságot
Az AVARE-típusba tartozó haikuk a lények és dolgok szükségszerű elmúlásáról, illetve az elmúlás nemes elfogadásáról szólnak; a klasszikus japán haikuk esetében többnyire a szirom- és levélhullásról.
A legritkább típus a JÚGEN, ezek a versek a természet szó szerint káprázatos pillanatait örökítik meg, például egy hulló sziromnak látszó lepkét
A modern nyugati haikuban fellazulnak a formák, nem ragaszkodnak a 17 szótaghoz, a verseket sem tördelik mindig három sorba, a természeti kép is elmarad. (Kérdés, hogy ez akkor mitől haiku?)

Írjunk haikut!
Ennek természetesen nem az a célja, hogy nagy költővé váljunk (ez amúgy is idegen a haiku szellemétől, van aki homokba vagy vízbe írja a versét), hanem hogy jobban megértsük ezt a szemléletmódot.
Pl. erdőben sétálva mindenféle szabályra figyelés nélkül írjuk össze a benyomásainkat!
-nagyon meleg van…
-milyen nyugodt minden…
-ráléptem egy tücsökre, a fenébe is…
-csak a madarakat hallani, de jó
-micsoda szép nap
-megéheztem, nem hoztam ennivalót…stb.
Most válasszunk ki 3 mondatot, és alakítsuk a megfelelő szótagszámra. A vers így néz ki:
Pokoli meleg
Ráléptem egy tücsökre
Micsoda szép nap
És már áradnak is a furcsa asszociációk.
Megjegyzendő, hogy léteznek már dadaista haikuk is. Ezeket úgy készítik, hogy egy csomó verssort (5 és 7 szótagú) leírnak fecnikre, majd véletlen sorrendben húzzák ki őket. Létezik haiku-készítő program is, az elv ugyanaz: a sok leírt verssort a program véletlenszerűen variálja. Ha van programozó ismerősünk, ezt könnyedén megcsinálja.
Jó versírást!
PageRank Kereső optimalizálás


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Chili [ 2012-03-31 09:11 ]

Tök jó, csak hogy nem rímel. Ha én haikut írok, igyekszem rímet tenni bele (a végére) 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!