Bejelentés


Bácsgyulafalva Honlapja Üdvözöljük


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Wspólnota Osiedlowa „Teleczka” (Bácsgyulafalva)

RADA WSPÓLNOTY OSIEDLOWEJ Ostatnie wybory do Rady Współnoty Osiedlowej odbyły się 17 sierpnia 2008 roku. Kadencja trwa cztery lata. W wyborach uczestniczyło 46 kandydatów. Obok dwóch wielkich ugrupowań (grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM oraz grupa obywateli „Na rzecz piękniejszniejszej Teleczki“ – Związek Węgrów Wojewodiny, SVM), które wystawiły swoich kandydatów, kandydowało się kilku kandydatów niezależnych. Rada składa się 11 członków i w obecnej kadencji 10 przedstawicieli ma ugrupowanie DZVM, a jednego – „Na rzecz piękniejszniejszej Teleczki“. Keseg Kornel – Przewodniczący Wspólnoty Osiedlowej - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Nemeth Ištvan – Wiceprzewodniczący Wspólnoty Osiedlowej - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Mandić Roža – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Mako Jožef – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Tamaši Gabriela – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Toth Noemi – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Szabo Atila – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Komuves Attila – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Kormanjoš Ištvan – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; Janković Silard, dypl. inż. – członek – grupa obywateli „Na rzecz piękniejszniejszej Teleczki“ – Związek Węgrów Wojewodiny, SVM Elveđi Akoš – członek - grupa obywateli – Demokratyczna Wspólnota Węgrów Wojewodiny, DZVM; KOMITET WYKONAWCZY RADY WSPÓLNOTY OSIEDLOWEJ "TELECZKA” (BÁCSGYULAFALVA) Kormanjoš Ištvan – przewodniczący Komitetu Wykonawczego; Komuves Attila - wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego; Tapai Jožef – członek, z szeregów obywateli; Kormanjoš Marija - członek, z szeregów obywateli; Čizmar Norbert - członek, z szeregów obywateli. WIEŚ – Wspólnota Osiedlowa „Teleczka” (Telečka) znajduje się na północ od miasta Sombora, od którego oddalona jest o 25 km, w trójkącie, w którym przecinają się linie graniczne miasta Somboru, gminy Baczka Topola (Bačka Topola) i gminy Kula. Położenie geograficzne: N 45˚47΄44“ północnej długości geograficznej i E 19˚22΄49“ wschodniej szerokości geograficznej. Wysokość nadmorska: 104 m. Wieś znajduje się w zachodniej części Wyżyny Teleczkiej (Telečka visoravan). Sąsiadujące z naszą wsie, to: Klajićevo, Čonoplja, Stara Moravica, Gornja Rogatica, Sivac. Wspólnota Osiedlowa „Teleczka” (Telečka) zorganizowana jest na terytorium miejscowości Teleczka oraz kolonii Jagnjevo o 6 km oddalonej od wsi. Wieś została założona w 1883 roku najpierw pod nazwą Guyulafalva, następnie Bacsgyulafalva, a w 1919 roku otrzymała nazwę Teleczka. Nasi przodkowie założyli miejscowość Teleczka z 13 wsi banackich, ale największa ilość mieszkańców, osiedlonych w naszej miejscowości, pochodzi z osiedla Sajan w okolicach Kikindy. W 2008 roku obchodziliśmy 125-lecie wsi i 110 lat od zbudowania katolickiego kościoła pod wezwaniem Wielkiej Panny Węgrów. Wsią zarządza, posiadająca swój budynek Wspólnota Osiedlowa zajmująca się sprawami komunalnymi, utrzymaniem wodociądu i sieci wodno-kanalizacyjnej. W tym samym budynku ma swoją siedzibę Urząd Miejski. We wsi jest urząd pocztowy, biblioteka z ponad 7.000 książek – głównie w języku węgierskim – oraz przychodnia służby zdrowia. Wieś ma swoją szkołę podstawową im. Ferenca Kisza, do której – do klas od 1 do 8 - uczęszcza 108 uczniów uczących się w języku węgierskim, 24 uczniów klas od 1 do 4 uczących się w języku serbskim, oraz przedszkole dla 23 dzieci. MIESZKAŃCY – według ostatniego spisu ludności, z 2002 roku, Teleczka liczyła 2.081 mieszkańców z czego 1.500 to Węgrzy. Do 1995 roku ludność w 99% stanowili Węgrzy (nie licząc Jagnjeva). Jagnjevo należy katastralnie do Teleczki, choć grawituje w kierunku Kljaićeva od którego oddalone jest o zaledwie 2 km. Obecnie, liczba mieszkańców spadła poniżej poziomu 2.000. W 1930 roku wieś liczyła ponad 3.500 mieszkańców ale od tego czasu stale opada. Problem miejscowości Teleczka jest taki sam jak w pozostałych wspólnotach osiedlowych o podobnej liczbie mieszkańców – młodzi ludzie opuszczają domy i kierują się do miast w poszukiwaniu pracy, a pozostają tylko ci, którzy zajmują się rolnictwem. STOWARZYSZENIA OBYWATELI – w naszej miejscowości działają różne cywilne stowarzyszenia obywateli. 30 lat temu wybudowany został teatr mogacy przyjąć 500 widzów, który i dziś jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej zaopatrzonych tego typu miejsc w szeroko pojętej okolicy. Tu swoje przedstawienia prezentują różne amatorskie zespoły Towarzystwa Kulturalno-Artystycznego „Petefi Szandor” z Teleczki, tu odbywają się gościnne występy innych teatrów oraz tradycyjne imprezy kulturalne „Petospreg”. Największe Towarzystwo Kulturalno-Artystyczne „Petefi Szandor” posiada obok sekcji teatralnej także sekcję robótek ręcznych, a jego celem jest kultywowanie tradycji węgierskich, zwyczajów i języka. Obok tego Towarzystwa, mamy także Towarzystwo Łowieckie „Zając” (Zec), Dobrowolną Straż Pożarną, Stowarzyszenie Kobiet, Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Emerytów oraz Fondację „Źródło” (Izvor), której zadaniem jest zebranie środków finansowych od diaspory na odnowienie katolickiego kościoła parafialnego. Na początku 2009 roku zostało także założone Towarzystwo Ochrony Przyrody „Kasztan” (Kesten). UPRAWIANIE ROLI – MUZEUM TYTONIU – społeczność Teleczki zajmuje się uprawą roli i tylko bardzo niewielka liczba jeździ do pracy do okolicznych miejscowości. Teleczka jest znana z uprawy tytoniu. Tę tradycję przynieśli ze sobą nasi przodkowie z Banatu. Uprawia się także paprykę przeznaczoneą na paprykę mieloną i jest to druga tradycja naszej miejscowości. Obecnie jednak najwięcej gruntów znajduje się pod kukurydzą. Kilka lat temu, mieszkaniec Teleczki Isztwan Kowacz (Ištvan Kovač) otworzył we własnym domu Muzeum Tytoniu. Papa Isztwan latami zbierał i gromadził specjalne narzędzia i przybory służące do uprawy i przeróbki tytoniu. Muzeum miało w roku 2009 przenieść się do specjalnie w tym celu wyremontowanego budynku przeznaczonego na Muzeum Tytoniu i Muzeum Rzemieślnicze Kowali. WSPÓŁPRACA Z MACIERZĄ WĘGIERSKĄ - Wspólnota Osiedlowa „Teleczka” (Telečka) podpisała deklarację o braterskich stosunkach z samorządem Magyarszombatfa z zachodniej parafii węgierskiej „Vas“. A i z samorządem Csatalija, położonej w pobliżu granicy serbskiej i Berega także utrzymuje braterskie stosunki. Towarzystwo Kulturalno-Artystyczne „Petefi Szandor” z Teleczki kultywuje braterskie stosunki ze Stowarzyszeniem „Tapai Hagyomanyorzo Egyesulet z miejscowości Tapa koło Segedinu. ŚWIĘTO PATRONA WSI – co roku, w drugim tygodniu października, obchodzimy święto patrona naszej wsi – Wielkiej Panny Węgrów”. W tym dniu wieś zazwyczaj zdubluje ilość mieszkańców – byli mieszkańcy zjeżdżają się do swej rodzimej miejscowości. Kilka godzin lub dni tu spędzą, odwiedzą rodzinę, przyjaciół, znajomych. To specjalność miejscowości Beleczka – prawdziwe święto rodzinne. Inna świetna impreza, to DNI WSI – zupełnie inna niż święto kościelne. Pod koniec sierpnia organizowana jest ta impreza, bogata w programy kulturalne i rzemieślnicze, a udział w niej biorą wszystkie towarzystwa kulturalne i artystyczne z miejscowości partnerskich, gdzie jest gotowany (przed budynkiem władz miejskich) paprykarz w 20 kotłach i podawany ponad 500 osobom do spróbowania, a następnie odbywa się bal miejski pod gołym niebem! GAZETA WIEJSKA – „GYULAFALVI NAPLO” (DZIENNIK TELECZKI) – jest to periodyk wychodzący raz w miesiącu. Wyszedł już 33 razy (numer 33 w lutym 2009 roku). Jest to jedyne tego rodzaju czasopismo wiejskie w okolicach miasta Soboru ale i w całym Okręgu Zachodnio Baczkim. Założone zostało w 2004 roku przez Radę Wspólnoty Osiedlowej w osiedlu Teleczka. Wydawane jest w języku węgierskim na 8 stronach w formacie A4, a redaktorem naczelnym jest od początku Keseg Kornel – obecny przewodniczący Rady Wspólnoty Osiedlowej. Mając nadzieję na Państwa najbliższego przyjazdu naszej lokalnej społeczności serdecznie witam Was.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!