Bejelentés


animals4ever Renee és Dionne oldala

Üzenőfal


Név:

Üzenet:

Önálló barát


Macska

Elcsavarog a macskád? Nem érted, hogy miért nem örül az új társnak? Nem elég fényes a szőre és kedvetlen? Hasznos tanácsokat találhatsz doromboló kedvenceddel kapcsolatban.

állatos sorelválasztók

Háziasítás

A macska háziasítása

A macskát a többi házi állathoz képest későn háziasították. Erre csak akkor került sor, amikor rájöttek arra, hogy a gabonaraktárakban a kártevők (egér, patkány) elleni küzdelemben hasznosak lehetnek.

Kutatások szerint a macskák ősei 10-15 millió évvel ezelőttről származnak, de a bizonyító leletek csak 3-5 millió évesek. Ma 38 macskafajt különböztetünk meg, amely összesen 8 törzsfejlődési vonalat képvisel, többek közt a házimacskáét is. Közéjük 6 faj sorolható, melyek küllemben és genetikailag is hasonlók. J. A. Spell szerint a macskák őse az afrikai vadmacska (F. lybica), nem pedig az európai vadmacska (F. silvestris). Erre a következtetésre úgy jutott, hogy az európai vadmacskát a háziasított egyedekkel keresztezve olyan vad és szelídíthetetlen egyedek jöttek létre, ami kizárja, hogy belőlük alakultak ki a háziasított macskák. Az afrikai vadmacskák esetében ez nem figyelhető meg. A régészeti leletek az észak-afrikai, illetve a nyugat-ázsiai eredetet erősítik, melyet az etimológiai vizsgálatok is alátámasztanak. Bizonyíték lehet még, hogy a núbiai "kadíz" szóból származtatják az európai népek macska szavát. Az afrikai vadmacska egész Afrika területén őshonos volt, kivéve az Egyenlítő és a Szahara környékét.
Az ókori Kelet egyik legendája szerint viszont egyszerű a magyarázat: a macska az oroszlán tüsszentéséből született.

A macska végleges háziasítása az elmúlt 150 évben ért véget, bár ez a megállapítás vita tárgyát képezi a kutatók körében.
Feltételezések szerint a macskák maguktól szelídültek meg és háziasodtak. A rágcsálók megjelenésével együtt megjelentek a macskák is. Az ember felismerve a kártevők elleni hatékonyságukat, magához szelídítette. A legrégebbi nyom egy Kr.e. 6700-ból származó fog, amelyet a ciszjordániai Jerikóban találtak. Kr.e. 5000-ben pedig Cipruson találtak maradványokat. A feltételezések szerint ember és macska együtt szállt partra a szigeten. A társkapcsolatot bizonyító leletek már Kr.e. 4000-től fellelhetők, de csak később terjedt el tömegesen. Mezopotámiában, Pakisztánban, Kínában Kr.e. harmadik évezredből találtak macskamaradványokat.
A macska történelme összefonódik Egyiptom történelmével. A Nílus környékén gazdálkodó embereknek törvényszerűen találkozni kellett a közelben élő vadmacskákkal. Hamar rájöttek arra is, hogy az "együttműködés" mindkettőjüknek hasznos lehet. Az emberi tevékenységek révén a macskáknak számos préda jutott, cserébe a macska védte a terményt a rágcsálóktól, sőt a kígyóktól is.

Kr.e. 2200 körül jelent meg a macska a hieroglifákban. Ebben az időszakban előszeretettel adták a macska nevet az egyiptomiak gyermekeiknek. Kr.e. 1350-ből származik az első macskáknak fenntartott szarkofág. A díszes koporsó Dzsehutzmose kedvencének, Tamytnak a maradványait tartalmazta. Ekkor Egyiptom területéről tilos volt kivinni macskát. Ez persze nem akadályozta meg elterjedésüket. Állítólag az idegen országokba csempészett macskákat ügynökök gyűjtötték be, és vitték vissza Egyiptomba.
Kínában egy Kr.e. 2160-ból származó macska maradványára bukkantak, és nem tartják kizártnak, hogy már az ókor közepén megkezdődött Kínában a macskák háziasítása.

Az első házimacskára utaló jeleket Európa területén Görögországban találták a Kr.e. VI. században.
Görögországban és az akkori Itáliában csak az I. században váltak népszerűvé a macskák, majd a római hódítók útján terjedtek el Közép-Európában.

Manapság az állatok, így a macskák is, részét képezik életünknek. Egyre inkább népszerűbbek a különleges macskafajták, mint például a rongybaba, a thai vagy a brit rövidszőrű fajták. A macskák viszontagságos történelmét és jelenét a sok képzőművészeti alkotás mellett az Amszterdamban, Moszkvában és Bázelben működő macskamúzeumok is őrzik.

Macskák a történelemben

A macskák megítélése a történelem során igencsak változó volt. Néhol istenként tisztelték, máshol üldözték őket, mert gonosz erőket tulajdonítottak nekik. James A. Spell tanulmánya részletes áttekintést ad arról, hogy hogyan változott az idők során a macskák megítélése.

Az ókori Egyiptomban nagy megbecsülés övezte a macskákat. A régészeti leletek a macskák szerepéről is tanúskodnak. Régészek találtak macskákat ábrázoló i.e. 2300-ból származó amuletteket, sírokban macskákat ábrázoló falfestményeket. Érdekes, hogy az emberi halottakhoz hasonlóan a macskatetemek mellett találtak különféle tárgyakat, edényeket, bebalzsamozott egereket, hogy haláluk után se szenvedjenek semmiben hiányt.
A thébai sírok festményeiből az is kiderül, hogy a macska ekkor már (i.e. 1400-ban) megbecsült tagja volt a családoknak.
Hamarosan már vallási szerepet is tulajdonítottak a macskáknak, hiszen az egyiptomiak meg voltak győződve arról, hogy a macskák elűzik a balszerencsét.
Valós alapon nyugszik az a hit is miszerint a kandúr macska Ra napisten megtestesítője, aki minden este megküzd a sötétség kígyójával, Apophis-szal. Az egyiptomi hitvilág bonyolult rendszerében a sok félig ember félig állat formában ábrázolt isten közt gyakran találkozhatunk macskával.
I.e. 1540-1196 között Hathor volt a szexuális energia jelképe, melyet a nőstény macskákkal azonosítottak.
Bastet istennő első ábrázolásai i.e. 2800-ból valók. A macskaalakban tisztelt istennő, a termékenység jelképe volt. Népszerűségének növekedésével a macskák iránti tisztelet is párhuzamosan nőtt, a templomokban élő macskák is nagyobb megbecsülést kaptak. Őket egy külön papi rend gondozta. Később Bastet több más istennővel is összekapcsolódott, melyeket mind macskafejjel ábrázoltak.
Ebben az időszakban a macskáknak bűn volt ártani, viszont a macskamúmia utáni erős kereslet miatt sok ártatlan állatnak kellett elpusztulnia. Az egyiptomi világban macskával álmodni annyit jelentett, hogy bőséges lesz a termés.

A kereszténység elterjedésével a macskák hamarosan kitaszított lénnyé váltak. A kor embere számára ők az ördög küldöttei és a boszorkányok kísérői voltak. A boszorkányperek a XVIII. századig mindennaposak voltak, majd a felvilágosodó városi polgárság nyomására megszűntek. Addig viszont sok ártatlan ember esett áldozatul az alaptalan vádaknak.

A macska-boszorkány kapcsolattal összefüggésben több hiedelem is élt.
• A boszorkányok macskáknak álcázott démonok hátán repülnek
• A boszorkány macska alakot is képes ölteni
• A macska viszi véghez a boszorkány gonosz terveit

A macskával kapcsolatos hiedelmek a világ minden tájára eljutottak. Japánban például úgy hitték, hogy a macskák képesek női alakot ölteni és az éj leple alatt kiszívják a férfiak vérét. Úgy vélték, hogy a macska természetfölötti erővel bír, amit a farkának köszönhet, ezért kölyökkorban levágták a macskák farkát. Spell szerint a macskák iránti ellenszenvnek van némi orvosi vonatkozása is. Mikor a boszorkány macska képében a szobába lopódzott, az áldozat megfulladt. Igazából egy allergiás, asztmás reakció játszódhatott le, melyet a macskaszőr váltott ki.

Manapság már megbékélt a világ a macskákkal, sőt a kutyák mellett a legnépszerűbb házi kedvencekké váltak. A történelmi időkben kialakult egyes hiedelmeket azonban még őrzi a hagyomány. Ki ne hallotta volna már, hogy a fekete macska balszerencsét hoz!

állatos sorelválasztók

Macskák és gazdik

Társállatok hatása a családi kapcsolatokra

Magyarországon becslések szerint két és fél millió kutya és macska él. Ez a hatalmas szám azt jelenti, hogy statisztikai értelemben minden háztartásra jut legalább egy társállat. Tudjuk, hogy az állatok tartása sok időt, törődést és pénzt igényel, mégis inkább az állattartás előnyei kerülnek előtérbe.
Miért is tartunk állatokat? Divatból, hobbiból, figyelemfelkeltés céljából, házőrzőnek vagy csak kedvencnek? Azt hiszem, leginkább az utolsó állítás igaz. Manapság a legtöbb kutyát kedvencként tartják, persze ha őrzi is a házat, az sem hátrány. De ne feledkezzünk meg a munka- és vadászkutyákról sem, amelyek nap mint nap komoly feladatokat végeznek. Most azonban a családi kedvencekről essék szó.

Kutatások szerint a legtöbb házi kedvencet gyermekes családok tartják. Az is érdekes, hogy inkább a "fiús" családok részesítik előnyben a társállattartást. Ez a megfigyelés egybevág azzal, hogy inkább a férfiak tartanak kutyát. A nők a macskatartást részesítik előnyben, bár a macskák önállóságuk miatt gyengébben kötődnek gazdájukhoz, mint a kutyák.

A család négylábú kedvence remek társává válhat a család minden tagjának. Általában az egyes családtagoknak különböző mélységű és minőségű kapcsolata alakul ki a kedvenccel. Némelyek túlzásokba esnek, és hajlamosak a kutyákat embernek tekinteni, megbeszélik velük problémáikat, illetve emberi tulajdonságokkal ruházzák fel azokat. Ez az antropomorfizmus jelensége.
Ugyanakkor be kell látnunk, hogy egy állat mégis csak állat, és nem tud emberként viselkedni. Azonban az is igaz, hogy gyermektelen családokban "betöltheti" a gyermekhiány okozta űrt. Az is tény, hogy a társállatok enyhítik az egyedül élő magányos emberek szomorúságát. Segítenek a depresszió, a rossz közérzet, a lehangoltság leküzdésében, így az érzelmi állapotok javításában. Ezek a magányosan, társállatukkal élő, főként idős emberek sokkal jobban kötődnek állataikhoz, mint akik családban élnek és mellette tartanak állatot.

Egy vizsgálat arra is rámutatott, hogy a családon belül ki mennyire kötődik az állatokhoz. Általánosságban elmondható, hogy leginkább a férj, majd az anya, a feleség, az apa és végül a fiú. Erre az lehet a magyarázat, hogy a férj, amikor még nincs gyereke, több időt tud szentelni az állatnak. Általában ők viszik sétálni, és ők látják el az állatokat. Egy apa, akit már a gyereke inkább leköt, mint a házi kedvenc, jóval kevésbé kötődik az állatokhoz. Ebben az időszakban az apák büszkék gyerekükre, velük töltik minden szabadidejüket, nevelik, tanítgatják őket. Érthető tehát, hogy a kedvencre egy családfenntartónak kevesebb ideje jut.
A társállatok pozitív hatásai a családtagok között fennálló viszálykodásokban is érvényesülhetnek. Például ha két testvér nem jön ki egymással, általában az állatokkal szorosabb viszonyuk alakul ki, kompenzálva ezzel a személyes problémákat.

Megfizethetetlen kedvencek

Meg tudnánk határozni kedvencünk boldogságának az árát? Első hangzásra nehéz kérdésnek tűnik. Egy angliai neves kutató, Mintel azonban egy hazájában végzett felmérés alapján konkrét számadatokkal szolgál.
Angliában 3,5 milliárd fontot költenek a gazdik kedvenceikre évente. Ez a szám elképesztően magas, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ennek tetemes részét macskaalom, csontok és jutalomfalatok teszik ki. A kutató 1006 kisállattartót kérdezett meg állattartási szokásairól.

Valljuk csak be, melyik gazda nem vett még játékot kedvencének egy hétvégi bevásárlás alkalmával? Talán már tortát is sütött az állat szülinapjára? De karácsonyi ajándékot, már biztosan mindannyian vettünk kedvencüknek.
Az elmúlt öt évben közel 25%-kal nőtt a házikedvencekre költött pénzösszeg. Az emelkedés tendenciája Magyarországra is vonatkozik. Hazánkban, statisztikai értelemben minden családra jut egy kedvenc, ami nemzetközi viszonylatban is magasnak számít.
Az emelkedés oka lehet, hogy az emberek egyre inkább családtagként kezelik kedvenceiket, akik egyben kapcsot jelentenek a természethez. Persze van egy másik, gazdasági oldala is a dolognak. A háziállat-ipar világszerte azt sugallja, hogy a gazdik költsenek sok pénzt kedvenceikre, hogy azok hosszú életűek és boldogok legyenek.
Az elemzők szerint az állattulajdonosok a legtöbb pénzt eledelre, kiegészítőkre és különféle szolgáltatásokra (állatorvos, kutyakozmetikus) költik.
A magas összeghez az is hozzájárul, hogy az egyedülálló és gyermektelen gazdik a legdrágább állateledeleket veszik kedvenceiknek. Bár Magyarországon is egyre népszerűbbek az előregyártott állateledelek, mégis csak minden tizedik gazda eteti táppal kedvencét. Angliában és más fejlettebb országokban ez a szám sokkal magasabb.
Egyre többen veszik igénybe a kiválóan felszerelt állatklinikák magas szintű, emelkedő áru szolgáltatásait. Egyébként a felmérésből az is kiderül, hogy a gazdik kedvenceik egészségére költenek a legszívesebben.

A felmérés kiemelte azokat a kedvenceket, akiket folyamatosan luxuscikkekkel halmoznak el, és szinte "elemberiesítik" egyes családokban, ahol nincsenek gyerekek.
Angliában a macskatartás a legnépszerűbb, és a kutyatartók száma egyre inkább csökken. A macskák népszerűségének titka, hogy tartásuk könnyebben beilleszthető az emberek mai rohanó, változó életvitelébe.
Ahogy az emberek többet dolgoznak és egyre kevesebb időt töltenek otthon, a macskák egyre inkább előnyt élveznek a kutyákkal szemben, melyeknek több gondozásra és mozgásra van szükségük.
Az előrejelzések szerint a kedvencekre költött pénz a jövőben tovább fog emelkedni.
Végezetül felteszem még egyszer a kérdést: vajon mennyit fizetnénk ki kedvencünk boldogságáért? Nos úgy tűnik, a válasz erre az, hogy kedvenceink boldogsága megfizethetetlen!

Gyógyító állatok - állatterápia

Az ember és állat kapcsolatának pozitív hatásait az 1970-es években kezdték el szisztematikusan vizsgálni. Az állattartási szokások, ember-állat kapcsolat, valamint az állatterápia témakörében hazánkban is végeznek magas színvonalú tudományos kutatásokat.

A gyógyító állat

- Megfigyelték, hogy azok az idős emberek, akiknek életét egy kis kedvenccel való törődés feladata édesíti meg, ritkábban betegszenek meg, gyorsabban kilábalnak a betegségekből és összességében tovább élnek, mint magányos társaik.
- Egyes krónikus betegségeknél, ahol egyéb oki terápia nem jöhet szóba a kiegyensúlyozott életmód részeként a társállat jelenléte lényegesen könnyebbé teszi a betegség kézbentartását.

- Közismert tény az is, hogy orvosok kifejezetten javasolják, hogy töltsünk több időt kedvenceinkkel, ha a stressz tüneteit enyhíteni akarjuk.
- Kutatások igazolják, hogy az állatok révén sokak kerültek ki reménytelen depressziójukból.
- Műszeres vizsgálatok igazolják például, hogy ha az ember ölében doromboló macskát tart mintegy 20%-kal csökken az illető vérnyomása.
- Szellemi fogyatékosoknál például egy akvárium jelenléte meglepő módon javított az ápoltak szociális viszonyán.

Állatterápia

Az állatterápia olyan alkalmazott tudományág, mely terápiás állatokat (leggyakrabban kutya, macska de bármilyen szelíd emlős vagy hüllő, hal is) használ bizonyos emberi problémák megoldására. Angliában mozgalom indult ki abból a felismerésből, hogy az állatok jelenléte - akárcsak rövid találkozásról legyen is szó - jelentősen segít a betegek felépülésében. Az Egyesült Királyságban 1983 óta a. PAT (Pet As Therapy) állatterápiás mozgalom több mint tízezer olyan kutyát és macskát regisztrált, melyek önkéntes gazdáikkal rendszeresen járják a különböző kórházakat és látogatják valamennyi korosztály betegeit. Az állatterápia során a terápiás csapat segítségével a páciens kapcsolatot alakít ki a terápiás állattal (simogatás, etetés, sétáltatás), ezzel segítve elő a terápiás folyamatot, amely az állat-ember kötődésen alapul, ezáltal kialakítva az állatterápiára jellemző terápiás hatásokat, úgymint fizikai, érzelmi, szociális, és kognitív hatásokat.
Ami a terápiás állatok kiválasztásánál fontos: az állat legyen kiegyensúlyozott, emberbarát és ne legyen ijedős, a zajok iránt érzékeny. Fajta, életkor, nem számít. Bárki kutyája, cicája lehet gyógyító állat, segíthet embereknek túljutni a betegség megpróbáltatásain.

Dobd fel a macskádat...

...mármint ne az állatot, csak a hangulatát!!! Elmész otthonról, a macskád pedig az unalom szürke homályába vész otthon. Félretéve a tréfát, gondoskodni kell arról, hogy a macska jól érezze magát addig is, amíg hőn szeretett gazdája a délutáni-esti órákban hazatér.

Nap mint nap több millió macskát hagynak otthon. Ezek a kedvencek idejük nagy részét az alvás és a játék közt osztják meg. Azt gondolhatjuk, hogy ez egy kényelmes, sőt elit életmód, valójában azonban sok macska állandóan unatkozik.

Itt van néhány ötlet arra, hogy hogyan szórakoztassuk kedvencünket napközben.

* Megfelelően rögzítve tégy ki tükröket a macskák "játszóterén"! Ez nemcsak szórakoztatni fogja a macskát, de a szocializációban is segítségére lesz.
* Válassz olyan tárgyakat neki, amelyek segítik az aktív és szórakoztató játékot; a célra megfelelhet a súlyt tartalmazó labda, ami kiszámíthatatlan irányba gurul; a különféle színekben és formákban pompázó gumijátékok is kiválóak.
* Oszd be a játékait napokra! Mindig más játékot hagyj elől neki, ezzel is biztosítva a változatosságot.
* Legyen a környezetében polc, létra és mászórúd. Annak is örül, ha a helyiségekben különböző hőmérséklet- és fényviszonyok vannak. Imádnak nagy dobozokat és kockákat felfedezni.
* Amennyiben macskádat sokszor hagyod egyedül, játssz el egy másik macska gondolatával is. A macskák ugyanis szeretik a társaságot, csak biztosítani kell nekik olyan helyet, ahová külön-külön elvonulhatnak.
* Bekapacsolva hagyhatod a TV-t vagy a rádiót, amíg távol vagy.
* Kertes házban legyen külön macskakijáró, hogy kedvenced kimehessen a szabadba.
* A szobalakó macskáknak legyen külön ablakuk, vagy belső udvarra nyíló ajtajuk, hogy kedvükre nézelődhessenek.
* Használj fa- vagy vászonborítású kaparófát, hogy macskád természetes szokását megtarthassa és a karmai rendben legyenek!

állatos sorelválasztók

Macskafajták

A törzskönyvezett macska igazi arisztokrata, több mint egy évszázadra visszanyúló családfával. Több mint 100 hivatalosan elismert macskafajta létezik, melyeket két nagy csoportba oszthatunk: hosszú szőrű vagy perzsamacskák, valamint rövid szőrű macskák.

Bár néhány fajta egy-egy országból ered, a macskák többsége gondos tenyésztési program gyümölcse.

Néhány fajta kialakulásában a vakszerencse is szerepet játszott, véletlen genetikai változások is formáltak bizonyos fajtákat. Emellett a természetes kiválasztódás következtében több macskafajta eltűnt.

Rengeteg macskafajta van, melyek mindegyike egyedi külsővel és jellemvonásokkal rendelkezik. A legjelentősebb típusok a következők:

Abesszin
A vad külsejű abesszin valóban lenyugöző állat,
egyike a legősibb macskafajtáknak. Rejtélyes keleti szemeivel, izmos felépítésével, szokatlan intelligenciájával a macskák királynője. Nagyon kommunikatív, leginkább emberek társaságában érzi jól magát. Általában jó természetű, kedves, élénk és vidám, de ha sokáig egyedül hagyják, könnyen levertté válhat. Az abesszin általában közepes termetű, a szőrzete gyűrűzött és szokatlan vadszínű, de a fajta több színben is előfordulhat (pl. vörösesbarna, kék, bézs, ezüst).

Birma
Burma megszentelt állataként ismert, ismereteink szerint burmai kolostorokból származó birma gyönyörű és jó természetű állat. Kedves, türelmes természete miatt kiváló családi kedvenc, de nem csak az emberekkel, hanem más állatokkal is jól megfér. Szemei zafírkékek, szőre puha, fényes, félhosszú és jellegzetes színű. A macska pofája, orra, mancsa és farka a négy sziámi színváltozat egyikében pompázik, a test más tájain a szőrzet tojáshéjszínű, a hát aranybézs színű, hasa pedig fehér.

Brit rövid szőrű
Ezt a csodálatos fajtát 100 évvel ezelőtt házimacskák keresztezéséből tenyésztették ki. A XX. század közepén a fajta értéke és presztízse csökkent, de az 1950-es évek gondos tenyésztése újra kedveltté tette a brit rövid szőrűt. A brit rövid szőrű macskák közül a legnépszerűbb a brit kék. Kedves természete, intelligenciája és ragaszkodása, alkalmankénti huncutsága és rosszalkodása szépséggel párosul. Erős felépítésű macska, izmos testtel és rövid lábakkal. Szore gyönyörű, selymes, szürkéskék színű, szeme pedig nagy, réz- vagy narancsszínű.

Burma
Az aranyszínű szemű burma a XV. században Burma buddhista templomaiban élt. Bár fegyelmezett és elbűvölő, nagyon csintalan is tud lenni. A burma sosem unatkozik, örömét leli a világ felfedezésében. Ha valaki olyan macskát szeretne, aki viszonozza a kapott szeretetet, nem csalódik a burmában, ez a fajta nagyon szereti az embereket. A burma közepes termetű, lábai hosszúak és vékonyak, szeme sárga vagy aranyszínű. A szőrzete lehet barna, kék, csokoládé, lila, vörös, teknőctarka, vagy krémszínű.

Chartreuse
Úgy tartják, hogy a franciaországi Chartreuse-i apátság két értéket adott a világnak a középkorban. Az egyik a zöld likőr volt, a másik pedig a csodálatos chartreuse macska. A chartreuse jellemzője a csendes erő és a függetlenség, de a macska ugyanakkor intelligens, odaadó és gyengéd is. Sosem unatkozik, méltóságteljes viselkedése pajkossággal párosul. A fajta leginkább szokatlan kékesszürke szőrzetéről ismert. Az állat szeme nagy és kerek, teste erős és izmos.

Cornish Rex
A göndör szőrű Rex macska először a második világháború után jelent meg Európában és az Egyesült Államokban. 1950-ben Cornwall-ban egy krémszínű hímet saját anyjával párosítottak, így alakult ki az önálló fajta, a Cornish Rex. A Cornish Rex boldog állat, nagyon aktív és imádja felfedezni környezetét. Emberszeretete miatt kiváló családi állat, és a gyerekekkel is nagyon kedves. Bár a Cornish Rex hihetetlenül kedves, néha nagyon erőszakos és akaratos is tud lenni. A fajta legjellemzőbb vonása a göndör szőrzet, mely selymes tapintású és fényes.

Devon Rex
A Devon Rex új fajta, először 1966-ban jelent meg. Tündéri pofájával és odaadó természetével világszerte meghódította a macskarajongókat. Különösen boldog állat, jó kedvét hosszú farka csóválásával jelzi, ezért is hasonlítják gyakran az ölebekhez. Egzotikus, hullámos szőrzetét, nagy szemét és vékony lábait elnézve viszont nem is lehet kétséges, hogy a macskatársadalom jeles képviselőjével állunk szemben. A Devon Rex játékos, kedves, ideális családi kedvenc. Szőrzete rövid, hullámos, könnyen ápolható.

Barna havanna
A dohányszínű szőrzetű havanna eleganciájáról és modoráról híres. Először az 1950-es években tenyésztették, azóta pedig kedves természetével és intelligenciájával meghódította a világot. Nagyon aktív macska, akkor érzi magát a legjobban, ha szabadon felfedezheti környezetét, de mivel nagyon odaadó, örömmel tölt néhány órát az emberek társaságában is. Így nagyon kellemes társ. Karcsú teste, hosszú, vékony nyaka és fényes bundája elegánssá teszi megjelenését, és mivel szőre nagyon rövid, ápolása különösen könnyű.

Európai rövidszőrű
Első ránézésre egyszerű házi macskáknak látszanak, azonban sikeres párosításokból származó jó genetikai állományú macskák. Erőteljes testfelépítésük és rövid, sűrű szőrzetük van. Sok ősi tulajdonságot fedezhetünk fel bennük a szabadon élő házi macskákra jellemzők közül. Önállóak, értelmesek, ragaszkodóak, élénkek, de a kényszert és a parancsolgatást nem tűrik. Tartásuk és gondozásuk egyszerű, kiegyensúlyozott természetűek. Számos színváltozatuk ismert, a tenyésztésben a brit rövidszőrű macska színvariációi az elfogadottak.

Korat
A legenda szerint a kedves természetű korat Thaiföldről, V. Ráma király udvarából származik. Az ott "si sawat" (szerencsét hozó) néven ismert fajta a babona szerint szerencsét és jólétet hoz a körülötte élőknek. A kedves természetű korat türelmes és odaadó mindenkivel, különösen a gyerekekkel. Nagyon intelligens, órákat képes eltölteni környezete felfedezésével, de egyéb szórakozási lehetőségeket is talál magának. A legfőbb jellegzetessége a szőrzete, mely gyönyörű fényes ezüstös kék színű, rövid, selymes és könnyen ápolható.

Maine Coon
A világ egyik legnagyobb testű macskafajtája az amerikai Maine államból származik, de keletkezése nem teljesen egyértelmű. Valószínűsíthető, hogy őseik hajon érkeztek az amerikai kontinensre, majd ott tökéletesedtek ki. Az első írásos emlékek 1861-ből származnak. A fajta az amerikaiak egyik legkedveltebb macskája, igaz már Európában is egyre népszerűbb. Félhosszú szőrzete vízálló, a farok szőre hosszú, zászlós és a fülhegyen kis szőrpamacs van. Bár robosztus testfelépítésű, mégis nagyon elegáns, méltóságteljes, tekintélyt parancsoló macskafajta. Viselkedése temperamentumos, szívós, alkalmazkodó. Számos színváltozatban tenyésztik. Átlagos testsúly: 6-10 kg

Manx
A mitológiai eredetű Manx fő jellegzetessége, hogy nincs farka. Úgy tartják, hogy amikor Noé indulásra készen állt, a macskája farkára csukta a bárkája ajtaját. Egy másik legenda szerint a Manx 1588-ban, spanyol hajókról kiúszva érkezett Nagy-Britanniába. Erős, izmos felépítését elnézve el is hisszük ezt a legendát. A Manx ideális családi kedvenc, odaadó, barátságos, jó természetű állat. Szőrzete nagyon tömött és rövid, ápolása könnyű.

Perzsa
A perzsa büszke megjelenését és intelligens természetét ismerve nem csoda, hogy Jean Cocteau csak a "macskák királyaként" emlegette ezt a fajtát. A perzsa a XVI. században jelent meg először Európában, amikor egy olasz felfedező Ázsiából hozott néhány példányt. Az egzotikus külsejű perzsa kényelmes lakásban szeret leginkább élni, hűséges, nyugodt és kedves társ. Ugyanakkor nagyon lusta is tud lenni, és a saját kényelmét mindennél és mindenkiénél többre tartja. Rossz tulajdonságait azonban feledteti velünk a szerencsés kiválasztottak iránti odaadása. Legnagyobb büszkesége klasszikus, hosszú szőrzete, melyet hihetetlen türelemmel és kitartással ápol.

Ragdoll (rongybaba)
A rongybaba macska nevét arról kapta, hogy izmai elernyesztésével úgy tud lógni, mint egy rongybaba. A fajtát Kaliforniában tenyésztették ki az 1960-as években, amikor is a fehér perzsa és a birman macskákat keresztezték. Természete nagyon békés, gyermekszerető, de szereti a nyugalmat, ezért kiegyensúlyozott, nyugodt gazdi mellett érzi jól igazán magát. Háromféle színváltozatban tenyésztik: sziámi, fehér papucsos és bikolor. A kandúrok zömökebb testalkatúak és szélesebb fejűek, mint a nőstények. Testtömeg: 7-10kg

Orosz kék
A higgadt, csendes és szégyenlős orosz kék a macskák igazi nagyasszonya. A fajta eredete homályba vész, évszázadokkal ezelőtt orosz tengerészek vitték Arhangelszkből Nagy-Britanniába. Szőrzete két rétegű, tömött, sűrű és selymes. Élénk zöld, kerek vagy ovális szemei, karcsú teste és nyaka, hosszú és karcsú lábai elegáns megjelenést biztosítanak neki. Visszahúzódó természetéből adódóan nyugodt, csendes környezetben érzi jól magát.

Scotish Fold (Skót lógófülű)
Az egyik legfiatalabb fajta. 1960 körül Skóciában jelentek meg ezek az érdekes kinézetű macskák. A lógó fül egyébként természetes mutáció során alakult ki. A fajtát közepes termet, rövid, tömzsi nyak és széles fej jellemzi. Orruk rövid, szemük nagy és kerek vágású, összességében kedves megjelenésű fajta. Fölöttébb intelligens, ragaszkodó, erős idegzetű, nyugodt és csendes állat.
A szőrzet sűrű, rövid és színeiben a brit rövidszőrű macskáéval kell, hogy megegyezzen. Nem túl szokványos külseje miatt sokan bírálják a fajtát.

Sziámi
Talán a sziámi macskának megbocsátjuk tartózkodó és arrogáns viselkedését. Hiszen kék szemének, jó felépítésének és intelligenciájának köszönhetően összességében csodálatra méltó szépség. A nagyon kommunikatív sziámi szenvedélyes és odaadó azokkal, akik közel állnak hozzá, kívánságait jellegzetes hangján, hangosan jelzi. Ha teljesítjük a kívánságait, teljes odaadással és hűséggel hálálja meg, néha túlzottan is ragaszkodó és féltékeny természetű. A legismertebb színváltozata a fókajegyű, e típus szőrzete krémszínű, füle, pofája, farka és mancsa sötétbarna. Ugyanakkor a sziámi szőrzetének színe a fehértől egészen a sötétbarnáig terjedhet. Rövid szőre miatt a sziámit könnyű ápolni.

Szomáli
A szomáli hosszú, dús szőrzete előkelő külsőt kölcsönöz a fajtának, kedves és alkalmazkodó természete pedig - elsősorban Ausztráliában - kedvelt fajtává tette. A szomáli tulajdonképpen az abesszin hosszú szőrű változata, közepes termetű, hosszú lábú, tömött, fényes szőrzetű állat. A fajta először az 1930-as években jelent meg, intelligens, kedves, játékos és ugyanakkor szégyellős állat. Bár szeret kényelemben élni, depresszióssá válhat, ha négy fal között tartjuk.

Thai
A fajta eredete összeforr a sziámi macskával, viszont a thai az ősi típust képviseli. Külön fajtaként 1980-tól vehet részt a kiállításokon. Izmost test, erős csontozat jellemzi őket. Nagyon intelligensek, sok mindent meg tudnak tanulni. Néha kicsit hangosak, de ragaszkodóak, érdeklődőek, mozgékonyak- igazi társasági lények. A szőrzet rövid, a fej ék alakú, a szemek mandulavágásúak. Az eredeti fóka szín mellett, ma már kék, cirmos, csokoládé és lila színváltozat is ismert.

Török Van-macska
A játékos török Van-macska nagyon szereti a vizet, így érdemelte ki a "török úszó macska" becenevet is. A fajta dél-kelet Törökországban található Van-tó környékéről ered. A Van-macska megjelenése igen egzotikus, emberszeretete, intelligenciája és élénksége pedig kitűnő társsá teszi. A Van-macska az angórára hasonlít, közepes termetű, lába izmos, farka hosszú és vékony. Selymes szőrzete hosszú, meleg időben viszont vedlik.

állatos sorelválasztók

Utazás

Hogyan ültessük repülőre a macskát?

Ha repülnöd kell, a macskát otthon hagyhatod, vagy elviheted magaddal. A légitársaságok többsége nagyon biztonságosan és gondosan szállítja a macskákat.

Mi a feladatod?

Először is 7-10 nappal az utazás előtt ellenőriztesd a macskád egészségi állapotát az állatorvossal, és kérj erről igazolást.

Szükséged lesz egy megfelelő szállítókosárra, ennek anyagát, méretét és felépítését szabályozzák. Ha a macska kicsi, akkor egy kisebb dobozba téve a macska az ülés alatt is elfér. A légitársaságok általában engedélyezik a macska szállítását az utasfülkében, két feltétellel: egyszerre csak egy macska lehet a fedélzeten, és nem szabad kiengedni a repülés alatt, másrészt pedig csak olyan méretű dobozt lehet felvinni a fedélzetre, amely befér az ülés alá.

A legtöbb légitársaság és az állatorvosok ellenzik a macska gyógyszerezését az utazás idejére. Egy olyan macska, mely nyugtatót kapott, nem tud megfelelően reagálni a fel- és leszállásra, és megsérülhet. Ezen kívül a gyógyszer hatását is nehéz megjósolni.

A törvény szerint a beszállást megelőzős négy órában a macskának vizet és eledelt kell adni, de nem szabad túletetni. A tálakat rögzítsd a kosárhoz, és csak félig töltsd meg őket.

A macskádon legyen nyakörv egy azonosítóval. A biztonság kedvéért a ketrec külsejére erősítsd fel a macska fényképét, nevét, a célállomás nevét, a neved és a telefonszámod.

Ellenőrizd a légitársaság honlapját és olvasd el az állatok szállítására vonatkozó előírásaikat.


Közvetlen járatok

Amikor ez lehetséges, közvetlen járattal utazz. Ha át kell szállnod, kedvencedet szélsőséges időjárási körülményeknek teheted ki. Bár vannak előírások arra nézve, hogy a repülőtéren milyen hőmérséklet az elfogadott, de ezt néhány helyen nem tartják be. Előfordulhat az is, hogy ha a repülőtéren nem megfelelő a hőmérséklet, a légitársaság nem vállalja a további szállítást.

Azt is kérdezd meg előre, hogy ellenőrizheted-e, hogy az állatot feltették-e a gépre. Amikor felszállsz, jelezd azt is a személyzetnek, hogy macskád a csomagtérben van. Ha tudod, ellenőrizd, hogy a csomagtér hőmérséklete megfelelő-e.

Ha a repülés után valami szokatlant észlelsz kedvenceden, azonnal hívj állatorvost és vetess fel jegyzőkönyvet.

Viselkedés

A macskák önkifejezése

A FIGYELEM
Ha egy macska számára valami érdekes dolog tűnik fel a láthatáron, abban a pozícióban, amiben éppen van "megfagy": teljesen mozdulatlanul áll, vagy ül, pupillája kitágul, bajszát előrefelé állítja és kissé rapszódikusan csapkodja farkát jobbra-balra.
Ha vadászik akkor fülét lecsapja és lelapul, majd mozdulatlanná válik.


A JÁTÉK
A macskák módfelett játékosak. Minden tárgyat a két elülső mancsukkal csapkodnak. Lógnak a levegőben, vagy akrobatikus mutatványokat mutatnak be, valamilyen magasabb tárgy elérése érdekében. A kölykök egyik legmókásabb szórakozása, amikor anyjuk farkát pofozgatják. Ezt persze jó anyához méltón a felnőtt macska csendes közönnyel tűri.
Másik szórakozásuk a bogárüldözés. Viccesen néz ki, amikor távolról csak annyit lát az ember, hogy a macska látszólag minden ok nélkül jobbra-balra vetődik és lecsap az általáunk nem látható zsákmányra.


A NYUGALOM ÉS BIZTONSÁGÉRZET JELEI
A macska nyugodtságáról egy a fekvés és ülés közötti tipikus testhelyzet árulkodik. Lábát maga alá húzza, háta gömbölyű, farkát pedig maga köré tekeri. Első lábait rendezetten egymás mellé teszi és kissé maga alá húzza.
A teljes biztonságérzetet jelzi, ha macskánk oldalára fekve alszik úgy, hogy első lábait teljesen kinyújtja előre, míg a hátsókat hátrafelé. Úgy néz ki, mintha nyújtózna.


ROSSZKEDV
A rosszkedvű cicára valamelyik félreeső sarokban találhatunk rá. Ilyenkor a macska nem kíván kommunikálni a külvilággal és csak közönyösen ül, vagy fekszik, esetleg alszik.


AZ AGRESSZIVITÁS
Ennek több fokozata is lehet. Jó ha az elején észrevesszük, hogy macskánk nincs legjobb kedvében és lehet, hogy simogatásunkat inzultusként éli meg. Ezt úgy adja tudtunkra, hogy misz képpel ücsörög, vagy fekszik és szemhéját félárbócra eresztve jobbra-balra kacifántos ívben csapkodja farkát. Szóval, jobb ha ilyenkor békén hagyjuk.
Veszedelmesebbé válik a helyzet, amikor már púpozni kezdi hátát és füleit lecsapja. Ez gyakran kiegészül fújással és a karmok aktivizálásával. Sokszor még a szőrét is felborzolja, hogy ellenfele szemében hatalmasabbnak tűnjön.


MACSKÁK TALÁLKOZÁSA
A kutyáktól eltérően a macskák individualista lények. Nem élnek csapatokban és ezért nincsenek hierarchiával kapcsolatos harcok. A macska minden egyes fajtársával szemben különböző módon viselkedik, de általában jellemző a pozitív hozzáállás. Néha igénylik egymás társaságát, de függetlenségüket mindig megőrzik. Ha két macska találkozik, akkor nem jellemző, hogyan nagyon közel merészkednek egymáshoz, inkább tisztes távolból vizslatják egymást, a fent leírt figyelő pozícióban. Ha olyan macskákról van szó, akik már megszokták egymást, akkor már gyakran előfordul egy kis dörgölőzés és összeszagolás is.
Egy érdekes momentum szokott félreértést okozni, ha egy macska és egy ismerős kutya találkozik. Köszönéskor ugyanis a macska egyenesen feltartja a farkát és a végét egy kicsit lekonyítja. Míg a macskáknál ez köszönés, a kutyák esetében a feltartott farok akár az agresszivitás jele is lehet.


BEHÓDOLÁS, VAGY INKÁBB VÉDEKEZÉS
Előbb említettük, hogy a macskák esetében nincs "főnök-beosztotti" viszony. Az egyenlőség elvét vallják, vagyis nem jellemző a behódolás. Egy esetben borulhat fel az egyensúly: ha az egyik megtámadja a másikat. A megtámadott macska védekezik. Ezt abból láthajtuk, hogy fülét hátracsapja, és kicsire összehúzódik, esetleg figyelmeztetőleg fújtat. Megeshet, hogy oldalára fekszik és mind a négy mancsán hegyezi a karmát, hogy azzal támadjon vissza.


UDVARLÁS
A nőstény több gazda szerint hihetetlen dolgokat művel a tüzelés ideje alatt. Jellemző, hogy mindenkinek felkínálja magát. Ezt általában hátsójának mutogatásával, vagy fetrengéssel teszi. A fiúk legfőbb feladata ilyenkor természetesen a szökés. A szabadban tartott macskák egy-két hét elteltével kissé ziláltan találnak haza. A párzás időszakában hallhatjuk a gyereksíráshoz hasonló "áriákat", amivel egymást hívogatják a párok.

A macskák viselkedése

Múlt

A mai házimacskák őseit valószínűleg elsőként az ősi egyiptomiak háziasították kb. 5000 évvel ezelőtt. Később a gabonatárolók őrzésére használták, és társként is nagy becsben tartották őket. Ezt követően Bastet istennő (az anyaság és termékenység szimbóluma) megtestesüléseként imádták és tisztelték őket. A macskákat kiemelt szerepük miatt fogságban is nagyon jól tartották. Ugyanakkor a középkori Nagy-Britanniában üldözték őket, mivel ravasznak és baljósnak, így gonosznak tartották ezeket az állatokat (elsősorban a fekete macskákat). A nyugati kultúrában csak a XVII. században váltak újra elfogadottá. Azóta pedig nagyon népszerű háziállatokká váltak.

A macskák viselkedése

A macskák csodálatos háziállatok, mivel viszonylag kevéssé igényesek. Szeretik az otthon biztonságát, ahonnan felfedezhetik területüket és vadászhatnak. Másrészt viszont bizonyos szempontból problémásak. Válogatósak lehetnek az étkezésükben, és nem viselik el, ha vizesek lesznek. Ahhoz, hogy egy gazda megfelelően tartsa macskáját, meg kell értenie természetes, ösztönös viselkedését. Ennek a viselkedésnek része a testbeszéd és a szexuális viselkedés. Egy olyan macskatulajdonos, aki érti kedvence reakcióit, könnyebben elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket.

Mi a jó a macskákban?

A macskák hűségesek, barátságosak és könnyen tarthatóak. Minden életkorban az emberek megfelelő társai, ugyanolyan jól érzik magukat gyerekekkel, mint idősekkel. A macskák és az emberek jól megérhetik egymást, ez pedig jó alap lehet egy kapcsolathoz. A macskád mindig érzi, ha rossz napod volt (nem igazán érdekli, hogy miért, de tudja). A macskatartás az élet egyik legnagyobb és legegyszerűbb öröme. Az ember-macska kapcsolat barátságon, hűségen és tiszteleten alapul.

Otthon, édes otthon

A macskák szeretik az otthon biztonságát. Az otthon lehet egy parasztház, vagy egy kicsi városi lakás. A macskák megtanulják kihasználni a lehetőségeket, bár kegyetlen dolog egy falusi élethez szokott macskát városi lakásba átvinni. A macskák szeretnek a szabadban lenni és kijelölni a saját területüket, elkülönítve a többi macskáétól. Ez sokkal fontosabb a kandúroknál, mint a nőstényeknél. A kandúrok esetenként tízszer nagyobb területet jelölnek ki maguknak, mint a nőstények.

Ez a viselkedés ősi ösztönökre vezethető vissza. Egy vadon élő macska számára a területe határozza meg azt a helyet, ahonnan az élelmet szerzi. Minél nagyobb ez a körzet, annál jobb a macska túlélési esélye. Ennek persze egy házimacska esetében nincs jelentősége, de az állat ösztönei nem változtak meg. Ha egy macskát szeretet vesz körül otthonában, ez az ösztön nem okoz problémát.

A lakásban tartott macska területe a saját otthona köré épül. A macska szagokkal, hangokkal, karmolt jelekkel és egyéb módon jelzi ennek határait. A terület formája nem követi szükségképpen a lakás vagy a kert alakját, általában szabálytalan alakú. A különböző macskák által kijelölt területek között lehet átfedés, lehetnek olyan közös részek, ahol találkozhatnak. Egy macska területe egészen addig változatlan marad, amíg uralkodik ott. Ha egy erősebb macska lép színre, a határok megváltozhatnak.

Ha két vagy több macska van a háznál, akkor szintén felszínre törhet a területi ösztön. A macskák kijelölik a házon belül saját területeiket, melyek néhol fedhetik egymást. A konyha például ilyen átmeneti rész lehet. Ugyanígy előfordulhat, hogy a gazda kedvenc helyeit szemelik ki maguknak és harcolnak értük. Amikor egy új macska érkezik a házhoz, érdemes előbb hozzászoktatni az új helyhez, és csak ezután összeengedni a másik (vagy többi) állattal. Így kevésbé érzi magát hátrányos helyzetben.

Az egyik eszköze annak, hogy egy nem ivartalanított hím macska kijelölje területét, a vizelet (ezt egyébként a többi macska is megteszi, de ritkábban, és a vizelet sem annyira kellemetlen szagú). A macskatartók többsége nem viseli el, ha a macska a házon belül megjelöli a területét. Ugyanakkor ez előfordulhat ott, ahol több macska van a háznál, és azok megpróbálják kialakítani a hierarchiát egymás között, vagy ha új macska kerül a házhoz.

A vezető szerepet többféle módon kifejezhetik: néha a vezér macska megmossa a másikat, néha az agresszivitás jelei is észlelhetők. A szerepeket nem osztják ki véglegesen. Érdekes megfigyelni, ahogy a gyengébb macska átveszi a vezetést, amikor a domináns állat megbetegszik, vagy gyengeséget mutat.

Még az egyedüli macska is szükségét érezheti annak, hogy kijelölje területét, és az emberekkel is megküzd érte.

Az a macska, amelyik kimehet a szabadba, sok mindent lát, és a figyelmét is sok dolog leköti. Egy lakásban tartott macska esetében gazdagítani kell a környezetet. Ez megoldható úgy, hogy több helyet kialakítunk, ahol elbújhat, vagy aludhat, megengedhetjük neki, hogy a különböző magasságú polcokra és szekrényekre felmásszon, és ha rendszeresen játszunk vele. A macskáknak sok szórakozásra van szükségük, nagyon érzékeny lények, imádják luxuskörülmények között átszunyókálni a napot. Szeretik a meleget, és gyakran úgy tűnik, hogy a napjuk az egyik meleg helyről a másikra való átsétálással telik.

Azt, hogy a macskád milyennek érzi a hőmérsékletet, könnyen megítélheted a testhelyzete alapján. Nagyon meleg szobában, vagy meleg nyári napon kinyújtózik, hogy minél több hőt adjon le. Hűvösebb időben összegömbölyödik. Előfordulhat, hogy nagyon hideg időben nem hajlandó elhagyni a lakást, ilyenkor készíts össze egy almot bent is.

A macskák és a víz

A macskák híresek arról, hogy nem szeretik a vizet, és nem viselik el, ha vizesek lesznek. Ha csak pár csepp is rájuk esik, legalább 15 percet képesek eltölteni száradással és mosakodással. Ugyanakkor a víz izgalmas szórakozást is jelent számukra, különösen, ha aranyhal úszkál benne. A török van macskák szeretnek úszni, de leginkább csak szülőföldjük meleg vizeiben. Ami a vízivást illeti, ügyelned kell arra, hogy elég folyadékhoz jusson a macskád.

A vadász

A macska viselkedésének egyik összetevője, amit gazdája néha nehezen fogad el, az a vadászat, illetve a zsákmány hazaszállítása. Ez az ösztön nagyon erős a macskákban. Ahogy a kiscicák növekednek, játék során és az anyjukat figyelve fokozatosan kifinomulnak vadászösztöneik.

A vadászat a macskák számára teljesen természetes, és még akkor is megjelenhet, ha otthon is elég táplálékot kapnak. Élvezik a vadászatot, a türelmes és óvatos becserkészést, és a zsákmány elejtését. Ha a macska a zsákmánnyal tér haza és megmutatja gazdájának, azt azért teszi, hogy dicséretet kapjon. Nincs értelme megbüntetni ezért, hiszen a vadászat a macska alapösztöne. Lehetséges viszont csökkenteni a vadászat jelentőségét, ha az állatot megfelelően tápláljuk, játékkal kielégítjük mozgásigényét, és bezárva tartjuk éjszakára (főként ekkor vadásznak). Egy másik megoldás, hogy csengőt akasztunk a macska nyakörvére, amely figyelmezteti az áldozatot a macska közeledtére. Nagyon fontos, hogy rendszeresen elvégezd a féregtelenítést a macskán, főleg ha vadászik.

Testbeszéd

A gazdák többsége azt hiszi, hogy a macska csak dorombolással, nyávogással és morgással kommunikál. Valójában a macskák több módon kommunikálnak. Használnak hangokat, testtartást, fül-, száj- és farokmozgást, és különösen jól érintkeznek más macskákkal. Az anyamacskák különösen sok hangot használnak a kölykeikkel való kommunikációjukban.

A dorombolás általában örömet és elégedettséget jelent. A dorombolás könnyen megkülönböztethető a mély morgástól, amivel a macska a behatolókat fogadja.

A nyávogás több hangból áll, de alapjában véve figyelem felkeltésének szándékát jelzi. A hangok skálája széles:

- rövid, magas hangú nyávogással a macska a gazdáját keresi
- hangosabb, kitartó nyávogással kéri, hogy nyissuk ki az ajtót, vagy etessük meg
- kellemetlen helyzetben dühös, hangos nyávogással jelez.

A macska testbeszéde, melyet testtartásával jelez, csodálatraméltó. Általában józan ésszel meg állapítható belőle, hogy érzi magát a macska, és mit kíván. Az egyik legkönnyebben felismerhető testhelyzet az elégedett macska testtartása, teljesen ellazult, félig lecsukott szemmel. Egy ellazult macska nyújtózkodik, lassan kinyújtja és visszahúzza karmait. A lépkedés az elégedettség másik jelen, ezt gyakran dorombolás kíséri.

Macskád fülei szintén sokat elárulnak hangulatáról. Az éber macska hegyezi a fülét, az ideges hátrarántja azt, egy nagyon ijedt, vagy nagyon agresszív macska fülei pedig szinte teljesen hátrasimulnak a fejére.

Egy fújó macska, melynek kilátszanak fogai, elég riasztó látvány. Ha ez felálló szőrzettel párosul, az komoly fenyegetést jelent a betolakodó számára.

Ne felejtsd, hogy a macska sokkal több dologra használja nyelvét, mint az ember. A nyelv sok információt közvetít a környezetről a macska felé. A macskák tulajdonképpen �szagolnak� a nyelvükkel, és arra is használják, hogy mosakodjanak, és megmosdassanak más macskákat.

Az, hogy kedvenced hogy tartja a farkát, szintén sokat elárul. Az a macska, amelyik örömmel üdvözöl téged, valószínűleg magasan tartja a farkát. A farok végének kis csóválása örömet jelez (az ellazult macskánál), vagy várakozást (a zsákmány elejtése előtt, vagy egy ételre váró éhes macskánál). Ha a farkcsóválás erősebbé válik, akkor az a macska ingerültségét jelzi, ha pedig az egész farkát mozgatja, akkor készülj fel a támadásra!

A macska nevelése

A közhiedelemmel ellentétben a macskák nevelhetők és taníthatók. A nevelést kedvesen kell végezni, és a megfelelő viselkedésért jutalmazni kell, a helytelen viselkedést pedig figyelmen kívül kell hagyni.

A macskák képzettársításon keresztül tanulnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy viselkedést pozitív megerősítés követ, azt az állat később megismétli. Másfelől a negatív következménnyel járó, vagy hatástalan viselkedést az állat nem ismétli többet.

Amikor a macskádat próbálod nevelni, gondold végig, hogy mit szeretnél tőle, a macskád miért akarná azt tenni (mi motiválhatja), és mikor akarod megjutalmazni. Alaposan gondold végig, hogy mivel motiválhatnád a macskád, ugyanis amíg a kutyák többsége könnyen ösztönözhető játékkal vagy étellel, a macskákkal nehezebb boldogulni. A macskákra csak az étel hat ösztönzően, ez is csak akkor, ha éhesek.

Felelős tartás

Ne ajándékozzunk kutyát, macskát

Sokakat a jó szándék és az örömszerzés vezérel amikor úgy döntenek, hogy kutyát vagy macskát kívánnak ajándékozni karácsonyra szeretteinek. Gondoljunk azonban csak bele a következőkbe. Karácsonykor nagyon elfoglaltak vagyunk, hiszen az előkészületek (fadíszítés, sütés-főzés, ajándékcsomagolás), majd a családlátogatások zsúfolttá teszik az ünnepnapokat. Ha állatot veszünk magunkhoz, az más körülményeket kíván. Fel kell rá készülni lelkiekben és a meg kell teremteni a fizikai feltételeit is. Az állatvásárlás egy életre szól, nem lehet egy pillanatnyi fellángolás vagy egy apropó (karácsony, születésnap, húsvét) szüleménye.

Az állatok szeretni, érezni képes élőlények, ne tekintsük őket tárgyaknak, amiket csak úgy oda ajándékozunk valakinek. Ha tudjuk, hogy szerettünk szívesen osztaná meg otthonát egy kedvenccel, praktikus ajándék lehet egy az állatfajról szóló szakkönyv vagy a tartáshoz szükséges felszerelési cikkek egyike.

Ha békés, nyugalmas időszakban érkezik az új családtag, az nem csak az állatnak lesz kellemesebb, de az új gazda is több időt tud szánni kedvencére. A kutyák esetében például a kölykök sokat alszanak, naponta 4-6 alkalommal esznek és legalább ugyanennyiszer ürítenek is, s a játékot sem bírják órákig. A szobatisztaságra nevelésről sem feledkezzünk meg, amit már a megérkezésüktől fogva el kell kezdeni. Valljuk be a kölyökkutyákhoz sok szeretet, türelem és következetesség szükséges, amire fel kell készülni.

Ideális esetben egy gazdi-kedvenc kapcsolat évekre, az állat élete végéig szól. Fontos tehát, hogy a gazdi és állata között kialakuljon a kellő összhang. Minden esetben javasolható, hogy a leendő gazdi válassza ki kölyköt, hiszen az első találkozás sok mindent elárul. Ki ne hallotta volna már, hogy "megláttam, felém szaladt és tudtam, hogy Ő lesz az én kiskutyám". Egy ajándékba vett kedvencnél sem a gazdának, sem az állatnak sincs választási lehetősége.

Ha mégis úgy döntünk, hogy élőlényt ajándékozunk, a kutya-, macskavásárlás helyett egy szép akvárium berendezése mellett döntsünk. Könnyebb az előkészítés, kevesebb napi szintű gondozást igényel, de ne feledjük, róluk is gondoskodnunk kell. Az élelem beszerzése, az akvárium tisztántartása, s a gondoskodó szeretet számukra is nélkülözhetetlen!

Gondolkodjunk hát felelősen! Hagyjuk az állatok vásárlását, befogadást az ünnepek utáni nyugodtabb időszakra, és ne dőljünk be a szaporítók ünnepek előtti kecsegtető ajánlatainak!

Téli veszélyek

A télen is kint tartott házi kedvenceket különösen nagy figyelemmel kell ellátnunk. Nagyon fontos, hogy száraz, meleg kuckót biztosítsunk nekik, hiszen ennek hiányában egészségügyi problémák jelentkezhetnek a hideg időjárás következményeként.
Egy felelős állattartónak mondani sem kell, hogy a kutya- és macskaházat szalmával, vagy valamilyen jó szigetelőképességű anyaggal bélelje ki, és a bejárathoz erősítsen valamilyen szélfogó anyagot. Ezek a gondoskodó műveletek sokszor az állat életét menthetik meg. Ilyenkor láthatja a gazdi, hogy milyen fontos a kedvenc méretéhez megfelelő háznagyság, hiszen ha az arány ideális, az állat teljesen be tudja "fűteni" éjszakára a fekhelyét. Nem kell tehát aggódnunk! Ha kedvencünknek megfelelő felépítésű a bundája és a tartási körülmények is megfelelőek, remekül érzi majd magát a helyén, még akkor is, ha kemény fagyok vannak.
Más a helyzet, ha az állat valamilyen betegségben szenved. Hideg időben gyakorta fordul elő meghűlés, mely a felső légutak hurutjában nyilvánul meg, és általában lázzal is jár.
Ilyenkor a meleg a gyógyulás szempontjából kulcsfontosságú lehet, ezért ha megoldható, akkor fűtött helyen - akár a garázs is megfelelő - helyezzük el az állatot, amíg fel nem épül.

Hideg időben a kedvencek helyes táplálására is oda kell figyelni. Ilyenkor a testhőmérsékletük fenntartásához több energiára van szükségük, ezért több, vagy magasabb energiatartalmú kutyatáppal etessük kedvenceinket. Ha házi kosztot kapnak, akkor pedig próbáljunk a megszokottnál táplálóbb, mennyiségileg is több eledelt adni az állatoknak.
A kertben tartott házi kedvenceknél arról sem szabad megfeledkezni, hogy télen az állatok vize hamar megfagy. Sűrűn ellenőrizzük, és ha kell, cseréljük!

Hideg, havas időben nem árt, ha kedvencünket időnként átvizsgáljuk. Kiemelten figyeljünk a tappancsokra. A kutya tappancsa nem szereti a sót! Sajnos még napjainkban is igen elterjedt fagyás- és csúszásgátló a só. Téli latyakos időszakban sokszor láthatunk sántító, talpukat nyalogató kutyákat az utcán. Ennek oka, hogy a só kimarja a kutyák érzékeny talppárnájának bőrét, amely kisebesedve, kirepedezve komoly fájdalmakat okozhat az állatnak.
A kerten belül, ha lehetséges, használjunk homokot a csúszás megakadályozására, de ha kénytelenek vagyunk kivinni az állatot az utcára kenjük be a talpát valamilyen védőkrémmel. Ilyen krémet az állatpatikákban lehet kapni, de a vazelin is megteszi. Ha hazaértünk, langyos vizes ruhával töröljük át a lábakat és az alhasi tájékot, amelyekkel érintkezett a hólé.

A zord hidegben főleg a felelőtlen gazdák által eltaszított kóbor kutyák, de néha a hosszabb időre elszökött, vagy mostoha körülmények között tartott kedvencek is különböző fokú fagyási sérüléseket szenvedhetnek.
A túlságosan hideg, nedves és szeles időben az állati szervezet hőszabályozása felborulhat. Ilyenkor az állat hőleadása olyan mértékű lehet, hogy bekövetkezhet a test általános lehűlése.
Ennek jeleként az állat testének belső hőmérséklete lecsökken, ami az életjelenségek csökkenésével, extrém esetekben pedig a megszűnésükkel járhat.
A hideg idő helyi kedvezőtlen hatása leggyakrabban a nagy hőveszteségnek kitett, kiálló testrészek (orr, fül, farok) fagyását okozza.
A hidegnek kitett testrészekben először a vérkeringés lelassul, a bőr kipirul, szederjessé válik, majd enyhén megduzzad, ezt nevezik elsőfokú fagyási sérülésnek. Ha a duzzanat növekszik és a bőrön savóval telt hólyagok keletkeznek, akkor beszélünk másodfokú fagyásról. A fagyás legsúlyosabb formájánál, a harmadfokú fagyási sérülésnél az érintett bőrfelület elüszkösödik és elhal. Nagyon fontos, hogy a fagyott testrészt nem szabad hirtelen felmelegíteni! Elsőfokú fagyásnál, amennyiben hólyagok még nincsenek(!), elsősegély céljából puha ruhával enyhén dörzsöljük a bőrfelületet. Fagyási sérülésnél minden esetben mielőbb forduljunk állatorvoshoz.

Télen nemcsak a hideg idő veszélyeztetheti kedvenceinket. Nagyon óvatosan kell bánnunk például a fagyálló folyadékkal is. A fagyálló folyadék (amely etilén-glikolt tartalmaz) nem körültekintő cseréjekor kedvenceink hozzájuthatnak ehhez az édeskés ízű, mérgező folyadékhoz. Bár a macskák érzékenyebben reagálnak az etilén-glikol mérgezésre, mint a kutyák, mindkét fajnál súlyos tünetek jelentkezhetnek, és akár elhullás is bekövetkezhet.
A mérgezés tünetei az elfogyasztott mennyiségtől függően már 1-2 órán belül jelentkezhetnek. A nyálzás, hányás, bágyadtság, dülöngélés, tudatzavar, majd pedig a súlyos vesekárosodás mind a mérgezés velejárói lehetnek.
Mint minden mérgezésnél, az etilén-glikol mérgezésnél is nagyon fontos a korai felismerés. Ahogy észrevesszük, vagy gyanítjuk, hogy kedvencünk fagyálló folyadékot ivott, mielőbb forduljunk állatorvoshoz, aki a megfelelő ellenszer alkalmazásával idejében végzett beavatkozás esetén megmentheti állatunkat.

Gyakori balesetek

A macska mindig talpra esik! Ugye ismerős a mondás? Mint minden szólásmondásnak, így ennek is természetesen van alapja. Valóban a macskák legtöbbször talpra esnek, ez azonban nem jelenti azt, hogy a zuhanásokat mindig sérülés nélkül ússzák meg.

A tanulás szempontjából a kölyökkor döntő fontosságú. Ilyenkor tanulják meg a kiscicák a térérzékelést is. Tanulás közben sok hatás éri őket, amelyeket megtapasztalva a pozitív vagy negatív következményeket megjegyzik. Későbbi életük során ezekre az elraktározott információkra hagyatkoznak majd. A térérzékelés tanulási folyamata során persze előfordulhat, hogy kisebb magasságokból leesik a macska, de ezek általában nem okoznak sérüléseket. Gond akkor van, ha a cica több emeletnyi magasságból zuhan le.

A balesetet szerencsésen megúszó állatoknak általában valamelyik végtagjuk reped vagy törik el. Gyakoriak a kemény szájpadlás repedései és az állkapocs törései is.
A nagy magasságokból történő esések következményeként a belső szervek is károsodhatnak. Leggyakrabban a tüdőt érő ütődés miatt levegő jut a mellüregbe, és úgynevezett légmell alakul ki.
Fontos, hogy a balesetet szenvedett állat mielőbb szakszerű ellátásban részesüljön, így nagy valószínűséggel teljesen, maradandó károsodás nélkül meggyógyítható.

A macskatartók egyik legnagyobb réme az autóforgalom. Sajnos mindennapos balesetnek számít a macskák elgázolása. Főként párzási időszakban, a kertben tartott macskákat gyakorlatilag lehetetlen az utca forgalmától megóvni. A nagyvárosban élő macskák teljesen hozzászoknak az autók zajához és nem félnek még a hangosabb buszoktól és teherautóktól sem. Sajnos a gázolásos esetek nagyon súlyosak lehetnek, sokszor már a gondos ellátás sem segíthet. Mégis meg kell próbálni!
Ha elütötte egy jármű a macskát, azonnal cselekedjünk, hiszen minden perc számíthat. Az állatorvos sürgősségi baleseti ellátásban részesíti majd kedvencünket, amelyet ha szükséges, röntgenfelvétellel és egyéb kiegészítő vizsgálatokkal egészít ki. Ha az állat sérülései nagyon komolyak és nincs esély a gyógyulásra, a macska fájdalommentes elaltatása az egyetlen humánus megoldás.

A macskák szempontjából mumusoknak számítanak a kutyák is! Bár ősi ellenségeknek tekinthetők, azért könnyedén összeszoktathatók, ha egy családban tartjuk őket. Ilyenkor általában nem is szokott baj történni, viszont a macska számára idegen kutya komoly veszélyt jelenthet. Ha a kutyának sikerül elkapni a macskát a hátánál fogva, ez gyakran gerincsérülést és belső szervi elváltozásokat okozhat. Mivel a macskák ügyesen másznak fel a fára, kerítésre a kutyák elöl, általában csak a kölyökmacskákat sikerül a kutyáknak elkapniuk.

A kutyákkal ellentétben a macskák nem szeretnek úszni, persze ha rá vannak kényszerítve, pl. beleesnek a kerti medencébe, akkor rövid ideig képesek úszni. Ahol a macskák hasonló veszélyforrásnak vannak kitéve, a fulladás elkerülése végett fokozottabban kell ügyelnünk négylábú kedvencünkre.

Bár a macskák ritkábban nyelnek le idegen testeket, mint a kutyák, mégis veszélyforrást jelenthetnek számukra a játékként közkedvelt fonalgombolyagok. A lenyelt idegen testek többek között bélelzáródást okozhatnak, ezért azonnali sebészeti ellátást igényelnek.

Elárvult macskakölykök felnevelése

Sajnos sokszor találkozhatunk olyan újszülött kiscicával, akit az anyamacska valamilyen oknál fogva nem tud szoptatni. Lehet, hogy az anyának egyszerűen nincs teje, vagy emlőgyulladás miatt akadályozott a szoptatás. Néha az is előfordul, hogy az anyamacska meghal, vagy a kicsiket kiteszik az utcára, és a kölykök árván maradnak. Mit tehet ilyenkor egy igazi állatbarát?

Meg kell próbálni mesterségesen felnevelni őket, ami nem kis erőfeszítést és időt igényel, de mindenképp meg kell próbálni. Először is meleg helyre kell vinni a kiscicákat, és meg kell próbálni megetetni őket.
A patikákban beszerezhető kisméretű cumi vagy szemcseppentő. Ezzel adagoljuk majd a tápszert a cicáknak. Ahhoz, hogy tudjuk mérni az elfogyasztott táplálék mennyiségét, olyan üvegre tegyük a cumit, amelyen mérce található.
Állatpatikákban kaphatók kifejezetten macskáknak gyártott tejpótló tápszerek. Ezek teljes egészében megfelelnek a kölyök macskák igényeinek és ízben is az igazi macskatejhez hasonlítanak.

Amíg viszont ezt nem tudjuk beszerezni, otthon készítsünk házilag tápszert. 1 kanál zsíros tejporhoz adjunk 3 kanál vizet és egészítsük ki kis vitaminnal. Ásványianyag kiegészítés gyanánt pedig 1 csipet kálciumport vagy összetört főtt tojáshéjat keverjünk az elegyhez. Ezt a házi készítésű tejpótlót csak addig adjuk a kölyköknek, amíg nem vásároltuk meg a gyárilag előállított tejpótló tápszert.
Ha esetleg csecsemő van a családban, és van otthon bébitápszer, azt is adhatunk ideiglenesen a kölyköknek.

Tíz napos korukig a kismacskákat 2-3 óránként kell etetni még éjszaka is. Később az éjszakai etetések között 5-6 óra is eltelhet. Először csak kis mennyiségeket fognak enni és az is előfordulhat, hogy hasmenésük lesz. Ilyenkor fekete teát adjunk nekik a következő étkezés helyett.
Legkorábban három vagy négyhetes korukban tanulhatnak meg a cicák kis mokkás vagy teáskanálból enni, addig a cumis üveget kell használni.

A mesterségesen nevelt cicáknak már korán, akár négy hetes koruktól kezdhetünk konzerveledelt adni. Ha először egy kis kóstolót teszünk a nyelvükre, biztosan ráharapnak majd.
Ahogy maguktól tudnak a cicák enni, túl vannak az életveszélyen. Ekkor elmondhatjuk, hogy sikeresen felneveltük őket.
Ugye, megérte?!

Amikor a macska megöregszik

Lexikonok szerint a macskák ideális körülmények között 12-14 évig élnek, de nem ritkaság az sem, hogy akár a húsz éves kort is megérik, így az ember mellett jelentős időszakot tölthetnek, igazi társ válhat belőlük.
Sok macska idősebb korban is ugyanolyannak látszik, mint fiatalabb korában. Vannak macskák, amelyek az öregség ellenére egészségben élnek, fizikailag és mentálisan is tökéletes összhangban a már jól megszokott környezetükkel.

Néhány gazda azért észreveszi, hogy az idősebb macskája kezd egy kicsit lelassulni, ami természetes folyamat, az élet rendje.
Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy többet tartózkodik otthon, kevésbé csavarog el, kevesebbet játszik és mozgása is nehézkesebbé válhat, melynek oka, hogy a kor előrehaladtával az ízületeik merevebbek lesznek. Az ízületi problémák főleg reggel az ébredés utáni feltápászkodáskor érzékelhetők leginkább.

Az érzékszerveik valamelyest romlani kezdenek, mely elsődlegesen a hallás, az ízlelés és a tapintás romlásában mutatkozik meg. Szerencsére macskáknál idős korban nem alakul ki hályog a szemeken, (a kutyákkal ellentétben) mert szemükön születésüktől fogva egy védőhártya található, ami megakadályozza, hogy idegen anyag kerülhessen bele.

A megfelelő környezetben és a már megszokott életstílusban tartott öreg macska is boldog, kiegyensúlyozott életet élhet.
Az életükben bekövetkező fordulatokkal azonban nehezebben birkóznak meg, mint az utazások, a költözködések, vagy a macskahordozó használata. A hangos, zajos, mozgalmas helyektől is távol kell tartanunk őket. Ez az az időszak az ő életükben, amikor különösen fontos nekik a szeretet. Mindig örülnek, ha foglalkoznak velük, szívesen ülnek a gazda ölében élvezve a simogatást. Az örömüket legtöbbször dorombolással fejezik ki, ilyenkor biztosak lehetünk benne, hogy macskánk jól érzi magát.

Az idős macska étvágya és az ételek emészthetősége romlik, így nagyon fontos, hogy koros macskánkat nagyon jó minőségű, magas biológiai értékű eledellel etessük. Az idős macska speciális táplálási útmutatóját az "Miért esznek többet az idős macskák?" című cikkben találhatjátok meg részletesen.
A macskák száját és a fogak állapotát is célszerű figyelni (már fiatalon is), mert a rossz (fogköves) fogak sok problémát okozhatnak. Ha az állat nehezen tud rágni, harapáskor fájdalmai vannak, ezért étvágya is romlik, lefogy, mindig gondoljunk fogproblémákra is. A fogkő kialakulása és a fogíny gyulladása miatt súlyos esetben a fogak elvesztése is bekövetkezhet.

Az öregedő macska -a szokásos gondozáson túl- különleges bánásmódot nem igényel, azonban a rendszeres állatorvosi vizsgálat rendkívül fontos, mert egyes betegségek idős korban (mint a többi állatfajnál) a macskáknál is halmozottan fordulnak elő.
A korán felismert betegség és az idejében elkezdett gyógykezelés révén az elváltozások nagy része gyógyítható!

Kedvenceink és a passzív dohányzás

Mint kisállat tulajdonosok, nagyon sok időt fordítunk arra, hogy megpróbáljuk kedvencünket egészségesen és fitten tartani. Miközben gondosan ügyelünk arra, hogy megfelelő táplálékot és elegendő testmozgást biztosítsunk számára, nem gondolunk arra, hogy a kezünkben tartott cigaretta által esetleg végzetes kimenetelű megbetegedéseknek tesszük ki őt.

Viszonylag kevés tanulmány foglalkozik a passzív dohányzás állatokra kifejtett káros hatásaival. Egy közelmúltban folytatott kutatás eredménye azonban rámutatott arra, hogy ahol dohányos van a családban, a vele egy háztartásban élő kutyák vagy macskák között a vérképző szervek daganatos megbetegedéseinek száma jelentősen magasabb, mint a nem dohányos háztartásokban tartott társaiknál. Miután a fenti daganattípus a leggyakoribb kedvenceinknél, a kutatók bíznak abban, hogy eredményeik ismeretében a dohányosok legalább kedvenceik egészségének védelmében felhagynak a dohányzással, ha már ezt saját maguk és embertársaik érdekében nem tették meg.

Ha nem is fogadjuk el teljes mértékben a fenti kutatási eredményeket, az feltétlenül megfontolandó, hogy a dohányfüstnek kitett kedvenceink légző szervrendszere mindenképpen károsodik. Amikor valaki rágyújt egy cigarettára, a legtöbb kutya és macska tüsszögve menekül el a helyszínről. A füst a szoba légterének alsó részén koncentrálódik, amit feltétlenül figyelembe kell vennünk, amikor kedvenceink érdekében érvelünk. A dohányfüstnek valójában csak 15%-át lélegzi be a dohányos, a maradék szétterjedve a légtérben több, mint 400 féle toxinnal mérgezi kedvenceinket. Ez a füst több, mint 40, bizonyítottan rákkeltő vegyületet, valamint szén-monoxidot is tartalmaz. Kutatások rámutatnak arra, hogy az asztma, valamint a légzőkészülék egyes daganatai is visszavezethetők a dohányfüst káros hatására.

Az elmondottak értelmében a lehetőségekhez mérten tegyünk meg mindent, hogy megvédjük kedvenceinket (és magunkat) a passzív dohányzás súlyos következményeitől.

A ház körüli veszélyek

Környezetünk, amelyben élünk, veszélyes lehet házi kedvenceinkre nézve, különösen, ha felügyelet nélkül hagyjuk őket barangolni a lakásban vagy a kertben. De vajon milyen veszélyforrást jelentenek állatainkra a gyönyörű szobanövények vagy a háztartási tisztítószerek? Nézzük, hogyan tehetjük biztonságossá kedvenceink felfedező körútjait a házban és a ház körül.

A legfontosabb, hogy ismerjük a lakásban tartott dísznövényeket és a kertben található fákat, cserjéket, virágokat. Nagy segítséget jelenthet egy részletes növényhatározó, de a képek alapján néha nagyon nehéz azonosítani az egyes fajokat, bár a leírás sokat segíthet. A felismerést nehezíti, hogy a legtöbb növénynek több fajtája létezik, amelyek gyakran egyáltalán nem hasonlítanak egy


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!