Bejelentés


HARTYÁN NOK 2.N OSZTÁLY


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Találtam egy régi könyvet, képzeljétek 1909-ben használták másodikos gyerekek. Ebből idézek most nektek. Ha tetszet máskor is írok nektek, de kérem, hogy cserében rajzoljatok, találjatok ki kérdéseket a mesével kapcsolatosan, amit ide feltennénk.


Hogy lett a kendermagból könyv.Egy kosár kendermag feküdt egész télen át a kamrában. Ott aludtak a piciny magocskák összebúva, szürke köpönyegbe behúzódva. Majd megvettette őket az Isten hidege. A világért ki nem nyújtották volna a fejeiket. Majd eljött a tavasz. Enyhe szellővel elűzte az álmot a szemökből. Fölébredtek. Olykor egy-egy vékony napsugár bekandikált az ablakon. "Jó sugár, szép sugár! Szabadíts meg innem bennünket!" - rimánkodtak a kis magocskák.
Egyszer csak jön a gazdasszony. Kapja a kosarat. Belezúdítja egy szütyőbe (tarisznya) a kis magocskákat. Azaz a hátára veszi. Kiviszi az udvarra. Bedobja a szekér derakába.
"Jaj! Mi lesz most velünk?" - suttogták félénken. Hát az lett, hogy a gazda kivitte őket szépen a mezőre. jó puha földbe széjjelszórta. Begereblyélte mind a föld alá.
Kezdetben rosszúl érezték magukat a sötét, nedves helyen. De csakhamar valami kellemes meleg áradt körülöttük. "Mi ez, mi ez?" - mondogatták egymásnak. "Hiszen ez a szép nap melege. Ő megtalált bennünket!" Ennek aztán úgy megörültek, hogy ledobták szürke köpenykéjüket. Piciny fejöket kidugták a földből.
Most következett a víg, boldog élet! A napsugár köszöntötte, melengette, a felleg szép tiszta vízzel megmosdatta, a szellő álomba ringatta őket. Pompásan érezték magokat. Megnőttek, alig lehetett reájuk ismerni.
Hanem - haj! - a gazdasszony ismét eljött. Rájok ismert. Nekik esett. Kitépte őket a földből. Aztán összekötözte. Ráadásul belenyomkodta őket a vízbe. Ott sem sokáig hagyott nekik nyugtot. Kivette, összetörte még a csontjukat is. Szép, hosszú hajokból finom fonalat, a fonalból meg vásznat szőtt a fiának.
A fiú nem kímélte a vásznat. Elszakította, elpiszkolta. Utóvégre ronggyá vált. Ilyen állapotban belökték a sötét kamrába. Amint ott búslakodik, egyszercsak valami síp hangja üti meg a fülét. A gyűrűs jött. Bedugta a zsákba, csont, vas- és üvegdarabok közé.
Elvitte messze-messze, a papirgyárba. Itt elébb szépen kimosták. Aztán foszlányokra szaggatták, gyúrták, sajtolták. Papirt készítettek belőle. Így sem volt soká maradása. Megvette a könyvcsináló. Szép fehér arcára fekete betűket festett. Bekötötte. Aztán feltette a könyves bolt polcára. Egy darabig ott lepte a por. Hanem egyszer mégiscsak levették. Egy rendetlen fiú kezébe adták.
Szegény, szegény kis könyvecske!

Feladvány:
Írjátok ki az olvasmányból, mi lett a magocskákból!
Te is tégy fel kérdéseket.(Felteszük ide.)

Az előző kérdés nehéznek bizonyult így módosítottam:
egy pl: könyvcsináló


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!