Bejelentés"EZÜSTHÍD" Horgász Egyesület Alsóörs
Istenem add, hogy akkora halat tudjak fogni, hogy ne kelljen hazudnom!

MENÜ


BALATONI HORGÁSZREND 2013!


A Balatonon és vízrendszerén a halászati jogosult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.) A balatoni horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb Balatoni Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól.
A horgászat szabályait elsősorban az 1997. évi XLI. törvény és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. Másodsorban a Balaton specialitásait tükröző Balatoni Horgászrend rendelkezéseit kell betartani. Harmadsorban vannak a horgászatnak olyan íratlan etikai szabályai, amelyeket szintén nem illik, nem szabad áthágni.
Szabályaink a horgászat igazi célját igyekeznek segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. Mindezeken kívül igyekeztünk olyan szabályrendszert alkotni, amely igyekszik megoldást találni a balatoni horgászok sűrűn felvetett problémáira, amely megpróbálja megvédeni a Balaton halállományát, és amely a tisztességes, sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozza.
1. A Balatonon és vízrendszerén (a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken) csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.
2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.
3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.
4. Március 1. és március 31. közötti időben csalihallal, halszelettel, műcsalival horgászni, balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügeret, süllőt megtartani TILOS!
5. Április 1. és április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízi járműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve parti bejáróval nem rendelkező víziállásról (stégről) horgászni TILOS!
6. November 1. és március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar és szonár használata TILOS!
7. November 1. és március 31. közötti időben vízi járműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.
8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!
12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható! A törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.
13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.
14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.
15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.
16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.
17. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.
18. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.
19. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízi járművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.
20. A méretkorlátozással védett halakat, valamint az angolnát a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok) a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.
21. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak, valamint az angolna fogásának időpontját (dátum, óra, perc).
22. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízi járműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.
23. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.
24. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.
25. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!
26. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
27. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
28. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!
29. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízi járművön feldolgozni TILOS!
30. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.
31. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.
32. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.
33. Szigorúan tilos az ún. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.
34. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!
35. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.
36. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!
37. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
38. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
39. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
40. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű (napi 2-3 kg feletti) szoktató beetetése TILOS.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!