BejelentésAndrea oldala
Az élet végtelenül leegyszerűsödik, ha kéred és elfogadod a segítséget hozzá.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Idézetek esküvői meghívóba:
Az én két kedvencem:

"Ne rejtőzz el, úgyis látlak!
Rádcsukom a szempillámat.
Benn zörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvizen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek!" (Buda Ferenc)

"Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja,
de ha zuhan, fél szárnyát kölcsönadja."
(Szabó Éva)„De most megjártad, kedves, most az egyszer.
Ezüsthálóval foglak, nem menekszel
A csillagos ég hálójába foglak,
nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.
Az volt a veszted,
mindakett?nk veszte,
az a csillagos júniusi este…
…Csak a csillagok voltak és mi ketten!
A csillagok közt szálltunk! És ijedten
és görcsösen fogtuk egymás kezét."
(Nadányi Zoltán)

„A szerelem buzgó megfeledkezés mindenről, ami rajta kívül van."
(Victor Hugo)

„Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket"
(Charlotte Brontë)

„… a szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál."
(Vörösmarty)

„Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megsz?nik a szerelem!"
(Petőfi Sándor)

„Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
A` mennyit a` szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk."
(Vörösmarty M.)

„A szerelem a lélek selyme, a szív bársonyvirága,
melynek magvát minden szívben elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik szívében
érik meg igazán pompázó virággá."
(Rabinranath Tagore)

„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
s tavaszi zápor f?szere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg."
(William Shakespeare)

„…két boldog szerelmes
Kis kunyhóban is megfér."
(Friedrich Schiller)

„…a szerelem olyan, mint a fa:
magától növekszik,
mély gyökeret ereszt egész valónkba,
és gyakran tovább zöldül a szív romjain."

(Victor Hugo)
„A szerelem olyan b?n,
amelyben nem lehetünk meg cinkostárs nélkül."
(Baudelaire)

„A szerelemnek még bolondsága is
nagyobb bölcsesség, mint a
filozófusok minden tudománya"
(Jókai Mór)

"Amikor a szeretet int felétek, kövessétek ?t,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek,
engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejl? kardok
sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek
szavának, Jóllehet hangja összetörheti
álmaitokat, miként az északi szél
pusztára sepri a kertet."
(Khalil Gibrau: A Próféta c. kötetéb?l)

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani
egy lelket, amely annyira er?s, hogy fölemel
bennünket és annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van reánk, mint nekünk ?reá."
(Paul Géraldy)

"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned."
(Weöres Sándor)

"Ismételd... szeretsz... Ki fél,
hogy a rét túlsok virággal veres
s az ég túlsok csillaggal ékszeres?

Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél,
mint ezüst cseng?, ujrázva... Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!"
(Elisabeth BarrettBrowning)

Öleljük meg egymást,
szívesen, meghitten,
és szeressük egymást:
úgy áld meg az Isten.
(Arany János)

Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!
(Jim Morrison)

"Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy h? mindhalálig"
(Madách)

...nincs más, nem is akarok más gyönyört
csak amit T?led kaptam, s még kapok.
Koldus - szegény királyi gazdagon:
részeg vagyok és mindig szomjazom.
(Shakespeare: 75. Szonett)

"Valakit szeretni annyit jelent,
mint egyedül gyönyörködni olyan csodában,
amely mindenki számára láthatatlan/érthetetlen."
(Mauriac)

"Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább.
Az élet viharában te vigyázol rám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem."
(Vörösmarty)

Bizony mondom, elmúlik e világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív egy ütemre dobban,
Az egy-ütemben ott dobbanok én.
(Reményik Sándor: Egy Hymen-hírre)

"Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erd? titkait,
Rám nézzetek.
Párommal én az erd? ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom."
Sík Sándor: Harangvirág

A szeretet mindent elt?r,
mindent elhisz, mindent remél,
mindent elvisel.
S a szeretet nem sz?nik meg soha.
(Szent Pál / Kor 13)

Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
Köt a véred, köt a vérem:
szeret?m vagy és testvérem.
Köt a vérem, köt a véred:
szeret?d vagyok s testvéred.
Szell?m vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szell?d vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.
Kányádi Sándor: Két nyárfa

"...Ím szerelmem ekkép változik, de
soha meg nem sz?nik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!"
Pet?fi Sándor

"Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak."
József Attila

"és fogadom: legigazabb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek."
Baranyi Ferenc: Fogadom c. verséb?l

"Boldogan elfutnék veled én egy s?r? vadonba,
hol soha ember még nem taposott utakat.
Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben,
társ a magányban, csönd, s gondok után pihenés."
Tibullus - H?ség (Radnóti M. fordításában)

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk,
s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

"Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak h? szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz."
Goethe

Összed?lhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség

Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kékl? végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem.
Edith Piaf

"Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek-
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvet?dtek,
És éreztem: szivembe visszatér
és zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek!"
Tóth Árpád

"Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkett?nk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre."
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,
Melyet soha vissza nem kérek,
Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged,
Akkor is, ha megöregszünk, és
Akkor is, ha már nem élek."
Ady Endre

"Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak h?ségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna."
"Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy ?rizz, mint ki gyilkolna,
mintha éltem élted volna.
Úgy szeress, mintha jó volna,
mintha szívem szíved volna."
József Attila

Tudnál-e engem új világra hozni,
iparkodván szerelmes türelmemmel,
hogy legyen er?m ismét adakozni
s eltölteni a gonoszt félelemmel?"
József Attila

"Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel."
John Lennon

"Ismételd... szeretsz... ki fél,
hogy a rét túlsok virággal veres
s az ég túlsok csillaggal ékszeres?

Mondd, szeretsz, szeretsz... Handod úgy zenél,
mint ezüst cseng? ujjrázva... Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!"
Elisabeth Barret Broiwning

"Együtt születtetek és együtt is maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is."

"A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet. ...
A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát."
Kahlil Gibran: Próféta


"A szerelem gyönyörûséges virág,
de meg kell lennie bennünk a kellõ bátorságnak,
hogy irtózatos szakadék szélén szedjük."
(Stendal)

"A szerelemben nincsenek évek,
A szerelemben csak csókok vannak.
A szerelemben jaj a fösvénynek!
A szerelemben csak azok élnek,
Kik szererelmbõl mindent odaadnak."
(Gyóni Géza)

"Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit,
beérni a jelenlétével.
Szeretni őt a saját világában,
a megváltoztatás szándéka nélkül."
(Kundera)
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!