Bejelentés"Refugium Peccatorum" Comitium
LEGIO MARIAE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek


LECTURIS SALUTEM!

Üdv az olvasónak! Nagy szeretettel köszöntöm a felvidéki Zselízen működő Mária Légió lelkiségi mozgalom honlapján. A Comitium megnevezés az itteni szervezési szintet jelenti. Erről pontosabban a felépítés című menüsorban lehet többet megtudni. A "Refugium Peccatorum" pedig magyarul "Bűnösök Menedéke"-t jelent. Ez a kifejezés a Lorettói litánia egyik invokációja, amellyel megjelöli Szűz Máriát. Ezt a nevet a Curia (a későbbi Comitium) alapításánál választották a tagok.

Galgóczi Rudolf, a Comitium lelkivezetője

 MÁRIA "IGEN"-JE LEGYEN A MI "IGEN"-ÜNK IS! Nagyböjti időben ünnepeltünk. Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony vagyis Urunk születésének hírüladása. Erre az ünnepre támaszkodik a Mária Légió Acies ünnepe. Ismét csatarendbe sorakoztak Mária katonái, nemcsak Dunaszerdahelyen, Egyházgellén, Komáromban, Zselízen, Nagyszombatban vagy Brünnben, hanem a világ nagyon sok országában. El tudjátok képzelni az Úr Jézus örömét, mikor annyi Légiós egyszerre ezt mondja az Ő édesanyjának: „Királynőm, Anyám, egészen a Tied vagyok, s mindenem, amim van a Tied”? És hogyan örülhettek ennek láttán azok a Légiósok, akik már előttünk elköltöztek az Örök Életre, és hogyan örülhetett Frank Duff? A zselízi Comitiumhoz tartozó Légiósok a szőgyéni Nagyboldogasszony templomban gyülekeztek 2011. március 26-án. A gondos háziak egyszerűen díszített, hófehér Mária oltárt készítettek elő. Így várt bennünket égi Édesanyánk. Az ünnepség délelőtt 9, 30 órakor kezdődött a Szentlélek segítségül hívásával és a rózsafüzér imával. A szentmisét 10, 00 órakor a helybéli lelkiatya, Ft. Nemcsok István és a Comitium lelki vezetője Ft. Galgóczi Rudolf együtt mutatták be. A bűn történelme, a halál átka az első nemmel kezdődött. Gábor angyal az Isten küldötte, üzenetet visz Máriának, aki itt az egész emberiséget képviseli. Az ő Igenje a Megváltás kezdete. Ha a Mária Légióra tekintünk, egyértelmű, hogy 90 évvel ezelőtt Frank Duff kezdeményezésére a hívek igenjéből jöhetett létre ez a mozgalom. S ez az igen minden Légiós összejövetelen még ma is jelen van. Hogyan tudunk mi magunktól igent mondani a sok év elnyomás után? Akkoriban, aki kilógott a sorból azt rebellisnek tekintették. Bizony abban a korban a Boldogságos Szűz Mária is igencsak kilógott a sorból, hisz gyermeket várt apa nélkül. Isten egyszerű teremtménye volt, aki megkapta a kegyelmet ahhoz, hogy részt vegyen az Ő teremtő művében. Fontos rá figyelnünk, hogy mit üzen az ő viselkedése, gondolkodása, hite, Istenszolgálata számunkra. Az ő igenje nemcsak sodródás volt, hanem Isten munkatársa akart lenni. Korunk kihívásai, a hitetlenség és gyöngeség, választás elé állítanak bennünket is. A közömbösség, a kényelem, a felelősség vállalástól való félelem mind visszatükrözi a külső világot. Ne várjuk, hogy a külső világban csodák szülessenek, ha a szívünkben nem születnek meg. Isten kalandra hívta Ábrahámot, többször is próbára tette őt. Ábrahámnak semmi biztosítéka nem volt, csak Isten szava, és mégis követte, megbízott benne. A Boldogságos Szűz Mária is Ábrahám leánya, ő is hasonló kihívásokon ment keresztül. Ő is vállalta a próbatételeket s ezzel hitéről tett tanúságot. Először magában hordozta Jézust, hogy aztán a világnak adhassa Őt. Mi is csak akkor tudjuk másnak adni Jézust, mást elvezetni hozzá, ha először magunk is befogadjuk és hiszünk benne. A fogadalom újítás lényege nem az ígérgetés, hanem az önfelajánlás. Legyek eszköz a kezedben, akit felhasználhatsz Isten céljaira. A szabad akaratból kimondott igen vagy nem hatalmas Isteni erő és gazdagság, melynek birtoklását sokszor nem is tudatosítjuk. Ne csak szolgálói, hanem együtt gondolkodó munkatársai legyünk Istennek, ne csak gyermekei, de tanítványai – apostolai, akik mindent hittel, alázattal és szeretettel teszünk embertársainkért, hogy így beteljesíthessük a keresztségben és a bérmálásban kapott küldetést. A Szentbeszéd után egyenként járultunk a Mária oltárhoz és a Légió zászlóját, a Vexillumot érintve újítottuk meg fogadalmunkat. Így vallottuk meg Máriának a Légió Királynőjének hűségünket, és egyben áldást és erőt kértünk egy újabb évre a gonosz elleni harchoz. Az ünnepségen nemcsak az aktív, hanem a segítő imádkozó Légiósok is részt vettek. Hálás szívvel köszönjük nekik a becsülettel végzett mindennapi imahadjáratot, mellyel támogatják az egész Mária Légiót és ezzel kiveszik részüket a közös munkából. Az évente megszervezett Acies ünnep arra is szolgál, hogy az összehívott hadseregben a Légiós testvérek jobban megismerhessék egymást és átérezhessék összetartozásukat. A Szentmise Áldozat bemutatása után a szőgyéni testvérek kis agapéra hívtak minden vendéget. A nap végén lelkiekben feltöltődve tértünk haza. Megújult erővel nézünk elébe újabb feladatainknak és próbatételeinknek. A Mária Légió alapítója Frank Duff, hitt abban, hogy kivétel nélkül mindnyájan meghívást kaptunk arra, hogy szentekké váljunk. Ezért hát ne tétlenkedj, csatlakozz Te is hozzánk! „A Szent Szűzért hódításokat kell tennünk. A velünk és közöttünk élő emberekkel meg kell értetnünk, milyen jó dolog Máriához tartozni, alkalmat adva arra, hogy hozzánk csatlakozzanak, és együtt haladjunk tovább.” Tóth Magdolna testvér, a Comitium elnöke

Keresés a honlapon
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!